Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0449/2013Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0449/2013

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la recentele cazuri de violență împotriva creștinilor, în special în Maaloula (Siria) și Peshawar (Pakistan), și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran)

9.10.2013 - (2013/2872(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7‑0449/2013)
S&D (B7‑0450/2013)
EFD (B7‑0451/2013)
PPE (B7‑0452/2013)
ALDE (B7‑0454/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija‑Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Crețu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza în numele Grupului S&D
Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR
Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers, Jaroslav Paška în numele Grupului EFD


Procedură : 2013/2872(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0449/2013
Texte depuse :
RC-B7-0449/2013
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recentele cazuri de violență împotriva creștinilor, în special în Maaloula (Siria) și Peshawar (Pakistan), și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran)

(2013/2872(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2007, privind o serie de evenimente grave, care compromit existența comunităților creștine și cea a altor comunități religioase[1], cea din 21 ianuarie 2010, referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine[2], cea din 6 mai 2010, referitoare la atrocitățile în masă comise în Jos, Nigeria[3], cea din 20 mai 2010, referitoare la libertatea religioasă în Pakistan[4], cea din 25 noiembrie 2010 referitoare la Irak: pedeapsa capitală (mai ales cazul lui Tariq Aziz) și atacurile împotriva comunităților creștine[5], cea din 20 ianuarie 2011, referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase[6], cea din 27 octombrie 2011, referitoare la situația din Egipt și Siria, în special a comunităților creștine[7], și cea din 13 decembrie 2012, referitoare la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[8],

–   având în vedere Recomandarea sa din 13 iunie 2013, adresată Consiliului, referitoare la proiectul de orientări ale UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor[9],

–   având în vedere Orientările UE privind promovarea și protejarea libertății de religie și convingeri,

–   având în vedere declarația din 23 septembrie 2013 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, prin care condamnă atacarea comunității creștine din Peshawar, Pakistan,

–   având în vedere Concluziile Consiliului din 21 februarie 2011 privind intoleranța, discriminarea și violența pe motive de religie sau convingeri, precum și Concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009, care subliniază importanța strategică a libertății de religie și convingeri și a combaterii intoleranței religioase,

–   având în vedere articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, din 1981,

–   având în vedere rapoartele Raportorului Special al ONU pentru libertatea de religie și convingeri,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății religioase, a libertății de conștiință și a libertății de gândire și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume; întrucât liderii politici și religioși au datoria, la toate nivelurile, de a lupta împotriva extremismului și de a promova respectul reciproc între persoane și între grupurile religioase; întrucât dezvoltarea drepturilor omului, a democrației și a libertăților civile este baza comună pe care Uniunea Europeană își clădește relațiile cu țările terțe și care a fost asigurată prin clauza de democrație inclusă în acordurile semnate între UE și țările terțe;

B.  întrucât, în conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și cu articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a-și schimba religia sau convingerile religioase, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau a-și exprima convingerile religioase, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în particular, prin cult, îndeplinirea de rituri, practici și în cadrul educației; întrucât, conform Comisiei ONU pentru drepturile omului, libertatea de religie și convingeri protejează toate convingerile, inclusiv cele teiste, non-teiste și atee;

C. întrucât mai multe rezoluții ale UNHRC invită „toate statele să ia toate măsurile necesare, în cadrul lor juridic național, în conformitate cu instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului, pentru a combate ura, discriminarea, intoleranța și actele de violență, intimidarea și constrângerea din motive de intoleranță religioasă, inclusiv atacurile în locuri de cult, precum și să încurajeze înțelegerea, toleranța și respectarea libertății religioase și de convingere”;

D. întrucât, conform mai multor informații, represiunea din partea guvernului și ostilitatea socială împotriva persoanelor și grupurilor de diverse religii sau convingeri sunt în creștere, în special în Pakistan, în țările Primăverii arabe și în unele părți ale Africii; întrucât, în anumite cazuri, situația comunităților creștine este de natură de a pune în pericol existența lor, dispariția acestora ducând la pierderea unei părți importante a patrimoniului religios al țărilor în chestiune;

Maaloula, Siria

E.  întrucât, la 4 septembrie 2013, militanți din Jabhat al-Nusra, un grup cu legături cu Al-Qaeda, au lansat un atac asupra satului sirian Maaloula;

F.  întrucât Maaloula este un simbol al prezenței creștine în Siria și a găzduit diferite comunități religioase, care au coexistat pașnic timp de secole; întrucât, în luna septembrie a fiecărui an, sirieni de toate religiile participă la festivalul Ziua Crucii care are loc în acest oraș; întrucât Maaloula este unul dintre cele trei orașe sau sate din țară în care limba aramaică este încă vorbită de populația locală;

G. întrucât ciocnirile violente din Maaloula sunt primele atacuri care vizează în mod special o comunitate creștină respectabilă, de la începutul crizei violente din Siria; întrucât cel puțin patru persoane au fost ucise - Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem, Zaki Jabra - în aceste confruntări, iar alții - Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh, Atef Kalloumeh - au fost răpiți sau au dispărut; întrucât, de la începutul luptelor în oraș, cei mai mulți din cei 5 000 de locuitori au fugit în satele învecinate sau la Damasc; întrucât evenimentele din Maaloula sunt o dovadă a agravării caracterului sectar al conflictului sirian;

H. întrucât Mănăstirea Sf. Tekla (Mar Takla) a găzduit în mod tradițional călugărițe și orfani de atât de religie creștină, cât și musulmană; întrucât aproximativ 40 de călugărițe și orfani au rămas în Maaloula, în ciuda luptelor intense, fiind blocați în mănăstire, în condiții din ce în ce mai grele din cauza lipsei apei și a altor lucruri necesare;

Peshawar, Pakistan

I.   întrucât, la 22 septembrie 2013, într-un dublu atentat sinucigaș cu bombe asupra bisericii „Toți Sfinții” din Kohati Gate, o suburbie a Peshawar, cel puțin 82 de persoane au fost ucise și 120, rănite;

J.   întrucât grupul islamist Jundullah, care are legături cu Tehrik-i-Talibaan Pakistan, a revendicat atacul, declarând că aceasta va fi urmat de atacuri asupra creștinilor și non-musulmanilor, deoarece aceștia sunt dușmani ai Islamului, și că atacurile vor continua până când vor înceta atacurile SUA cu avioane telecomandate în Pakistan; întrucât Tehrik-i-Talibaan Pakistan a negat orice implicare în atentat și orice legătură cu Jundullah;

K. întrucât prim-ministrul pakistanez, Nawaz Sharif, a condamnat atacul, declarând că agresarea unor oameni inocenți este împotriva învățăturilor Islamului;

L.  întrucât creștinii, care reprezintă aproximativ 1,6% din populația din Republica Islamică Pakistan, suferă prejudicii și fac obiectul unor accese sporadice de violență în masă;

M. întrucât majoritatea creștinilor din Pakistan duc o existență precară și se tem adesea să nu fie acuzați de blasfemie, un subiect care poate provoca accese de violență publică;

N. întrucât, la 9 martie 2013, musulmanii din Lahore au incendiat peste 150 de case și două biserici ale creștinilor ca reacție la o acuzație de blasfemie;

O. întrucât legile referitoare la blasfemie din Pakistan fac ca, pentru minoritățile religioase, exprimarea liberă sau angajarea deschisă în activități religioase să constituie un pericol;

Cazul pastorului Saeed Abedini, Iran

P.  întrucât Saeed Abedini, un pastor iranian-american deținut în Iran din 26 septembrie 2012, a fost condamnat, la 27 ianuarie 2013, de un tribunal revoluționar din Iran la de opt ani de închisoare, sub acuzația de perturbare a securității naționale prin crearea unei rețele de biserici creștine în case particulare; întrucât există informații conform cărora Saeed Abedini a suferit în închisoare abuzuri fizice și psihologice;

Q. întrucât Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran afirmă că creștinii nu ar trebui să se confrunte cu sancțiuni pentru manifestarea și practicarea credinței lor, rămânând în consecință îngrijorat de faptul că există informații conform cărora creștinii, pentru practicarea convingerile lor, sunt arestați și urmăriți în justiție pe motivul comiterii unor crime vag formulate legate de securitatea națională,

1.  condamnă ferm recentele atacuri împotriva creștinilor și își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor; își exprimă încă o dată extrema îngrijorare față de multiplicarea actelor de intoleranță și de represiune, precum și a evenimentelor violente îndreptate împotriva comunităților creștine, în special în țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu; îndeamnă guvernele respective să garanteze aducerea în fața justiției și judecarea în conformitate cu procedurile legale a tuturor persoanelor responsabile de aceste infracțiuni, precum și de alte acte de violență îndreptate împotriva creștinilor sau a altor minorități religioase;

2.  condamnă în mod ferm toate formele de discriminare și de intoleranță pe bază de religie și de credință, precum și actele de violență împotriva tuturor comunităților religioase; subliniază încă o dată că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie este un drept fundamental al omului;

3.  își reafirmă îngrijorarea provocată de exodul creștinilor din diverse țări, în special din țări situate în Orientul Mijlociu, care a avut loc în ultimii ani;

Maaloula, Siria

4.  își exprimă îngrijorarea față de actuala situație a creștinilor din Siria; condamnă acțiunile lui Jabhat al-Nusra și a militanților asociați din Maaloula și împrejurimi; observă că până acum creștini și musulmani coexistau pașnic în acest sat, chiar și în timpul conflictului, și au fost de acord că orașul trebuie să rămână un loc al păcii; recunoaște că atacul din Maaloula reprezintă doar unul dintre aspectele războiului civil din Siria;

5.  subliniază faptul că mănăstirile de Maaloula trebuie protejate, pentru a le păstra viața, activitățile religioase și patrimoniul arhitectural, precum și pentru a permite creștinilor și musulmanilor să trăiască împreună în pace;

6.  solicită sprijin imediat și asistență umanitară pentru călugărițele și orfanii blocați în mănăstirea Sf. Tekla (Mar Takla); solicită tuturor părților implicate să permită accesul grupurilor umanitare la mănăstire;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele acestor atacuri și la riscurile posibile pentru comunitatea creștină; este conștient de faptul că comunitățile creștine și alte comunități sunt prinși la mijloc și sunt obligate să alinieze uneia sau alteia dintre părți, într-un război care continuă să devină din ce în ce mai sectar;

8.  subliniază că toți actorii au datoria de a proteja diferitele minorități prezente în Siria, inclusiv șiiții, alaviții, kurzii, druzii și creștinii;

Peshawar, Pakistan

9.  condamnă vehement atacul asupra bisericii „Toți Sfinții” din Peshawar și celelalte atacuri teroriste recente;

10. salută condamnarea la scară largă a atacurilor de către actorii politici și secțiuni ale societății civile din Pakistan;

11. solicită insistent guvernului pakistanez să facă tot posibilul pentru a aduce în fața justiției autorii atacului asupra Bisericii Tuturor Sfinților din Peshawar; solicită măsuri mai puternice pentru a asigura protecția tuturor cetățenilor pakistanezi - indiferent de religie sau convingeri - și a aduce în fața justiției toate grupurile și persoanele responsabile de incitare la acte de teroare și de săvârșirea acestora;

12. invită guvernul Pakistanului să ia măsuri pentru a proteja victimele violenței de masă motivate religios, pentru a combate activ ostilitatea religioasă din partea actorilor societali, intoleranța religioasă, actele de violență și intimidare și impresia de impunitate;

13. este profund îngrijorat de pericolul tot mai mare la care sunt expuși creștinii din Pakistan, având în vedere recenta multiplicare a atacurilor asupra acestei minorități, cum ar fi persecuția a sute de creștini de către fanatici islamiști în luna martie, în Lahore, pe motivul unor acuzații de blasfemie împotriva Islamului;

14. este profund îngrijorat de situația generală cu care se confruntă minoritățile religioase din Pakistan, în special bisericile creștine, care au primit amenințări din partea talibanilor și a altor grupuri extremiste;

15. își exprimă profunda îngrijorare pentru faptul că legile controversate privind blasfemia lasă loc unor deturnări care pot afecta persoanele de toate religiile din Pakistan; își exprimă îngrijorarea în special pentru faptul că legile privind blasfemia, care au fost contestate public de către fostul ministru Shahbaz Bhattiand și fostul guvernator Salman Taseer, sunt în prezent din ce în ca mai mult utilizate împotriva creștinilor din Pakistan;

16. invită Guvernul Pakistanului să realizeze o revizuire aprofundată a legilor privind blasfemia și a aplicării lor actuale, în special a secțiunilor 295 B și C din Codul penal, care prevede sentințe pe viață obligatorii (295 B și C) sau chiar pedeapsa capitală (295 C) pentru acuzații de acte de blasfemie;

17. reamintește că libertatea de religie și drepturile minorităților sunt garantate prin Constituția Pakistanului; încurajează toți pakistanezii să conlucreze pentru a promova și a instaura toleranța și înțelegerea reciprocă;

18. salută măsurile în favoarea minorităților religioase luate de Guvernul pakistanez din noiembrie 2008, precum fixarea unei cote de 5% pentru minorități în sectorul posturilor federale, recunoașterea unor sărbători legale nemusulmane și declararea Zilei naționale a minorităților;

Cazul pastorului Saeed Abedini, Iran

19. este profund îngrijorat de soarta pastorului Saeed Abedini, care este deținut de mai mult de un an și care a fost condamnat la opt ani de detenție în Iran pentru capete de acuzare legate de convingerile sale religioase;

20. solicită guvernului iranian de a renunțe la acuzații și să-l elibereze imediat pe Saeed Abedini și pe toate celelalte persoane deținute sau acuzate pe motivul religiei lor;

21. își reiterează apelul către Iran pentru a lua măsuri care să asigure respectarea deplină a dreptului la libertatea de religie și convingeri, asigurându-se, printre altele, că legislația și practicile sale respectă în totalitate cu articolul 18 din PIDCP; subliniază că acesta presupune, de asemenea, garantarea necondițională și completă a dreptului tuturor persoanelor de a-și schimba religia dacă doresc;

22. invită încă o dată Consiliul, Comisia și Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintă a Comisiei Europene, să acorde o mai mare atenție problemei libertății de religie și convingeri și situației comunităților religioase, inclusiv celor creștine, în acordurile cu țările terțe și în cadrul cooperării cu acestea, precum și în rapoartele privind drepturile omului;

23. salută adoptarea de către Consiliu, la 24 iunie 2013, a Orientărilor UE privind promovarea și protejarea libertății de religie și convingeri; solicită insistent Comisiei, SEAE și statelor membre să implementeze în totalitate aceste orientări și să utilizeze la maximum toate instrumentele și sugestiile incluse;

24. sprijină orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între comunități; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii și a radicalizării violente și extremiste;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, ONU Femei, Guvernul Siriei, Consiliul Național sirian, guvernului și parlamentului Pakistanului, precum și guvernului și parlamentului Iranului.