Procedură : 2013/2951(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0497/2013

Texte depuse :

RC-B7-0497/2013

Dezbateri :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Voturi :

PV 21/11/2013 - 16.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0516

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 145kWORD 78k
20.11.2013
PE519.400v01-00}
PE519.403v01-00}
PE519.404v01-00}
PE519.415v01-00}
PE519.418v01-00} RC1
 
B7-0497/2013}
B7-0500/2013}
B7-0531/2013}
B7-0541/2013}
B7-0544/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D (B7‑0497/2013)

PPE (B7‑0500/2013)

ECR (B7‑0531/2013)

ALDE (B7‑0541/2013)

Verts/ALE (B7‑0544/2013)


referitoare la Bangladesh: drepturile omului și alegerile apropiate (2013/2951(RSP))


Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Anna Záborská în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Mojca Kleva Kekuš în numele Grupului S&D
Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Bangladesh: drepturile omului și alegerile apropiate (2013/2951(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, în special cele din 23 mai 2013(1), 14 martie 2013(2), 17 ianuarie 2013(3), 10 iunie 2008(4) și 6 septembrie 2007(5),

–  având în vedere scrisoarea trimisă de șefii misiunilor Uniunii Europene la 10 octombrie 2013 cu ocazia Zilei europene împotriva pedepsei cu moartea,

–  având în vedere declarația emisă de Delegația UE din Bangladesh la 12 august 2013 referitoare la detenția lui Adilur Rahman Khan,

–  având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, din 6 noiembrie 2013 cu privire la condamnarea în Bangladesh a 152 de soldați la pedeapsa cu moartea în urma revoltei sângeroase din 2009,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998,

–  având în vedere Analiza periodică universală din 2013 referitoare la Bangladesh,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE întreține relații bune și de lungă durată cu Bangladeshul, inclusiv prin Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea;

B.  întrucât în Bangladesh vor avea loc alegeri parlamentare înainte de 25 ianuarie 2014, după cinci ani de guvernare asigurată de un guvern civil ales prin sufragiu; întrucât, pentru a consolida guvernarea democratică relativ stabilă a țării, care a evoluat în ultimii cinci ani, este esențial să se organizeze alegeri libere, corecte și transparente;

C.  întrucât, în timpul tulburărilor politice provocate de grevele generale („hartal”) organizate de Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP) sub conducerea fostului prim-ministru, Begum Khaleda Zia, până în prezent și-au pierdut viața aproximativ 30 de locuitori ai Bangladeshului și sute de alți locuitori au fost răniți, iar aliatul acestui partid, organizația Jamaat-e-Islami, a cerut ca alegerile apropiate să fie supravegheate de un guvern interimar care să nu aibă afilieri de partid, precum și demisia prim-ministrului Sheikh Hasina;

D.  întrucât în urma acestor greve guvernul a dispus arestarea a cinci lideri din rândurile conducerii opoziției, precum și, potrivit surselor din cadrul BNP, arestarea în zonele rurale, începând cu ziua de vineri, 8 noiembrie 2013, a aproximativ 1 000 de susținători ai BNP;

E.  întrucât miniștrii aflați în funcție și-au dat demisia, iar prim-ministrul Hasina, care reprezintă Liga Awami, a propus să formeze un guvern care să includă reprezentanți ai tuturor partidelor, însă, până în prezent, principalul partid de opoziție nu a dat curs acestei oferte;

F.  întrucât atât BNP, cât și Liga Awami au exprimat de-a lungul anilor opinii contradictorii și schimbătoare în ceea ce privește necesitatea unui guvern interimar, iar Curtea Supremă a declarat în mai 2011 ilegală dispoziția constituțională, veche de 15 ani, care obligă un guvern ales să transmită puterea, la expirarea mandatului său, unei administrații interimare desemnate și nepartizane care să supravegheze noile alegeri parlamentare; întrucât Curtea Supremă a declarat totodată că sistemul invalidat poate fi aplicat timp de încă două mandate parlamentare pentru „siguranța statului și a populației sale”; întrucât acest sistem a fost discreditat în anii 2007 și 2008 de ultimul guvern interimar susținut de armată, deoarece acesta a refuzat să organizeze alegeri timp de aproape doi ani și a trimis în închisoare liderii celor două partide principale, Sheikh Hasina și Begum Khaleda Zia (împreună cu fiul acesteia Tarique Rahman);

G.  întrucât, în urma pronunțării hotărârii, Liga Awami a prezentat proiectul celei de-a 15-a modificări a constituției și a eliminat sistemul bazat pe un guvern interimar, în pofida refuzului partidului de opoziție BNP de a participa la această reformă;

H.  întrucât, de la venirea la putere a lui Sheikh Hasina, în Bangladesh au avut loc cinci alegeri regionale pe care Liga Awami le-a pierdut, iar în urma alegerilor nu a fost formulată nicio contestație bazată pe presupuse nereguli;

I.  întrucât segmentul sărac al populației din Bangladesh, care depinde de plata zilnică a remunerației pentru a putea supraviețui, este puternic afectat de greve și întrucât economia fragilă a Bangladeshului, care a fost deja nevoită să facă față accidentelor traumatizante din sectorul confecțiilor, va avea, probabil, de suferit și mai mult;

J.  întrucât sunt formulate învinuiri la adresa Jamaat-e-Islami, potrivit cărora aceasta promovează grevele pentru a obstrucționa procesele de judecare a liderilor săi învinuiți de crime de război;

K.  întrucât, la 5 noiembrie 2013, în cadrul unuia dintre cele mai mari procese din istorie, 152 de soldați au fost condamnați la moarte de tribunalul special creat pentru urmărirea în judecată a crimelor comise în timpul revoltei din 2009, în care au fost ucise cu brutalitate 74 de persoane, inclusiv 57 de ofițeri ai armatei; întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste condamnări la moarte, bazându-se pe informații conform cărora cei acuzați au fost torturați, declarând totodată că procesele în masă nu au respectat standardele drepturilor omului;

L.  întrucât activiștii ONG-urilor, juriștii, jurnaliștii și sindicaliștii care apără drepturile civile suferă în continuare presiuni și întrucât autoritățile nu au lansat anchete efective care să studieze cazurile de ucidere extrajudiciară, tortură și dispariție, cum ar fi cazul lui Aminul Islam, lider al muncitorilor și apărător al drepturilor omului,

1.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la blocajul continuu al vieții de zi cu zi din Bangladesh ca rezultat al grevelor generale organizate de opoziția reprezentată de BNP și Jamaat-e-Islami și al confruntării dintre cele două tabere politice înainte de alegerile prezidențiale;

2.  regretă faptul că parlamentul din Bangladesh nu a reușit să ajungă la un consens la care să adere toate partidele în ceea ce privește exercitarea puterii de către guvern în perioada premergătoare alegerilor, având în vedere faptul că majoritatea democrațiilor depășesc această etapă fără numirea unui guvern interimar; invită guvernul și opoziția din Bangladesh să acorde de urgență prioritate intereselor țării și să găsească un compromis care să acorde populației din Bangladesh posibilitatea de a-și exprima voința democratică;

3.  recunoaște reputația Bangladeshului ca o țară tolerantă, în care coexistă mai multe religii, și condamnă grupurile și fracțiunile care încearcă să declanșeze tensiuni intercomunitare pentru a-și atinge propriile scopuri; invită toate grupurile și persoanele să dea dovadă de toleranță și reținere, în special în perioada premergătoare alegerilor, în timpul alegerilor și după acestea;

4.  invită toate părțile să nu boicoteze alegerile, deoarece acest lucru ar priva cetățenii de opțiuni politice și ar submina stabilitatea socială și economică a Bangladeshului și progresul impresionant realizat de acesta pe calea dezvoltării, în special în ceea ce privește Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, gestionarea catastrofelor, drepturile lucrătorilor și emanciparea femeilor;

5.  invită Comisia electorală din Bangladesh să organizeze și să supravegheze următoarele alegeri generale în deplină transparență; sprijină recunoașterea unor noi partide politice care intenționează să participe la următoarele alegeri generale și îndeplinesc criterii rezonabile pentru participarea și reprezentarea politică;

6.  invită toate partidele politice să se abțină de la violență și de la instigarea la violență în timpul procesului electoral și să evite repetarea ciocnirilor violente motivate politic, care au avut loc în prima jumătate a lui 2013; își exprimă profunda îngrijorare, în acest context, cu privire la izbucnirile recente de violență motivată politic în urma cărora, l-a sfârșitul lui octombrie 2013, zeci de persoane și-au pierdut viața;

7.  recunoaște necesitatea de reconciliere, de dreptate și de răspundere pentru crimele comise în timpul războiului de independență din 1971; subliniază și sprijină rolul important care îi revine Tribunalului Penal Internațional în acest sens;

8.  regretă, totuși, faptul că în Bangladesh se află în creștere numărul persoanelor condamnate la pedeapsa cu moartea și sentințele capitale în masă pronunțate în cadrul proceselor de judecare a persoanelor implicate în revolta gărzii de frontieră din 2009; insistă asupra faptului că trebuie aplicate standardele naționale și cele internaționale în ceea ce privește procesele echitabile și respectarea garanțiilor procedurale;

9.  își reiterează opoziția fermă față de utilizarea pedepsei cu moartea în toate cazurile și în toate circumstanțele și invită autoritățile competente din Bangladesh să introducă un moratoriu oficial asupra execuțiilor ca un prim pas pe calea aboliri pedepsei cu moartea;

10.  invită guvernul din Bangladesh să restabilească mediul favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv pentru apărătorii drepturilor omului, care a contribuit în mare măsură la dezvoltarea Bangladeshului, astfel încât acestea să își poată desfășura liber activitățile;

11.  îndeamnă autoritățile din Bangladesh să desfășoare anchete rapide, independente și transparente cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor apărătorilor drepturilor omului, inclusiv amenințări, atacuri, omoruri, tortură și maltratare, pentru a identifica toate persoanele responsabile și a le aduce în fața justiției; subliniază, în special, cazul liderului muncitorilor, Aminul Islam, precum și cazurile jurnaliștilor Sagar Sarowar și Meherun Runi;

12.  salută inițiativa comună a guvernului din Bangladesh și Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în colaborare cu guvernul, reprezentanții patronatului și ai lucrătorilor, de a îmbunătăți condițiile de muncă din sectorul confecțiilor; îndeamnă mărcile de îmbrăcăminte europene și alte mărci internaționale să își îndeplinească promisiunile și angajamentele asumate după prăbușirea fabricii Rana Plaza, inclusiv în cadrul Acordului privind siguranța împotriva incendiilor și siguranța clădirilor în Bangladesh;

13.  invită guvernul din Bangladesh să elimine cerința de „reprezentativitate” de 30% prevăzută pentru înregistrarea sindicatelor, să lărgească domeniul de aplicare al Legii muncii astfel încât să includă categoriile de lucrători care sunt în prezent excluse, să interzică ingerința patronatului în afacerile interne ale sindicatelor, să lărgească domeniul de aplicare al Legii muncii astfel încât aceasta să se aplice zonelor de prelucrare a exporturilor și să acorde drepturi de negociere colectivă asociațiilor pentru bunăstarea lucrătorilor (WWA), înlesnind totodată înregistrarea WWA;

14.  așteaptă cu nerăbdare momentul în care Bangladeshul va coopera pe deplin cu organismele ONU instituite în virtutea tratatelor și va transmite o invitație permanentă procedurilor speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului Bangladeshului.

(1)

P7_TA(2013)0230.

(2)

P7_TA(2013)0100.

(3)

P7_TA(2013)0027.

(4)

JO C 294 E, 3.12.2009, p. 77.

(5)

JO C 187 E, 24.7.2008, p. 240.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate