Menettely : 2013/2819(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0413/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0413/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0378

11.9.2013
RC-B7-0413/2013/REV1
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
Syyrian tilanteesta
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 131kWORD 58k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö