Предложение за обща резолюция - RC-B7-0100/2014Предложение за обща резолюция
RC-B7-0100/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Бахрейн, и по-специално случая на Набил Раджаб, Абдулхади ал-Хаваджа и Ибрахим Шариф

5.2.2014 - (2014/2553(RSP))

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0100/2014)
S&D (B7‑0130/2014)
ALDE (B7‑0133/2014)
Verts/ALE (B7‑0134/2014)

Туне Келам, Кристиан Дан Преда, Бернд Поселт, Моника Луиза Маковей, Роберта Анджелили, Петри Сарвама, Ейя-Рита Корхола, Джовани Ла Вия, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Сари Есаях, Кшищоф Лисек, Елена Бъсеску, Лайма Люция Андрикене, Давор Иво Щир, Салвадор Седо и Алабарт от името на групата PPE
Вероник Дьо Кайзьор, Ана Гомеш, Ричард Хауит, Пино Арлаки, Мария Мунис Де Уркиса, Йоанна Сенишин, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Митро Репо от името на групата S&D
Маритйе Схаке, Едуард Макмилан-Скот, Александър Граф Ламбсдорф, Йоханес Корнелис ван Бален, Луи Мишел, Мариел дьо Сарнез, Рамон Тремоса и Балсейс, Сара Лъдфорд, Исаскун Билбао Барандика, Ангелика Вертман, Хану Такула, Робер Рошфор от името на групата ALDE
Таря Кронберг, Никол Кил-Нилсен, Маргрете Аукен, Раул Ромева и Руеда, Джийн Ламбърт, Руи Тавареш от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2014/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0100/2014
Внесени текстове :
RC-B7-0100/2014
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набил Раджаб, Абдулхади ал-Хаваджа и Ибрахим Шариф

(2014/2553(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бахрейн, и по-специално тези от 17 януари 2013 г.[1] и от 12 септември 2013 г.[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г. относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив[3],

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Бахрейн, и по-специално нейните изявления от 7 януари, 11 февруари, 1 юли и 25 ноември 2013 г. и от 16 януари 2014 г.,

–   като взе предвид местното изявление на ЕС относно последните събития в Бахрейн от 19 септември 2013 г.,

–   като взе предвид посещението на делегацията на своята подкомисия по правата на човека в Бахрейн на 19 и 20 декември 2012 г. и изявлението на тази делегация за пресата, както и посещението на делегацията за връзки с Арабския полуостров на 27 – 30 април 2013 г. и изявлението на тази делегация за пресата,

–   като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН, и по-специално изявлението му от 8 януари 2013 г., и изявлението на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека от 6 август 2013 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека и съвместното изявление относно Службата на върховния комисар по правата на човека и положението с правата на човека в Бахрейн от 9 септември 2013 г.,

–   като взе предвид съвместната среща на Съвета и на министрите ЕС-ССПЗ, проведена в Манама, Бахрейн на 30 юни 2013 г.,

–   като взе предвид решението, взето на срещата на Съвета на министрите на Арабската лига в Кайро на 1 септември 2013 г., за създаване на общоарабски съд по правата на човека в столицата на Бахрейн – Манама,

–   като взе предвид доклада, представен от независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) през ноември 2011 г. и последващия доклад от 21 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид Становище A/HRC/WGAD/2013/12 на Работната група на ООН по произволното задържане от 25 юли 2013 г.,

–   като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света[5],

–   като взе предвид насоките на ЕС от 2004 г., актуализирани през 2008 г., относно защитниците на правата на човека,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че нарушенията на правата на човека в Бахрейн остават повод за голяма загриженост; като има предвид, че редица неотдавнашни действия на органите на Бахрейн продължават да нарушават и ограничават правата и свободите на групи от населението, в частност правото на отделните хора на мирен протест, свобода на изразяване на мнение и цифрова свобода; като има предвид, че защитниците на правата на човека са изправени пред продължаващи системни насочени срещу тях действия, тормоз и задържания;

Б.  като има предвид, че Набил Раджаб, председателят на Бахрейнския център за правата на човека (БЦПЧ) и заместник генерален секретар на Международната федерация за правата на човека (МФПЧ), беше осъден на три години затвор през август 2012 г. по обвинения за призиви към „незаконни събирания“ и „нарушаване на обществения ред“ и участие в подобни събития между февруари и март 2011 г.; като има предвид, че неговата присъда беше намалена на две години затвор след обжалване; като има предвид, че преди тази присъда за лишаване от свобода г-н Раджаб беше многократно задържан за мирно изразяване на критика към правителството през протестите в подкрепа на демокрацията, които избухнаха в Бахрейн през 2011 г.;

В.  като има предвид, че на 29 ноември 2013 г., петък, Набил Раджаб беше изтърпял три четвърти от двегодишната си присъда и беше законно допустимо да бъде освободен; като има предвид, че трето искане за предсрочно освобождаване беше внесено от адвокатите на Набил Раджаб на 21 януари 2014 г. в съда, но то беше отхвърлено;

Г.  като има предвид, че Работната група на ООН по произволното задържане описва задържането на г-н Набил Раджаб като произволно;

Д. като има предвид, че на 22 юни 2011 г., Абдулхади ал-Хаваджа, основател на БЦПЧ и регионален координатор на Защитници на предна линия (Front Line Defenders) с датска националност, и Ибрахим Шариф, генерален секретар на Националното дружество за демократично действие, бяха осъдени на доживотен затвор от специален военен съд; като има предвид, че след 3 години обжалване правната процедура приключи и присъдите бяха потвърдени;

Е.  като има предвид, че на 27 януари 2014 г. Зейнаб ал-Хаваджа, дъщерята на Абдулхади ал-Хаваджа, беше осъдена от първоинстанционния наказателен съд в Манама на допълнителни четири месеца затвор по обвинение в „унищожаване на правителствено имущество“;

Ж. като има предвид, че след доклада на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) органите на Бахрейн се ангажираха да проведат реформи; като има предвид, че правителството не приложи изцяло основните препоръки на комисията, а именно освобождаване на водачите на протеста, осъдени за упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение и на мирни събрания;

З.  като има предвид, че на 2 септември 2013 г. Бахрейн обяви, че ще бъде домакин на постоянното седалище на Арабския съд по правата на човека, след одобряването му на срещата на Арабската лига в Кайро;

И. като има предвид, че на 15 януари 2014 г. НЦВ престолонаследникът принц Салман бин Хамад бин Иса ал-Халифа по искане на НВ крал Хамад бин Иса ал-Халифа проведе широкообхватни разговори с участници в Националния диалог за консенсус, включително по-конкретно с шейх Али Салман, генералния секретар на Ал Уефак, за пръв път от събитията през февруари 2011 г.;

1.  осъжда всички нарушения на правата на човека в Бахрейн и настоятелно призовава правителството на Бахрейн да изпълни всички препоръки от доклада на НАКБ и общия периодичен преглед, да сложи край на нарушенията на правата на човека и да зачита правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване както в интернет, така и извън него, както и свободата на сдружаване в съответствие с международните задължения на Бахрейн в областта на правата на човека;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лишени от свобода заради техните убеждения, политически активисти, журналисти, защитници на правата на човека и мирно протестиращи, включително Набил Раджаб, Абдулхади ал-Хаваджа, Ибрахим Шариф, Наджи Фатил и Зайнаб ал-Хаваджа;

3.  изразява дълбоката си загриженост поради начина на третиране от страна на органите в Бахрейн на Набил Раджаб и други защитници на правата на човека, както и поради техния отказ да му разрешат предсрочно освобождаване, на което той има право съгласно закона;

4.  призовава за ратифициране на Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване;

5.  подчертава задължението да се гарантира, че защитниците на правата на човека получават защита и им се позволява да извършат работата си без ограничения, сплашване или тормоз;

6.  противопоставя се на създаването и използването на специални съдилища или използването на военните съдилища за водене на процеси за престъпления срещу националната сигурност;

7.  настоятелно призовава органите на Бахрейн да зачитат правата на непълнолетните в съответствие с Конвенцията за правата на детето, по която Бахрейн е страна;

8.  приветства решението на принц Салман бин Хамад бин Иса ал Халифа да проведе на 15 януари 2014 г. разговори с ръководителите на петте основни опозиционни групи, за да проучи средствата за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправен националният диалог, временно спрян от правителството няколко дни преди това; приветства положителната реакция на опозицията и очаква възобновяване на националния диалог за консенсус; отбелязва, че единственото Бахрейн може да намери решение, при това само ако то се основава на компромиси и взаимно доверие; изразява надежда, че тази стъпка ще насърчи един сериозен и приобщаващ национален диалог, който да подготви почвата за дълбоки и устойчиви реформи, насочени към национално помирение на бахрейнското общество;

9.  изразява своя оптимизъм във връзка с началото на работата на Омбудсмана към министерството на вътрешните работи и на специалното звено за разследвания към прокуратурата и призовава тези институции да действат независимо и ефективно; приветства все по-активна роля, която изпълнява националната институция за правата на човека след реформата си, и създаването на комисия по въпросите на затворниците и задържаните лица, която ще контролира местата за задържане с цел да се предотвратят случаите на изтезания и малтретиране; призовава органите на Бахрейн да подобрят условията и лечението на затворниците и да разрешат на съответните местни и международни организации достъп до центровете за задържане;

10. отбелязва продължаващите усилия на бахрейнското правителство да реформира наказателния кодекс и съдебните процедури и насърчава продължаването на този процес; призовава правителството на Бахрейн да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира справедлив процес и независимост и безпристрастност на съдебната система в Бахрейн, както и да гарантира, че действията му са в пълно съответствие с международните стандарти за правата на човека;

11. насърчава ООН да организира спешна визита на тримата специални докладчици относно правото на свобода на мирни събрания и свобода на сдружаване, относно изтезанията и относно независимостта на съдиите и адвокатите;

12. призовава ЗП/ВП и държавите членки да си сътрудничат за разработване на ясна стратегия, определяща начините, по които ЕС ще настоява активно – в рамките както на публични, така и на частни взаимоотношения – за освобождаването на лишени от свобода активисти и лица, лишени от свобода поради убежденията им; призовава ЗП/ВП да работи с държавите членки, за да гарантира приемането на заключенията на Съвета по външни работи относно положението с правата на човека в Бахрейн, което следва да включва специален призив за незабавното и безусловно освобождаване на лишените от свобода активисти;

13. приветства решението на Арабската лига за учредяване на арабски съд по правата на човека в Манама и изразява надежда, че този съд може да действа като катализатор за правата на човека в региона; настоятелно призовава правителството на Бахрейн, както и неговите партньори в Арабската лига, за да гарантира почтеността, безпристрастността, ефективността и надеждността на този съд;

14. призовава Съвета да приеме подходящи мерки в случай на прекъсване на този процес на реформи или на влошаване на положението с правата на човека;

15. насърчава установяването на официален мораториум върху изпълнението на смъртни присъди с оглед на премахването на смъртното наказание;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн.