Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0499/2013Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0499/2013

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a tisztességes igazságszolgáltatásról Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadić ügyére

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland az ALDE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2013/2953(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0499/2013
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0499/2013
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a tisztességes igazságszolgáltatásról Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadić ügyére

(2013/2953(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, és különösen annak 9. és 10. cikkére,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyet Bolívia is aláírt és ratifikált, és különösen annak 9., 10., 14., 15. és 16. cikkére,

–   tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre, amelyet Bolívia is aláírt és ratifikált,

–   tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, és különösen annak 1., 2., 3., 5., 6. és 7. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 47. és 48. cikkére,

–   tekintettel az emberi jogok amerikai egyezményére, amelyet Bolívia is aláírt és ratifikált,

–   tekintettel a kínzás megelőzéséről és büntetéséről szóló Amerika-közi egyezményre, amelyet Bolívia is aláírt és ratifikált,

–   tekintettel a bolíviai alkotmányra és büntető törvénykönyvre,

–   tekintettel a Magyar Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának és külügyi bizottságának 2012. május 23-i nyilatkozatára; tekintettel a bolíviai képviselőház által a magyar nyilatkozatra adott válaszként 2012. június 12-én elfogadott nyilatkozatra,

–   tekintettel a bolíviai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel 2009. április 16-án a bolíviai Santa Cruz de la Sierra városában a bolíviai különleges erők letartóztatták Tóásó Előd magyar és Mario Tadić horvát állampolgárt; mivel a lövöldözés során három másik személy, Magyarósi Árpád román, Michael Martin Dwyer ír és Rózsa-Flores Eduardo magyar állampolgár életét vesztette;

B.  mivel azóta Tóásó Elődöt és Mario Tadićot vádemelés nélkül tartják előzetes letartóztatásban, megszegve ezzel a bolíviai jogot, amely az előzetes letartóztatás időtartamát legfeljebb 36 hónapban határozza meg, amely a fenti esetben 2012. április 16-án lejárt;

C. mivel Tóásó Előd és Mario Tadić alapvető emberi jogait állítólag mind letartóztatásuk, mind a büntetőügyi eljárás során megsértették;

D. mivel 2010. május 18-án, miután Tóásó Elődöt és Mario Tadićot már őrizetbe vették, a bolíviai büntető törvénykönyvnek az előzetes letartóztatás időtartamára vonatkozó 239. cikkét visszamenőleges hatállyal úgy módosították, hogy azt 12 hónapról 36 hónapra meghosszabbították;

E.  mivel 2010. december 17-én nyilvánosságra hozták a terrorizmus vádját;

F.  mivel az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának 63/2011. sz. véleménye (Többnemzetiségű Bolíviai Állam) kijelentette, hogy Bolívia több ponton megsérti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és ismételten megerősítette, hogy Tóásó Elődöt letartóztatási parancs nélkül tartóztatták le, és fogva tartása jogellenes; mivel az ENSZ-munkacsoport ennek megfelelően felszólította a bolíviai kormányt, hogy haladéktalanul engedje szabadon Tóásó Elődöt;

1.  sürgeti a bolíviai hatóságokat, hogy biztosítsanak független és tisztességes tárgyalást Tóásó Előd és Mario Tadić ügyében;

2.  tudomásul veszi a bolíviai parlament által, az üggyel kapcsolatban folytatott saját politikai nyomozása alapján elfogadott jelentést, amelyet később széles körben terjesztett;

3.  nemzetközi szakértők bevonásával független vizsgálatot sürget Magyarósi Árpád, Michael Martin Dwyer és Rózsa-Flores Eduardo halálával kapcsolatban;

4.  sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a bolíviai kormánnyal fenntartott kapcsolataiban tartsa kiemelten napirenden az ügyet és azzal kapcsolatban tegyen konkrét intézkedéseket és lépéseket;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Bolíviai Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az ENSZ főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.