Postopek : 2013/2691(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0344/2013

Predložena besedila :

RC-B7-0344/2013

Razprave :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0335

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 151kWORD 95k
3.7.2013
PE515.888v01-00}
PE515.889v01-00}
PE515.890v01-00}
PE515.894v01-00}
PE515.897v01-00} RC1
 
B7-0344/2013}
B7-0345/2013}
B7-0346/2013}
B7-0350/2013}
B7-0353/2013} RC1

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B7‑0344/2013)

ECR (B7‑0345/2013)

PPE (B7‑0346/2013)

ALDE (B7‑0350/2013)

S&D (B7‑0353/2013)


o razmerah v Nigeriji (2013/2691(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Nigeriji (2013/2691(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju resolucij z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu(1), z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU(2), z dne 5. julija 2012 o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interseksualnih oseb v Afriki(3) in z dne 15. marca 2012 o razmerah v Nigeriji(4),

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton z dne 22. januarja 2012 o bombnih napadih v mestu Kano, z dne 11. marca 2013 o usmrtitvah talcev, z dne 2. junija 2013 o osnutku zakona, ki kriminalizira istospolne poroke in zveze ter z dne 25. junija 2013 o izvrševanju smrtne kazni v Nigeriji,

–   ob upoštevanju dialoga med EU in Nigerijo o človekovih pravicah, ki je potekal 13. marca v Abuji, in ministrskega srečanja med Nigerijo in EU z dne 16. maja 2013 v Bruslju, na katerem je bilo ugotovljeno, da je treba protiteroristične ukrepe smiselno uravnovesiti z izgubo civilnih življenj in uničenjem javne infrastrukture,

–   ob upoštevanju resolucije o razmerah v Nigeriji, ki jo je Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU sprejela na srečanju maja 2013 v Horsensu na Danskem,

–   ob upoštevanju smernic Sveta Evropske unije za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic LGBT (lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev),

–   ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja iz leta 2000 ter njegovih sprememb iz leta 2005 in 2010 (slednje je Nigerija ratificirala 27. septembra 2010), in zlasti členov 8 in 9 tega sporazuma, ki se nanašata na politični dialog ter človekove pravice, demokracijo in pravno državo,

–   ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna z dne 16. maja 2013 o nadaljevanju nasilja in vse slabših varnostnih razmerah na severovzhodu Nigerije in z dne 22. aprila 2013 o velikem številu smrtnih žrtev med civilisti in uničenih domov v Nigeriji zaradi spopadov med vojaškimi silami in uporniško skupino Boko Haram,

–   ob upoštevanju izjav visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Navi Pillay z dne 3. maja 2013 v odgovor na nasilne spopade aprila 2013, s katero je varnostne agente v Nigeriji spomnila, naj spoštujejo človekove pravice in se izogibajo pretirani uporabi sile pri svojih operacijah, ter z dne 17. maja 2013 o morebitni obtožbi članov skupine Boko Haram zaradi vojnih zločinov,

–   ob upoštevanju izjave varnostnega sveta Združenih narodov z dne 27. decembra 2011 o napadih, ki jih v Nigeriji izvaja teroristična sekta Boko Haram,

–   ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,

–   ob upoštevanju izjave zunanjih ministrov skupne držav G8 z dne 12. aprila 2012 o nadaljevanju nasilja v Nigeriji,

–   ob upoštevanju konvencije Afriške unije o preprečevanju terorizma in boju proti njemu, ki jo je Nigerija ratificirala 16. maja 2003, in dodatnega protokola k tej konvenciji, ki ga je ratificirala 22. decembra 2008,

–   ob upoštevanju izjave, ki jo je 14. julija 2012 dal komisar Afriške unije za mir in varnost Lamamra Ramtane in v kateri je obsodil dejanja in kršitve človekovih pravic, ki jih izvaja skupina Boko Haram, ter mednarodno skupnost pozval, naj Nigeriji pomaga, da se upre tej teroristični sekti, in poudaril, kako ta sekta ogroža regionalno in mednarodno varnost,

–   ob upoštevanju vrhunskega srečanja predsednikov držav in vlad Gvinejskega zaliva o pomorski varnosti in zaščiti, ki je 24. junija 2013 potekalo v Yaoundeju (Kamerun),

–   ob upoštevanju ustave Zvezne republike Nigerije, sprejete 29. maja 1999, zlasti določb iz poglavja IV o varstvu človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, pravico do pravičnega sojenja, spoštovanjem človekovega dostojanstva, in o varstvu svobode izražanja, svobode tiska, svobode misli, vesti in veroizpovedi,

–   ob upoštevanju člena 3 Ženevske konvencije, ki jo je Nigerija ratificirala 20. junija 1961, in Protokola II k tej konvenciji, ki ga je ratificirala 10. oktobra 1988, s katerima se je oblikovalo mednarodno pravo v zvezi z nemednarodnimi oboroženimi spopadi,

–   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, ki jo je Nigerija ratificirala 22. junija 1983,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Nigerija ratificirala 29. oktobra 1993,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je nigerijski predsednik Goodluck Jonathan 14. in 15. maja 2013 zaradi dejanj skupine Boko Haram razglasil izredno stanje v zveznih državah Borno, Yobe in Adamawa in mobiliziral dodatne vojaške sile;

B.  ker je bilo mesto Baga aprila 2013 uničeno v spopadih med nigerijsko vojsko in skrajneži skupine Boko Haram, v katerih je bilo po podatkih lokalnih voditeljev uničenih več tisoč domov in ki so terjala več sto smrtnih žrtev med civilisti; ker bo komisija za človekove pravice v Nigeriji do konca julija zaključila neodvisno preiskavo pobojev v mestu Bagi;

C. ker je zvezna vlada skupino Boko Haram uvrstila v okvir zakona o preprečevanju terorizma iz leta 2011, da bi omogočila pregon vsakega posameznika, ki je povezan s to skupino ali jo podpira;

D. ker je skupina Boko Haram odgovorna za 4000 smrtnih žrtev od leta 2009; ker je bilo doslej ubitih več kot 700 Nigerijcev v več kot 800 napadih, povezanih s skupino Boko Haram, ki so jo Združene države Amerike v nedavnem poročilu uvrstile na drugo mesto med terorističnimi skupinami, ki so povzročile največ smrtnih žrtev v svetu; ker povezava med terorističnima skupinama Boko Haram in Aqim (Al Kajda v islamskem Magrebu) zelo ogroža mir in varnost na razširjenem območju Sahela in na splošno v zahodni Afriki; ker skupina Boko Haram še vedno napada državne uradnike in uradnike za varnost, tako kot v napadih na zaporniško poslopje v Bami 7. maja 2013, v katerih je bilo ubitih približno 55 ljudi, približno 105 zapornikov pa izpuščenih;

E.  ker so organizacije Human Rights Watch, Amnesty International in Freedom House ter druge organizacije na področju človekovih pravic potrdile, da je skupina Boko Haram sodelovala v napadih na policijske postaje, vojaške objekte, cerkve, šole, kmetije in banke; ker je ta skupina svoje napade razširila tudi na civiliste, in sicer je 16. in 17, junija 2013 izvedla napada na dve srednji šoli v zveznih državah Borno in Yobe, v katerih je bilo ubitih 16 učencev in dva učitelja; ker je bilo več tisoč šolarjev zaradi teh napadov prikrajšanih za formalno izobrazbo; ker je zaradi groženj za civiliste 19 000 kmetov zapustilo svoje kmetije in pridelek, kar je povzročilo izgube v kmetijski proizvodnji in prispevalo k pomanjkanju hrane;

F.  ker je vse bolj zaskrbljujoče, da se je skupina Boko Haram v okviru svojih nasilnih gverilskih akcij odločila tudi ugrabiti ženske in otroke; ker so bili v Nigeriji ugrabljeni, napadeni in ubiti tudi tuji delavci;

G. ker urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce opozarja na begunsko krizo; ker je v zadnjih tednih v Niger prispelo približno 6000 Nigerijcev, približno 3000 Nigerijcev pa je med 11. in 13. junijem 2013 prečkalo mejo s Kamerunom; ker begunci prečkajo tudi meje s Čadom; ker razseljeno prebivalstvo dodatno obremenjuje že tako skromne lokalne zaloge hrane in vodne vire, zlasti v Nigru, kjer ob neustrezni prehranski varnosti zaradi večletne suše komaj shajajo; ker nobena sosednja država ni zmožna sprejeti vseh ljudi, ki se utegnejo razseliti, če bo množično nasilje povzročilo popolno humanitarno katastrofo;

H. ker skupina Boko Haram še vedno napada pripadnike krščanske vere, zmerne muslimane in druge verske skupine in jih preganja s severa države, kjer prevladuje muslimansko prebivalstvo;

I.   ker sta nigerijska policija in vojska v odzivu na nasilje skupine Boko Haram prijeli številne domnevne člane te skupine, zlasti mlade moške iz vasi na severu države, in izvedli zunajsodne usmrtitve teh članov; ker so bili mnogi pridržani v samici brez obtožnice ali sojenja, v nekaterih primerih v nečloveških razmerah, in ker so nekatere fizično zlorabljali, nekateri so izginili ali v zaporu umrli; ker so nigerijska vlada in pripadniki vojske posredovali nezanesljive ocene o civilnih žrtvah in poškodovanih domovih; ker organizaciji Human Rights Watch in Freedom House ter druge organizacije na področju človekovih pravic navajajo, da so protinapadi nigerijskih sil vse bolj brutalni in neselektivni, nasilje med skupinama pa ima nesorazmerno velike posledice za civiliste;

J.   ker grožnje z aretacijami, ustrahovanja in grožnje s smrtjo proti tistim, ki o teh dogodkih poročajo kritično do nigerijskih oblasti, spodkopavajo svobodo izražanja in svobodo tiska; ker je tudi skupina Boko Haram večkrat grozila, da bo napadla medijske hiše, ki bodo o njej negativno poročale;

K. ker agencije za pomoč, novinarji in poročevalci zaradi razglašenega izrednega stanja nimajo več dostopa do velikega dela zveznih držav na severovzhodu Nigerije; ker je vlada ustavila izvajanje storitev mobilne telefonije na številnih območjih, da bi skrajnežem onemogočila komuniciranje;

L.  ker je nigerijska vlada nedavno prekinila svoj sedemletni moratorij za smrtno kazen, ko je v zvezni državi Edo usmrtila štiri zapornike, ki so bili obsojeni, ko je Nigerijo še vodila vojaška diktatura; ker je 26. junija 2013 posebni poročevalec ZN za zunajsodne, hitre ali samovoljne usmrtitve Christof Heyns pozval nigerijske oblasti, naj zaustavijo bližnjo usmrtitev petega zapornika; ker je bilo leta 2012 glede na poročila organizacij o človekovih pravicah v Nigeriji 56 ljudi obsojenih na smrt in ker naj bi še približno 1000 ljudi v zaporih v državi čakalo na smrt;

M. ker je nigerijski predstavniški dom 30. maja 2013 sprejel osnutek zakona o prepovedi istospolne zakonske zveze, ki uvaja 14-letno zaporno kazen za vse, ki se poročijo ali so že poročeni z ljudmi istega spola, kar ne velja le za Nigerijce, ampak tudi za turiste, tuje delavce in diplomate, ter 10-letno zaporno kazen za registracijo ali delovanje družbenih mrež ali nevladnih organizacij, ki podpirajo človekove pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

N. ker so težave v Nigeriji države posledica pomanjkljivega gospodarskega razvoja, napetosti pa so se zakoreninile v desetletjih sovraštva med domorodnimi skupinami, zlasti kristjani in animisti, ki s priseljenci in koloni z muslimanskega severa, ki govorijo havško, tekmujejo za nadzor nad rodovitnimi kmetijskimi zemljišči; ker se spopadi zaostrujejo zaradi podnebnih sprememb in širjenja puščave; ker stopnjevanje oboroženih spopadov in nadaljevanje gospodarskih težav še spodbujajo ekstremizem, vključno z manipuliranjem in novačenjem islamskih skrajnih skupin, kot je Boko Haram;

O. ker je EU največja nigerijska finančna donatorica; ker sta 12. novembra 2009 Komisija in zvezna vlada Nigerije podpisali državni strateški dokument in nacionalni okvirni program za obdobje 2008–2013 med Evropsko skupnostjo in Nigerijo, v skladu s katerima bo EU financirala projekte, ki med drugim delujejo za mir, varnost in človekove pravice; ker je v tem obdobju pomoč EU Nigeriji znašala 700 milijonov EUR, od česar je bil del namenjen za obvladovanje vse težjih varnostnih razmer na severu Nigerije;

P.  ker EU v skladu s členoma 8 in 9 spremenjenega sporazuma iz Cotonouja vodi reden politični dialog z Nigerijo o človekovih pravicah in demokratičnih načelih, vključno z vprašanji etnične, verske in rasne diskriminacije;

Q. ker je visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay opozorila, da so napadi Boko Harama lahko zločini proti človečnosti; ker je tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča Fatu Bensuda julija 2012 obiskala Abujo in ker je njen urad novembra 2012 objavil poročilo, kjer navaja, da obstaja utemeljen sum, da je skupina Boko Haram zakrivila dejanja, ki spadajo med zločine proti človečnosti;

R.  ker kljub temu, da je Nigerija med največjimi svetovnimi proizvajalkami nafte, približno 60 % prebivalstva živi z manj kot dolarjem na dan; ker bi mirna rešitev spopadov pomenila pravičen dostop do virov in pravično delitev prihodkov prek državnega proračuna;

1.  močno obsoja stopnjevanje nasilja, ki ga izvaja Boko Haram, in tragično izgubo nedolžnih življenj na prizadetih območjih v Nigeriji, ter izraža sočutje z žalujočimi in ranjenimi; izraža zaskrbljenost zaradi sedanjih napetosti, kjer so cele skupnosti hkrati storilci in žrtve;

2.  poziva nigerijsko vlado, naj varuje in zaščiti svoje prebivalstvo pred nasiljem Boko Harama ter naj se vzdrži nadaljnjih napadov ali povračilnih ubojev, hkrati pa naj izpolnjuje svoje obveznosti v skladu z mednarodno priznanimi standardi človekovih pravic ter deluje v skladu s pravili pravne države;

3.  obsoja nigerijsko vojsko zaradi pretirane uporabe sil v spopadih z Boko Haramom, zlasti v napadih na Bago 16. in 17. aprila 2013;

4.  poziva vlado in poddržavne akterje, naj postavijo omejitve in iščejo mirne načine za premostitev razlik med verskimi in etničnimi skupinami v Nigeriji; v zvezi s tem poudarja velik pomen delovanja, neodvisnosti, nepristranskosti in dostopnosti sodnega sistema, zlasti med oboroženimi spopadi, da se preneha nekaznovanost, spodbuja spoštovanje pravil pravne države ter ščitijo temeljne pravice prebivalstva;

5.  poziva nigerijsko vlado, naj prepreči nadaljnje stopnjevanje spopadov, zlasti naj nameni posebno pozornost varnosti in dobrobiti civilistov, ter poudarja, da imata uničenje in škoda, nastala med spopadi na hišah, javni infrastrukturi in rodovitni zemlji, pogubne posledice za prebivalstvo;

6.  poziva nigerijsko vlado in Boko Haram, naj priznata in spoštujeta svobodo tiska in medijev ter naj novinarjem in reporterjem omogočila dostop do bojnih črt, saj imajo lahko tisk in mediji pomembno vlogo v krepitvi odgovornosti in poročanju o kršenju človekovih pravic

7.  obsoja dejstvo, da so nigerijske oblasti usmrtile Daniela Nsoforja za kazniva dejanja, ki jih je zakrivil, preden je bil star 18 let; priporoča, naj oblasti sprejmejo ukrepe za izvajanje konvencije ZN o otrokovih pravicah ter končnih ugotovitev o Nigeriji iz leta 2010, zlasti naj zagotovijo, da bo opredelitev otrok v domači zakonodaji in na državni ravni v popolnem skladu s tisto v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, naj pregleda sodne spise vseh zapornikov, ki čakajo na smrtno kazen za zločine, zakrivljene pred 18. letom starosti, ter naj v domači zakonodaji prekliče smrtno kazen za vse zapornike, mlajše od 18 let;

8.  ostro obsoja usmrtitev štirih zapornikov v Nigeriji junija 2013; poziva nigerijske oblasti, naj spoštujejo svoje nedavne zaveze, kot je navedeno v okvirnem dialogu med EU in Nigerijo o človekovih pravicah, naj de facto ohranijo moratorij za smrtno kazen, ter poziva državo, naj s spremembo zakonodaje ukine smrtno kazen;

9.  poziva nigerijske oblasti, naj s podporo Evropske komisije in Unicefa okrepi prizadevanja za reformo v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah, zlasti v zvezi s pravičnostjo do otrok in sistemom za registracijo rojstev; priporoča, naj Nigerija nadaljuje in okrepi svoja prizadevanja za zagotavljanje svobodne in obvezne registracije rojstev vseh otrok ter naj spodbuja osveščenost o pomenu registracije rojstev ter obstoječe zakonodaje;

10. priznava, da je mobilna telefonija pomembno sredstvo za komunikacijo med privrženci oboroženih skupin, vendar poziva nigerijsko vlado, naj ne blokira celotnega telefonskega omrežja, saj to onemogoča komunikacijo med vsemi državljani;

11. poudarja pomen regionalnega sodelovanja za reševanje grožnje, ki jo predstavlja povezava med skupino Boko Haram in organizacijo AQMI (Al Kaida v islamskem Magrebu); spodbuja države v tej regiji, naj okrepijo medsebojno sodelovanje, tudi z državami Sahela, da preprečijo povezovanje med Boko Haramom, AQIM in Gibanjem za enotnost in džihad v zahodni Afriki; poziva institucije EU, države članice, OZN, Afriško unijo in Gospodarsko skupnost zahodnoafriških držav, naj nudijo podporo tem prizadevanjem v tej regiji, ter naj se spoprimejo z grožnjami, ki jih predstavlja terorizem, širjenje lahkega orožja in čezmejni kriminal;

12. z zaskrbljenostjo opaža, da narašča nevarnost piratstva iz Gvinejskega zaliva ter da je vse bolj potrebno bolj usklajeno ukrepanje; v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja v tej regiji za spopadanje z izzivi piratstva, dogovorjena na vrhunskem srečanju predsednikov držav in vlad držav Gvinejskega zaliva o pomorski varnosti in zaščiti, ki je 24 junija 2013 potekalo v Yaoundeju (Kamerun),

13. poziva, naj se bolj temeljito preučijo glavni vzroki za spopade, tudi socialne, gospodarske in etnične napetosti, ter se preprečijo presplošne in preveč preproste razlage, ki temeljijo le na veri, saj ne morejo biti podlaga za dolgoročno in trajno rešitev težav te regije; poziva nigerijsko vlado, naj skuša najti mirno rešitev z obravnavo temeljnih razlogov za spopade ter naj zagotovi pošten dostop do virov, trajnostni razvoj na regijski ravni ter razdelitev bogastva;

14. poziva k neodvisni preiskavi o kršenju človekovih pravic ter naj se v skladu z mednarodnimi standardi pravičnega sojenja krivce privede pred sodišče;

15. izraža zaskrbljenost, da bo stopnjevanje spopadov v Nigeriji nadalje zaostrilo begunsko krizo v sosednjih državah Niger in Kamerun; spodbuja uradnike nigerijske vlade, naj se povežejo z vodji sosednjih držav za usklajeno reševanje težav zaradi dotoka beguncev;

16. poziva podpredsednico/visoko predstavnico Catherine Ashton, naj nigerijsko vlado pozove k spoštovanju človekovih pravic pri njenih protiterorističnih operacijah; izraža svojo pripravljenost, da skrbno spremlja razmer v Nigeriji, ter v primeru nespoštovanja sporazuma iz Cotonouja, zlasti njegovih členov 8 in 9, predlaga omejevalne ukrepe; poziva Komisijo, naj spremlja razvoj dogajanja;

17. ostro obsoja sprejem osnutka zakona o prepovedi istospolne zakonske zveze, ki v razred kaznivih dejanj uvršča istospolno zvezo, podpiranje pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, ustvarjanje gejem prijaznega okolja ali izkazovanje čustev med dvema človekoma istega spola; poziva predsednika Nigerije, naj zato ne podpiše zakona, ki ga je sprejel predstavniški dom in s katerim bi lezbijke, geje, biseksualce in transseksualce, nigerijske ali tuje državljane, izpostavili nevarnosti nasilja in zapora;

18. čestita Svetu Evropske unije za nedavno sprejetje smernic za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev ter poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijo EU za Nigerijo, naj v polni meri izkoristijo ta priporočila, da bi zlasti spodbudili nigerijske oblasti, naj dekriminalizirajo istospolno usmerjenost in naj zaščitijo lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce in varujejo njihove človekove pravice;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, zvezni vladi Nigerije, institucijam Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, generalnemu sekretarju ZN, generalni skupščini Združenih narodov, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0274.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0470.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0299.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0090.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov