Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0389/2012/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0389/2012/REV1

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
  az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  ECR (B7-0389/2012)
  Verts/ALE (B7-0392/2012)
  ALDE (B7-0397/2012)
  S&D (B7-0400/2012)
  GUE/NGL (B7-0401/2012)
  a leszbikus nőkkel szembeni erőszakról és a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek jogairól Afrikában
  (2012/2701(RSP))
  Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
  az S&D képviselőcsoport nevében
  Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
  az ALDE képviselőcsoport nevében
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
  a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
  az ECR képviselőcsoport nevében
  Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
  a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

  4.7.2012

  Eljárás : 2012/2701(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0389/2012
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0389/2012
  Elfogadott szövegek :

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: