Procedure : 2012/2701(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0389/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0389/2012

Forhandlinger :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 18.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0299

4.7.2012
RC-B7-0389/2012/REV1
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
om vold mod lesbiske kvinder og rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI) i Afrika
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
forfor ALDE-Gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
for Verts/ALE-Gruppen
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
for ECR-Gruppen
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
forfor GUE/NGL-Gruppen

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 146kWORD 86k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik