Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0346/2012/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0346/2012/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B7-0346/2012)
ALDE (B7-0347/2012)
Verts/ALE (B7-0348/2012)
S&D (B7-0350/2012)
om kommissionens arbetsprogram för 2013
(2012/2688(RSP))
József Szájer
för PPE-gruppen
Enrique Guerrero Salom
för S&D-gruppen
Andrew Duff
för ALDE-gruppen
Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

6.9.2012


Förfarande : 2012/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0346/2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: