Predlog skupne resolucije - RC-B7-0425/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0425/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Siriji

12.9.2012 - (2012/2788(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7‑0425/2012)
PPE (B7‑0435/2012)
ECR (B7‑0438/2012)
ALDE (B7‑0439/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Alojz Peterle, Elena Băsescu v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE
Charles Tannock v imenu skupine ECR


Postopek : 2012/2788(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0425/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0425/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o Siriji

((2012/2788(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Siriji z dne 23. julija, 25. junija, 14. maja in 23. aprila in 23. marca 2012; ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Siriji z dne 29. junija 2012,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Siriji z dne 15. marca, 14. in 27. aprila, 27. maja, 3. in 18. junija, 6., 8. in 20. julija, 3., 4., 8. in 18. avgusta ter 5. septembra 2012,

–   ob upoštevanju izjav komisarja za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje o Siriji z dne 17. in 31. julija ter 29. avgusta 2012,

–   ob upoštevanju tridnevnega obiska predsednika Mednarodnega odbora Rdečega križa v Siriji med 4. in 6. septembrom 2012,

–   ob upoštevanju sklepa generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna in generalnega sekretarja Arabske lige Nabila Al Arabija, da imenujeta Lahdarja Brahimija za novega skupnega posebnega odposlanca za Sirijo,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 509/2012 z dne 15. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji, in kasnejših sklepov Sveta za izvrševanje teh ukrepov,

–   ob upoštevanju resolucije 66/253 generalne skupščine Združenih narodov o razmerah v Sirski arabski republiki z dne 3. avgusta 2012,

–   ob upoštevanju resolucij sveta Združenih narodov za človekove pravice 19/1 z dne 1. marca 2012, S-19/1 z dne 1. junija 2012 in 20/L.22 z dne 6. julija 2012 o razmerah na področju človekovih pravic v Siriji,

–   ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije Združenih narodov z dne 15. avgusta 2012 o Siriji,

–   ob upoštevanju odločitve Organizacije islamskega sodelovanja z dne 13. avgusta 2012 o zamrznitvi članstva Sirije,

–   ob upoštevanju nacionalnega pakta in skupne politične vizije za tranzicijo v Siriji, ki sta bila pripravljena po konferenci sirske opozicije, organizirane pod okriljem Arabske lige 2. in 3. julija 2012 v Kairu,

–   ob upoštevanju izidov srečanja akcijske skupine v Ženevi 30. junija 2012,

–   ob upoštevanju Annanovega načrta in resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 2042, 2043 in 2059,

–   ob upoštevanju sklepov in priporočil iz poročila Projekt dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), objavljenega avgusta 2012,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, konvencije o otrokovih pravicah in izbirnega protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, katerih vseh je Sirija pogodbenica,

–   ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bilo v Siriji po navedbah Združenih narodov od začetka nasilnega zatiranja miroljubnih protestnikov marca 2011 ubitih skoraj 20.000 oseb, večinoma civilistov; ker se nasilje močno stopnjuje: stopnjuje se uporaba težkega topništva in močno obstreljevanje naseljenih območij, narašča pa tudi število grozljivih pobojev, ki so jih zakrivile sirska vojska, varnostne sile in Šabiha, pa tudi različne sile opozicije; ker je prišlo do več pokolov in načrtnih pobojev (iz neposredne bližine) moških, žensk in otrok; ker so se v zadnjih mesecih dramatično povečale uporaba mučenja, množične aretacije in obširno uničevanje naseljenih področij; ker vladne sile po vsej Siriji oblegajo mesta in kraje, ki jih med drugim bombardirajo tudi s helikopterji in bojnimi letali; ker so zaradi vedno večje militarizacije konflikta razmere vse bližje državljanski vojni;

B.  ker bi nadaljnja militarizacija razmer v Siriji močno vplivala na civilno prebivalstvo, ki se spopada z izredno slabimi humanitarnimi razmerami, in bi tudi še naprej vplivala na varnost in stabilnost celotne regije, prav posebej pa Jordanije in Libanona, z vplivi in posledicami, ki jih ni mogoče predvideti;

C. ker naj bi bilo po ocenah Združenih narodov avgusta zaradi spopadov ubitih 5000 ljudi, kar pomeni, da je od začetka konflikta življenje izgubilo več kot 20.000 ljudi; ker se zaradi zaostritve nasilja in slabih varnostnih in humanitarnih razmer v Siriji sosednje države, zlasti v zadnjih nekaj tednih, soočajo z bistveno večjim številom sirskih državljanov, ki se skušajo zateči zlasti v Turčijo, Jordanijo in Libanon; ker se je pri visokem komisariatu Združenih narodov za begunce že registriralo oziroma na registracijo še čaka 235.000 beguncev iz Sirije; ker je med njimi več kot 75 % žensk in otrok; ker se številni begunci sploh ne prijavijo; ker naj bi samo avgusta iz Sirije v Jordanijo, Libanon, Irak in Turčijo prebežalo več kot 100.000 beguncev, v povprečju med 500 in 2000 na dan; ker je po ocenah Združenih narodov več kot 1,2 milijona oseb v Siriji notranje razseljenih, približno 3 milijone pa jih nujno potrebuje humanitarno pomoč; ker je sirski režim celotnim skupnostim namerno prekinil dostop do hrane, vode, elektrike in medicinske opreme, na primer v Homsu in pred kratkim v Alepu; ker je Turčija Varnostni svet zaprosila, naj razmisli o vzpostavitvi varnega območja za civiliste, ki bi ga varovale sosednje države;

D. ker je Kofi Annan 2. avgusta 2012 zaradi neizprosnosti sirskega režima, vse pogostejšega oboroženega nasilja in neuspeha razdeljenega Varnostnega sveta, da bi odločno okrepil njegova prizadevanja za izvedbo pripravljenega mirovnega načrta v šest točkah, naznanil svoj odstop z mesta posebnega skupnega odposlanca EU in Arabske lige za Sirijo; ker je bil za novega skupnega posebnega odposlanca Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo nedavno imenovan nekdanji alžirski zunanji minister Lahdar Brahimi;

E.  ker je sirski režim izgubil verodostojnost in legitimnost kot predstavnik sirskega ljudstva;

F.  ker veto Rusije in Kitajske Varnostnemu svetu preprečuje, da bi sprejel resolucijo o podpori ugotovitvam akcijske skupine za Sirijo in da bi s predvidenimi ukrepi dosegli izvrševanje Annanovega načrta v šestih točkah po členu 41 Ustanovne listine Združenih narodov; ker je mednarodna skupnost zaradi tega še vedno neenotna in ji ne uspe najti ustreznega odgovora za krizo v Siriji;

G. ker za predsednika Bašarja Al Asada in njegov avtoritarni režim v prihodnosti Sirije ni prostora; ker mora predsednik Asad obvezno odstopiti, če naj se zaustavi poglabljanje krize in se državi omogoči mirna in demokratična tranzicija; ker je več nekdanjih političnih in vojaških voditeljev režima ter veleposlanikov prebežalo v sosednje države ali dlje;

H. ker je potrebno najti prepričljivo alternativo sedanjemu režimu; ker bi morala ta alternativa odražati in predstavljati raznolikost sirske družbe in v celoti spoštovati splošne vrednote demokracije, načel pravne države, človekove pravice in temeljne svoboščine, še zlasti pa pravice etničnih, kulturnih in verskih manjšin ter žensk; ker bi lahko opozicijske sile do takšne alternative pomagale z oblikovanjem vključujoče in reprezentativne začasne vlade;

I.   ker je EU v več fazah uvedla ciljno usmerjene sankcije proti Siriji in še okrepila embargo na prodajo orožja tej državi; ker pa več poročil o incidentih v zvezi s pošiljanjem orožja prek voda EU in podrobnosti, ki so v javnost prišle o poslovnih transakcijah med podjetji EU in različnimi sirskimi subjekti, skupinami in osebami, za katere veljajo sankcije EU, in to kljub veljavnemu embargu EU za orožje, strelivo in drugo vojaško opremo ter prepovedi izvoza nadzornih tehnologij, kaže na notranjo nesposobnost EU, da bi v celoti izvajala lastne sklepe in uredbe;

J.   ker različni zunanji akterji in države neposredno ali preko regionalnih kanalov in sosednjih držav še naprej dejavno podpirajo vse strani v konfliktu in jim zagotavljajo finančno, operativno, logistično in taktično podporo in pomoč, vključno z dobavo orožja, streliva in druge vojaške opreme, logistično podporo, dobavo komunikacijskih sredstev in vsakršno drugo podporo, ki jo je lahko uporabiti v vojaške namene, kar kaže, da je v konflikt vključena celotna regija; ker bo nadaljnja militarizacija konflikta sirskemu prebivalstvu in celotni regiji prinesla le več trpljenja;

K. ker je Evropska komisija 7. septembra 2012 napovedala, da bo iz sredstev za humanitarno pomoč sprostila dodatnih 50 milijonov evrov za podporo prebivalcem v Siriji, ki potrebujejo humanitarno pomoč, in vsem, ki bežijo v sosednje države; ker je po podatkih generalnega direktorata Komisije za humanitarno pomoč ta institucija zagotovila že 142 milijonov evrov in znaša skupna pomoč EU, v katero je zajeta tudi pomoč držav članic, približno 224 milijonov evrov;

L.  ker so se predstavniki sirske opozicije v zadnjih mesecih večkrat sestali, da bi presegli notranja razhajanja in začeli delovati enotno, ker so objavili nacionalni pakt, skupno politično vizijo za tranzicijo v Siriji ter sklepe in priporočila Projekta dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji; ker se notranja razhajanja in napetosti v opoziciji kljub trudu nadaljujejo;

M. ker se je akcijska skupina za Sirijo v Ženevi 1. julija 2012 dogovorila o načelih in smernicah za tranzicijo pod sirskim vodstvom, v katerega je vključena tudi uvedba organa prehodne vlade s polnimi izvršilnimi pooblastili;

1.  ponovno kar najostreje obsoja uporabo vsesplošnega nasilja režima predsednika Asada nad sirskim civilnim prebivalstvom, zlasti ciljno pobijanje otrok in žensk ter množične usmrtitve po vaseh; izraža globoko zaskrbljenost zaradi hudih kršitev človekovih pravic in morebitnih kaznivih dejanj proti človečnosti, ki so jih odobrile in/ali zagrešile sirske oblasti, sirska vojska, varnostne sile in z njimi povezane milice; obsoja samovoljne izvensodne usmrtitve in vse druge oblike kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešile skupine in sile, ki nasprotujejo Asadovemu režimu;

2.  pozdravlja prizadevanja držav v soseščini Sirije, ki so sprejele sirske begunce in jim nudijo človekoljubno pomoč, in poziva k večji mednarodni podpori in pomoči v zvezi s tem; poudarja, da je treba nujno poiskati trajnostni odgovor na humanitarno krizo, tako v Siriji kot med sirskimi begunci v sosednjih državah; poziva sirske sosede, naj še naprej ščitijo sirske begunce in razseljene osebe in naj se v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi vzdržijo izgona in vračanja teh oseb v Sirijo; poziva EU, naj sprejme ustrezne odgovorne ukrepe za primer morebitnega prihoda beguncev v njene države članice; izpostavlja potrebno sodelovanje z Rdečim križem; pozdravlja pripravljenost EU, da ponudi dodatno podporo, tudi finančno, da bi sosednjim državam, med katerimi so Turčija, Libanon in Jordanija, pomagala sprejeti naraščajoče število sirskih beguncev, in poziva EU in njene države članice, naj okrepijo prizadevanja v iskanju alternativnih rešitev za dostavo humanitarne pomoči sirskemu prebivalstvu navkljub vsem oviram in težavam:

3.  poziva sirski režim, naj omogoči hitro dostavo humanitarne pomoči in poln dostop humanitarnim organizacijam, pa tudi mednarodnim medijem, v državo ter naj podpre izvajanje humanitarnih premirij, namenjenih varni oskrbi s humanitarno pomočjo; ponovno poudarja, da morajo vsi, ki so udeleženi v krizi, v celoti spoštovati mednarodno humanitarno pravo; poudarja, da ne bi nikoli smeli odrekati zdravniške pomoči ranjenim in potrebnim pomoči, ter poziva vse vpletene strani, naj zaščitijo civiliste, omogočijo celovit in neoviran dostop do hrane, vode, elektrike in ne uporabljajo nobene oblike zastraševanja in nasilja nad bolniki, zdravniki, medicinskim osebjem in humanitarnimi delavci;

4.  izreka sožalje družinam žrtev; ponovno izraža solidarnost s sirskim ljudstvom v njegovem boju za svobodo, dostojanstvo in demokracijo ter pozdravlja njegov pogum in odločnost, pri čemer posebej izpostavlja ženske;

5.  poziva vse oborožene sile, naj nemudoma končajo nasilje v Siriji; poziva sirsko vlado, naj svojo vojsko takoj umakne iz obleganih mest, takoj izpusti vse pridržane protestnike, politične zapornike, zagovornike človekovih pravic, avtorje spletnih dnevnikov in novinarje;

6.  obžaluje, da Varnostnemu svetu ni uspelo ukrepati in da se ni dogovoril o resoluciji, s katero bi lahko izvedel odločnejši in učinkovitejši pritisk za končanje nasilja v Siriji; ponavlja svoj poziv članicam Varnostnega sveta, zlasti Rusiji in Kitajski, naj sprejmejo svojo odgovornost ter prekinejo nasilje in zatiranje sirskega ljudstva, vključno tako, da pokažejo podporo prisilnemu spoštovanju resolucij Varnostnega sveta 2042 in 2043; še naprej podpira prizadevanja EU in njenih držav članic na tem področju; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj naredi vse, kar je v njeni moči za sprejetje resolucije Varnostnega sveta in za to izvaja diplomatski pritisk na Rusijo in Kitajsko;

7.  poudarja, da bi morala biti EU pripravljena sprejeti dodatne ukrepe in še naprej preiskovati možnosti, ki jih ima Varnostni svet v okviru odgovornosti za zaščito, pri tem pa bi morala tesno sodelovati z ZDA, Turčijo in Arabsko ligo, da bi pomagala sirskemu prebivalstvu in zaustavila prelivanje krvi;

8.  podpira pozive več opozicijskih skupin in turške vlade k ureditvi zatočišč vzdolž turško-sirske meje, po možnosti pa tudi v Siriji, ter to, da mednarodna skupnost vzpostavi humanitarne koridorje; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj s Turčijo, Arabsko ligo in sirsko opozicijo intenzivneje razpravlja o vzpostavitvi teh zatočišč, ki bodo sprejela sirske begunce in omogočila tistim, ki jih preganja režim, da najdejo zatočišče in varnost;

9.  ponovno poziva predsednika Asada in njegov režim, naj se nemudoma umakneta z oblasti in s tem čimprej omogočita mirno, vključujočo in demokratično tranzicijo pod sirskim vodstvom;

10. poziva vse strani, naj se čimprej sporazumejo o (lokalni) prekinitvi ognja in na ta način omogočijo širše in resnično premirje;

11. izraža zaskrbljenost zaradi nadaljnje militarizacije konflikta in sektaškega nasilja; opozarja na vlogo različnih regionalnih akterjev, vključno z dobavljanjem orožja, in je zaskrbljen, da se bo sirski konflikt razširil tudi na sosednje države; poziva Svet, naj razmisli o možnosti sprejetja dodatnih omejevalnih ukrepov za zunanje akterje in skupine, ki sodelujejo pri dejanjih, s katerimi dejavno podpirajo režim Bašarja Al Asada;

12. obsoja izraženo namero sirskega režima, da pri boju proti „zunanjim terorističnim grožnjam“ uporabi kemično orožje, in predsednika Asada opominja na njegove obveznosti po ženevskem protokolu o neuporabi kemičnega orožja, ter poziva sirske oblasti, naj strogo upoštevajo sprejete mednarodne obveznosti;

13. podpira prizadevanja EU za stopnjevanje pritiska na režim predsednika Asada z omejevalnimi ukrepi in EU poziva, naj premisli o razširitvi področja uporabe teh omejevalnih ukrepov na zunanje subjekte ali skupine, ki nedvoumno zagotavljajo odločilno finančno in operacijsko podporo sirskim oblastem oziroma ki pri tem sodelujejo;

14. pozdravlja odločitev vrha islamske konference 14. in 15. avgusta 2012 o zamrznitvi članstva Sirske arabske republike v Organizaciji islamskega sodelovanja in vseh njenih pomožnih telesih ter specializiranih in pridruženih institucijah,

15. pozdravlja prizadevanja predstavnikov sirske opozicije, da bi oblikovali enotno fronto opozicijskih sil, in nedavno objavljeni nacionalni pakt, skupno politično vizijo za tranzicijo Sirije ter sklepe in priporočila projekta Dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji; spodbuja sirsko opozicijo, naj se drži začrtane poti, da bi oblikovala prepričljivo alternativo sedanjemu režimu, podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in države članice EU pa poziva, naj si na vso moč prizadevajo za združitev sirske opozicije, pozdravlja odločno podporo, ki so jo sirskemu prebivalstvu izkazali Turčija, Libanon in Jordanija; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj si po svojih najboljših močeh prizadeva za začetek razprave s Turčijo, Libijo in Jordanijo, Arabsko ligo in sirsko opozicijo o pripravah na mirni prehod v Sirijo po Asadu;

16. ponavlja močno podporo pozivu komisarju Združenih narodov za človekove pravice, naj Varnostni svet posreduje poročila o razmerah v Siriji Mednarodnemu kazenskemu sodišču za uradno preiskavo; se odločno obvezuje, da bo zagotovil, da se poiščejo vsi odgovorni za kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava ter za svoja dejanja odgovarjajo; odločno podpira delo neodvisne mednarodne preiskovalne komisije za Sirijo, ki si prizadeva preiskati vse kršitve mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava, do katerih je prišlo v Siriji, in tako zagotoviti, da bi krivci odgovarjali za svoja dejanja, države članice EU pa poziva, naj na 21. zasedanju sveta Združenih narodov za človekove pravice komisiji odobrijo nadaljevanje dela in ji po potrebi namenijo ustrezne okrepitve;

17. poziva k mirni in resnični tranziciji v demokracijo pod sirskim vodstvom, kar bo izpolnilo upravičene zahteve sirskega ljudstva; tranzicija naj temelji na vključujočem dialogu vseh demokratičnih sil in akterjev v sirski družbi, da se bo začel proces korenitih demokratičnih reform, ki bo upošteval potrebe po narodni spravi in bo zavezan spoštovanju pravic in svoboščin manjšin, ne glede na to, ali so narodnostne, verske, kulturne ali druge;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije, vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske, vladi in parlamentu Republike Turčije, vladi in posvetovalni skupščini Katarja, vladi in predstavniškemu domu Združenih držav Amerike, vladi Kraljevine Savdske Arabije, vladi in parlamentu Hašemitske kraljevine Jordanije, vladi in parlamentu Republike Libanon, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Arabske lige ter vladi in parlamentu Sirske arabske republike.