Procedure : 2012/2701(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B7-0389/2012

Ingediende teksten :

RC-B7-0389/2012

Debatten :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 18.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0299

4.7.2012
RC-B7-0389/2012/REV1
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
over geweld tegen lesbiennes en de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksen (LGBTI) in Afrika
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
namens de ALDE-Fractie
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
namens de Verts/ALE-Fractie
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
namens de ECR-Fractie
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 144kWORD 89k
Juridische mededeling - Privacybeleid