Menettely : 2012/2701(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0389/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0389/2012

Keskustelut :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0299

4.7.2012
RC-B7-0389/2012/REV1
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
lesboihin kohdistuvasta väkivallasta sekä lesbojen, homo- ja biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden oikeuksista Afrikassa
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 143kWORD 97k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö