Predlog skupne resolucije - RC-B7-0378/2013/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0378/2013/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členoma 115(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0378/2013)
ALDE (B7-0379/2013)
GUE/NGL (B7-0381/2013)
o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA
(2013/2702(RSP))
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon, Pavel Poc
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

7.10.2013


Postopek : 2013/2702(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0378/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0378/2013
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: