Procedură : 2013/2690(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0347/2013

Texte depuse :

RC-B7-0347/2013

Dezbateri :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Voturi :

PV 04/07/2013 - 18.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0334

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 145kWORD 79k
3.7.2013
PE515.891v01-00}
PE515.892v01-00}
PE515.893v01-00}
PE515.895v01-00}
PE515.899v01-00} RC1
 
B7-0347/2013}
B7-0348/2013}
B7-0349/2013}
B7-0351/2013}
B7-0355/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B7‑0347/2013)

Verts/ALE (B7‑0348/2013)

PPE (B7‑0349/2013)

ALDE (B7‑0351/2013)

S&D (B7‑0355/2013)


referitoare la situația din Djibouti (2013/2690(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou în numele Grupului S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Djibouti (2013/2690(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 15 ianuarie 2009 referitoare la situația din Cornul Africii și din 18 decembrie 1997 privind situația drepturilor omului în Djibouti,

–  având în vedere declarația comună de la Djibouti, din 24 februarie 2013, a misiunilor internaționale de observare [provenind din Uniunea Africană (UA), Liga Arabă, Organizația de Cooperare Islamică (OIC) și Agenția Interguvernamentală pentru Dezvoltare (IGAD)] care au monitorizat alegerile parlamentare din Republica Djibouti din data de 22 februarie 2013,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, pe care Djibouti a ratificat-o,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou semnat la 23 iunie 2000 și revizuit la 22 iunie 2010,

–  având în vedere declarația din 12 martie 2013 a purtătorului de cuvânt al lui Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE, cu privire la situația de după alegerile parlamentare din Djibouti,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în virtutea poziției sale în vârful Cornului Africii și la intrarea în Marea Roșie, Djibouti și infrastructura sa strategică (porturi și zone libere) este o țară importantă pentru întreaga regiune;

B.  întrucât Djibouti a jucat un rol-cheie în combaterea pirateriei și a terorismului în regiune;

C.  întrucât Djibouti a avut un sistem cu un singur partid din momentul dobândirii independenței sale în 1977 până în 2003;

D.  întrucât țara a fost cuprinsă de o gravă criză politică după alegerile parlamentare din 22 februarie 2013;

E.  întrucât Ismail Omar Guelleh, care a venit la putere în 1999, a fost reales în 2005 cu 100% din voturi și a anunțat că nu va candida din nou la alegerile din 2016; întrucât președintele Guelleh a fost reales în aprilie 2011 cu aproape 80% din voturi la alegerile care au fost boicotate de o mare parte a opoziției după ce parlamentul din Djibouti a modificat constituția pentru a-i permite președintelui Guelleh să candideze pentru un nou mandat;

F.  întrucât pentru prima dată de la venirea la putere a președintelui Guelleh, partidele din opoziție, în speranța unui pluralism democratic, au decis să participe la alegerile parlamentare din 22 februarie 2013, ca urmare a introducerii unui sistem de vot nou, parțial proporțional, care le permite partidelor minoritare să obțină locuri în parlament;

G.  întrucât alegerile în cauză au fost monitorizate de către observatorii trimiși de UA, Liga Arabă, OIC și IGAD, care au supravegheat 154 de secții de votare și 12 centre de numărare a voturilor și au raportat că alegerile au fost transparente și nu au fost detectate cazuri de fraudă sau de umplere a urnelor de vot;

H.  întrucât, potrivit rezultatelor anunțate de Consiliul Constituțional, Uniunea pentru Majoritatea Prezidențială (UMP) a câștigat 68% din voturi;

I.  întrucât opoziția, care, pentru prima dată de la declararea independenței țării, a câștigat locuri în parlament, a declarat că au existat fraude masive și a susținut că a câștigat alegerile; întrucât Consiliul Constituțional a respins contestația depusă de opoziție privind rezultatele alegerilor;

J.  întrucât opoziția boicotează parlamentul format în urma alegerilor; întrucât autoritățile au condamnat înființarea de către o parte a opoziției a unei „Adunări Naționale Legitime” (ANL), în paralel cu parlamentul național, în urma alegerilor contestate din februarie 2013; întrucât ANL este prezidată de către capul-de-listă al Uniunii de Salvare Națională (USN) din circumscripția orașului Djibouti, Ismail Guedi Hared;

K.  întrucât rezultatele alegerilor parlamentare din 22 februarie 2013 nu au fost încă publicate pentru fiecare secție de votare, în ciuda apelurilor făcute de UE, ceea ce a dus la suspiciuni de fraudă;

L.  întrucât numărul de alegători înregistrați în circumscripția orașului Djibouti s-a schimbat de fiecare dată când au fost anunțate cifre oficiale;

M.  întrucât, potrivit relatărilor, utilizarea disproporționată a forței pentru suprimarea demonstrațiilor organizate de partidele din opoziție care contestă corectitudinea alegerilor parlamentare s-a soldat cu cel puțin 10 morți ca urmare a focurilor trase de către forțele de ordine;

N.  având în vedere arestările în masă ale demonstranților din opoziție; întrucât ONG-urile au tras semnale de alarmă cu privire la decese suspecte, tortură și dispariții;

O.  întrucât, de la alegerile din 22 februarie, se spune că peste o mie de membri ai opoziției ar fi fost închiși pentru perioade de timp mai lungi sau mai scurte;

P.  întrucât se spune că în jur de 60 de prizonieri politici s-ar afla în prezent în detenție; având în vedere reprimarea constantă de către autorități a militanților politici ai opoziției;

Q.  având în vedere urmăririle penale îndreptate împotriva majorității liderilor opoziției și a numeroși jurnaliști;

R.  întrucât jurnalistul Mydaneh Abdallah Okieh, care este totodată responsabil cu comunicarea în cadrul coaliției de opoziție USN, este acuzat de „defăimarea poliției” pentru că a publicat în rețeaua socială Facebook imagini cu demonstranții care au fost victime ale represiunii; întrucât, la 26 iunie, Curtea de Apel a majorat sentința acestuia de la 45 zile la cinci luni;

S.  având în vedere condamnarea, în aprilie 2013, la doi ani de închisoare și la privarea de drepturile lor civice și civile a celor trei lideri ai coaliției de opoziție USN; întrucât examinarea cererii de recurs a fost amânată pentru 25 noiembrie;

T.  având în vedere, în acest context, arestarea purtătorului de cuvânt al opoziției USN, Daher Ahmed Farah, la 4 martie 2013; întrucât acesta a fost găsit vinovat de a fi lansat un apel pentru o rebeliune după alegerile parlamentare din februarie 2013; întrucât alte două persoane au fost acuzate în același caz, dintre care una a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, iar cealaltă a fost achitată; întrucât, la 26 iunie, Curtea de Apel l-a condamnat din nou pe Daher Ahmed Farah la două luni de închisoare;

U.  având în vedere condițiile de detenție extrem de îngrijorătoare din închisorile din Djibouti;

V.  întrucât Constituția din 1992 recunoaște libertățile fundamentale și principiile de bază ale bunei guvernanțe;

W.  întrucât articolul 10 din Constituție prevede că dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a solicita asistență din partea unui avocat după propria alegere, trebuie să fie garantat în toate etapele procedurii;

X.  întrucât Djibouti este țară semnatară a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;

Y.  întrucât femeile din Djibouti se confruntă cu diverse forme de violență – inclusiv viol, mutilare genitală a femeilor, violență domestică, hărțuire sexuală și căsătorii precoce – care au profunde consecințe negative asupra bunăstării fizice și psihologice a femeilor;

Z.  întrucât Djibouti se situează pe locul 167 (din 179 de țări) în clasamentul mondial pe 2013 privind libertatea presei realizat de Reporteri fără frontiere; având în vedere interdicția de călătorie în Djibouti a jurnaliștilor străini și dificultățile aferente de a afla informații fiabile cu privire la ceea ce se întâmplă în țară;

AA.  întrucât, în martie 2012, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a estimat că 180 000 de persoane din Djibouti au nevoie de ajutor alimentar;

BB.  întrucât, în ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană și statele sale membre au fost principalii furnizori de sprijin financiar pentru Djibouti; întrucât plățile efectuate de către SUA, Japonia și Franța pentru ocuparea bazelor lor militare reprezintă o sursă de venituri care asigură o creștere continuă pentru Djibouti;

CC.  întrucât respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept constituie temelia parteneriatului ACP-UE și acestea constituie elemente esențiale ale Acordului de la Cotonou,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Djibouti de după alegerile parlamentare din 22 februarie 2013 și la climatul politic tensionat din țară; este deosebit de îngrijorat de relatările privind arestările în masă ale membrilor opoziției, reprimarea demonstrațiilor organizate în semn de protest la neregulile din timpul alegerilor și atacurile la adresa libertății mass-media;

2.  invită autoritățile din Djibouti să pună capăt reprimării adversarilor politici și să elibereze toate persoanele reținute din motive politice;

3.  invită autoritățile din Djibouti să garanteze respectarea drepturilor omului recunoscute prin acordurile naționale și internaționale semnate de Djibouti și să protejeze drepturile și libertățile civile și politice, inclusiv dreptul de a demonstra pașnic și libertatea presei;

4.  condamnă ferm actele de violență sexuală îndreptate împotriva femeilor și subliniază faptul că guvernul din Djibouti are responsabilitatea de a pune capăt impunității prin chemarea în justiție a persoanelor responsabile de acte de violență sexuală împotriva femeilor;

5.  solicită să fie respectat dreptul la apărare, în special dreptul persoanelor acuzate de a avea acces la un avocat la alegere, în toate etapele procesului; solicită autorităților să permită familiilor persoanelor aflate în detenție să le aducă acestora ajutoare materiale, în special produse medicale;

6.  invită guvernul din Djibouti să demareze, cu ajutorul instituțiilor care au validat rezultatele alegerilor, în special Uniunea Africană, un proces de dialog politic cu opoziția, în conformitate cu anunțul făcut de șeful statului la 27 iunie 2013, cu ocazia aniversării independenței naționale; invită Uniunea Europeană să sprijine activitatea organizațiilor regionale și să contribuie la eforturile de a găsi o soluție politică la criza actuală;

7.  solicită să fie lansată de îndată o anchetă judiciară, cu scopul de a arunca lumină asupra acțiunilor poliției și armatei în timpul demonstrațiilor și de a-i pedepsi pe cei care au încălcat drepturile omului;

8.  salută faptul că alegerile din 22 februarie 2013 au trecut pașnic, așa cum au subliniat diverși reprezentanți ai comunității internaționale, inclusiv Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant și șefii celor patru misiuni de observare a alegerilor trimise la Djibouti; salută angajamentul față de viitorul țării de care au dat dovadă oamenii din Djibouti, precum și toate partidele politice, prin participarea lor la alegeri;

9.  salută participarea, pentru prima dată de la declararea independenței țării în 1977, a forțelor de opoziție, adică a Uniunii de Salvare Națională (USN), la alegerile parlamentare din 22 februarie 2013;

10.  reiterează apelul adresat de Uniunea Europeană ca rezultatele din fiecare secție de votare de la alegerile din 22 februarie 2013 să fie publicate;

11.  invită toate forțele politice din Djibouti să respecte statul de drept, inclusiv dreptul la proteste pașnice, și să nu recurgă la acte de violență și măsuri represive;

12.  se declară dispus să monitorizeze îndeaproape situația din Djibouti și să propună măsuri restrictive în cazul încălcării Acordului de la Cotonou (2000), în special a articolelor 8 și 9; invită, de asemenea, Comisia să monitorizeze îndeaproape situația;

13.  îndeamnă SEAE, Comisia și partenerii lor să colaboreze cu poporul djiboutian pentru realizarea unor reforme politice pe termen lung, fapt care ar trebui să fie facilitat în special de relația strânsă care există deja, având în vedere că Djibouti a fost o componentă-cheie a luptei împotriva terorismului și a regiunii, pe lângă faptul că a adăpostit și o bază militară;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului din Djibouti, instituțiilor Uniunii Africane, Agenției Interguvernamentale pentru Dezvoltare, Ligii Arabe, Organizației de Cooperare Islamică, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și co-președinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate