Procedură : 2013/2691(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0344/2013

Texte depuse :

RC-B7-0344/2013

Dezbateri :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Voturi :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0335

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 156kWORD 112k
3.7.2013
PE515.888v01-00}
PE515.889v01-00}
PE515.890v01-00}
PE515.894v01-00}
PE515.897v01-00} RC1
 
B7-0344/2013}
B7-0345/2013}
B7-0346/2013}
B7-0350/2013}
B7-0353/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B7‑0344/2013)

ECR (B7‑0345/2013)

PPE (B7‑0346/2013)

ALDE (B7‑0350/2013)

S&D (B7‑0353)


referitoare la situația din Nigeria (2013/2691(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nigeria (2013/2691(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-mediei în lume(1), Rezoluția Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE(2), Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2012 referitoare la violențele împotriva femeilor lesbiene și drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din Africa(3), precum și Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la situația din Nigeria(4),

–   având în vedere declarațiile din 22 ianuarie 2012 ale Înaltului Reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene Catherine Ashton privind bombardamentele din Kano, din 11 martie 2013 privind uciderea ostatecilor, din 2 iunie 2013 privind proiectul de lege din Nigeria care incriminează căsătoriile și relațiile între persoanele de același sex, precum și din 25 iunie 2013 privind execuțiile din Nigeria,

–   având în vedere dialogul privind drepturile omului dintre UE și Nigeria, care a avut loc la Abuja în martie 2013 și reuniunea ministerială Nigeria-UE din 16 mai 2013 de la Bruxelles, care a stabilit necesitatea de a echilibra măsurile de combatere a terorismului cu pierderile de vieți civile și distrugerea infrastructurii publice,

–   având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Comune ACP-UE, reunită în mai 2013, la Horsens (Danemarca), referitoare la situația din Nigeria,

–   având în Orientările Consiliului Uniunii Europene pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale și intersexuale (LGBTI),

–   având în vedere Acordul de la Cotonou din 2000 și revizuirile sale din 2005 și 2010 (ultima ratificată de Nigeria la 27 septembrie 2010) și, în special, articolul 8 și articolul 9 cu privire la dialogul politic și drepturile omului, democrație și statul de drept,

–   având în vedere declarațiile din 16 mai 2013 ale Secretarului General al ONU Ban Ki-moon, privind violențele continue și deteriorarea siguranței în nord-estul Nigeriei, precum și din 22 aprilie 2013 privind numărul ridicat de civili uciși și de case distruse din Nigeria din cauza ciocnirilor dintre forțele militare și gruparea rebelă Boko Haram,

–   având în vedere declarația din 3 mai 2013 a Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului Navi Pillay, ca răspuns la ciocnirile violente din aprilie 2013, reamintind agenților de securitate din Nigeria să respecte drepturile omului și să evite uzul excesiv de forță în operațiunile lor, precum și din 17 mai 2013 privind posibilitatea ca membrii Boko Haram să fie acuzați de crime de război,

–   având în vedere declarația Consiliului de securitate ONU din 27 decembrie 2011 privind atacurile sectei teroriste Boko Haram din Nigeria,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, din 1981,

–   având în vedere declarația miniștrilor de externe ale țărilor G8, din 12 aprilie 2012, privind violențele continue din Nigeria,

–   având în vedere Convenția Uniunii Africane privind prevenirea și combaterea terorismului, ratificată de Nigeria la 16 mai 2003, precum și Protocolul adițional la aceasta, ratificat de Nigeria la 22 decembrie 2008,

–   având în vedere declarația Comisarului pentru pace și securitate al Uniunii Africane, Lamamra Ramtane, din 14 iulie 2012, prin care acesta condamnă activitățile și încălcările drepturilor omului comise de Boko Haram, îndemnând comunitatea internațională să sprijine Nigeria în rezistența împotriva sectei teroriste și subliniind amenințarea pe care o constituie la adresa securității regionale și internaționale,

–   având în vedere Reuniunea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern a țărilor din Golful Guineei privind securitatea și siguranța maritimă, care a avut loc la Yaoundé (Camerun), la 24 iunie 2013,

–   având în vedere Constituția Republicii Federale a Nigeriei, adoptată la 29 mai 1999, și, în special, dispozițiile sale din capitolul IV privind protejarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la viață, dreptul la un proces echitabil, dreptul la demnitate al persoanelor, precum și protejarea libertății de expresie, a libertății presei, a libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății credinței,

–   având în vedere articolul 3 din Acordurile Convenției de la Geneva, ratificate de Nigeria la 20 iunie 1961, precum și Protocolul adițional II, ratificat de Nigeria la 10 octombrie 1988, ambele stabilind legea internațională privind conflictele armate neinternaționale,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, ratificată de Nigeria la 22 iunie 1983,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Nigeria la 29 octombrie 1993,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât președintele nigerian Goodluck Jonathan a declarat starea de urgență în statele Borno, Yobe și Adamawa, în perioada 14-15 mai 2013, ca răspuns la activitățile Boko Haram, mobilizând forțe militare suplimentare;

B.  întrucât, în aprilie 2013, orașul Baga a fost distrus, ca o consecință a luptelor dintre forțele militare nigeriene și militanții Boko Haram, rezultatul fiind distrugerea a mii de case și moartea a sute de civili, așa cum declară liderii comunităților; întrucât o anchetă independentă desfășurată de Comisia pentru drepturile omului a Nigeriei își va prezenta concluziile privind crimele din Baga până la sfârșitul lunii iulie;

C. întrucât guvernul federal a inclus Boko Haram sub incidența Legii din 2011 privind prevenirea terorismului, pentru a permite urmărirea penală a tuturor persoanelor care sunt asociate cu acest grup sau care îl sprijină;

D. întrucât Boko Haram este responsabil pentru moartea a 4 000 de persoane începând cu 2009; întrucât mai mult de 700 de nigerieni au fost uciși până în prezent, anul acesta, în peste 80 de atacuri asociate cu Boko Haram, pe care un raport al Statelor Unite îl situează pe locul doi dintre cele mai letale grupări teroriste din lume; întrucât legătura dintre Boko Haram și AQMI (Al-Qaida în Magrebul islamic) constituie o amenințare serioasă la adresa păcii și securității din regiunea extinsă a Sahelului și a Africii de Vest; întrucât Boko Haram continuă să țintească funcționarii de stat și agenții de securitate, cum a fost cazul raidului efectuat la o închisoare, la 7 mai 2013, în Bama, în care au fost ucise aproximativ 55 de persoane și eliberați aproximativ 105 de deținuți;

E.  întrucât organizațiile Human Rights Watch, Amnesty Internațional, Freedom House și alte organizații pentru drepturile omului au documente care atestă implicarea grupării Boko Haram în atacurile asupra secțiilor de poliție, a clădirilor militare, a bisericilor, a școlilor, a fermelor și a băncilor; întrucât Boko Haram și-a extins atacurile asupra civililor, inclusiv atacând două licee din statele Borno și Yobe, în perioada 16-17 iunie 2013, ucigând un total de 16 studenți și 2 profesori; întrucât aceste atacuri au obligat câteva mii de școlari să părăsească învățământul oficial; întrucât amenințările la adresa civililor au îndemnat 19 000 de agricultori să-și părăsească fermele și să-și abandoneze culturile, ceea ce a dus la pierderea productivității agricole și a contribuit la deficite alimentare;

F.  întrucât subliniază preocuparea sa din ce în ce mai mare legată de decizia Boko Haram de a răpi femei și copii, ca parte a campaniei sale de gherilă sângeroasă; întrucât și lucrătorii străini din Nigeria au fost răpiți, atacați și uciși de insurgenți;

G. întrucât Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați a avertizat cu privire la o criză a refugiaților; întrucât în ultimele săptămâni 6 000 de nigerieni au ajuns în Niger și între 11 și 13 iunie 2013, aproximativ 3 000 de nigerieni au intrat în Camerun; întrucât refugiații traversează și granița cu Ciadul; întrucât aceste strămutări au pus presiune asupra resurselor locale reduse de alimente și apă, în special în Niger, care l-a rândul său se confruntă cu insecuritatea alimentară după ani de secetă; întrucât nicio țară vecină a Nigeriei nu are capacitatea de a absorbi numărul de persoane care ar putea fi strămutate în cazul unui dezastru umanitar de mare amploare provocat de violențe generalizate;

H. întrucât grupul Boko Haram continuă să vizeze creștinii, musulmanii moderați și alte grupuri religioase, pe care le obligă să părăsească nordul țării care este majoritar musulman;

I.   întrucât, ca reacție a violențelor grupului Boko Haram, poliția și armata nigeriană au capturat numeroși tineri din satele din nord, bănuiți că ar fi fost membrii ai grupului, pe care i-au executat în cadrul unor execuții extrajudiciare; întrucât mulți dintre aceștia au fost reținuți fără dreptul de a comunica, fără a li se comunica acuzațiile sau fără a avea dreptul la un proces, în unele cazuri în condiții inumane și întrucât unii au fost abuzați psihic, iar alții au dispărut sau au murit în detenție; întrucât guvernul nigerian și ofițerii armatei au oferit estimări puțin credibile privind numărul victimelor în rândul civililor și daunele aduse caselor; întrucât Human Rights Watch, Freedom House și alte organizații pentru drepturile omului au descris reacția forțelor nigeriene din ultimele luni ca fiind din ce în ce mai brutală și fără discriminare, astfel că populația civilă suferă în mod disproporționat în urma violențelor declanșate între cele două grupuri;

J.   întrucât libera exprimare și libertatea presei au fost periclitate de amenințări cu arestarea, intimidări, violențe și chiar de uciderea celor care relatează aspecte într-o manieră care critică autoritățile nigeriene; întrucât grupul Boko Haram a amenințat în mod repetat că va ataca organele de presă care vor prezenta grupul într-o lumină negativă;

K. întrucât, în urma declarării stării de urgență, părți extinse din statele din nord-estul țării au devenit inaccesibile pentru agențiile de ajutor umanitar, jurnaliști și reporteri; întrucât guvernul a blocat serviciile de telefonie mobilă în mai multe zone pentru a întrerupe comunicarea între militanți;

L.  întrucât guvernul nigerian a încălcat recent moratoriul de șapte ani privind pedeapsa cu moartea prin executarea a patru deținuți în statul Edo care au fost condamnați în perioada în care Nigeria se afla sub un regim dictatorial militar; întrucât, la 26 iunie 2013, raportorul special ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, Christof Heyns, a invitat autoritățile nigeriene să oprească execuția iminentă a unui al cincilea deținut; întrucât, potrivit relatărilor organizațiilor pentru drepturile omului, în 2012, Nigeria a condamnat la moarte 56 de persoane și întrucât aproximativ 1 000 de persoane sunt, potrivit informațiilor, pe culoarul morții în această țară;

M. întrucât Camera Reprezentanților din Nigeria a adoptat legea privind interdicția căsătoriilor între persoanele de același sex la 30 mai 2013, introducând o pedeapsă cu închisoarea de 14 ani pentru orice persoană care se căsătorește sau este căsătorită cu o persoană de același sex, aplicabilă și turiștilor, lucrătorilor și diplomaților străini, precum și o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani pentru înregistrarea și funcționarea societăților sau ONG-urilor care sprijină drepturile fundamentale ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale și intersexuale (LGBTI);

N. întrucât problemele din Nigeria sunt generate de lipsa dezvoltării economice, iar tensiunile își au originea în deceniile de resentimente dintre grupurile băștinașe, în principal creștini sau animiști, care se luptă pentru controlul terenurilor agricole fertile cu migranții și coloniștii din nordul musulman vorbitor de hausa; întrucât conflictele sunt exacerbate de schimbările climatice și de extinderea deșertului; întrucât conflictele armate din ce în ce mai virulente și provocările sociale și economice existente probabil vor alimenta fenomenul de radicalizare, inclusiv manipularea și recrutarea efectuată de grupurile islamice fundamentaliste, cum ar fi Boko Haram;

O. întrucât UE este principalul donator de fonduri al Nigeriei; întrucât, la 12 noiembrie 2009, Comisia și guvernul federal al Nigeriei au semnat Documentul de strategie națională dintre Nigeria și Comunitatea Europeană și un program indicativ național pentru perioada 2008-2013, în temeiul cărora UE va finanța proiecte care vizează, printre altele, asigurarea păcii, a securității și a respectării drepturilor omului; întrucât asistența acordată de UE Nigeriei în această perioadă a ajuns la suma de 700 milioane EUR, iar o parte din aceasta a fost orientată spre gestionarea problemelor de securitate din ce în ce mai grave din nordul Nigeriei;

P.  întrucât, în temeiul articolelor 8 și 9 din Acordul de la Cotonou revizuit, UE poartă un dialog politic periodic cu Nigeria pe tema drepturilor omului și a principiilor democratice, inclusiv pe tema discriminării etnice, religioase și rasiale;

Q. întrucât Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a atenționat că atacurile grupului Boko Haram pot constitui crime împotriva umanității; întrucât Fatou Bensouda, procuror al Curții Penale Internaționale, a vizitat Abuja în iulie 2012 și întrucât cabinetul său a publicat în noiembrie 2012 un raport în care se afirmă că există motive întemeiate pentru a crede că grupul Boko Haram a comis acte care constituie crime împotriva umanității;

R.  întrucât, deși Nigeria este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, aproape 60% din populația sa trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi; întrucât rezolvarea pașnică a conflictelor presupune, de asemenea, un acces echitabil la resurse și redistribuirea corectă a veniturilor prin bugetul de stat,

1.  condamnă vehement escaladarea actelor de violență din partea grupului Boko Haram și pierderea tragică a unor vieți inocente în regiunile afectate din Nigeria; de asemenea, transmite sincere condoleanțe persoanelor îndoliate și răniților; își exprimă preocuparea cu privire la tensiunile actuale în care comunitățile au fost atât participanți, cât și victime;

2.  îndeamnă guvernul Nigeriei să garanteze securitatea și protecția populației sale împotriva actelor violente ale grupului Boko Haram și să renunțe la organizarea altor atacuri sau represalii soldate cu ucideri, respectând, în același timp, obligațiile care-i revin în temeiul standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului și acționând în conformitate cu principiile statului de drept;

3.  condamnă armata nigeriană pentru folosirea disproporționată a forței în cadrul luptelor sale cu grupul Boko Haram, în special în cazul raidurilor sale asupra orașului Baga din 16 și 17 aprilie 2013;

4.  îndeamnă atât guvernul, cât și actorii substatali să dea dovadă de reținere și să caute mijloace pașnice pentru a soluționa diferențele dintre grupurile religioase și etnice din Nigeria; subliniază, în această privință, importanța existenței unui sistem judiciar funcțional, independent, imparțial și accesibil, în special în timpul conflictelor armate, pentru a pune capăt impunității, a consolida respectarea statul de drept și a proteja drepturile fundamentale ale populației;

5.  îi cere guvernului nigerian să împiedice escaladarea în continuare a conflictului, acordând o atenție specială siguranței și bună-stării civililor, reamintind că distrugerea și daunele provocate de conflict locuințelor, infrastructurii publice și terenurilor agricole exercită un efect negativ asupra populației;

6.  îndeamnă atât guvernul nigerian, cât și Boko Haram să recunoască și să respecte libertatea presei și a media și să permită accesul jurnaliștilor și reporterilor pe linia frontului, deoarece presa și media pot juca un rol important în ceea ce privește consolidarea responsabilității pentru abuzurile comise în materia drepturilor omului și documentarea acestora;

7.  condamnă executarea lui Daniel Nsofor de către autoritățile nigeriene, pentru infracțiuni comise la o vârstă mai mică de 18 ani; recomandă ca autoritățile să facă pașii necesari pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile copilului și a observațiilor finale din 2010 privind Nigeria, în special garantând că definiția copilului în legislația internă și la nivelul statului este în deplină concordanță cu cea stabilită în Convenția privind drepturile copilului, să revizuiască dosarele tuturor prizonierilor condamnați la moarte pentru infracțiuni comise înainte de a împlini vârsta de 18 ani și să elimine din legislația internă pedeapsa cu moartea pentru toate persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani;

8.  condamnă cu tărie executarea, în Nigeria, a unui număr de patru prizonieri, în iunie 2013; le solicită autorităților nigeriene să-și respecte recentele angajamente, astfel cum sunt acestea exprimate în cadrul dialogului dintre UE și Nigeria pe tema drepturilor omului, de menținere a moratoriului de facto asupra execuțiilor și îndeamnă țara să abolească pedeapsa cu moartea prin modificarea legislației sale;

9.  invită autoritățile nigeriene ca, cu sprijinul Comisiei Europene și al UNICEF, să-și accelereze eforturile de reformă în concordanță cu Convenția ONU pentru drepturile copilului, în special în ceea ce privește justiția pentru copii și sistemele de înregistrare a nașterilor; recomandă ca Nigeria să-și continue și să-și intensifice eforturile pentru a asigura înregistrarea liberă și obligatorie a nașterilor tuturor copiilor și conștientizarea importanței înregistrării nașterilor și a legislației existente în rândul publicului;

10. recunoaște faptul că telefoanele mobile reprezintă un important formă de comunicare pentru militanți, dar îndeamnă guvernul nigerian să nu recurgă la blocarea întregii rețele, deoarece astfel cetățenii vor fi puși în imposibilitatea de a mai comunica;

11. subliniază importanța cooperării regionale pentru înlăturarea amenințării pe care o reprezintă o posibilă legătură între Boko Haram și AQMI; încurajează țările din regiune să-și adâncească cooperarea, inclusiv cu țările din Sahel, pentru a preveni alte sinergii între Boko Haram, AQMI și Mișcarea pentru Unitate și Jihadul în Africa Occidentală (MUJAO); le solicită instituțiilor UE și statelor membre, precum și ONU, Uniunii Africane și Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) să sprijine astfel de eforturi regionale și să abordeze amenințările pe care le constituie terorismul, proliferarea armelor ușoare și a crimei transfrontaliere;

12. ia act cu îngrijorare de amenințarea crescândă pe care o reprezintă pirateria în largul Golfului Guineei și de necesitatea unor acțiuni coordonate în mai mare măsură; salută, în acest sens, eforturile regionale convenite pentru a face față provocărilor pirateriei la summit-ul șefilor de stat și de guvern din Golful Guineei dedicat securității și siguranței maritime desfășurat la Yaounde (Camerun), la 24 iunie 2013;

13. solicită să se examineze mai complet cauzele profunde ale conflictului, inclusiv tensiunile sociale, economice și etnice, evitându-se explicațiile cvasi-generale și simpliste bazate exclusiv pe religie, care nu pot constitui baza unei soluții durabile și pe termen lung la problemele regiunii; îndeamnă guvernul nigerian să depună eforturi pentru găsirea unei soluții pașnice, abordând cauzele aflate la rădăcina conflictului și să asigure accesul echitabil la resurse, dezvoltarea sustenabilă a regiunilor și redistribuirea bogăției;

14. solicită o investigație independentă cu privire la încălcările drepturilor omului și judecarea persoanelor responsabile în conformitate cu standardele internaționale ale unui proces echitabil;

15. își exprimă îngrijorarea în legătură cu eventuala escaladare a conflictului din Nigeria, care va intensifica și mai mult criza refugiaților din Nigerul și Camerunul învecinate; încurajează reprezentanții guvernului nigerian să se alăture liderilor din țările învecinate, pentru a-și coordona răspunsurile la influxul de refugiați;

16. îi solicită Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, să îndemne guvernul nigerian la respectarea drepturilor omului în cadrul operațiunilor sale împotriva terorismului; își exprimă disponibilitatea de a urmări îndeaproape evoluția situației din Nigeria și propune măsuri restrictive în cazul nerespectării Acordului de la Cotonou, în special a articolelor 8 și 9 din acesta; îi solicită Comisiei să monitorizeze, la rândul ei, situația;

17. condamnă ferm adoptarea legii care interzice căsătoria între persoane de același gen, care încriminează relațiile dintre persoane de același sex, sprijină drepturile persoanelor LGTB, organizează întâlniri cu o atitudine binevoitoare față de homosexuali sau manifestă afecțiune între două persoane de același sex; îi solicită, prin urmare, Președintelui Nigeriei să nu semneze proiectul de lege votat în Camera reprezentanților, care ar expune persoanele LGTB, resortisanți nigerieni și străini deopotrivă, la grave riscuri implicând violența și la arestări;

18. felicită, în această privință, Consiliul Uniunii Europene pentru recenta adoptare a Orientărilor pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) și le solicită Serviciului European de Acțiune Externă și delegației UE în Nigeria să facă uz pe deplin de recomandările sale, în special pentru a încuraja autoritățile nigeriene să dezincrimineze homosexualitatea și să protejeze persoanele LGTBI și pe apărătorii drepturilor omului în cazul acestora;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului federal al Nigeriei, instituțiilor Uniunii Africane și ale ECOWAS, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican (PAP).

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0274.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0470.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0299.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0090.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate