Predlog skupne resolucije - RC-B7-0413/2013/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0413/2013/REV1

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
  v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  ECR (B7-0413/2013)
  Verts/ALE (B7-0423/2013)
  PPE (B7-0426/2013)
  ALDE (B7-0427/2013)
  S&D (B7-0428/2013)
  o razmerah v Siriji
  (2013/2819(RSP))
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)
  v imenu skupine PPE
  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
  v imenu skupine S&D
  Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander grof Lambsdorfski
  v imenu skupine ALDE
  Ulrike Lunacek
  v imenu skupine Verts/ALE
  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
  v imenu skupine ECR

  11.9.2013


  Postopek : 2013/2819(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0413/2013
  Predložena besedila :
  RC-B7-0413/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: