Предложение за обща резолюция - RC-B7-0034/2014Предложение за обща резолюция
RC-B7-0034/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последните избори в Бангладеш

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Салвадор Седо и Алабарт, Марейд Макгинес, Елмар Брок, Кристиан Дан Преда, Бернд Поселт, Филип Качмарек, Иво Белет, Туне Келам, Елена Бъсеску, Моника Луиза Маковей, Мария Габриел, Филип Булан, Жан Роата, Едуард Кукан, Роберта Анджелили, Петри Сарвама, Ейя-Рита Корхола, Джовани Ла Вия, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Сари Есаях, Шон Кели, Кшищоф Лисек, Йоахим Целер, Давор Иво Щир, Лайма Люция Андрикене, Тадеуш Звефка, Богуслав Соник от името на групата PPE
Вероник Дьо Кайзьор, Ана Гомеш, Лиса Яконсари, Йоанна Сенишин, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Пино Арлаки, Митро Репо, Марк Тарабела, Ричард Хауит, Джон Атард-Монталто от името на групата S&D
Фил Бениън, Марите Схаке, Александър Граф Ламбсдорф, Сара Лъдфорд, Луи Мишел, Кристина Оюланд, Йоханес Корнелис ван Бален, Хану Такула, Рамон Тремоса и Балсейс, Ангелика Вертман, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Робер Рошфор от името на групата ALDE
Джийн Ламбърт, Барбара Лохбилер, Никол Кил-Нилсен, Раул Ромева и Руеда, Таря Кронберг, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес, Руи Тавареш от името на групата Verts/ALE
Чарлз Танък, Павел Роберт Ковал от името на групата ECR
Мари-Кристин Вержиа, Никола Вулянич от името на групата GUE/NGL
Ярослав Пашка


Процедура : 2014/2516(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0034/2014
Внесени текстове :
RC-B7-0034/2014
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно последните избори в Бангладеш

(2014/2516(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюциите на Европейския парламент относно Бангладеш, и по-специално тази от 21 ноември 2013 г. относно Бангладеш: права на човека и предстоящи избори [1], тази от 23 май 2013 г. относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш[2], тази от 14 март 2013 г. относно положението в Бангладеш[3] и тази от 17 януари 2013 г. относно неотдавнашните жертви на пожарите в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш[4],

–   като взе предвид като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Катрин Аштън, от името на Европейския съюз и по повод парламентарните избори в Бангладеш от 9 януари 2014 г., както и изявлението на върховния представител на Съюза, г-жа Катрин Аштън, относно подготовката за общите избори в Бангладеш от 30 ноември 2013 г.,

–   като взе предвид изявлението от 20 декември 2013 г. на говорителя на върховния представител на ЕС, г-жа Катрин Аштън, относно мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Бангладеш от 20 декември 2013 г.,

–   като взе предвид съобщението за пресата от 1 декември 2013 г. на Върховния комисар на ООН за правата на човека, Нави Пилай, озаглавено „Политически рисковано поведение, водещо Бангладеш към ръба“;

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 5 януари 2014 г. в Бангладеш се проведоха общи избори под егидата на временното правителство, ръководено от бившия и настоящия министър-председател, Шейх Хасина, който беше премахнал традиционната система на Бангладеш на неутрално служебно правителство с 15-то изменение на конституцията през 2011 г.,

Б.  като има предвид, че 2013 г. се оказа, според докладваната информация, годината с най-голямо насилие в историята на Бангладеш след независимостта, като особено предизборният и избирателният период в Бангладеш бяха белязани от повсеместно насилие, блокади, стачни действия и сплашване на гласоподавателите, главно ръководени от опозицията, с над 300 убити от началото на 2013 г., включително поне 18 в деня на изборите, в резултат на което крехката икономика на Бангладеш беше парализирана;

В.  като има предвид, че изборите бяха бойкотирани от страна на алианса на опозицията, ръководен от Националистическа партия на Бангладеш, настояваща за служебно правителство, което „да не бъде обвързано с политическа партия“, и това доведе мащабна и единодушна победа за управляващата лига „Авами“ — като в повече от половината от избирателните райони имаше безспорно и ниско избирателно участие; като има предвид, че според получената информация избирателната комисия е трябвало да преустанови гласуването в над 300 избирателни секции, поради прояви на насилие;

Г.  като има предвид, че двете основни партии в Бангладеш имат дългогодишни традиции на безкомпромисна конфронтация и липса на доверие, което може да застраши впечатляващия социален и икономическия напредък на Бангладеш през последното десетилетие;

Д. като има предвид, че мисията на ООН, начело с Оскар Фернандес-Таранко, която имаше за цел посредничество при постигането на компромис, приключи петдневното си посещение на 5 октомври, без да бъде постигнат напредък;

Е.  като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун заяви, че съжалява, че страните не са постигнали съгласие преди изборите, и призова всички страни да гарантират мирна обстановка, „в която хората могат да запазят правото си на събиране и на изразяване“;

Ж. като има предвид, че ЕС има добри, дълготрайни отношения с Бангладеш, включително чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие; като има предвид обаче, че той не изпрати мисия за наблюдение на изборите, тъй като условията за представителни избори не бяха изпълнени поради липса на кандидати от опозицията;

З.  като има предвид, че избирателната комисия на Бангладеш заяви, че изборите са били свободни, честни и достоверни и че новото правителство, под ръководството на преизбрания министър-председател Шейх Хасина, положи клетва; като има предвид, че избирателната активност по време на тези избори беше много ниска (40% според данните от правителството, а според дипломатите, базирани в Дака - 20%, и дори още по-ниска от това според представителите на опозицията);

И. като има предвид, че е наложено ограничение на движението на лидера на опозицията Халеда Зиа, като други видни членове на Националистическата партия на Бангладеш бяха наскоро арестувани, а има данни, че редица поддръжници на същата партия са се скрили поради страх от репресивни мерки;

Й. като има предвид, че опозицията (Националистическата партия на Бангладеш) продължава да си сътрудничи с Джамаат-е-Ислами и с отцепническата групировка Хафезат-е-Ислам, които се считат за основните подбудители на насилието;

К. като има предвид, че на 12 декември 2013 г. Абдул Кадер Молла, виден лидер на Джамаат-е-Ислами, беше първото лице, което беше екзекутирано поради военни престъпления, извършени по време на войната за независимост на Бангладеш, и като има предвид, че производствата на Международния наказателен съд на страната бяха силно оспорван избирателен въпрос, като шест от седемте лица бяха признати за виновни в извършването на военни престъпления и осъдени на смърт;

Л. като има предвид, че по време на изборите и след тях хиляди граждани, принадлежащи към уязвимите малцинства, особено хиндуисти, са били жестоко нападани и прогонвани от домовете им, за което са подадени данни основно от активисти на Джамаат-е-Ислами, отчасти поради причини, свързани със съдебните процеси на Международния наказателен съд, тъй като голяма част от свидетелите на обвинението са хиндуисти;

М. като има предвид, че най-малко един свидетел на Международния наказателен съд, Мустафа Хоуладер, беше убит дома му на 10 декември 2013 г.;

1.  Решително осъжда убийствата и широко разпространеното насилие, които избухнаха в страната по време на подготовката и в хода на изборите през януари 2014 г., по-специално нападенията срещу религиозни и културни малцинства и други уязвими групи; изразява сериозна загриженост относно парализирането на ежедневието в Бангладеш поради стачки и блокади, както и заради конфронтацията между двата политически лагера;

2.  призовава правителството на Бангладеш незабавно да преустанови използването на всякакви репресивни методи от страна на силите за сигурност, в това число произволната стрелба с бойни патрони и мъченията при задържането, както и да освободи произволно арестуваните политици от опозицията; призовава за провеждането на незабавно, независимо и прозрачно разследване на последните случаи на жестока смърт преди и след изборите и за изправянето на извършителите пред съда, както и на тези в службите за сигурност;

3.  припомня за репутацията на Бангладеш като толерантно общество в рамките на светска държава и призовава бангладешките органи да осигурят по-голяма защита на етническите и религиозните малцинства, изложени на риск, както и да гарантират ефективно преследване на всички подбудители на междуобщностно насилие;

4.  изразява искрено съжаление, че парламентът на Бангладеш и политическите партии не са успели да постигнат съгласие относно приобщаващ механизъм за изборите, и настоятелно призовава правителството и опозицията да поставят интересите на Бангладеш на първо място, като мярка за неотложност, и да намерят компромис, който да даде възможност на населението на Бангладеш да изрази своя демократичен избор по представителен начин; счита, че всички варианти следва да бъдат разгледани, включително ранни избори, ако всички законни политически партии са готови да се кандидатират и да предоставят на избирателите избор;

5.  призовава ЕС да използва всички средства, които има на разположение, за да подпомогне този процес, когато това е необходимо, и да се възползва в пълна степен от своите ресурси, по-специално Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и Инструмента за стабилност; също така призовава своята Дирекция за подкрепа на демокрацията да превърне Бангладеш в съществен елемент, върху който да се съсредоточи акцента на дейностите на Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация;

6.  счита, че в интерес на бъдещето на Бангладеш, партиите, ползващи се с репутация във връзка с демокрацията, трябва да развият култура на взаимно уважение; настоятелно призовава Националистическата партия на Бангладеш недвусмислено да се дистанцира от Джамаат-е-Ислами и Хафезат-е-Ислам;

7.  подчертава, че партиите, които прибягват до терористични актове, следва да бъдат забранени;

8.  признава, че Международния наказателен съд изигра важна роля за осигуряване на обезщетение и обръщане на внимание на жертвите и засегнатите от войната за независимост на Бангладеш;

9.  въпреки това изразява загриженост относно увеличаването на броя на лицата с издадена смъртна присъда в Бангладеш освен шестте присъди на Международния наказателен съд, и по-специално осъждането на смърт на 152 войници във връзка с кървавия бунт през 2009 г. и неотдавнашното екзекутиране на Абдул Кадер Молла; призовава правителството и парламента да отменят смъртното наказание, и да заменят всички смъртни присъди; призовава освен това органите незабавно да създадат ефективен механизъм за защита на свидетелите в дела пред Международния наказателен съд;

10. призовава също и правителството да преразгледа Акта за информационните и комуникационните технологии и Акта за борба с тероризма, които придобиха по-голяма строгост по време на последното правителство и които могат да доведат до произволно инкриминиране на гражданите;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.