Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0477/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0477/2012

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la discriminarea împotriva fetelor în Pakistan, în special cazul Malalei Yousafzai

  24.10.2012 - (2012/2843(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul(4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
  S&D (B7‑0477/2012)
  EFD (B7‑0480/2012)
  PPE (B7‑0482/2012)
  ECR (B7‑0485/2012)
  Verts/ALE (B7‑0490/2012)
  ALDE (B7‑0493/2012)
  GUE/NGL (B7‑0495/2012)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler în numele Grupului PPE
  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti în numele Grupului S&D
  Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein în numele Grupului ALDE
  Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
  Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim în numele Grupului ECR
  Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL
  Bastiaan Belder în numele Grupului EFD

  Procedură : 2012/2843(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0477/2012
  Texte depuse :
  RC-B7-0477/2012
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la discriminarea împotriva fetelor în Pakistan, în special cazul Malalei Yousafzai

  (2012/2843(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la situația femeilor în Afganistan și Pakistan[1],

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la drepturile omului și democrație în Pakistan, în special cele din 20 ianuarie 2011[2] și 20 mai 2010[3],

  –   având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului[4],

  –   având în vedere declarația din 10 octombrie 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant referitoare la împușcarea unui tânăr apărător al drepturilor omului din Pakistan,

  –   având în vedere declarația din 10 octombrie 2012 a directorului executiv al ONU Femei, prin care se condamnă atacul împotriva tinerei Malala Yousafzai,

  –   având în vedere Concluziile Consiliului privind intoleranța, discriminarea și violența pe motive de religie sau convingeri, adoptate la 21 februarie 2011,

  –   având în vedere planul de angajament pe cinci ani dintre UE și Pakistan din martie 2012, care cuprinde priorități cum ar fi buna guvernanță, cooperarea în domeniul emancipării femeilor și dialogul în materie de drepturile omului,

  –   având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la Pakistan din 25 iunie 2012, în care se reafirmă așteptările UE cu privire la promovarea și respectarea drepturilor omului,

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene” (COM(2008)0055),

  –   având în vedere articolul 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

  –   având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Declarația Organizației Națiunilor Unite din 20 decembrie 1993 privind eliminarea violenței împotriva femeilor,

  –   având în vedere Rezoluțiile 1325 (2000) și 1820 (2008) ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, precum și Rezoluția 1888 (2009) a Consiliului de Securitate al ONU privind violența sexuală împotriva femeilor și copiilor în situații de conflict armat, în care se subliniază responsabilitatea tuturor statelor de a pune capăt impunității și de a-i urmări penal pe autorii crimelor împotriva umanității și ai crimelor de război, inclusiv pe autorii actelor de violență sexuală și ai altor forme de violență împotriva femeilor și a fetelor,

  –   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât la 9 octombrie 2012, Malala Yousafzai, o fată de 14 ani din Valea Swat, a fost atacată în autobuzul școlar cu care se întorcea acasă, împușcată în cap și la gât și rănită grav, în atac fiind rănite și alte două fete;

  B.  întrucât Malala Yousafzaia devenit un simbol național al rezistenței împotriva eforturilor talibanilor de a priva fetele de educație, prin intermediul unor bloguri pe care a scris de când avea vârsta de 11 ani, acte pentru care în decembrie 2011 a primit Premiul național al tinerilor pentru pace, care a fost redenumit în cinstea sa Premiul național pentru pace Malala;

  C. întrucât organizația Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a revendicat atacul și a emis o declarație în urma atacurilor, în care susține că este obligatorie uciderea oricărei persoane care duce o campanie împotriva legii islamice și anunță că mișcarea va încerca din nou să o ucidă pe Malala Yousafzai dacă aceasta își revine în urma rănilor suferite;

  D. întrucât în Pakistan și în multe alte țări musulmane au avut loc proteste pentru a se exprima admirația față de Malala Yousafzai și solidaritatea cu aceasta și pentru a condamna atacul brutal comis de talibani;

  E.  întrucât forțele de securitate au reacționat prin arestarea multor persoane suspectate în cazul acestui atac, iar parlamentul pakistanez a dezbătut o moțiune de condamnare a atacului care, totuși, a întâmpinat rezistență din partea principalului partid de opoziție, Liga musulmană pakistaneză N;

  F.  întrucât atacul comis împotriva tinerei Malala Yousafzai a fost precedat în ultimele 12 luni de uciderea apărătorilor drepturilor omului Farida Afridi și Zarteef Afridi, se pare din cauza activității lor în domeniul bunăstării și educației femeilor;

  G. întrucât, în ultimele luni, Pakistanul a continuat să se confrunte cu atacuri comise de grupuri armate, care au folosit tactici teroriste și care au fost influențate sau asociate cu talibanii sau cu Al-Qaida, inclusiv cu TTP și ale căror atacuri au vizat adesea clădiri guvernamentale, școli și civili, inclusiv copii, la Khyber-Pakhtunkhwa, în Regiunile tribale administrate la nivel federal (FATA) și în centre urbane;

  H. întrucât, în 2011, s-au înregistrat 11 incidente în cursul cărora grupuri armate s-au folosit de copii pentru comiterea de atacuri sinucigașe, iar copiii au continuat să fie victime ale unor atacuri comise fără discriminare, inclusiv prin folosirea de dispozitive explozive improvizate și de bombe sinucigașe, în perioada menționată fiind uciși un total de 57 de copii din cauza unor mine antipersonal, resturi explozive de război și dispozitive explozive improvizate, explozii de bombe, obuze și atacuri dirijate; întrucât, la 13 septembrie 2011, TTP se pare că a atacat un autobuz școlar la Khyber-Pakhtunkhwa, omorând patru copii;

  I.   întrucât, conform cifrelor furnizate de guvern, în 2012, 246 de școli (59 de școli de fete și 187 de școli de băieți) au fost distruse și 763 de școli au fost avariate (244 de școli de fete și 519 școli de băieți) în provincia Khyber-Pakhtunkhwa ca urmare a conflictului cu talibanii, mii de copii fiind lipsiți de acces la educație;

  J.   întrucât, din 2009 până în prezent, școlile de fete au continuat să fie vizate direct de grupurile armate cu atacuri cu bombă și dispozitive explozive improvizate, atacuri care în 2011 au avut drept consecință 152 de incidente soldate cu distrugerea parțială sau totală a unor clădiri școlare din FATA și din Khyber-Pakhtunkhwa; întrucât atacurile ar fi fost comise drept represalii pentru operațiunile militare din regiune și s-au opus educației laice și educației fetelor; întrucât cel mai recent atac împotriva unei școli de fete a fost comis la 25 septembrie 2012 în districtul Charsadda;

  K. întrucât situația rămâne extrem de gravă pentru multe femei și fete din Pakistan, această țară fiind clasificată de către Global Gender Gap Index drept a treia cea mai periculoasă țară din lume pentru femei;

  L.  întrucât Raportul global de monitorizare a inițiativei „Educație pentru toți” (EPT) publicat de UNESCO la 16 octombrie 2012 a dezvăluit faptul că Pakistanul a redus suma cheltuită pe educație la mai puțin de 2,3% din produsul național brut (PNB), în ciuda faptului că se află pe locul al doilea din lume ca număr de fete neșcolarizate;

  M. întrucât fetele continuă adesea să fie victime ale violenței domestice, ale traficului și ale căsătoriilor forțate sau sunt vândute pentru soluționarea conflictelor;

  N. întrucât, în majoritatea cazurilor, cei care comit violențe împotriva femeilor și fetelor rămân nepedepsiți;

  O. întrucât, deși în Pakistan există unele legi discriminatorii la adresa femeilor, în 2011 și în 2012, guvernul Pakistanului a propus legi noi pentru a combate mai eficient discriminarea și violența împotriva femeilor, printre care legi împotriva căsătoriilor forțate, a hărțuirii femeilor la locul de muncă și acasă și a atacurilor cu acid; întrucât aceste legi așteaptă în continuare să fie puse în aplicare și respectate;

  P.  întrucât creșterea puterii talibanilor în unele teritorii are consecințe negative asupra femeilor și fetelor, împiedicându-le să își exercite drepturile;

  Q. întrucât, în planul său de angajament pe cinci ani din martie 2012, UE și-a reafirmat angajamentul de a construi un parteneriat ferm pe termen lung cu Pakistanul, bazat pe interese și valori comune, precum și sprijinul pentru instituțiile democratice și guvernul civil, precum și societatea civilă din Pakistan;

  R.  întrucât, deși este pregătită să continue cooperarea, UE așteaptă ca Pakistanul să-și respecte angajamentele la nivel internațional, în special în domeniul securității și al drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește drepturile femeilor;

  S.  întrucât, la 5 iunie 2012, UE și Pakistanul au anunțat înființarea unui comitet de conducere în materie de combatere a terorismului, pentru o cooperare mai strânsă în lupta împotriva terorismului;

  T.  întrucât articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că promovarea democrației și respectarea drepturilor omului și a libertăților civile constituie principii și obiective fundamentale ale Uniunii Europene și oferă o bază comună în relațiile sale cu țările terțe; întrucât asistența UE pentru comerț și dezvoltare depinde de respectarea drepturilor omului și ale minorităților,

  1.  condamnă ferm atacul violent comis împotriva tinerei Malala Yousafzai și rănirea gravă a celor două colege de clasă ale acesteia, remarcând că atacul reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copilului, precum și un atac atât la adresa valorilor umane fundamentale, cât și la adresa tuturor apărătorilor drepturilor omului din Pakistan;

  2.  își exprimă admirația și recunoaște curajul și hotărârea cu care Malala Yousafzai s-a angajat, de la o vârstă foarte fragedă, în lupta pentru drepturile fetelor la educație și felul în care aceasta a devenit un model pentru multe fete de vârsta ei; salută intervențiile medicale rapide realizate de medicii militari pakistanezi și de medicii din Marea Britanie și își exprimă speranța puternică pentru o recuperare deplină în urma rănilor grave suferite;

  3.  salută condamnarea la scară largă a atacului de către mari părți ale societății pakistaneze, de către specialiști ai islamului și de către majoritatea partidelor politice; solicită tuturor partidelor politice să condamne ferm TTP ca fiind cei care au revendicat atacul;

  4.  își exprimă sprijinul pentru toate familiile pakistaneze care încurajează educația fiicelor lor;

  5.  solicită guvernului pakistanez să garanteze siguranța tinerei Malala Yousafzai și a familiei acesteia și îi să aducă în fața justiție pe cei responsabili de atac; solicită guvernului pakistanez să garanteze și siguranța altor activiști pentru drepturile omului, în special a femeilor și fetelor care devin active în societate și politică și care au primit amenințări de la talibani și de la alte grupuri extremiste;

  6.  este profund preocupat de situația femeilor și a fetelor și de informațiile repetate privind încălcarea drepturilor copiilor și ale femeilor în Pakistan, inclusiv de informațiile privind folosirea de către grupuri armate a copiilor pentru comiterea de atacuri sinucigașe; subliniază că trebuie acordată de urgență mai multă atenție la nivel internațional situației femeilor și fetelor din Pakistan;

  7.  este profund preocupat de tendința de înrăutățire a extremismului violent, care constituie o amenințare serioasă la adresa femeilor și a fetelor, precum și de folosirea intimidării și a violenței, care a condus deja la distrugerea unor școli de fete și la flagelarea unor femei în unele părți ale regiunilor FATA și Khyber-Pakhtunkhwa;

  8.  îndeamnă autoritățile pakistaneze să urmărească penal persoanele și grupurile care incită la violență, în special pe cele care îndeamnă la uciderea persoanelor și a grupurilor cu care nu sunt de acord;

  9.  solicită autorităților pakistaneze să depună mult mai multe eforturi pentru a găsi sutele, dacă nu chiar miile de victime ale disparițiilor forțate care au avut loc în Pakistan, inclusiv copii, printre care fete de doar nouă sau zece ani; solicită publicarea rezultatelor anchetelor realizate de autoritățile interne cu privire la amploarea acestei probleme;

  10. salută politica privind protecția copiilor în FATA, demarată la 10 ianuarie 2012, care urmărește aplicarea unui plan referitor la servicii de protecție și la unități de protecție a copiilor în toate agențiile FATA;

  11. salută faptul că legea privind protecția copiilor din 2010, deja în vigoare în provincia Khyber-Pakhtunkhwa, este în prezent extinsă și la Regiunile tribale administrate la nivel provincial (PATA), inclusiv în regiunea Swat, cu aplicabilitate imediată; speră ca aplicarea efectivă a acestei legi va contribui la reinstituirea legalității în PATA;

  12. îndeamnă guvernul pakistanez să se folosească de contextul actual pentru a face îmbunătățiri reale în materie de drepturi ale femeilor și fetelor, revizuind și reformând părți ale ordonanțelor Hudood și ale legii privind mijloacele de probă, legea privind interzicerea căsătoriilor copiilor și alte acte legislative care încalcă statutul și drepturile femeilor, făcându-le să fie subordonate prin lege;

  13. salută introducerea de către guvernul pakistanez în 2011 și în 2012 a unor legi noi pentru a combate mai eficace discriminarea și violența împotriva femeilor și cere guvernului să asigure aplicarea și respectarea reală a acestor legi noi;

  14. îndeamnă guvernul pakistanez să conlucreze îndeaproape cu ONU și cu UE pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, în special a Obiectivului 2, conform căruia, până în 2015, toții copiii, fete și băieți, vor putea încheia un ciclu complet de învățământ primar; solicită guvernului pakistanez să își facă o prioritate din a crește numărul fetelor care primesc educație școlară și să le garanteze siguranța în cadrul acestui proces;

  15. solicită guvernului pakistanez să majoreze fondurile destinate școlilor publice și să ia măsuri eficace pentru a impune o programă școlară obligatorie standard pentru învățământul de bază și un regim de inspecții pentru toate școlile de tip „madrassa”, private sau publice, care sunt adesea singura sursă de educație, în special în zonele rurale;

  16. solicită Comisiei să dezvolte, împreună cu guvernul pakistanez, programe de educație menite să îmbunătățească gradul de alfabetizare și de educație al femeilor din Pakistan, ca parte a politicii sale în materie de ajutor pentru dezvoltare;

  17. îndeamnă Comisia și Consiliul, dar și comunitatea internațională să crească semnificativ fondurile destinate eforturilor de protejare a femeilor și fetelor împotriva violurilor, abuzurilor și violenței domestice și să sprijine măsuri care să ajute mișcările societății civile în lupta lor împotriva discriminării femeilor și fetelor;

  18. solicită Comisiei să își îndeplinească angajamentul față de copii luat în Comunicarea sa intitulată „Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene” și să se asigure că UE face tot ce îi stă în putere pentru a promova și a proteja drepturile copiilor;

  19. insistă ca, în cadrul tuturor dialogurilor pe tema drepturilor omului, să se abordeze explicit drepturilor femeilor și copiilor, îndeosebi combaterea și eliminarea tuturor formelor de discriminare și de violență la adresa femeilor și fetelor, în special a căsătoriilor forțate, a violenței domestice și a feminicidului; insistă, de asemenea, să nu se accepte invocarea niciunui fel de tradiții sau motivații religioase pentru eludarea datoriei de a elimina aceste acte brutale; consideră că prevenirea practicilor de căsătorire a copiilor este vitală pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale adolescentelor din Pakistan;

  20. invită instituțiile competente ale UE să accentueze în continuare problema toleranței religioase în societate în cadrul dialogului lor politic cu Pakistanul, acest aspect fiind de cea mai mare importanță în lupta pe termen lung împotriva extremismului islamic;

  21. îndeamnă instituțiile competente ale UE să insiste ca guvernul din Pakistan să respecte clauza privind democrația și drepturile omului consacrată în Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Pakistan; repetă apelul adresat Serviciului European de Acțiune Externă și mai ales Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului de a raporta regulat cu privire la punerea în aplicare a acordului de cooperare și a clauzei privind democrația și drepturile omului, inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor femeilor și copiilor;

  22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei Europene/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, ONU Femei, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului Pakistanului.