Предложение за обща резолюция - RC-B7-0344/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0344/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Нигерия

3.7.2013 - (2013/2691(RSP))

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0344/2013)
ECR (B7‑0345/2013)
PPE (B7‑0346/2013)
ALDE (B7‑0350/2013)
S&D (B7‑0353)

Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Филип Качмарек, Гей Мичъл, Елмар Брок, Кристиан Дан Преда, Бернд Поселт, Туне Келам, Роберта Анджелили, Ейя-Рита Корхола, Елена Бъсеску, Моника Луиза Маковей, Филип Булан, Жан Роата, Мария Габриел, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Едуард Кукан, Сари Есаях, Петри Сарвама, Ярослав Лешек Валенса, Зузана Ройтова, Кшищоф Лисек, Тадеуш Звефка, Богуслав Соник, Мартин Кастлер от името на групата PPE
Вероник Дьо Кайзьор, Майкъл Кашман, Рикардо Кортес Ластра, Норберт Нойзер, Ана Гомеш, Йоанна Сенишин, Корина Крецу, Лиса Яконсари, Митро Репо, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Марк Тарабела, Пино Арлаки, Андигони Пападопулу, Мойца Клева Кекуш от името на групата S&D
Маритйе Схаке, Луи Мишел, Робер Рошфор, Рамон Тремоса и Балсейс, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Шарл Гьоренс, Сара Лъдфорд, Хану Такула, Йоханес Корнелис ван Бален, Ангелика Вертман, Натали Гризбек, Кристина Оюланд от името на групата ALDE
Юдит Саргентини, Барбара Лохбилер, Улрике Луначек, Никол Кил-Нилсен, Джийн Ламбърт, Раул Ромева и Руеда от името на групата Verts/ALE
Чарлз Танък от името на групата ECR


Процедура : 2013/2691(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0344/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0344/2013
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Нигерия

(2013/2691(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюциите на Европейския парламент от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света [1], от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС [2], от 5 юли 2012 г. относно насилието срещу лесбийките и правата на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ) в Африка[3] и от 15 март 2012 г. относно положението в Нигерия[4],

–   като взе предвид изявленията на върховния председател на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Катрин Аштън от 22 януари 2012 г. относно бомбените атентати в Кано, от 11 март 2013 г. относно убийствата на заложници, от 2 юни 2103 г. относно законопроекта в Нигерия, който криминализира еднополовите бракове и връзки, и от 5 юни 2013 г. относно екзекуциите в Нигерия,

–   като взе предвид диалога за правата на човека между ЕС и Нигерия, проведен в Абуджа през март 2013 г., и срещата на равнище министри ЕС-Нигерия, проведена в Брюксел на 16 май 2013 г., която констатира необходимостта от балансиране на мерките за борба с тероризма със смъртта на цивилни граждани и разрушаването на обществена инфраструктура,

–   като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС относно положението в Нигерия, проведена през май 2013 г. в Хорсенс (Дания),

–   като взе предвид приетите от Съвета на Европейския съюз насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ),

–   като взе предвид Споразумението от Котону от 2000 г. и прегледите на това споразумение от 2005 г. и 2010 г. (последното е ратифицирано от Нигерия на 27 септември 2010 г.) и по-конкретно членове 8 и 9 от него относно политическия диалог и правата на човека, демокрацията и правовата държава,

–   като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 16 май 2013 г. относно продължаващото насилие и влошаващото се положение със сигурността в североизточна Нигерия и от 22 април 2013 г. относно значителния брой убити цивилни лица и разрушени домове в Нигерия поради сблъсъците между военните сили и бунтовническата групировка „Боко Харам“,

–   като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН по правата на човека Нави Пилай от 3 май 2013 г. в отговор на ожесточените сблъсъци от април 2013 г., с които се припомня на служителите от силите за сигурност в Нигерия да зачитат правата на човека и да избягват прекомерната употреба на сила при операциите си, и от 17 май 2013 г. относно възможността членовете на „Боко Харам“ да бъдат обвинени във военни престъпления,

–   като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 27 декември 2011 г. относно атаките от терористичната секта „Боко Харам“ в Нигерия,

–   като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–   като взе предвид изявлението на външните министри на държавите от Г-8 от 12 април 2012 г. относно продължаващото насилие в Нигерия,

–   като взе предвид Конвенцията на Африканския съюз за предотвратяване и борба с тероризма, ратифицирана от Нигерия на 16 май 2003 г., и допълнителния протокол към нея, ратифициран от Нигерия на 22 декември 2008 г.,

–   като взе предвид изявлението, направено от комисаря по въпросите на мира и сигурността на Африканския съюз Ламамра Рамтане на 14 юли 2012 г., с което се осъжда дейността и нарушенията на правата на човека от страна на „Боко Харам“ и се отправя настоятелен призив към международната общност да подпомогне Нигерия в съпротивата срещу терористичната секта, като се подчертава, че тя представлява заплаха за регионалната и международната сигурност,

–   като взе предвид срещата на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на държавите от Гвинейския залив по въпросите на морската сигурност и безопасност, проведена в Яунде (Камерун) на 24 юни 2013 г.,

–   като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия, приета на 29 май 1999 г., и по-конкретно разпоредбите на глава IV относно защитата на основните права, включително правото на живот, правото на справедлив процес, правото на достойнство на човешката личност и защита на свободата на изразяване, свободата на пресата, мисълта, съвестта и вероизповеданието,

–   като взе предвид член 3 от Женевските конвенции, ратифицирани от Нигерия на 20 юни 1961 г., и допълнителния Протокол № II към тях, ратифициран от Нигерия на 10 октомври 1988 г., които са международноправната нормативна основа, уреждаща немеждународните въоръжени конфликти,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че нигерийският президент Гудлък Джонатан е обявил извънредно положение в щатите Борно, Йобе и Адамауа на 14-15 май 2013 г. в отговор на дейността на „Боко Харам“, като е мобилизирал допълнителни военни сили;

Б.  като има предвид, че през април 2013 г. град Бага беше разрушен в резултат от сраженията между нигерийските военни сили и бойците на „Боко Харам“ и според водачите на общността това е довело до разрушаването на хиляди домове и смъртта на стотици цивилни граждани; като има предвид, че независимо разследване от нигерийската комисия по права на човека относно убийствата в Бага ще приключи до края на юли;

В.  като има предвид, че федералното правителство е класифицирало „Боко Харам“ съгласно Закона за превенция на тероризма от 2011 г., за да позволи наказателно преследване на всяко лице, свързано с групата или което я подкрепя;

Г.  като има предвид, че „Боко Харам“ е отговорна за смъртта на 4 000 души от 2009 г. досега; като има предвид, че повече от 700 нигерийци са били убити тази година в над 80 нападения, свързани с групата „Боко Харам“, която скорошен доклад на Съединените американски щати определи като втората най-смъртоносна терористична групировка в света; като има предвид, че връзката между „Боко Харам“ и организацията Ал Кайда в ислямския Магреб представлява сериозна заплаха за мира и сигурността в по-широкия регион Сахел и като цяло в Западна Африка; като има предвид, че „Боко Харам“ продължава да напада държавни служители и служители от органите за сигурност, както при извършеното от нея нападение в двора на затвор в Бама на 7 май 2013 г., когато бяха убити приблизително 55 човека и около 105 затворници бяха освободени;

Д. като има предвид, че „Хюман райтс уоч“, „Амнести интернешънъл“, „Фрийдъм хаус“ и други организации, работещи в сферата на правата на човека, са документирали участието на „Боко Харам“ в нападения над полицейски управления, военни бази, църкви, училища, земеделски стопанства и банки; като има предвид, че „Боко Харам“ е разширила нападенията си срещу цивилни лица, включително в атаки срещу две гимназии в щатите Борно и Йобе на 16 и 17 юни 2013 г., като са убити общо шестнайсет ученици и двама учители; като има предвид, че тези нападения са принудили хиляди деца в училищна възраст да останат извън образователната система; като има предвид, че заплахите към цивилни граждани са накарали 19 000 селскостопански производители да избягат от стопанствата си и да изоставят реколтата си, което води до загуба на селскостопанска производителност и допринася за недостига на храни;

Е.  като подчертава нарасналите си опасения по повод решението на „Боко Харам“ да отвлича жени и деца като част от ожесточената си партизанска война; като има предвид, че чуждестранни работници в Нигерия също са отвличани, нападани и убивани от бунтовниците;

Ж. като има предвид, че Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците е отправила предупреждение за бежанска криза; като има предвид, че през последните седмици около 6 000 нигерийци са пристигнали в Нигер, а между 11 и 13 юни 2013 г.около 3 000 нигерийци са пресекли границата с Камерун; като има предвид, че бежанци пресичат и границата с Чад; като има предвид, че подобни разселвания оказват натиск върху оскъдните местни продоволствени и водни ресурси, особено в Нигер, където населението се бори с продоволствена несигурност заради годините суша; като има предвид, че никой от съседите на Нигерия няма капацитет да поеме такъв брой хора, какъвто би могъл да бъде разселен в случай на цялостно хуманитарно бедствие, което би последвало масово насилие;

З.  като има предвид, че „Боко Харам“ продължава да напада християни, умерени мюсюлмани и други религиозни групи и да ги прогонва от северната, предимно мюсюлманска, част от страната;

И. като има предвид, че в отговор на насилието, проявявано от „Боко Харам“ нигерийската полиция и армия са задържали и екзекутирали извънсъдебно множество предполагаеми членове на групировката, най-вече чрез задържане на млади мъже от селата на север; като има предвид, че много от тези задържани лица са държани в изолация без обвинение или процес, в някои случаи в нечовешки условия, и като има предвид, че някои от тях са били обект на физическо насилие, а други са изчезвали или умирали, докато са били задържани; като има предвид, че нигерийското правителство и офицерите от армията са предоставили ненадеждни оценки на броя на цивилните жертви и на нанесените на домовете щети; като има предвид, че „Хюман райтс уоч“, „Фрийдъм хаус“ и други организации, работещи в областта на правата на човека, са описали реакцията на нигерийските сили в последните месеци като все по-брутална и безразборна, като така цивилните граждани са оставяни да понасят в непропорционална степен основните удари на насилие между двете групи;

Й. като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на пресата са застрашени от заплахите за арест, сплашване, насилие и дори смърт срещу тези, които отразяват събитията по начин, критичен за нигерийските органи; като има предвид, че „Боко Харам“ постоянно заплашват да атакуват медии, които са отразявали дейността им отрицателно;

К. като има предвид, че поради обявяването на извънредно положение, големи части от североизточните щати са недостъпни за агенции за хуманитарна помощ, журналисти и репортери; като има предвид, че правителството е спряло мобилните телефонни услуги в редица територии, за да попречи на бунтовниците да комуникират;

Л. като има предвид, че нигерийското правителство наскоро наруши седемгодишния мораториум върху смъртното наказание като екзекутира в щата Едо четирима затворници, които са били осъдени още докато Нигерия е била управлявана от военна диктатура; като има предвид, че на 26 юни 2013 г. специалният докладчик на ООН относно извънсъдебните и произволни екзекуции и екзекуциите по съкратената процедура Кристоф Хайнс призова нигерийските органи да спрат предстоящата екзекуция на пети затворник; като има предвид, че според доклади от организации за защита на правата на човека, през 2012 г. Нигерия е осъдила на смърт 56 души и като има предвид, че се смята, че около 1 000 човека в страната очакват изпълнение на смъртните си присъди;

М. като има предвид, че нигерийската Камара на представителите прие закона за забрана на еднополовите бракове на 30 май 2013 г., като въведе присъда от 14 години лишаване от свобода за всеки, който сключва или е сключил брак с лице от същия пол, като той се прилага не само по отношение на нигерийските граждани, но и на туристи, чуждестранни работници и дипломати, както и присъда от 10 години лишаване от свобода за регистрирането или откриването на социални или неправителствени организации в подкрепа на правата на човека на ЛГБТИ;

Н. като има предвид, че проблемите в Нигерия произтичат от липсата на икономическо развитие, като напрежението се корени в десетилетията неприязън между коренното население, предимно християни или анимисти, които се борят за контрола върху плодородните земеделски земи с говорещите хауза мигранти и заселници от мюсюлманския север; като има предвид, че конфликтите се изострят от изменението на климата и навлизането на пустинята; като има предвид, че има вероятност ескалиращият въоръжен конфликт и постоянните социални и икономически предизвикателства да подхранят радикализацията, включително манипулация и вербуване от страна на фундаменталистки ислямски групи като „Боко Харам“;

О. като има предвид, че ЕС е най-големият финансов донор на Нигерия; като има предвид, че на 12 ноември 2009 г. Европейската комисия и федералното правителство на Нигерия подписаха стратегическия документ за Европейска общност-Нигерия и Националната индикативна програма за периода 2008–2013 г., съгласно които ЕС финансира проекти, чиито цели включват мир и сигурност и права на човека; като има предвид, че помощта на ЕС за Нигерия през този период възлиза на 700 милиона евро, част от които се пренасочва за справяне с все по-проблематичното положението със сигурността в северната част на Нигерия;

П. като има предвид, че съгласно член 8 и 9 от преразгледаното Споразумение от Котону ЕС започна редовен политически диалог с Нигерия по въпросите на правата на човека и демократичните принципи, включително етническата, религиозната и расовата дискриминация;

Р.  като има предвид, че върховният комисар на ООН по правата на човека Нави Пилай предупреди, че атаките на „Боко Харам“ може да представляват престъпления срещу човечеството; има предвид, че прокурорът на Международния наказателен съд Фату Бенсуда посети Абуджа през юли 2012 г. и като има предвид, че нейният кабинет публикува доклад през ноември 2012 г., в който се заявява, че има разумно основание да се вярва, че „Боко Харам“ е извършил деяния, представляващи престъпления срещу човечеството;

С. като има предвид, че въпреки че Нигерия е един от най-големите производители на петрол в света, почти 60 % от населението живее с по-малко от един долар на ден; като има предвид, че мирното разрешаване на конфликти предполага също така справедлив достъп до ресурси и справедливо преразпределение на приходите от държавния бюджет;

1.  решително осъжда ескалацията на насилието от страна на „Боко Харам“ и трагичната загуба на невинни животи в засегнатите райони на Нигерия, и поднася своите съболезнования към опечалените и пострадалите; изразява своята загриженост относно продължаващото напрежение, в което общностите са участници и жертви;

2.  настоятелно призовава правителството на Нигерия да гарантира сигурността и защитата на населението си от насилието на „Боко Харам“ и да се въздържа от допълнителни атаки или убийства вследствие на репресии, като същевременно поддържа задълженията си съгласно международно признатите стандарти в областта на правата на човека и действа в съответствие с принципите на правовата държава;

3.  осъжда нигерийските военни сили за използване на несъразмерна сила в сблъсъците с „Боко Харам“, особено в нападенията срещу Бага на 16 и17 април 2013 г.;

4.  настоятелно призовава както правителството, така и действащите лица на поднационално равнище да проявят сдържаност и да търсят мирни средства за разрешаване на различията между религиозните и етническите групи в Нигерия; подчертава в тази връзка значението на функционираща, независима, безпристрастна и достъпна съдебна система, особено по време на въоръжени конфликти, за да се сложи край на безнаказаността, да се подобри спазването на принципите на правовата държава, както и да се защитят основните права на населението;

5.  призовава нигерийското правителство да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта, със специално внимание към безопасността и благосъстоянието на цивилното население, като припомня, че разрушенията и щетите, причинени по време на конфликта на жилища, обществената инфраструктура и земеделските земи, имат пагубно въздействие върху населението;

6.  настоятелно призовава както нигерийското правителство, така и „Боко Харам“, да признаят и зачитат свободата на пресата и медиите и да дадат възможност на журналистите и репортерите да имат достъп до фронтовата линия, тъй като пресата и медиите могат да изпълняват важна роля в укрепването на отговорността и документирането на нарушенията на човешките права;

7.  осъжда екзекуцията на Даниел Нсофор от нигерийските органи за престъпления, извършени, когато е бил на възраст под 18 години; препоръчва на органите на властта да предприемат необходимите стъпки за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето и заключителните наблюдения от 2010 г. относно Нигерия, по-специално като гарантират, че определението на детето в националното законодателство и на държавно равнище е в пълно съответствие с определението в Конвенцията за правата на детето, да направят преглед на досиетата на всички затворници, осъдени на смърт за престъпления, извършени преди навършване на 18 години, и да обявят за незаконно смъртното наказание за всички лица под 18-годишна възраст в националното законодателство;

8.  решително осъжда екзекуцията на четирима затворници в Нигерия през юни 2013 г.; призовава нигерийските органи да спазват поетите от тях неотдавна ангажименти, изразени в рамките на диалога за правата на човека между ЕС за поддържане на де факто мораториум върху екзекуциите, и настоятелно призовава страната да премахне смъртното наказание като измени законодателството си;

9.  призовава нигерийските органи, с подкрепата на Европейската комисия и УНИЦЕФ, да ускорят усилията си за реформа в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, по-специално по отношение на правосъдието за деца и системите за регистрация на ражданията; препоръчва на Нигерия да продължи и да засили усилията си за осигуряване на безплатно и задължително регистриране на ражданията на всички деца и да повишава обществената осведоменост относно важността на регистрирането на ражданията и относно съществуващото законодателство;

10. признава, че комуникацията чрез мобилни телефони е важна форма на общуване за бойците, но настоятелно призовава правителството на Нигерия да не прибягва до блокиране на цялата мрежа, тъй като това също прави невъзможно общуването на гражданите,

11. подчертава значението на регионалното сътрудничество за справяне със заплахата от връзка между „Боко Харам“ и AQMI (Ал Кайда в ислямския Магреб); насърчава страните в региона да задълбочат сътрудничеството помежду си, включително със страните в Сахел, за да се предотврати допълнително взаимодействие между „Боко Харам“, AQMI и Движението за единство и джихад в Западна Африка (MOJWA); призовава институциите на ЕС и държавите членки, както и ООН, Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) да окажат подкрепа на тези регионални усилия и да се справят със заплахите от тероризъм, разпространението на леко въоръжение и трансграничната престъпност;

12. отбелязва със загриженост нарастващата заплаха от пиратство в Гвинейския залив и необходимостта от по-координирани действия; приветства в тази връзка регионалните усилия, договорени за справяне с предизвикателствата на пиратството на срещата на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от Гвинейския залив относно морската сигурност и безопасност в Яунде (Камерун) на 24 юни 2013 г.;

13. призовава за по-обстойно проучване на първопричините за конфликта, включително социалното, икономическото и етническото напрежение, като се избягват общите и опростенчески обяснения, основани единствено на религията, които няма да осигурят основа за дългосрочно и трайно решение на проблемите на региона; настоятелно призовава правителството на Нигерия да работи за намиране на мирно решение чрез отстраняване на първопричините за конфликта и гарантиране на справедлив достъп до ресурси, устойчиво развитие на регионално равнище и преразпределение на благата;

14. призовава за независимо разследване на нарушенията на правата на човека и за подвеждане на извършителите под отговорност в съответствие с международните стандарти за справедлив процес;

15. изразява загриженост, че ескалация на конфликта в Нигерия допълнително ще изостри кризата с бежанците в съседните Нигер и Камерун; насърчава нигерийските правителствени служители да работят с лидерите на съседните страни с цел да координират отговора на притока на бежанци;

16. призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън да отправи настоятелен призив към правителството на Нигерия да спазва правата на човека в своите операции за борба срещу тероризма; изразява готовността си да следи отблизо развитието на ситуацията в Нигерия и предлага ограничителни мерки в случай на неспазване на Споразумението от Котону и по-специално членове 8 и 9 от него; призовава Комисията също да наблюдава положението;

17. решително осъжда приемането на закона за забрана на брака между лица от един и същ пол, който превръща в престъпление връзките между хора от един и същ пол, подкрепата на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ), поддържането на положително настроени към хомосексуалистите места, или показването на привързаност между двама души от същия пол; следователно призовава президента на Нигерия да не подписва закона, приет от Камарата на представителите, който би изложил ЛГБТ – както нигерийски граждани, така и чужденци - на сериозен риск от насилие и задържане;

18. приветства във връзка с това Съвета на Европейския съюз относно неотдавнашното приемане на насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), и призовава Европейската служба за външна дейност и Делегацията на Европейския съюз в Нигерия да се възползват пълноценно от препоръките в тях, по-специално с цел насърчаване на нигерийските органи да декриминализират хомосексуалността и да защитят ЛГБТИ и защитниците на правата на човека;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на федералното правителство на Нигерия, на институциите на Африканския съюз и на ECOWAS, на генералният секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, както и на Панафриканския парламент.