Predlog skupne resolucije - RC-B7-0413/2013/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0413/2013/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
o razmerah v Siriji
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)
v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander grof Lambsdorfski
v imenu skupine ALDE
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
v imenu skupine ECR

11.9.2013


Postopek : 2013/2819(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0413/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0413/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: