Procedură : 2012/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0425/2012

Texte depuse :

RC-B7-0425/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0351

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 156kWORD 115k
12.9.2012
PE493.586v01-00}
PE493.596v01-00}
PE493.599v01-00}
PE493.600v01-00} RC1
 
B7-0425/2012}
B7-0435/2012}
B7-0438/2012}
B7-0439/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D (B7‑0425/2012)

PPE (B7‑0435/2012)

ECR (B7‑0438/2012)

ALDE (B7‑0439/2012)


referitoare la Siria (2012/2788(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck în numele Grupului ALDE
Charles Tannock în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria (2012/2788(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 iulie, 25 iunie, 14 mai, 23 aprilie și 23 martie 2012 referitoare la Siria, având în vedere concluziile Consiliului European din 29 iunie 2012 referitoare la Siria,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Siria din 15 martie, 14 și 27 aprilie, 27 mai, 3 și 18 iunie, 6, 8 și 20 iulie, 3, 4, 8 și 18 august și 5 septembrie 2012,

–   având în vedere declarațiile Comisarului responsabil de cooperarea internațională, ajutorul umanitar și reacția la situații de criză privind Siria din 17 și 31 iulie și 29 august 2012,

–   având în vedere vizita de trei zile în Siria a președintelui Comitetului Internațional al Crucii Roșii în perioada 4-6 septembrie 2012,

–   având în vedere decizia luată la 17 august 2012 de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, și de Secretarul General al Ligii Statelor Arabe, Nabil El Araby, de numire a lui Lakhdar Brahimi ca noul Reprezentant Special Comun pentru Siria,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 509/2012 al Consiliului din 15 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și deciziile ulterioare ale Consiliului de aplicare a acestor măsuri,

–   având în vedere Rezoluția 66/253 din 3 august 2012 a Adunării Generale a ONU referitoare la situația din Republica Arabă Siriană,

–   având în vedere rezoluțiile 19/1 din 1 martie 2012, S-19/1 din 1 iunie 2012 și 20/L.22 din 6 iulie 2012 ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU referitoare la situația drepturilor omului din Siria,

–   având în vedere raportul din 15 august 2012 al Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Siria,

–   având în vedere decizia luată de Organizația de Cooperare Islamică (OCI) la 13 august 2012 de suspendare a calității de membru a Siriei,

–   având în vedere Pactul național și Viziunea politică comună pentru tranziția din Siria rezultate în urma conferinței opoziției siriene desfășurate sub auspiciile Ligii Statelor Arabe la Cairo, în perioada 2-3 iulie,

–   având în vedere concluziile reuniunii Grupului de acțiune de la Geneva din 30 iunie 2012,

–   având în vedere Planul Annan și rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 2042, 2043 și 2059,

–   având în vedere concluziile și recomandările conținute în documentul „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria” (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), publicat în august 2012,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere faptul că Siria este parte la Pactul internațional privind drepturile civile și politice, la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, la Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, la Convenția privind drepturile copilului și Protocolul opțional la aceasta privind implicarea copiilor în conflictele armate, precum și la Convenția pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit ONU, de la începutul represiunii violente a protestatarilor pașnici din Siria din martie 2011 au fost ucise aproape 20 000 de persoane, majoritatea civili; întrucât violența puternică, precum utilizarea artileriei grele și bombardarea unor zone populate, și numărul crimelor îngrozitoare comise de armata siriană, de forțele de securitate și de Shabiha, precum și de diferite forțe din opoziție au crescut în permanență; întrucât au avut loc mai multe masacre și asasinate în masă cu țină precisă ale unor bărbați, femei și copii; întrucât numărul actelor de tortură, al arestărilor în masă și al actelor de distrugere la scară largă a zonelor populate a crescut dramatic în ultimele luni; întrucât orașele mari și mici de peste tot din Siria se află sub asediu și sunt bombardate, inclusiv cu elicoptere și avioane de luptă, de către forțele conduse de guvern; întrucât militarizarea tot mai intensă a conflictului transformă situația într-un război civil;

B.  întrucât orice militarizare suplimentară a situației din Siria ar avea un impact serios asupra populației sale civile, care se confruntă deja cu o deteriorare rapidă a situației umanitare, și ar continua să afecteze regiunea extinsă, în special Iordania și Libanul, în ceea ce privește securitatea și stabilitatea, având implicații și consecințe ce nu pot fi prevăzute;

C. întrucât, potrivit estimărilor ONU, aproximativ 5 000 de persoane au fost ucise în august ca urmare a luptelor continue, ceea ce înseamnă că, de la începutul conflictului, au decedat peste 20 000 de persoane; întrucât din cauza intensificării actelor de violență și a situației umanitare și de securitate precare din Siria, țările vecine sunt martore, în special în ultimele săptămâni, ale unei creșteri semnificative a numărului de cetățeni sirieni în căutare de refugiu, mai ales în Turcia, Iordania și Liban; întrucât au fost înregistrați sau își așteaptă înregistrarea la Înaltul Comisariat pentru Refugiați al ONU 235 000 de refugiați din Siria; întrucât peste 75% din acești refugiați sunt femei și copii; întrucât zeci de mii de refugiați nu se înregistrează; întrucât se estimează că peste 100 000 de refugiați au fugit din Siria, traversând granițele cu Iordania, Liban, Irak și Turcia, media zilnică fiind de 500-2000 de persoane în luna august; întrucât, potrivit estimărilor ONU, peste 1,2 milioane de persoane sunt strămutate intern pe teritoriul Siriei și circa 3 milioane au nevoie urgentă de asistență umanitară; întrucât regimul sirian a blocat în mod deliberat accesul la alimente, apă, energie electrică și medicamente pentru comunități întregi cum ar fi în Homs și, de curând, și în Aleppo; întrucât Turcia a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să ia în calcul crearea unei zone sigure pentru civilii aflați sub protecția țărilor vecine;

D. întrucât, la 2 august 2012, Kofi Annan și-a anunțat demisia din funcția de Trimis special comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria ca rezultat al intransigenței regimului sirian, a accentuării violenței armate și a faptului că eforturile sale de punere în aplicare a planului de pace în șase puncte nu au fost susținute cu tărie de un Consiliu de Securitate care nu se pune de acord; întrucât fostul ministru de externe algerian, Lakhdar Brahimi, a fost numit recent noul Reprezentant Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria;

E.  întrucât regimul sirian și-a pierdut orice credibilitate și legitimitate ca reprezentant al poporului sirian;

F.  întrucât vetoul exprimat de Rusia și de China a împiedicat adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a unei rezoluții de susținere a eforturilor Grupului de acțiune pentru Siria și introducerea măsurilor propuse pentru susținerea respectării Planului Annan constând în șase puncte în temeiul articolului 41 din Carta ONU; întrucât comunitatea internațională nu a reușit până în prezent să se unească și să reacționeze în mod adecvat la criza din Siria;

G. întrucât Președintele Bashar al-Assad și regimul său autoritar nu își au locul în viitorul Siriei; întrucât președintele trebuie să demisioneze pentru a evita escaladarea în continuare a crizei și pentru a face posibilă o tranziție pașnică și democratică în această țară; întrucât mai mulți foști lideri politici și militari ai regimului, precum și o serie de ambasadori au dezertat în țările vecine și mai departe;

H. întrucât este nevoie de o alternativă credibilă la regimul actual; întrucât această alternativă ar trebui să fie favorabilă incluziunii și să fie reprezentativă pentru diversitatea societății siriene, precum și să respecte în totalitate valorile universale ale democrației, statului de drept, drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, acordând o atenție deosebită drepturilor minorităților etnice, culturale și religioase, precum și drepturilor femeilor; întrucât crearea de către forțele opoziției a unui guvern provizoriu incluziv și reprezentativ ar putea contribui la găsirea acestei alternative;

I.   întrucât UE a aplicat Siriei, în mai multe etape, sancțiuni specifice, întărind și embargoul impus Siriei privind comerțul cu armament; întrucât, în ciuda unui embargo impus de UE și care este în vigoare în ceea ce privește armele, muniția și alte echipamente militare, precum și a unei interdicții privind exportul de tehnologii de monitorizare, mai multe incidente legate de transportul de arme prin apele UE și faptul că au avut loc o serie de scurgeri de informații referitoare la tranzacții comerciale ce au avut loc între întreprinderi din UE și diferite entități, grupuri și persoane din Siria, care fac obiectul sancțiunilor UE, au dovedit incompetența UE de la nivel intern de a aplica propriile decizii și regulamente;

J.   întrucât mai mulți actori externi și state susțin în continuare, fie direct, fie prin intermediul canalelor regionale și al țărilor învecinate, toate părțile implicate în conflict, acordându-le sprijin și ajutor financiar, operațional, logistic și tactic, inclusiv prin furnizarea de armament, muniții și toate celelalte tipuri de echipamente militare, de asistență logistică, de instrumente de comunicare și toate tipurile de asistență care pot fi utilizate în scop militar, ceea ce scoate în evidență natura pan-regională a conflictului; întrucât militarizarea în continuare a conflictului nu poate să aducă decât o suferință și mai mare poporului sirian și întregii regiuni;

K. întrucât Comisia a anunțat, la 7 septembrie 2012, că o sumă suplimentară de 50 de milioane de euro ar urma să fie mobilizată pentru asistență umanitară, cu scopul de a oferi sprijin persoanelor care au nevoie de astfel de asistență în interiorul Siriei și celor care traversează frontierele; întrucât, potrivit ECHO, UE a furnizat deja 142 de milioane de euro, iar asistența totală din partea UE, inclusiv ajutoarele acordate de statele membre, totalizează în jur de 224 de milioane de euro;

L.  întrucât reprezentanții opoziției siriene au organizat în ultimele luni o serie de reuniuni cu scopul de a depăși divergențele interne și de a crea un front unit și au emis un „Pact național” și o „Viziune politică comună pentru tranziția din Siria”, precum și o serie de concluzii și recomandări în cadrul publicației „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria”; întrucât, în ciuda tuturor eforturilor, în cadrul opoziției persistă diviziuni și tensiuni interne;

M. întrucât, la 1 iulie 2012, Grupul de acțiune pentru Siria reunit la Geneva a convenit asupra principiilor și a orientărilor pentru o tranziție condusă de Siria care să includă înființarea unui organism guvernamental de tranziție cu puteri executive depline;

1.  condamnă din nou cu cea mai mare vehemență utilizarea din ce în ce mai intensă a violenței generalizate de către regimul Președintelui Assad împotriva populației civile din Siria, în special uciderea cu țintă precisă a copiilor și a femeilor și execuțiile în masă din sate; își exprimă cea mai mare îngrijorare cu privire la gravitatea încălcărilor drepturilor omului și la posibilele crime împotriva umanității autorizate și/sau comise de autoritățile siriene, de armata siriană, de forțele de securitate și de milițiile afiliate; condamnă execuțiile extrajudiciare sumare și toate celelalte forme de încălcare a drepturilor omului comise de grupările și de forțele care se opun regimului Assad;

2.  salută eforturile țărilor vecine în ceea ce privește găzduirea și acordarea de ajutor umanitar refugiaților din Siria și solicită un sprijin și asistență internaționale crescute în acest sens; subliniază importanța crucială a identificării unui răspuns sustenabil la criza umanitară din Siria și la cea din rândul refugiaților sirieni din țările vecine; îndeamnă țările vecine să ofere în continuare protecție refugiaților din Siria și persoanelor strămutate și să se abțină, în conformitate cu obligațiile lor internaționale, de la expulzarea și returnarea acestor persoane în Siria; invită UE să ia măsurile responsabile necesare în ceea ce privește posibilul aflux de refugiați în statele sale membre; subliniază necesitatea cooperării cu Crucea Roșie; salută faptul că UE este dispusă să ofere sprijin suplimentar, inclusiv ajutor financiar, pentru a ajuta țările vecine, printre care Turcia, Liban și Iordania, să adăpostească numărul tot mai mare de refugiați sirieni, și îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice eforturile pentru a găsi modalități alternative de livrare a asistenței umanitare poporului sirian, în pofida tuturor obstacolelor și dificultăților;

3.  invită regimul sirian să permită furnizarea rapidă de asistență umanitară și să acorde organizațiilor umanitare și mijloacelor mass-media internaționale acces deplin în Siria, precum și să faciliteze punerea în aplicare a armistițiilor umanitare pentru a permite livrarea în siguranță a ajutoarelor umanitare; subliniază încă o dată că dreptul umanitar internațional trebuie respectat în totalitate de către toți cei implicați în conflict; subliniază că cei care sunt răniți și au nevoie de ajutor nu ar trebui privați de îngrijire medicală și invită toate părțile implicate să protejeze civilii, să permită accesul deplin și neîngrădit la alimente, apă, energie electrică și să nu recurgă la forme de intimidare și violență împotriva pacienților, a medicilor și a personalului umanitar;

4.  transmite condoleanțe familiilor victimelor; își exprimă din nou solidaritatea cu lupta poporului sirian pentru libertate, demnitate și democrație și salută curajul și hotărârea acestuia, în special în ceea ce privește femeile;

5.  solicită tuturor părților armate să pună capăt imediat violențelor din Siria; invită guvernul sirian să retragă fără întârziere armata siriană din orașele ocupate, să elibereze imediat toți protestatarii, prizonierii politici, apărătorii drepturilor omului, bloggerii și jurnaliștii aflați în detenție;

6.  regretă faptul că Consiliul de Securitate al ONU nu a luat măsuri și nu a căzut de acord asupra unei rezoluții pentru a exercita o presiune mai mare și mai eficace cu scopul de a pune capăt actelor de violență din Siria; își repetă apelul adresat membrilor Consiliului de Securitate al ONU, în special Rusiei și Chinei, să își respecte responsabilitățile legate de terminarea violențelor și represiunilor împotriva poporului sirian, inclusiv prin sprijinirea respectării forțate a rezoluțiilor 2042 și 2043 ale CSONU; sprijină în continuare eforturile UE și ale statelor sale membre în acest sens; invită VP/ÎR să facă tot posibilul pentru a asigura adoptarea rezoluției CSONU, exercitând o presiune diplomatică efectivă asupra Rusiei și Chinei;

7.  subliniază că UE ar trebui să fie gata să adopte și alte măsuri și să analizeze în continuare, în cadrul CSONU, toate opțiunile oferite de responsabilitatea de a proteja, în strânsă colaborare cu SUA, Turcia și Liga Statelor Arabe, pentru a sprijini poporul sirian și a opri vărsarea de sânge;

8.  susține apelurile mai multor grupuri ale opoziției și ale guvernului turc de a crea refugii sigure de-a lungul frontierei turco-siriene, și, dacă e posibil, și în Siria, precum și crearea de coridoare umanitare de către comunitatea internațională; invită VP/ÎR să intensifice discuțiile cu Turcia, Liga Arabă și opoziția siriană cu privire la crearea acestor refugii sigure pentru a prelua refugiați sirieni și a le permite celor persecutați de regim să găsească refugiu și protecție;

9.  își reiterează apelul adresat Președintelui Assad și regimului său de a se retrage imediat pentru a face posibilă cât se poate de repede o tranziție pașnică, favorabilă incluziunii și democratică condusă de sirieni;

10. invită toate părțile să cadă de acord asupra încetării focului (la nivel local) cât se poate de repede pentru a permite încetarea focului negociată la nivel mai larg și semnificativă;

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la continuarea militarizării conflictului și a violenței sectare; ia act de rolul actorilor regionali diferiți, inclusiv al aprovizionării cu arme, și își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele de contaminare ale conflictului sirian în țările învecinate; invită Consiliul să ia în calcul adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare împotriva actorilor externi și a grupărilor externe implicate în operațiuni la fața locului de susținere activă a regimului Bashar al-Assad;

12. condamnă faptul că regimul sirian și-a exprimat intenția de a folosi arme chimice împotriva unor „amenințări teroriste externe”, amintește Președintelui Assad de obligațiile guvernului său conform Protocolului de la Geneva privind neutilizarea armelor chimice și invită autoritățile siriene să-și respecte cu rigurozitate obligațiile lor internaționale;

13. susține efortul permanent al UE de creștere a presiunii asupra regimului Președintelui Assad prin măsuri restrictive, invită UE să ia în calcul extinderea domeniului de aplicare al măsurilor sale restrictive la entități sau grupări externe care în mod evident furnizează sau facilitează ajutoare financiare și operaționale cruciale autorităților siriene;

14. salută decizia Conferinței Summitului Islamic din 14-15 august 2012 de a suspenda calitatea de membru a Republicii Arabe Siriene în cadrul Organizației de Cooperare Islamică și al tuturor organismelor subsidiare și al instituțiilor specializate și afiliate ale acesteia;

15. salută eforturile depuse de reprezentanții opoziției din Siria de a crea un front unit al forțelor de opoziție, precum și „Pactul național”, „Viziunea politică comună pentru tranziția din Siria” și concluziile și recomandările din cadrul publicației „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria”, emise recent; încurajează opoziția din Siria să continue pe această cale, cu scopul de a crea o alternativă credibilă la regimul actual și îndeamnă VP/ÎR și statele membre ale UE să facă tot posibilul pentru a uni opoziția siriană; salută sprijinul puternic manifestat de Turcia, Liban și Iordania vizavi de populația siriană; îndeamnă VP/ÎR să depună toate eforturile pentru a începe discuții cu autoritățile din Turcia, Liban și Iordania, cu Liga Arabă și cu opoziția din Siria în vederea pregătirii unei tranziții pașnice către Siria post-Assad;

16. își afirmă din nou susținerea fermă a solicitării Comisarului ONU pentru drepturile omului conform căreia Consiliul de Securitate al ONU ar trebui să sesizeze CPI care să investigheze în mod oficial situația din Siria; își asumă angajamentul ferm să se asigure că toți cei care se fac răspunzători pentru încălcarea drepturilor omului și a dreptului internațional sunt identificați și trași la răspundere; susține pe deplin activitatea Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Siria care are scopul de a investiga toate actele de încălcare a drepturilor internaționale ale omului și a dreptului umanitar internațional comise în Siria, pentru a se asigura că cei vinovați sunt trași la răspundere, și invită statele membre ale UE să se asigure, în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a UNHRC, că Comisia își poate continua activitatea cu mai mult sprijin, dacă este necesar;

17. solicită o tranziție politică pașnică și autentică spre democrație condusă de sirieni, care să răspundă exigențelor legitime ale poporului sirian și să se bazeze pe un dialog incluziv, implicând toate forțele și componentele democratice ale societății siriene, în vederea inițierii unui proces de profundă reformă democratică ce ține seama de necesitatea unei reconcilieri naționale și care presupune angajamentul de a se respecta drepturile și libertățile minorităților, inclusiv ale minorităților etnice, religioase, culturale și a altor minorități;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, guvernului și parlamentului Republicii Turcia, guvernului și Adunării Consultative a Statului Qatar, administrației și Camerei Reprezentanților din SUA, guvernului Regatului Arabiei Saudite, guvernului și parlamentului Regatului Hașemit al Iordaniei, guvernului și parlamentului Republicii Libaneze, Secretarului General al Națiunilor Unite, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, precum și guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate