Menetlus : 2012/2701(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0389/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0389/2012

Arutelud :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0299

4.7.2012
RC-B7-0389/2012/REV1
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 141kWORD 87k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika