Предложение за обща резолюция - RC-B7-0446/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0446/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно неотдавнашните прояви на насилие в Ирак

9.10.2013 - (2013/2874(RSP))

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0446/2013)
ECR (B7‑0447/2013)
S&D (B7‑0458/2013)
PPE (B7‑0459/2013)
ALDE (B7‑0462/2013)

Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Кристиан Дан Преда, Алехо Видал-Куадрас, Бернд Поселт, Мария Габриел, Туне Келам, Едуард Кукан, Роберта Анджелили, Лайма Люция Андрикене, Анджей Гжиб, Петри Сарвама, Моника Луиза Маковей, Ейя-Рита Корхола, Филип Булан, Жан Роата, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Сари Есаях, Кшищоф Лисек, Токиа Саифи, Мартин Кастлер, Богуслав Соник от името на групата PPE
Вероник Дьо Кайзьор, Ана Гомеш, Силвия Коста, Мария Елени Копа, Пино Арлаки, Корина Крецу, Йоанна Сенишин, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Митро Репо, Марк Тарабела, Андигони Пападопулу, Мария Мунис Де Уркиса от името на групата S&D
Йелко Кацин, Луи Мишел, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке от името на групата ALDE
Таря Кронберг, Барбара Лохбилер, Никол Кил-Нилсен, Раул Ромева и Руеда от името на групата Verts/ALE
Чарлз Танък, Струан Стивънсън, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Ришард Чарнецки от името на групата ECR
Ярослав Пашка

Процедура : 2013/2874(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0446/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0446/2013
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните прояви на насилие в Ирак

(2013/2874(RSP))

Европейският парламент,

–      като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак, и по-специално резолюцията си от 14 март 2013 г., озаглавена "Ирак: тежкото положение на малцинствените групи, включително иракските туркмени"[1],

–      като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, както и резолюцията си от 17 януари 2013 г. относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак[2],

–      като взе предвид съвместния стратегически документ за Ирак (2011—2013 г.) на Европейската комисия,

–      като взе предвид доклада относно правата на човека в Ирак: януари – юни 2012 г., представен съвместно от Мисията на ООН за подпомагане на Ирак (UNAMI) и Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН на 19 декември 2012 г.,

–      като взе предвид доклад № 144 на международната кризисна група за Близкия Изток от 14 август 2013 г., озаглавен Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State ("Направи или разруши: сунитите в Ирак и държавата),

–      като взе предвид данните на ООН за броя на ранените през септември, публикувани на 1 октомври 2013 г.,

–      като взе предвид изявлението от 29 юли 2013 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки Муун с призив към лидерите да изтеглят Ирак обратно от "ръба",

–      като взе предвид изявлението от 1 септември 2013 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки Муун относно трагичните събития в лагера Ашраф, при които са убити 52 души,

–      като взе предвид Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, от 1981 г.,

–      като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Ирак е страна,

–      като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

–      като взе предвид изявлението на заместик-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън относно неотдавнашните прояви на насилие в Ирак,

A.    като има предвид, че Ирак продължава да е изправен пред сериозни политически, свързани със сигурността и социално-икономически предизвикателства, като политическата сцена в страната е извънредно фрагментирана и белязана от насилие и сектантска политика в крайно голям ущърб на легитимните стремежи на иракския народ за мир, просперитет и реален преход към демокрация;

Б.     като има предвид, според публикуваните от UNAMI (Мисията на ООН за подпомагане за Ирак) данни, общо 979 иракчани са убити и други 2133 са ранени в терористични актове и насилие през септември 2013 г.; като има предвид, че Багдад е най-сериозно засегнатата провинция през септември 2013 г. с 1429 цивилни жертви (418 - убити и 1011 - ранени), следвана от Нинева, Дияла, Салахудин и Анбар; като има предвид, че от Киркук, Ербил, Бабил, Васит, Дикар и Басра също са докладвали за ранени;

В.     като има предвид, че въздействието на насилието върху гражданите продължава да бъде обезпокояващо голямо и да нараства, като близо 5000 граждани са убити и близо 10000 са ранени от началото на 2013 г., което е най-големият брой през последните пет години;

Г.     като има предвид, че сериозните социални и икономически проблеми - широкоразпространената бедност, голямата безработица, икономическата стагнация, влошаването на състоянието на околната среда и липсата на основни обществени услуги, продължават да засягат голяма част от населението; като има предвид, че многобройни мирни демонстрации с искане за повече социални, икономически и политически права продължават да водят до много системна репресия от силите за сигурност, която остава безнаказана;

Д.    като има предвид, че иракската конституция гарантира равенство пред закона за всички иракски граждани, както и "административни, политически, културни и свързани с образованието права на различните малцинства";

Е.     като има предвид, че споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак, в частност неговата клауза за правата на човека акцентува върху това, че политическият диалог между ЕС и Ирак следва да се съсредоточи върху правата на човека и засилването на демократичните институции;

1.     категорично осъжда неотдавнашните терористични действия и обостреното сектантско насилие, което носи опасност от това, страната да залитне в сектантски бунтове, поражда страхове от по-широк сектантски конфликт в целия регион; изтъква, че въпреки че проявите на насилие са със сектантски характер, причините са по-скоро политически, отколкото религиозни;

2.     изразява съболезнованията си на семействата и приятелите на починалите и ранените;

3.     осъжда неотдавнашните нападения от: 3 септември 2013 г. с поне 60 убити основно в шиитски райони на Багдад; 15 септември 2013 г. с над 40 убити при взривове в цял Ирак, основно насочени към шиитски райони; 21 септември 2013 г. с поне 60 убити по време на погребение в Садр, Багдад; 30 септември 2013 г. с поне 54 убити от взривове на автомобили с бомби основно в шиитски райони на Багдад; 5 октомври 2013 г. с поне 51 убити и над 70 ранени в Багдад от атентатор-самоубиец, атакувал шиитски пилигрими в района aл-Адхамия, като друг атентатор-самоубиец взриви кафене в Балад, северно от Багдад, и уби най-малко 12 души и рани най-малко 25 в същия този ден; 6 октомври 2013 г., когато поне 12 деца на възраст между 6 и 12 години са убити и много други са ранени от атентатор-самоубиец в близост до основно училище в Кабак - шиитско туркменски селище; 7 октомври 2013 г., когато поне 22 души са убити в нова вълна от експлозии в Багдад; и 8 октомври 2013 г. - поне 9 души са убити от взривен автомобил в Багдад и нападения на силите за сигурност в северната част на страната;

4.     категорично осъжда нападението върху лагера Ашраф от 1 септември 2013 г. от иракски сили, при което 52 ирански бежанци са убити, отвлечени са 7 обитатели, включително 6 жени, за които, както заяви ЗП/ВП Катрин Аштън, се счита, че са държани в Багдад, и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; изразява подкрепата си за работата на UNAMI, която се опитва да премести близо 3000-те обитатели извън Ирак;

5.     изразява сериозната си загриженост относно новата вълна на нестабилност и призовава всички иракски политически лидери, от всякакъв етнически и религиозен произход, да работят заедно за прекратяване на сектантското насилие и на недоверието и за обединението на иракския народ;

6.     призовава правителството на Ирак и регионалните правителства да осъдят нападенията и да осъществят пълно и бързо независимо разследване на неотдавнашните терористични атаки в региона, и призовава иракското правителство към пълно сътрудничество с разследването с цел виновните да бъдат изправени пред съда;

7.     изразява загриженост относно разпространението на насилието от конфликта в Сирия към Ирак, където джихадски бунтовници, свързани с Ислямска държава Ирак, сунитска бойна група, която включва Ал Кайда, са с нараснало значение;

8.     призовава политически, религиозни и граждански лидери и силите за сигурност спешно да започнат да си сътрудничат за прекратяване на кръвопролитията и да гарантират, че всички иракски граждани се чувстват еднакво защитени;

9.     призовава иракското правителство и всички политически лидери да предприемат необходимите мерки за осигуряване на сигурност и защита за всички хора в Ирак и за членовете на уязвимите малцинства в частност; призовава иракското правителство да гарантира, че силите за сигурност спазват принципа на правовата държава и международните стандарти;

10.   призовава международната общност и ЕС да подкрепят иракското правителство като насърчават инициативи за национален диалог, консолидирането на принципа на правовата държава и предоставянето на основни услуги, с цел създаване на безопасен, стабилен, обединен, проспериращ и демократичен Ирак, в който човешките и политическите права на всички хора са защитени;

11.   призовава иракските органи, предвид на това, че положението със сигурността обостри проблемите за по-уязвимите групи като жени, млади хора и активисти в областта на правата на човека, включително представители на професионалните съюзи, да предприемат бързи действия за насочване на повече ресурси към програми, които целят подобряване на положението;

12.   насърчава религиозния диалог между сунитски и шиитски свещеници като необходимо средство за решаване на конфликти; счита, че неотдавнашните преговори между САЩ и Иран също носят възможност за Ирак да действа като мост, предвид на факта, че е една от малко страни със силни връзки с двете страни; призовава иранските лидери да участват конструктивно в стабилизирането на региона;

13.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, кюрдското регионално правителство, генералния секретар на ООН и Съвета на ООН по правата на човека.