Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B7-0413/2013/REV1Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B7-0413/2013/REV1

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobiñska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë, Nadezhda Neynsky
f’isem il-Grupp PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouèek, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
f’isem il-Grupp S&D
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
f’isem il-Grupp ALDE
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
f’isem il-Grupp ECR

11.9.2013


Proċedura : 2013/2819(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B7-0413/2013
Testi mressqa :
RC-B7-0413/2013
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: