Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0476/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0476/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația drepturilor omului din Emiratele Arabe Unite

24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7‑0476/2012)
PPE (B7‑0481/2012)
GUE/NGL (B7‑0487/2012)
Verts/ALE (B7‑0489/2012)
ALDE (B7‑0492/2012)

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari în numele Grupului S&D
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares în numele Grupului Verts/ALE
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0476/2012
Texte depuse :
RC-B7-0476/2012
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului din Emiratele Arabe Unite

(2012/2842(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 martie 2011 referitoare la relațiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG),

–   având în vedere vizita Delegației sale pentru relațiile cu Peninsula Arabică în Emiratele Arabe Unite, care a avut loc în perioada 29 aprilie – 3 mai 2012,

–   având în vedere articolul 30 din Constituția Emiratelor Arabe Unite,

–   având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, la care Emiratele Arabe Unite sunt parte,

–   având în vedere rapoartele sale anuale referitoare la drepturile omului,

–   având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația,

–   având în vedere Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din 2004, astfel cum au fost actualizate în 2008,

–   având în vedere declarația copreședinților din cadrul celui de al 22-lea Consiliu mixt și reuniune ministerială UE-CCG de la Luxemburg din 25 iunie 2012,

–   având în vedere declarația Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) ca urmare a Consiliului mixt și reuniunii ministeriale UE-CCG din 20 aprilie 2011 și observațiile sale ca urmare a celui de al 22-lea Consiliu mixt și reuniune ministerială UE-CCG din 25 iunie 2012,

–   având în vedere Acordul de cooperare din 20 februarie 1989 dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului,

–   având în vedere programul comun de acțiune (2010-2013) pentru punerea în aplicare a Acordului de cooperare UE-CCG din 1989,

   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–   având în vedere Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii (Protocolul de la Palermo), Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC),

–   având în vedere recomandările din 12 aprilie ale raportorului special al ONU privind traficul de persoane, îndeosebi femei și copii,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Guvernul Emiratelor Arabe Unite și-a accelerat, în 2012, acțiunile de reprimare a apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor societății civile, numărul deținuților politici ridicându-se la 64;

B.  întrucât majoritatea acestora se află în detenție de tip incommunicado și nu beneficiază de asistență juridică și întrucât există acuzații de tortură;

C. întrucât printre deținuți se află vicepreședintele Asociației Studenților din Emiratele Arabe Unite, Mansoor al-Ahmadi, un judecător în exercițiu, Mohamed al-Abdouly, doi foști judecători, Khamis al-Zyoudiand și Ahmed al-Za’abi, și doi avocați importanți din domeniul drepturilor omului, Mohamed al-Mansoori – fost președinte al Asociației Juriștilor – și Mohamed al-Roken;

D. întrucât se pare că angajații avocatului din EAU care oferă deținuților asistență juridică fac obiectul unei campanii sistematice de hărțuire și de intimidare, care a inclus deportarea a trei angajați din afara EAU din motive de securitate națională; întrucât avocații care s-au deplasat în Emiratele Arabe Unite pentru a oferi asistență juridică deținuților au fost, la rândul lor, hărțuiți;

E.  întrucât apărătorii drepturilor omului și activiștii pentru democrație fac obiectul unor acțiuni precum hărțuirea, interzicerea călătoriilor, restricționarea libertății de exprimare și a libertății de întrunire, deținerea arbitrară, revocarea cetățeniei, deportarea și încarcerarea ilegală;

F.  întrucât autoritățile din Emiratele Arabe Unite afirmă insistent că acțiunile de reprimare vin ca reacție la un complot islamist organizat de forțe străine menit să răstoarne guvernul; întrucât toți deținuții au legături cu al-Islah, un grup islamist pașnic care funcționează în Emiratele Arabe Unite din 1974; întrucât dovezile existente indică faptul că securitatea națională este un pretext pentru reprimarea unui activism pașnic, cu scopul de a înăbuși apelurile de reformare a constituției și a aspectelor din domeniul drepturilor omului precum apatridia;

G. întrucât un important apărător al drepturilor omului și autor de blog, Ahmed Mansoor, a fost atacat de două ori în ultimele săptămâni și este supus unor intimidări și amenințări permanente; întrucât el a petrecut șapte luni în închisoare în 2011 înainte de a fi condamnat în luna noiembrie pentru insultarea unor înalți funcționari; întrucât autoritățile i-au reținut pașaportul și i-au interzis în mod arbitrar să călătorească;

H. întrucât, împreună cu alți activiști, Ahmed Mansoor a fost acuzat că a insultat o serie de politicieni după ce a întocmit și a semnat o petiție în care se solicita o participare politică sporită prin intermediul unui parlament ales, care să aibă competențe legislative și de reglementare depline;

I.   întrucât, în declarația sa din 15 iulie 2012, procurorul a anunțat că grupul de opozanți politici va fi anchetat deoarece a planificat „crime împotriva securității statului”, „s-a opus Constituției și sistemului de conducere ale EAU” și are legături cu „organizații și proiecte străine”;

J.   întrucât, deși în Emiratele Arabe Unite libertatea de exprimare și libertatea presei sunt garantate prin Constituție, Codul său penal permite autorităților să urmărească în justiție persoanele care critică guvernul; întrucât a fost închis cel puțin un forum de discuții online și a fost blocat accesul din Emiratele Arabe Unite la mai multe site-uri politice;

K. întrucât, în 2012, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis o serie de organizații neguvernamentale importante, recunoscute la nivel internațional, care promovează democrația în regiune, printre care biroul din Dubai al Institutului Democratic Național și biroul din Abu Dhabi al grupului german de reflecție pentru promovarea democrației Konrad-Adenauer-Stiftung;

L.  întrucât mulți lucrători migranți, care reprezintă peste 80 % din forța de muncă, fac obiectul exploatării și al unor abuzuri grave; întrucât legile privind sponsorizarea imigrării conferă angajatorilor drepturi extraordinare asupra vieții lucrătorilor respectivi; întrucât aceștia nu au dreptul de a se organiza sau de a purta negocieri colective și riscă să fie penalizați dacă fac grevă; întrucât multe menajere din Emiratele Arabe Unite declară că sunt supuse unor numeroase abuzuri, printre care neplata salariilor, lipsirea de hrană, un program de lucru prelungit, izolarea forțată și abuzuri fizice și sexuale;

M. întrucât, potrivit raportului raportorului special privind traficul de persoane, traficul de persoane pentru exploatarea forței de muncă este în continuare răspândit în Emiratele Arabe Unite, iar victimele acestui trafic rămân neidentificate;

N. întrucât guvernul a dat curs în mică măsură recomandării Comisiei CEDAW de la începutul anului 2010;

O. întrucât în Emiratele Arabe Unite se practică în continuare condamnarea la moarte,

1.  își exprimă îngrijorarea deosebită cu privire la atacarea, reprimarea și intimidarea apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor politici și a membrilor societății civile din Emiratele Arabe Unite care își exercită pașnic drepturile fundamentale la libertatea de exprimare, de opinie și de întrunire; solicită autorităților din Emiratele Arabe Unite să înceteze imediat acțiunile de reprimare în curs;

2.  solicită eliberarea necondiționată a tuturor prizonierilor politici și a activiștilor, inclusiv a apărătorilor drepturilor omului și solicită autorităților din Emiratele Arabe Unite să se asigure că deținuții despre care se consideră că au încălcat legea sunt aduși în fața justiției, sunt acuzați de o anumită infracțiune și beneficiază de asistența juridică pe care o aleg;

3.  solicită autorităților din Emiratele Arabe Unite să ancheteze în detaliu și cu imparțialitate atacul și amenințările publice împotriva lui Ahmed Mansoor și toate celelalte cazuri de hărțuire și atac;

4.  solicită să se respecte toate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, atât pe internet, cât și în afara acestuia, libertatea de întrunire, drepturile femeilor, egalitatea de gen și dreptul la un proces echitabil și să se combată discriminarea;

5.  salută aderarea Emiratelor Arabe Unite, la 19 iulie 2012, la Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și îndeamnă autoritățile din EAU să își demonstreze angajamentul față de obligațiile asumate prin realizarea unor anchete cuprinzătoare, imparțiale și independente ale acuzațiilor de tortură și ale acuzațiilor privind disparițiile forțate;

6.  solicită Emiratelor Arabe Unite să dea curs intenției lor de a „respecta cele mai înalte standarde de promovare și protecție a drepturilor omului”, în conformitate cu cererea lor de aderare la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru perioada 2013-2015, ratificând Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) și protocoalele opționale la acestea și adresând tuturor reprezentanților ONU care dețin mandate privind proceduri speciale o invitație permanentă de a le vizita;

7.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la condițiile mizere de viață și de muncă ale miilor de lucrători migranți și ale persoanelor apatride din Emiratele Arabe Unite;

8.  îndeamnă Guvernul Emiratelor Arabe Unite să reformeze cadrul său juridic și de reglementare pentru a aborda problema abuzurilor împotriva lucrătorilor migranți, în special împotriva femeilor, care sunt cele mai vulnerabile la exploatare și violența bazată pe gen, și în particular sistemul kafala de angajare pe bază de sponsorizare;

9.  salută adoptarea de către Emiratele Arabe Unite în 2012 a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca decentă pentru lucrătorii casnici; îndeamnă Emiratele Arabe Unite să își afirme angajamentul de a-i respecta dispozițiile prin extinderea la lucrătorii domestici a principalelor măsuri de protecție a lucrătorilor, precum zile libere săptămânale, limitarea programului de lucru și salarii decente;

10. salută eforturile Emiratelor Arabe Unite de a reforma Legea federală nr. 51 din 2006 privind combaterea infracțiunilor de trafic de persoane și de a adopta instrumente legislative care să includă în mod explicit exploatarea lucrătorilor, aservirea casnică și alte forme de trafic și de a intensifica urmărirea în justiție;

11. condamnă aplicarea pedepsei cu moartea în orice condiții;

12. salută adoptarea noului pachet legislativ al UE privind drepturile omului și îndeamnă instituțiile europene, inclusiv pe Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, să ia măsuri concrete, împreună cu cele 27 de state membre, pentru ca UE să aplice, în relațiile cu Emiratele Arabe Unite, o politică clară, bazată pe principii, care să abordeze actualele cazuri grave de încălcare a drepturilor omului prin demersuri, declarații publice și inițiative în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului;

13. solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii și instituțiilor europene să plaseze drepturile omului în centrul relațiilor lor cu toate țările terțe, inclusiv cu partenerii strategici, cu un accent deosebit pe viitoarea reuniune ministerială UE-CCG;

14. consideră că este crucial să se continue eforturile de intensificare a cooperării dintre UE și regiunea Golfului și de promovare a înțelegerii și încrederii reciproce; consideră că reuniunile interparlamentare regulate ale Parlamentului cu partenerii săi din regiune sunt un forum important în care se poate dezvolta un dialog constructiv și sincer privind probleme de interes comun;

15. încredințează Președintelui să transmită prezenta rezoluție Guvernului și Parlamentului Emiratelor Arabe Unite, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, precum și guvernelor statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului.