Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0347/2013Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0347/2013

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a dzsibuti helyzetről

  3.7.2013 - (2013/2690(RSP))

  az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  ECR (B7‑0347/2013)
  Verts/ALE (B7‑0348/2013)
  PPE (B7‑0349/2013)
  ALDE (B7‑0351/2013)
  S&D (B7‑0355/2013)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoport nevében
  Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou az S&D képviselőcsoport nevében
  Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck az ALDE képviselőcsoport nevében
  Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében


  Eljárás : 2013/2690(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0347/2013
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0347/2013
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása a dzsibuti helyzetről

  (2013/2690(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Afrika szarvában kialakult helyzetről szóló 2009. január 15-i állásfoglalására, valamint az emberi jogok dzsibuti helyzetéről szóló 1997. december 18-i állásfoglalására,

  –   tekintettel a nemzetközi választási megfigyelő missziók (tagjai az Afrikai Unió (AU), az Arab Liga (AL), az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) és a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD)) által a 2013. február 22-i dzsibuti parlamenti választásokkal kapcsolatosan 2013. február 24-én Dzsibutiban kiadott közös nyilatkozatra,

  –   tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára, amelyet Dzsibuti is ratifikált,

  –   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

  –   tekintettel a 2000. június 23-án aláírt, majd 2010. június 22-én felülvizsgált Cotonoui Megállapodásra,

  –   tekintettel az EU főképviselője, Catherine Ashton szóvivőjének a dzsibuti parlamenti választások után kialakult helyzetről szóló 2013. március 12-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

  A. mivel Dzsibuti Afrika szarvának csúcsán, a Vörös-tenger bejáratánál helyezkedik el, ezért stratégiai infrastruktúrája (kikötői és vámszabad területei) az egész régió számára fontos;

  B.  mivel Dzsibuti kulcsfontosságú szerepet játszik a régióban a kalózok és a terrorizmus ellen vívott küzdelemben;

  C. mivel függetlenné válásától, vagyis 1977-től egészen 2003-ig egypártrendszer működött Dzsibutiban;

  D. mivel a 2013. február 22-i parlamenti választások után az ország súlyos politikai válságba került;

  E.  mivel Ismail Omar Guelleh elnök, aki 1999-ben jutott hatalomra, és akit 2005-ben a leadott szavazatok 100%-ával választottak újra, bejelentette, hogy 2016-ban nem indul a választásokon; mivel Guelleh elnököt 2011 áprilisában az ellenzék nagy része által bojkottált választáson csaknem 80%-os többséggel újraválasztották, miután a dzsibuti parlament oly módon módosította az alkotmány, hogy az lehetővé tegye Guelleh elnök ismételt indulását;

  F.  mivel a 2013. február 22-i parlamenti választás volt Guelleh elnök hatalomra jutása óta az első olyan alkalom, hogy az ellenzéki pártok a demokratikus pluralizmus érvényesülésében bízva részt vettek a választáson, az újonnan bevezetett, részben arányos választási rendszer miatt, amely lehetővé teszi a politikai kisebbség parlamenti képviseletét;

  G. mivel az AU, az AL, az OIC és az IGAD megfigyelői felügyelték a választást, akik 154 szavazóhelyiségben és 12 szavazatszámláló központban ellenőrizték az eljárásokat, és jelentésük szerint a választás átlátható volt, nem találtak csalásra vagy visszaélésre utaló jeleket;

  H. mivel az alkotmányos tanács által bejelentett eredmények szerint az Unió az Elnöki Többségért (UMP) a szavazatok 68%-át szerezte meg;

  I.   mivel az ellenzék, amely az ország függetlenné válása óta első alkalommal jutott be a parlamentbe, tömeges csalásokra hivatkozva bejelentette, hogy megnyerte a választásokat; mivel az alkotmányos tanács elutasította az ellenzék által a választási eredményekkel szemben benyújtott beadványt;

  J.   mivel az ellenzék bojkottálja a választást követően létrejött parlamentet; mivel a hatóságok elítélték, hogy az ellenzék egy része a vitatott 2013. februári választás után a nemzeti parlamenttel párhuzamosan megalakította az úgynevezett Legitim Nemzetgyűlést (ANL); mivel az ANL elnöke az Unió a Nemzet Üdvéért (USN) dzsibuti városi jelöltlistájának vezetője, Ismail Guedi Hared;

  K. mivel a 2013. február 22-i parlamenti választások eredményeit még mindig nem tették közzé valamennyi szavazóhelyiségre vonatkozóan, az EU ismételt felszólításai ellenére, ami miatt felmerül a csalás gyanúja;

  L.  mivel a dzsibuti városi választókörzetben nyilvántartásba vett szavazók száma minden hivatalos adatközléskor más volt;

  M. mivel a parlamenti választások szabálytalanságai ellen felszólaló ellenzéki tüntetések aránytalan erővel történő elfojtása a jelentések szerint azzal járt, hogy a rendfenntartó erők legalább 10 embert lelőttek;

  N. tekintettel az ellenzéki tüntetők tömeges letartóztatására; mivel a nem kormányzati szervezetek riasztó híreket továbbítanak gyanús halálesetekről, kínzásokról és eltűnésekről;

  O. mivel a február 22-i parlamenti választás óta állítólag több mint ezer ellenzékit vetettek hosszabb vagy rövidebb időre börtönbe;

  P.  mivel állítólag jelenleg is mintegy 60 politikai foglyot tartanak őrizetben; tekintettel arra, hogy a hatóságok folyamatosan elnyomják az ellenzéki politikai aktivistákat;

  Q. tekintettel arra, hogy az ellenzéki vezetők többsége és számos újságíró ellen eljárásokat indítottak;

  R.  mivel az USN ellenzéki koalíció kommunikációjáért is felelős Mydaneh Abdallah Okieh újságírót, aki a Facebookon tette közzé az elnyomás áldozatává vált tüntetők fényképeit, azzal vádolják, hogy rágalmazta a rendőrséget; mivel a fellebbviteli bíróság 2013. június 26-án 45 napról öt hónapra súlyosbította az ellene hozott ítéletet;

  S.  tekintettel arra, hogy 2013 áprilisában két év börtönbüntetésre ítélték, valamint megfosztották polgári és állampolgári jogaiktól az USN ellenzéki koalíció három vezetőjét; mivel fellebbezési tárgyalásukat november 25-re halasztották;

  T.  tekintettel továbbá arra, hogy 2013. március 4-én letartóztatták az USN szóvivőjét, Daher Ahmed Farahot; mivel azzal a váddal ítélték el, hogy a 2013. február 22-i parlamenti választás után lázadást szított; mivel az ügy kapcsán két másik személyt is megvádoltak, egyikükre felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki, a másikat felmentették; mivel 2013. június 26-án a fellebbviteli bíróság ismét két hónap fel nem függesztett börtönbüntetésre ítélte Daher Ahmed Farahot;

  U. tekintettel a dzsibuti börtönökben jellemző, rendkívül aggasztó fogva tartási körülményekre;

  V. mivel az 1992-es alkotmány elismeri az alapvető szabadságjogokat és a felelősségteljes kormányzás alapelveit;

  W. mivel az alkotmány 10. cikke kimondja, hogy „az eljárás minden szakaszában biztosítani kell a védelemhez való jogot, beleértve a jogi képviselő szabad kiválasztásának jogát”;

  X. mivel Dzsibuti aláírta a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egységokmányt;

  Y. mivel a dzsibuti nők az erőszak különböző formáival szembesülnek – beleértve a nemi erőszakot, a női nemi szervek megcsonkítását, a családon belüli erőszakot, a szexuális zaklatást és a korai házasságot –, amelyek messzemenő negatív következményekkel járnak a nők fizikai és lelki jólétére;

  Z.  mivel Dzsibuti a Riporterek Határok Nélkül által készített, a világ 2013. évi sajtószabadság-rangsorán lévő 179 ország közül a 167. helyen szerepel; tekintettel a külföldi újságírók Dzsibutiba való beutazásának tilalmára, illetve a nehézségekre, amelyeket emiatt az országban zajló eseményekkel kapcsolatos megbízható információk megszerzése okoz;

  AA.  mivel az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2012. márciusi becslése szerint 180 000 ember szorult élelmiszer-segélyre Dzsibutiban;

  BB.   mivel az elmúlt húsz évben az Európai Unió és tagállamai nyújtották a legfőbb pénzügyi támogatást Dzsibutinak; mivel az Egyesült Államok, Japán és Franciaország által a katonai támaszpontok használata után fizetett összegek a folyamatos növekedést biztosító bevételi forrást jelentik Dzsibuti számára;

  CC.  mivel az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokratikus elvek és a jogállamiság képezik az AKCS–EU partnerség alapját, illetve a Cotonoui Megállapodás legfőbb elemeit;

  1.  komoly aggodalmának ad hangot a 2013. február 22-i parlamenti választások óta Dzsibutiban kialakult helyzet és az országban eluralkodó feszült politikai légkör miatt; különösen aggódik az ellenzék tagjainak tömeges letartóztatásáról, a választásokon tapasztalt szabálytalanságok miatt tiltakozó demonstrációk elnyomásáról, valamint a sajtószabadság elleni támadásokról szóló beszámolók miatt;

  2.  felszólítja a dzsibuti hatóságokat, hogy vessenek véget a politikai ellenfeleik elnyomásának és bocsássák szabadon a politikai okok miatt letartóztatott személyeket;

  3.  felszólítja a dzsibuti hatóságokat, hogy garantálják a nemzeti, illetve a Dzsibuti által aláírt nemzetközi egyezményekben elismert emberi jogokat, és védjék meg a polgári és politikai jogokat és szabadságokat, köztük a békés tüntetéshez való jogot és a sajtószabadságot;

  4.  mélyen elítéli a nőkkel szemben elkövetett nemi erőszakot, és rámutat, hogy a dzsibuti kormány felelősséggel tartozik a büntetlenség felszámolásáért, illetve a nők elleni nemi erőszak elkövetőinek igazságszolgáltatás elé állításáért;

  5.  felszólít a védelemhez való jog tiszteletben tartására, különös tekintettel a vádlottak ahhoz való jogára, hogy az ellenük folytatott eljárás valamennyi szakaszában az általuk megválasztott ügyvédhez forduljanak; felszólítja a hatóságokat arra, hogy tegyék lehetővé a fogva tartottak családtagjai számára, hogy anyagi támogatást, különösen egészségügyi felszerelést juttathassanak el számukra;

  6.  felszólítja a dzsibuti kormányt, hogy a választásokat hitelesítő intézmények, különösen az Afrikai Unió segítségével bocsátkozzon politikai párbeszédbe az ellenzékkel, az államfő 2013. június 27-én, Dzsibuti függetlenségének évfordulója alkalmával tett bejelentésével összhangban; felszólítja az Európai Uniót, hogy támogassa a regionális szervezetek munkáját, és járuljon hozzá a jelenlegi válság politikai megoldására irányuló erőfeszítésekhez;

  7.  felszólít azonnali bírósági vizsgálat megindítására a rendőrség és a hadsereg tiltakozások alatti fellépésének felderítése, valamint az emberi jogi jogsértéseket elkövetők megbüntetése céljából;

  8.  üdvözli, hogy a 2013. február 22-i választások békésen zajlottak, amint ezt a nemzetközi közösség több képviselője, köztük az alelnök/főképviselő és a Dzsibutiba küldött négy választási megfigyelő misszió vezetői is megerősítették; üdvözli a dzsibuti nép és valamennyi politikai párt által a választásokban való részvételével az ország jövője iránt tanúsított kötelezettségvállalást;

  9.  üdvözli, hogy Dzsibuti 1977-es függetlensége óta a 2013. február 22-i választásokon vettek részt első alkalommal ellenzéki erők, például az Unió a Nemzet Üdvéért;

  10. megismétli az Európai Unió felszólítását, hogy tegyék közzé a 2013. február 22-i választások eredményeit minden egyes szavazóhelyiség tekintetében;

  11. felszólítja az összes politikai erőt Dzsibutiban, hogy tartsák tiszteletben a jogállamiságot, köztük a békés tüntetéshez való jogot, és tartózkodjanak az erőszakos és elnyomó intézkedésektől;

  12. kifejezésre juttatja, hogy kész a dzsibuti helyzet szoros nyomon követésére, illetve arra, hogy a Cotonoui Megállapodás (2000) – és különösen 8. és 9. cikkének – megsértése esetén korlátozó intézkedéseket javasoljon; felszólítja a Bizottságot is, hogy kövesse szoros figyelemmel a helyzetet;

  13. sürgeti az EKSZ-t, a Bizottságot és partnereit, hogy hosszú távú politikai reformon dolgozzanak Dzsibutival, amelyet elsősorban a már kialakult szoros kapcsolatnak kell előmozdítania, figyelembe véve, hogy Dzsibuti kulcsszerepet játszik a terrorizmus elleni harcban, illetve hogy a régióban katonai támaszpontok működnek;

  14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Dzsibuti kormányának, az Afrikai Unió intézményeinek, a Kormányközi Fejlesztési Hatóságnak, az Arab Ligának, az Iszlám Együttműködés Szervezetének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek.