Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0344/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0344/2013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o situaciji u Nigeriji

3.7.2013 - (2013/2691(RSP))

podnesen u skladu s člankom 122. stavkom 5. i člankom 110. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
klub Verts/ALE (B7‑0344/2013)
klub ECR (B7‑0345/2013)
klub PPE (B7‑0346/2013)
klub ALDE (B7‑0350/2013)
klub S&D (B7‑0353/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler, u ime kluba PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, u ime kluba S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland, u ime kluba ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE
Charles Tannock u ime kluba ECR


Postupak : 2013/2691(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0344/2013
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0344/2013
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o situaciji u Nigeriji

(2013/2691(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje rezolucije od 13. lipnja 2013. o slobodi tiska i medija u svijetu[1], od 11. prosinca 2012. o strategiji digitalne slobode u vanjskoj politici EU-a[2], od 5. lipnja 2012. o nasilju nad lezbijkama i pravima LGBT osoba u Africi[3] i od 15. ožujka 2012. o situaciji u Nigeriji[4],

–   uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije i Visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton od 22. siječnja 2012. o bombaškim napadima u gradu Kano, od 11. ožujka 2013. o ubojstvima talaca, od 2. lipnja 2013. o prijedlogu nigerijskog zakona o kriminalizaciji istospolnih brakova i odnosa, i od 25. lipnja 2013. o pogubljenjima u Nigeriji,

–   uzimajući u obzir dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Nigerije održan u Abuji u ožujku 2013. i ministarski sastanak između Nigerije i EU-a održan 16. svibnja 2013. u Bruxellesu, u okviru kojih je utvrđena potreba da mjere za borbu protiv terorizma budu razmjerne civilnim žrtvama i uništavanju javne infrastrukture,

–   uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a o situaciji u Nigeriji, sa sastanka u svibnju 2013. u Horsensu, Danskoj,

–   uzimajući u obzir smjernice Vijeća Europske unije za promicanje i zaštitu ostvarivanja svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih osoba, transvestita i dvospolnih osoba (pripadnika skupine LGBTI),

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua iz 2000. i njegove revidirane verzije iz 2005. i 2010. (potonju je Nigerija ratificirala 27. rujna 2010.) te posebno njegove članke 8. i 9. o političkom dijalogu i ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava,

–   uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 16. svibnja 2013. o nastavku nasilja i pogoršanju stanja sigurnosti na sjeveroistoku Nigerije i od 22. travnja 2013. o velikom broju civilnih žrtava i uništenih kuća u Nigeriji kao posljedica sukoba između vojnih snaga i pobunjeničke skupine Boko Haram,

–   uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navi Pillay od 3. svibnja 2013. o nasilnim sukobima u travnju 2013., u kojoj podsjeća sigurnosne snage u Nigeriji da poštuju ljudska prava i da se u svojim aktivnostima suzdrže od prekomjerne uporabe sile, i izjavu od 17. svibnja 2013. o mogućnosti da se članovima skupine Boko Harem sudi za ratne zločine,

–   uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 27. prosinca 2011. o napadima terorističke sekte Boko Haram u Nigeriji,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti i uvjerenja iz 1981.,

–   uzimajući u obzir izjavu ministara vanjskih poslova zemalja članica skupine G8 od 12. travnja 2012. o nastavku nasilja u Nigeriji,

–   uzimajući u obzir Konvenciju Afričke unije o suzbijanju terorizma i borbi protiv njega, koju je Nigerija ratificirala 16. svibnja 2003. i dopunski Protokol uz nju, koji je Nigerija ratificirala 22. prosinca 2008.,

–   uzimajući u obzir izjavu povjerenika Afričke unije za mir i sigurnost Lamamre Ramtane od 14. srpnja 2012. u kojoj osuđuje aktivnosti i kršenja ljudskih prava od strane pripadnika Boko Harama te poziva međunarodnu zajednicu da pomogne Nigeriji da se odupre toj terorističkoj sekti, ističući prijetnju koju ona predstavlja za regionalnu i međunarodnu sigurnost,

–   uzimajući u obzir sastanak na vrhu čelnika vlada i država Gvinejskog zaljeva posvećen pomorskoj sigurnosti koji se održao u gradu Yaoundé u Kamerunu 24. lipnja 2013.,

–   uzimajući u obzir ustav Federalne Republike Nigerije donesen 29. svibnja 1999. i posebno odredbe iz Poglavlja IV. o zaštiti temeljnih prava, uključujući pravo na život, pravo na pošteno suđenje i pravo na ljudsko dostojanstvo, te o zaštiti slobode izražavanja, slobode tiska, slobode mišljenja, slobode savjesti i slobode vjeroispovijesti,

–   uzimajući u obzir članak 3. Ženevskih konvencija, koje je Nigerija ratificirala 20. lipnja 1961. i Dopunski protokol II uz Ženevske konvencije, koji je Nigerija ratificirala 10. listopada 1988., u kojima se utvrđuje međunarodno pravo u vezi s nemeđunarodnim oružanim sukobima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981., koju je Nigerija ratificirala 22. lipnja 1983.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., koji je Nigerija ratificirala 29. listopada 1993.,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan 14. i 15. svibnja 2013. objavio izvanredno stanje u pokrajinama Borno, Yobe i Adamawa kao odgovor na aktivnosti skupine Boko Haram koja mobilizira dodatne vojne snage;

B.  budući da je u travnju 2013. u sukobima između nigerijske vojske i militanata Boko Harama razoren grad Baga, pri čemu je, kako navode predstavnici zajednice, uništeno tisuće kuća, a stotine civila izgubilo je život; budući da će neovisna istraga koju provodi nigerijska Komisija za ljudska prava o ubojstvima u Bagi biti zaključena do kraja srpnja;

 

C. budući da je savezna vlada uvrstila Boko Haram u Zakon o sprečavanju terorizma iz 2011. kako bi odobrila kazneni progon svih pojedinaca koji su s tom skupinom povezani ili je podupiru;

D. budući da je Boko Haram prouzročio smrt 4000 osoba od 2009.; budući da je ove godine dosad ubijeno više od 700 Nigerijaca u više od 80 napada povezanih s Boko Haramom, koja je u nedavnom izvješću Sjedinjenih Američkih Država opisana kao druga najubojitija teroristička skupina u svijetu; budući da povezanost skupine Boko Haram i AQIM-a (Al-Qaide u islamskom Magrebu) općenito predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti na široj regiji Sahela i Zapadne Afrike; budući da su meta skupine Boko Haram i dalje državni i sigurnosni dužnosnici, kao u napadu od 7. svibnja 2013. na zatvorski kompleks u Bami, u kojemu je ubijeno otprilike 55 ljudi i oslobođeno otprilike 105 zatvorenika;

E.  budući da su Nadzor nad zaštitom ljudskih prava, Amnesty International, Freedom House i ostale organizacije za zaštitu ljudskih prava zabilježile uključenost skupine Boko Haram u napade na policijske postaje, vojne objekte, crkve, škole, farme i banke; budući da je Boko Haram proširio svoje napade na civile, uključujući napade na dvije srednje škole u državama Borno i Yobe 16. i 17. lipnja 2013. u kojima je ubijeno 16 učenika i dva učitelja; budući da su ti napadi prisilili nekoliko tisuća učenika na napuštanje formalnog obrazovanja; budući da su prijetnje civilima nagnale 19 000 poljoprivrednika da pobjegnu sa svojih farmi i napuste svoje usjeve, što je rezultiralo padom poljoprivredne produktivnosti i pridonijelo nestašicama hrane;

F.  naglašavajući sve veću zabrinutost zbog odluke Boko Harama o otmicama žena i djece u sklopu svoje nasilne gerilske kampanje; budući da su pobunjenici također otimali, napadali i ubijali strane radnike u Nigeriji;

G. budući da je Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice upozorio na izbjegličku krizu; budući da je u prethodnim tjednima oko 6 000 Nigerijaca pristiglo u Niger, a između 11. i 13. lipnja 2013. otprilike 3 000 Nigerijaca prešlo u Kamerun; budući da izbjeglice također prelaze granicu s Čadom; budući da su takva raseljavanja opteretila oskudne lokalne resurse hrane i vode , osobito u Nigeru, koji se i sam bori s problemom nesigurne opskrbe hranom zbog dugogodišnjih suša; budući da nijedna susjedna zemlja Nigerije nema kapacitet da primi brojne ljude koji bi mogli biti raseljeni u slučaju posvemašnje humanitarne katastrofe koja bi uslijedila nakon masovnog nasilja;

H. budući da su meta skupine Boko Haram i dalje kršćani, umjereni muslimani i ostale vjerske skupine koje protjeruje s većinski muslimanskog sjevera zemlje;

I.   budući da su kao odgovor na nasilje skupine Boko Haram nigerijska policija i vojska uhitile brojne osumnjičene članove te skupine i izvanzakonskim ih putem pogubile, a posebice uhićenjima mladića iz sjevernih sela; budući da su mnogi od pritvorenika bili držani u izolaciji bez optužnice i suđenja, u nekim slučajevima u nečovječnim uvjetima, i budući da su neki fizički zlostavljani, a drugi nestali ili umrli u pritvoru; budući da su nigerijska vlada i vojni časnici dali nepouzdane procjene broja civilnih žrtava i šteta nastalih na domovima ljudi; budući da su odgovor nigerijskih snaga iz prethodnih mjeseci Nadzor nad zaštitom ljudskih prava, Freedom House i ostale organizacije za zaštitu ljudskih prava opisale kao sve brutalniji i nekontroliran, zbog čega su civili morali trpjeti prekomjerno nasilje između tih dviju skupina;

J.   budući da su sloboda izražavanja i sloboda tiska u opasnosti od prijetnji uhićenja, zastrašivanja, nasilja i čak smrti usmjerenih protiv onih koji izvještavaju o problemima kritizirajući nigerijske vlasti; budući da je Boko Haram opetovano prijetio napadima na medijske kuće koje su o njemu izvještavale u negativnom svjetlu;

K. budući da su tijelima za pružanje pomoći, novinarima i izvjestiteljima zbog proglašenja stanja pripravnosti veliki dijelovi sjeveroistočnih država postali nepristupačni; budući da je vlada ukinula usluge mobilne telefonije u nekoliko područja kako bi onemogućila komunikaciju militanata;

L.  budući da je nigerijska vlada nedavno ukinula svoj sedmogodišnji moratorij na smrtnu kaznu smaknuvši četvero zatvorenika u državi Edo, koji su bili osuđeni dok je Nigerija još bila pod vojnom diktaturom; budući da je 26. lipnja 2013. posebni izvjestitelj UN-a za izvanzakonska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja, Christof Heyns, pozvao nigerijske vlasti da zaustave postupak predstojećeg smaknuća petog zatvorenika; budući da je prema izvješćima organizacija za zaštitu ljudskih prava 2012. u Nigeriji na smrt osuđeno 56 ljudi, a otprilike 1000 ljudi navodno čeka izvršenje smrtne kazne u toj zemlji;

M. budući da je nigerijski zastupnički dom 30. svibnja 2013. donio Prohibicijski zakon o istospolnim bračnim zajednicama, kojim je uveo 14-godišnju zatvorsku kaznu za sve koji stupe u brak ili su u njega stupili s osobom istoga spola, što se odnosi ne samo na Nigerijce nego i na turiste, strane radnike i diplomate, kao i 10-godišnju kaznu za registriranje ili rad tijela za pružanje socijalne pomoći ili nevladinih organizacija koje podupiru ljudska prava pripadnika skupine LGBTI;

N. budući da problemi Nigerije proizlaze iz nedostatnog gospodarskog razvoja i da korijeni napetosti leže u desetljećima dugoj netrpeljivosti među autohtonim skupinama, uglavnom kršćana ili animista, koje se bore za kontrolu nad plodnim poljoprivrednim zemljištima s migrantima i naseljenicima s muslimanskog sjevera koji govore jezikom hausa; budući da te sukobe dodatno pojačavaju klimatske promjene i širenje pustinja; budući da bi, po svemu sudeći, eskalacija oružanih sukoba i trajni socijalni i gospodarski izazovi mogli potaknuti radikalizaciju, među ostalim manipulaciju i regrutiranje fundamentalističkih islamskih skupina kao što je Boko Haram;

O. budući da je EU najveći financijski donator Nigerije; budući da su 12. studenog 2009. Komisija i Savezna vlada Nigerije potpisale Strategiju Europske komisije za zemlju korisnicu Nigeriju i Nacionalni okvirni program za 2008. – 2013., u okviru kojih EU financira projekte kojima je među ostalim cilj postizanje mira, sigurnosti i ostvarenje ljudskih prava; budući da je ukupna financijska pomoć EU-a Nigeriji tijekom toga razdoblja iznosila 700 milijuna eura, od čega je jedan dio usmjeren na rješavanje sve problematičnije situacije po pitanju sigurnosti u sjevernoj Nigeriji;

P.  budući da u skladu s člancima 8. i 9. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua EU redovito vodi politički dijalog s Nigerijom o ljudskim pravima i demokratskim načelima, uključujući etničku, vjersku i rasnu diskriminaciju;

Q. budući da je Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, upozorio da napadi skupine Boko Haram mogu predstavljati zločine protiv čovječnosti; budući da je glavna tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda Fatou Bensouda posjetila Abuju u srpnju 2012. i budući da je njezin ured objavio izvješće u studenom 2012. u kojem je izneseno kako postoje utemeljeni razlozi za vjerovanje da je Boko Haram počinio djela koja predstavljaju zločine protiv čovječnosti;

R.  budući da, premda je Nigerija jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, gotovo 60 % njezinog stanovništva živi od manje od jednog dolara na dan; budući da miroljubivo rješavanje sukoba također podrazumijeva pravedan pristup resursima i poštenu preraspodjelu prihoda iz državnog proračuna;

1.  Oštro osuđuje širenje nasilja od strane Boko Harama i tragični gubitak nevinih života na pogođenim područjima Nigerije te izražava sućut ožalošćenima i povrijeđenima; izražava zabrinutost zbog napetosti koje su u tijeku u kojima su zajednice sudionici i žrtve;

2.  poziva vladu Nigerije da svojem stanovništvu zajamči sigurnost i zaštitu protiv nasilja Boko Harama i da se suzdrži od daljnjih napada ili ubojstava iz odmazde, te da poštuje svoje obveze prema međunarodno priznatim standardima ljudskih prava te djeluje u skladu s vladavinom prava;

3.  osuđuje nigerijsku vojsku zbog korištenja neproporcionalne sile u sukobima s Boko Haramom, osobito u napadima na Bagu 16. i 17. travnja 2013.,

4.  poziva vladu i pod-državne sudionike da pokažu suzdržanost i potraže miroljubive načine rješavanja razlika između vjerskih i etničkih skupina u Nigeriji; u tom pogledu naglašava važnost neovisnog, nepristranog i pristupačnog pravnog sustava koji funkcionira, osobito tijekom oružanih sukoba, kako bi se prekinulo nekažnjavanje, pojačalo poštovanje vladavine prava, i zaštitila temeljna prava stanovništva;

5.  poziva vladu Nigerije da spriječi daljnje širenje sukoba, s posebnim obzirom za sigurnost i dobrobit civila, te primjećuje da razaranje i štete napravljene tijekom sukoba na kućama, javnoj infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu imaju štetan učinak na stanovništvo;

6.  poziva nigerijsku vladu i Boko Haram da priznaju i poštuju slobodu tiska i medija te dozvole novinarima i izvjestiteljima pristup na crtu bojišnice, jer tisak i mediji mogu imati važnu ulogu u jačanju kontrole i dokumentiranju kršenja ljudskih prava;

7.  osuđuje pogubljenje Daniela Nsofora od strane nigerijskih vlasti za zločine počinjene kada je imao manje od 18 godina; preporučuje vlastima poduzimanje potrebnih koraka za primjenu Konvencije UN-a o pravima djeteta i zaključnih primjedbi o Nigeriji iz 2010., a osobito da se pobrinu o tome da definicija djeteta u domaćem zakonodavstvu i na državnoj razini bude u potpunosti sukladna definiciji iz Konvencije o pravima djeteta, da pregledaju dosjee svih zatvorenika koji čekaju izvršenje smrtne kazne zbog zločina koje su počinili prije navršenih 18 godina života, te da u domaćem zakonodavstvu stave izvan zakona smrtnu kaznu za sve osobe ispod 18 godina života;

8.  Oštro osuđuje pogubljenje četiriju zatvorenika u Nigeriji u lipnju 2013.; poziva nigerijske vlasti da prihvate svoje nove obveze navedene u okviru dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Nigerije te zadrže de facto moratorij na pogubljenja, a poziva državu da izmjenom svojega zakonodavstva ukine smrtnu kaznu;

9.  poziva nigerijske vlasti da, uz podršku Europske komisije i UNICEF-a, ubrzaju reforme u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, osobito u pogledu pravde za djecu i sustava prijave rođenja; preporuča Nigeriji nastavak i jačanje napora za osiguranje slobodne i obvezne prijave rođenja sve djece, podizanje javne svijesti o važnosti prijave rođenja i postojećeg zakonodavstva;

10. potvrđuje da je komunikacija putem mobilnih telefona važan oblik komunikacije za militante, ali poziva nigerijsku vladu da ne blokira cijelu mrežu jer time također onemogućuje komunikaciju građanima;

11. podcrtava važnost regionalne suradnje u rješavanju prijetnje koju predstavlja veza između Boko Harama i AQIM-a; potiče države regije na jačanje međusobne suradnje, uključujući države Sahela, s ciljem sprečavanja daljnjih sinergija između Boko Harama, AQIM-a i Pokreta za jedinstvo i džihad u Zapadnoj Africi (MOJWA); poziva institucije EU-a i države članice kao i UN, Afričku uniju i Gospodarsku zajednicu zapadnoafričkih zemalja (ECOWAS) na pružanje podrške takvim regionalnim nastojanjima te da pristupe rješavanju prijetnji terorizma, širenja lakog naoružanja i prekograničnog kriminala;

12. sa zabrinutošću bilježi rastuću prijetnju piratstva u Gvinejskom zaljevu i potrebu usklađenijeg djelovanja; u tom pogledu pozdravlja nastojanja na razini regije o rješavanju izazova piratstva dogovorena 24. lipnja 2013. u Yaoundéu (Kamerun) na sastanku na vrhu šefova država i vlada Gvinejskog zaljeva o sigurnosti na moru,

13. poziva na podrobniju istragu temeljnih uzroka sukoba, uključujući društvene, gospodarske i etničke napetosti, te na izbjegavanje preširokih i pojednostavljenih objašnjenja zasnovanih samo na vjeri, koja ne mogu osigurati temelj za dugoročno i trajno rješavanje problema regije; poziva nigerijsku vladu na djelovanje radi pronalaženja mirnog rješenja sagledavanjem temeljnih uzroka sukoba te osiguranjem pravednog pristupa resursima, osiguranjem održivog razvoja regija i redistribucijom bogatstva;

14. zahtijeva neovisnu istragu o kršenjima ljudskih prava te da se oni koji su odgovorni privedu pravdi u skladu s međunarodnim standardima o pravednom suđenju;

15. izražava zabrinutost da će se zbog širenja sukoba u Nigeriji pogoršati izbjeglička kriza u susjednom Nigeru i Kamerunu; poziva dužnosnike nigerijske vlade na suradnju s vođama susjednih zemalja radi koordiniranog odaziva na priljev izbjeglica;

16. poziva Potpredsjednicu/Visoku predstavnicu Catherine Ashton da potakne nigerijsku vladu na poštovanje ljudskih prava u svojim protu-terorističkim operacijama; izražava spremnost na pomno praćenje razvoja situacije u Nigeriji te predlaže restriktivne mjere u slučaju nepridržavanja Sporazuma iz Cotonua, osobito njegovih Članaka 8. i 9; traži da Komisija također prati situaciju;

17. oštro osuđuje donošenje Zakona o istospolnim bračnim zajednicama (Prohibicija) prema kojem je zločin biti u istospolnoj zajednici, podržati prava LGBT osoba, upravljati prostorom otvorenim za homoseksualce ili pokazivati privrženost između osoba istoga spola; stoga poziva predsjednika Nigerije da ne potpiše zakon koji je donio Zastupnički dom, koji bi LGBT osobe – kako Nigerijce tako i strance - doveo u situaciju ozbiljnog rizika od nasilja i uhićenja;

18. u tom pogledu čestita Vijeću Europske unije zbog nedavnog donošenja Smjernica za promicanje i zaštitu ostvarivanja svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih osoba, transvestita i dvospolnih osoba (pripadnika skupine LGBTI) te zahtijeva od Europske službe za vanjsko djelovanje i delegacije EU-a u Nigeriji da u potpunosti iskoriste njegove preporuke, osobito kako bi potakli nigerijske vlasti na legalizaciju homoseksualnosti i zaštitu LGBTI osoba i branitelja njihovih ljudskih prava;

19. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnost, vladama i parlamentima država članica, federalnoj vladi Nigerije, institucijama Afričke unije i ECOWAS-u, glavnom tajniku UN-a, glavnoj skupštini UN-a, supredsjedateljima zajedničke parlamentarne skupštine ACP-EU-a i Panafričkom parlamentu (PAP).