Eljárás : 2013/2567(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0130/2013

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0130/2013

Viták :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Szavazatok :

PV 14/03/2013 - 8.11

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0098

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 149kWORD 82k
12.3.2013
PE507.383v01-00}
PE507.384v01-00}
PE507.392v01-00}
PE507.393v01-00} RC1
 
B7-0130/2013}
B7-0131/2013}
B7-0139/2013}
B7-0140/2013} RC1

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D, PPE (B7‑0130/2013)

Verts/ALE (B7‑0131/2013)

ALDE (B7‑0139/2013)

ECR (B7‑0140/2013)


a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP))


Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber a PPE képviselőcsoport nevében
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo az S&D képviselőcsoport nevében
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Emma McClarkin az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelemről szóló, 2012. szeptember 20-i nicosiai nyilatkozatra,

–   tekintettel „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című, 2011. január 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0012),

–   tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az on-line szerencsejátékok tisztességességéről szóló, 2009. március 10-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a Bizottság sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

–   tekintettel a sportban való doppingolás elleni küzdelemről szóló, 2005. április 14-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel „A korrupció elleni uniós küzdelem” című bizottsági közleményre (COM(2011)0308),

–   tekintettel a belső piaci online szerencsejátékról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel az „Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé” című, 2012. október 23-i bizottsági közleményre (COM(2012)0596),

–   tekintettel a belső piacon üzemeltetett online szerencsejátékokról szóló, 2011. március 24-i bizottsági zöld könyvre (COM(2011)0128),

–   tekintettel az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló, 2011. szeptember 15-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel az „Európai sportpartnerségek” című előkészítő fellépésre és különösen az olyan projektek összeállítására, melyek fő célja a mérkőzések tiltott befolyásolásának az érintett érdekeltek oktatása és tájékoztatása révén történő megelőzése,

–   tekintettel a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételnek az Európai Bizottság számára történő engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlásra (COM(2012)0655),

–   tekintettel a Bizottság megbízásából a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolása kapcsán elvégzett vizsgálat eredményeire,

–   tekintettel az Európa Tanács doppingmegelőzésről szóló, 1989. november 16-i egyezményére,

–   tekintettel az eredmények manipulálása, mindenekelőtt a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem érdekében a sport tisztaságának előmozdításáról szóló, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2011. szeptember 28-án elfogadott ajánlásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az Europol „Operation Veto” fedőnevű közös nyomozócsoportja rávilágított arra, hogy az elmúlt években széles körben elterjedt a labdarúgó-mérkőzések eredményének befolyásolása, és világszinten 680 – köztük 380 európai – mérkőzést gyanúsnak talált, továbbá beszámolt a mérkőzések befolyásolásával foglalkozó, a sport legbelső köreit érintő, kiterjedt hálózatról, melynek tagjai közül 425 személy ellen merült fel gyanú, és további 50 személyt már le is tartóztattak;

B.  mivel az Europol kijelentette, hogy ezek a számok csupán a „jéghegy csúcsát” jelentik;

C. mivel a mérkőzések eredményének befolyásolása számos tagállamot érint, ami komoly aggodalomra ad okot, mivel ez a tevékenység a szervezett bűnözéshez kapcsolódik, és gyakorlatilag valamennyi uniós tagállamban jelentős kockázatot jelent a sportvilág számára;

D. mivel a mérkőzések eredményének befolyásolása a bűnözés olyan módja, amely rendkívül kis számú ítélet és alacsony felderítési arány mellett magas bevételeket generál, és mivel ezért a bűnszervezetek olyan illegális tevékenységekhez használják fel, mint a pénzmosás vagy az ember- és kábítószer-kereskedelem;

E.  mivel az úgynevezett „spot-fixing”, vagyis az az illegális tevékenység, melynek során a mérkőzés egy bizonyos elemét – de nem feltétlenül a végeredményt – manipulálják, nehezebben leleplezhető, mint a hagyományos „bundázás”;

F.  mivel a bűnszervezetek tevékenysége nemzetközi bázisra épül, és e szervezetek a világ minden részén rendelkeznek kapcsolatokkal, és így a mérkőzések eredményének befolyásolása ellen egyetlen intézmény, ország vagy szervezet sem képes egymaga felvenni a küzdelmet;

G. mivel valamennyi sportág érintett lehet, és a sport tisztasága forog veszélyben;

H. mivel az ilyen illegális tevékenységek globális jellege miatt a jelenleg alkalmazott ellenőrzési mechanizmusok nem képesek azonnal leleplezni a manipulált mérkőzéseket;

I.   mivel a sportszervezetekben az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia – más szóval a felelősségteljes irányítás – előfeltétele annak, hogy a sportmozgalom sikeres szerepet játszhasson a mérkőzések eredményének befolyásolása és a sportot érintő csalás elleni küzdelemben;

J.   mivel számos sportszervezet már tett intézkedéseket az ügyben, például magatartási kódexet fogadott el, és a zéró tolerancia politikáját alkalmazza;

K. mivel a befolyásolt mérkőzésekre főként az Unión kívül működő irodáknál lehet fogadni, ezért a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni harcot nemzetközi szinten kell folytatni;

L.  mivel a szakértők szerint sajnos egyre többször merül fel, hogy bizonyos személyek rossz szándékkal, a mérkőzések befolyásolásának megkönnyítése és a pénzmosás lehetővé tétele érdekében vásárolnak meg labdarúgóklubokat;

M. mivel a játékosok szakszervezetei rámutatnak, hogy a mérkőzések befolyásolásának hátterében részben az a probléma áll, hogy a játékosok nem kapják meg időben a fizetésüket, megfélemlítik és zsarolják őket;

1.  felszólítja az összes főbb érintett szereplőt, hogy vállalják a felelősséget, és dolgozzanak ki átfogó megközelítést, melynek keretében a sportmérkőzések eredményének befolyásolása elleni harcban kiegészítik egymás erőfeszítéseit;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki összehangolt megközelítést a mérkőzések eredményének befolyásolása és a szervezett bűnözés elleni harc terén, melynek keretében összehangolja a fő érdekeltek, vagyis a sportszervezetek, a nemzeti rendőrségek és igazságügyi hatóságok, valamint a szerencsejáték-szolgáltatók e téren tett erőfeszítéseit, valamint a vitára, az információátadásra és a bevált gyakorlatok megosztására alkalmas platformot hoz létre;

3.  felszólítja a sportszervezeteket, hogy a korrupció tekintetében (a szervezeten belül és a külső szerződéses felekkel szemben egyaránt) kövessék a zéró tolerancia elvét, így megelőzve azt, hogy tagjaik engedjenek a külső nyomásnak;

4.  sürgeti a sportszervezeteket, hogy dolgozzanak ki magatartási kódexet valamennyi alkalmazott és tisztségviselő (a játékosok, az edzők, a bírók, az egészségügyi és a műszaki személyzet, valamint az egyesületi és klubvezetők) számára, amely megállapítja a mérkőzések befolyásolásának veszélyeit, határozottan tiltja a mérkőzések fogadási vagy egyéb célokból történő manipulálását, meghatározza az erre vonatkozó szankciókat, tiltja a saját mérkőzésekre történő fogadást, valamint az informátorok védelmére irányuló megfelelő mechanizmus biztosítása mellett kötelezővé teszi a jelentéstételt azok számára, akiket a mérkőzések befolyásolásával kapcsolatban megkeresnek, vagy akiknek tudomásuk van ilyen esetről;

5.  felszólítja a sportirányítással foglalkozó testületeket, hogy a helyes irányítási gyakorlatok melletti elkötelezettségükkel csökkentsék annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a mérkőzések befolyásolásának;

6.  kiemeli az oktatás fontosságát a sport tisztességességének megóvásában; ezért arra szólítja fel a tagállamokat és a sportszövetségeket, hogy a – hivatásos és amatőr – sportolókat és a fogyasztókat fiatal koruktól kezdődően, a sport valamennyi szintjén megfelelően tájékoztassák és neveljék;

7.  ösztönzi a sportszervezeteket, hogy indítsanak és tartsanak fenn olyan átfogó megelőzési és oktatási programokat, amelyek a sportegyesületek, versenysorozatok és sportszövetségek számára egyértelmű kötelezettségekkel járnak, különösen a kiskorúak tekintetében, valamint állítsanak fel a mérkőzések befolyásolásának kérdésével foglalkozó fegyelmi testületet;

8.  határozottan arra kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy nemzeti büntetőjogukba illesszék be kifejezetten a mérkőzések eredményeinek tiltott befolyásolását, gondoskodjanak a megfelelő közös minimumszankciókról, valamint az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tarása mellett számolják fel a meglévő joghézagokat;

9.  üdvözli a folyamatban lévő tárgyalásokat egy sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló esetleges Európa tanácsi egyezmény létrehozásáról, amely a nemzeti rendszereket felruházhatja az e fenyegetés felszámolásához szükséges eszközökkel, szakértelemmel és forrásokkal;

10. arra ösztönzi a sportszervezeteket, hogy magas szintű és meggyőző irányítást alkalmazzanak;

11. annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy valamennyi tagállam tiltsa meg a kiskorúak részvételével zajló versenyekre való fogadást;

12. arra kéri a tagállamokat, hogy a mérkőzések befolyásolása elleni küzdelem céljából alakítsanak ki egy specializált bűnüldözési egységet, amely a főbb érintett szereplőkkel folytatott kommunikáció és együttműködés csomópontjaként is szolgálna, valamint írják elő a szerencsejátékokat üzemeltető szolgáltatók számára, hogy nyújtsanak tájékoztatást e specializált egységnek és a sportszervezeteknek a szerencsejáték szabályellenes formáiról a további nyomozás és a bűnüldöző hatóságok számára történő továbbítás céljából;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy a közös nyomozócsoportok segítségével és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés révén mozdítsák elő az európai bűnüldözési együttműködést; hangsúlyozza, hogy az illegális fogadási weboldalak és a névtelen fogadások visszaszorítása érdekében intézkedések bevezetésére és hatékony végrehajtására van szükség; úgy véli, hogy meg kell osztani az olyan személyekkel kapcsolatos információkat, akikkel kapcsolatban felmerült, hogy a mérkőzések eredményének befolyásolására irányuló ügyletek kapcsán esetleg játékosokat környékeztek meg, vagy akiket ilyen ügyben elítéltek;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy állítsanak fel szabályozó testületeket a sportfogadással kapcsolatos illegális tevékenységek feltárására és visszaszorítására, valamint hogy gyűjtsék, osszák meg, elemezzék és terjesszék a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolásával, a sportot érintő csalással és a sportot érintő korrupció egyéb formáival kapcsolatos – akár európai, akár Európán kívüli sporteseményhez kötődő – bizonyítékokat; hangsúlyozza, hogy szorosan együtt kell működni az egyéb szabályozókkal, többek között az engedélyezéssel foglalkozó hatóságokkal, a végrehajtó szervekkel és a rendőrséggel;

15. sürgeti a Bizottságot, hogy könnyítse meg az illegális vagy gyanús sportfogadási tevékenységekkel kapcsolatos információk e szabályozó testületek közötti megosztását;

16. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a mérkőzések eredményének befolyásolásához kapcsolódó szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében alakítsanak ki együttműködést a harmadik országokkal, többek között oly módon, hogy részt vesznek a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon;

17. üdvözli, hogy a Bizottság évente kétszer korrupcióellenes intézkedésekkel foglalkozó jelentést tesz közzé, melyhez tagállamonként elemzést csatol, és amely egyedi ajánlásokat is tartalmaz (2013-tól kezdődően);

18. bátorítja a Tanácsot, hogy továbbra is tartsa szem előtt a sportra vonatkozó uniós munkaterv (2011–2014) céljait, ragaszkodva különösen a sport értékeire – mint a tisztesség, a fair play és mások tiszteletben tartása – való figyelemfelhívást célzó tagállami oktatási programok fejlesztéséhez;

19. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy 2014-ben ajánlást fogadjon el a sporteredmények sportfogadással összefüggésben történő tiltott befolyásolásának megelőzése és az ellene folytatott küzdelem terén alkalmazott, bevált gyakorlatokról;

20. üdvözli, hogy a testnevelésért és a sportért felelős miniszterek és vezető tisztviselők ötödik nemzetközi konferenciáján (MINEPS) napirenden lesz a sport tisztaságának kérdése és a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni küzdelem, és úgy véli, hogy ez megfelelő fórum a mérkőzések eredményének befolyásolásával foglalkozó globális testület szükségességének felvetésére, ahol valamennyi érintett szereplő találkozhat és információt cserélhet egymással, összehangolhatja intézkedéseit, továbbá népszerűsítheti a jó irányítást megvalósító koncepciókat;

21. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat az országokat – többek között az úgynevezett „ázsiai fogadóparadicsomokat” –, amelyekben különös problémák merülnek fel az EU területén megrendezett sportesemények eredményének sportfogadással összefüggésben történő manipulációja kapcsán, és fokozza együttműködését ezen országokkal a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem terén;

22. felszólítja a Tanácsot, hogy az online sportfogadás pénzmosásra történő felhasználásának megfékezése érdekében gyors ütemben és ambiciózus célok mentén folytassa az új pénzmosási irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0045) szóló megbeszéléseket;

23. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az európai, nemzetközi és nemzeti sportszervezeteknek.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0025.

(2)

HL C 87. E, 2010.4.1., 30. o.

(3)

HL C 33. E, 2006.2.9., 590. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0492.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0388.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat