Predlog skupne resolucije - RC-B7-0347/2013Predlog skupne resolucije
RC-B7-0347/2013

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Džibutiju

  3.7.2013 - (2013/2690(RSP))

  v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  ECR (B7‑0347/2013)
  Verts/ALE (B7‑0348/2013)
  PPE (B7‑0349/2013)
  ALDE (B7‑0351/2013)
  S&D (B7‑0355/2013)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
  Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou) v imenu skupine S&D
  Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE
  Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE
  Charles Tannock v imenu skupine ECR


  Postopek : 2013/2690(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0347/2013
  Predložena besedila :
  RC-B7-0347/2013
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Džibutiju

  (2013/2690(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 15. januarja 2009 o razmerah na območju Afriškega roga in z dne 18. decembra 1997 o razmerah na področju človekovih pravic v Džibutiju,

  –   ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo 24. februarja 2013 v Džibutiju dale mednarodne opazovalne misije (iz Afriške unije (AU), Arabske lige, Organizacije islamskega sodelovanja (OIC) in Medvladne agencije za razvoj (IGAD)), ki so spremljale parlamentarne volitve v Republiki Džibuti 22. februarja 2013,

  –   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah narodov, ki jo je Džibuti ratificiral,

  –   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –   ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja, ki je bil podpisan 23. junija 2000 in spremenjen 22. junija 2010,

  –   ob upoštevanju izjave uradnega govorca visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 12. marca 2013 o razmerah po parlamentarnih volitvah v Džibutiju,

  –   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

  A. ker je Džibuti zaradi svoje lege na vrhu Afriškega roga in ob vstopu v Rdeče morje ter zaradi svoje strateške infrastrukture (pristanišča in proste cone) pomemben za vso regijo;

  B.  ker ima Džibuti ključno vlogo v boju proti piratstvu in terorizmu v tej regiji;

  C. ker je imel Džibuti od osamosvojitve leta 1977 do leta 2003 enostrankarski sistem;

  D. ker je država od parlamentarnih volitev, ki so potekale 22. februarja 2013, v primežu resne politične krize;

  E.  ker je bil Ismail Omar Gueleh, ki je prevzel oblast leta 1999, leta 2005 znova izvoljen s 100 % glasov, nakar je objavil, da na volitvah leta 2016 ne bo ponovno kandidiral; ker je bil predsednik Gueleh s skoraj 80 % glasov ponovno izvoljen na volitvah aprila 2011, ki jih je bojkotiral velik del opozicije, potem ko je džibutski parlament spremenil ustavo tako, da je predsedniku Guelehu omogočil kandidiranje za nov mandat;

  F.  ker so se opozicijske stranke v upanju, da bo prevladal demokratični pluralizem, prvič, odkar je predsednik Gueleh prišel na oblast, odločile sodelovati na parlamentarnih volitvah 22. februarja 2013, ki so sledile uvedbi novega, delno proporcionalnega volilnega sistema, ki manjšinskim strankam omogoča izvolitev v parlament;

  G. ker so te volitve spremljali opazovalci Afriške unije, Arabske lige, Organizacije islamskega sodelovanja in Medvladne agencije za razvoj, ki so nadzirali dejavnosti na 154 voliščih in v 12 centrih za štetje glasovnic in poročali, da so bile volitve pregledne ter da niso odkrili nobenih primerov nepravilnosti ali polnjenja volilnih skrinjic z glasovnicami;

  H. ker je po izidih, ki jih je objavil ustavni svet, Unija za predsedniško večino (l'Union pour la majorité présidentielle – UMP) prejela 68 % glasov;

  I.   ker je opozicija, ki je bila prvič po osamosvojitvi izvoljena v parlament, zatrdila, da so se dogajale velike nepravilnosti ter da je zmagala na volitvah; ker je ustavni svet zavrnil pritožbo opozicije zoper izide volitev;

  J.   ker opozicija bojkotira parlament, kakor je bil sestavljen po volitvah; ker so oblasti obsodile ravnanje dela opozicije, ki je po spornih volitvah februarja 2013 vzporedno z nacionalnim parlamentom ustanovila „zakonito nacionalno skupščino“ (Assemblée nationale légitime); ker tej skupščini predseduje vodja seznama kandidatov Unije za narodno blaginjo (l'Union pour le salut national) v volilni enoti mesta Džibuti, Ismail Guedi Hared;

  K. ker kljub pozivom EU še vedno niso objavljeni izidi parlamentarnih volitev 22. februarja 2013 za vsako volišče, kar zbuja sum o nepravilnostih;

  L.  ker se je število registriranih volivcev v volilni enoti mesta Džibuti ob vsakem javnem poročanju o uradnih številkah spremenilo;

  M. ker je bila pri zatiranju protestov opozicijskih strank, ki trdijo, da parlamentarne volitve niso bile izvedene pravilno, uporabljena prekomerna sila, pri čemer naj bi bilo zaradi streljanja s strani organov javnega reda in miru ubitih najmanj 10 ljudi;

  N. ob upoštevanju množičnih aretacij opozicijskih protestnikov; ker nevladne organizacije opozarjajo na smrti, mučenje in izginotja v sumljivih okoliščinah;

  O. ker naj bi bilo po volitvah 22. februarja več kot tisoč pripadnikov opozicije priprtih za daljše ali krajše obdobje;

  P.  ker naj bi bilo trenutno v priporu okoli 60 političnih zapornikov; ob upoštevanju nenehnega zatiranja opozicijskih političnih aktivistov s strani oblasti;

  Q. ob upoštevanju sodnih postopkov zoper večino opozicijskih voditeljev in številne novinarje;

  R.  ker je novinar Midaneh Abdalah Okieh, med drugim odgovoren za komunikacijo opozicijske koalicije Unija za narodno odrešitev, obtožen obrekovanja policije, ker je na družabnem omrežju Facebook objavil slike protestnikov, ki so bili žrtve zatiranja; ker je pritožbeno sodišče 26. junija podaljšalo njegovo kazen s 45 dni na pet mesecev;

  S.  ob upoštevanju obsodbe treh opozicijskih voditeljev iz koalicije Unija za narodno blaginjo, ki so bili aprila 2013 obsojeni na dve leti zaporne kazni in odvzem civilnih in državljanskih pravic; ker je obravnava njihove pritožbe odložena do 25. novembra;

  T.  ob upoštevanju, v zvezi s tem, da je bil 4. marca 2013 aretiran predstavnik koalicije Unija za narodno odrešitev Daher Ahmed Farah; ker je bil spoznan za krivega pozivanja k uporu po parlamentarnih volitvah februarja 2013; ker sta bila v isti zadevi obtožena še dva človeka; eden je bil obsojen na pogojno zaporno kazen, drugi pa oproščen; ker je pritožbeno sodišče 26. junija Daherja Ahmeda Faraha znova obsodilo na dva meseca brezpogojne zaporne kazni;

  U. ob upoštevanju skrajno skrb zbujajočih razmer v džibutskih zaporih;

  V. ker ustava iz leta 1992 priznava temeljne svoboščine in osnovna načela dobrega upravljanja;

  W. ker člen 10 ustave določa, da „je pravica do obrambe, vključno s pravico do pomoči odvetnika po lastni izbiri, zajamčena na vseh stopnjah postopka“;

  X. ker je Džibuti podpisnik Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah ter Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah;

  Y. ker se Džibutčanke soočajo z različnimi oblikami nasilja, vključno s posilstvi, pohabljanjem ženskih spolnih organov, družinskim nasiljem, spolnim nadlegovanjem in prezgodnjimi porokami, to pa ima daljnosežne negativne posledice za telesno in duševno dobro počutje žensk;

  Z.  ker je Džibuti na svetovni lestvici svobode tiska za leto 2013, ki jo vodi organizacija Novinarji brez meja, na 167. mestu med 179 državami; ob upoštevanju prepovedi potovanja tujih novinarjev v Džibuti in posledičnih težav pri pridobivanju zanesljivih informacij o tem, kaj se v tej državi dogaja;

  AA.  ker je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo marca 2012 ocenila, da 180 000 ljudi v Džibutiju potrebuje pomoč v hrani;

  BB.   ker so Evropska unija in njene države članice v zadnjih 20 letih Džibutiju zagotovile največ finančne pomoči; ker so plačila, ki jih ZDA, Japonska in Francija namenjajo kot nadomestilo za namestitev svojih vojaških baz, vir prihodka, ki Džibutiju zagotavlja stalno rast;

  CC.  ker je spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države temelj partnerstva AKP-EU in bistveni element Sporazuma iz Cotonouja;

  1.  izraža globoko zaskrbljenost nad razmerami v Džibutiju po parlamentarnih volitvah 22. februarja 2013 in nad napetim političnim ozračjem v državi; je zlasti zaskrbljen zaradi poročil o množičnih aretacijah članov opozicije, zatiranju protestov proti nepravilnostim na volitvah ter napadih na svobodo medijev;

  2.  poziva džibutske oblasti, naj končajo zatiranje političnih nasprotnikov ter izpustijo vse, ki so pridržani zaradi političnih razlogov;

  3.  poziva džibutske oblasti, naj zagotovijo spoštovanje človekovih pravic, priznanih v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi sporazumi, ki jih je podpisal Džibuti, ter naj zaščitijo državljanske in politične pravice in svoboščine, vključno s pravico do mirnih protestov in svobodo medijev;

  4.  ostro obsoja spolno nasilje nad ženskami ter opozarja, da je džibutska vlada odgovorna za ustavitev nekaznovanosti in za uvedbo sodnih postopkov proti odgovornim za spolno nasilje nad ženskami;

  5.  poziva k spoštovanju pravic do obrambe, zlasti pravice obtoženih do dostopa do odvetnika po lastni izbiri na vseh stopnjah postopka, ki se vodi zoper njih; poziva oblasti, naj družinam pridržanih dovolijo, da jim prinesejo materialno pomoč, zlasti zdravila;

  6.  poziva džibutsko vlado, naj s pomočjo institucij, ki so potrdile izide volitev, zlasti Afriške unije, začne proces političnega dialoga z opozicijo, kakor je oznanil voditelj države 27. junija 2013 ob obletnici džibutske neodvisnosti; poziva Evropsko unijo, naj podpre delo regionalnih organizacij in prispeva k prizadevanjem za politično rešitev sedanje krize;

  7.  poziva k takojšnji uvedbi sodnih preiskav, da bi osvetlili ravnanje policije in vojske med protesti in kaznovali krivce za kršitve človekovih pravic;

  8.  pozdravlja dejstvo, da so volitve 22. februarja 2013 potekale mirno, kakor so poudarili različni predstavniki mednarodne skupnosti, vključno s podpredsednico/visoko predstavnico in vodji štirih omenjenih misij za spremljanje volitev, ki so bile napotene v Džibuti; pozdravlja zavezanost prihodnosti države, ki so jo pokazali prebivalci Džibutija in vse politične stranke z udeležbo na volitvah;

  9.  pozdravlja dejstvo, da so opozicijske sile, tj. Unija za narodno blaginjo, na volitvah 22. februarja 2013 sodelovale prvič po osamosvojitvi leta 1977;

  10. znova poudarja poziv Evropske unije po objavi izidov z vsakega volišča, ki je sodelovalo na volitvah 22. februarja 2013;

  11. poziva vse politične sile v Džibutiju, naj spoštujejo pravno državo, vključno s pravico do mirnih protestov, ter naj ne uporabljajo nasilja in represivnih ukrepov;

  12. poudarja, da je pripravljen skrbno spremljati razmere v Džibutiju ter v primeru kršenja sporazuma iz Cotonouja iz leta 2000, zlasti njegovih členov 8 in 9, predlagati omejevalne ukrepe; poziva Komisijo, naj prav tako skrbno spremlja razmere;

  13. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in njune partnerje, naj si z Džibutčani prizadevajo za dolgoročno politično reformo, ki bi jo morali zlasti olajšati obstoječi trdni odnosi glede na to, da je Džibuti ključni element v boju proti terorizmu in nasploh v tej regiji ter da so v tej državi nameščene vojaške baze;

  14. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo vladi Džibutija, institucijam Afriške unije, Medvladni agenciji za razvoj, Arabski ligi, Organizaciji islamskega sodelovanja, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter sopredsednikoma Skupne parlamentarne skupščine AKP–EU.