Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0499/2013Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0499/2013

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Előd Tóásó și Mario Tadić

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella în numele Grupului S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR


Procedură : 2013/2953(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0499/2013
Texte depuse :
RC-B7-0499/2013
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Előd Tóásó și Mario Tadić

(2013/2953(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolele 9 și 10,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolele 9, 10, 14, 15 și 16, care a fost semnat și ratificat de Bolivia,

–   având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante, care a fost semnată și ratificată de Bolivia,

–   având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, în special articolele 1, 2, 3, 5, 6 și 7,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 47 și 48,

–   având în vedere Convenția americană a drepturilor omului, care a fost semnată și ratificată de Bolivia,

–   având în vedere Convenția interamericană privind prevenirea și pedepsirea torturii, care a fost semnată și ratificată de Bolivia,

–   având în vedere Constituția Boliviei și Codul de procedură penală,

–   având în vedere declarația din 23 mai 2012 a Comisiei pentru drepturile omului, minorități și probleme civile și religioase și a Comisiei pentru afaceri externe ale Adunării Naționale a Ungariei, având în vedere declarația adoptată de Camera Reprezentanților din Bolivia la 12 iunie 2012 ca răspuns la declarația Ungariei,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Bolivia,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 16 aprilie 2009, în orașul bolivian Santa Cruz de la Sierra, forțele speciale boliviene i-au arestat pe Előd Tóásó, cetățean maghiar, și pe Mario Tadić, cetățean croat; întrucât alte trei persoane, și anume Árpád Magyarosi, cetățean român, Michael Martin Dwyer, cetățean irlandez și Eduardo Rózsa-Flores, cetățean maghiar, au murit în cursul focului de arme;

B.  întrucât, încă din acel moment, Előd Tóásó și Mario Tadić au fost ținuți în arest preventiv fără a fi acuzați, încălcându-se legea boliviană, care prevede că durata maximă a arestului preventiv este de 36 de luni, perioadă care ar fi trebuit să se termine la 16 aprilie 2012;

C. întrucât se pare că drepturile de bază ale lui Előd Tóásó și ale lui Mario Tadić au fost încălcate, atât la arestare, cât și pe durata procedurilor penale;

D. întrucât la 18 mai 2010, în perioada în care Előd Tóásó și Mario Tadić erau deja reținuți, a fost modificat articolul 239 din Codul de procedură penală din Bolivia referitor la durata arestului preventiv, pentru a prelungi această perioadă de la 12 la 36 de luni, cu efect retroactiv;

E.  întrucât la 17 decembrie 2010 au fost formulate acuzații publice de terorism;

F.  întrucât în Avizul nr. 63/2011 (Statul Plurinațional al Boliviei) al Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară s-a menționat că Bolivia a încălcat Declarația universală a drepturilor omului sub mai multe aspecte și s-a reafirmat că Előd Tóásó a fost arestat fără mandat și că a fost ținut ilegal în închisoare; întrucât Grupul de lucru al ONU a cerut guvernului bolivian să îl elibereze imediat pe Előd Tóásó,

1.  cere autorităților boliviene să garanteze un proces corect și independent în cazurile Előd Tóásó și Mario Tadić;

2.  ia act de raportul adoptat și ulterior distribuit pe scară largă de parlamentul bolivian, bazat pe propriile investigații în acest caz;

3.  cere o anchetă independentă, cu participarea unor experți internaționali, cu privire la decesul lui Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyer și Eduardo Rózsa-Flores;

4.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă să păstreze acest caz pe ordinea de zi în cadrul contactelor cu guvernul bolivian și să ia măsuri și să realizeze acțiuni concrete în acest sens;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, parlamentelor și guvernelor statelor membre, guvernului și Adunării Legislative Plurinaționale ale Statului Plurinațional al Boliviei, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.