Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0122/2014Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0122/2014

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Tajlandu

5.2.2014 - (2014/2551(RSP))

podnesen u skladu s člankom 122. stavkom 5. i člankom 110. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
S&D (B7‑0122/2014)
PPE (B7‑0123/2014)
ALDE (B7‑0125/2014)
ECR (B7‑0126/2014)
Verts/ALE (B7‑0127/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik u ime kluba PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo u ime kluba S&D
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort u ime kluba ALDE
Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan u ime kluba ECR

Postupak : 2014/2551(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0122/2014
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0122/2014
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Tajlandu

(2014/2551(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Tajlandu od 5.veljače 2009.[1], 20. svibnja 2010.[2] i 17. veljače 2011.[3],

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled Tajlanda pred Vijećem za ljudska prava UN-a i njegove preporuke od 5. listopada 2011.,

–   uzimajući u obzir izjave glasnogovornika Visoke predstavnice EU-a Catherine Ashton od 26. studenog 2013. o političkoj situaciji u Tajlandu, od 13.prosinca 2013. i od 23. siječnja 2014. o nedavnim događanjima u Tajlandu i od 30. siječnja 2014. o predstojećim izborima,

–   uzimajući u obzir izjavu koju je dala Delegacija Europske unije u dogovoru sa šefovima misije EU-a u Tajlandu 2. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir izvješća s konferencije za novinare koju je održao glasnogovornik visokog povjerenika UN-a za ljudska prava 26. prosinca 2013. i 14. siječnja 2014.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–   uzimajući u obzir Temeljna načela Ujedinjenih naroda o uporabi sile i vatrenog oružja iz 1990.od strane odgovornih za provedbu zakona,

–   uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da su prosvjedi započeli u studenom 2013. nakon što je Donji dom tajlandskog parlamenta usvojio nacrt zakona o amnestiji koji je predložila vladajuća stranka Pheu Thai (PTP) za različite zločine koje su od 2004. počinili politički vođe i vladini dužnosnici, uključujući brata predsjednice Vlade Yingluck Shinawatre, bivšeg predsjednika Vlade Thaksina Shinawatru; budući da je bivši predsjednik Vlade u samonametnutom egzilu od 2008. kako bi izbjegao dvogodišnju zatvorsku kaznu koja je uslijedila nakon presude u slučaju povezanom s korupcijom;

B.  budući da su u prosvjedovanju protiv predloženog nacrta zakona o amnestiji mirni prosvjedi započeli u Bangkoku 11.studenog 2013., predvođeni bivšim zamjenikom predsjednika Vlade Suthepom Thaugsubanom, vođom Narodnog odbora za demokratsku reformu (PDRC), protuvladine skupine; budući da su ulični prosvjedi nastavljeni unatoč tome što je tajlandski senat odbacio nacrt zakona o amnestiji;

C. budući da je 20. studenog 2013. Ustavni sud odbacio predloženu izmjenu Ustava kojom bi Senat postao u potpunosti izabrano tijelo, a također je odbio predstavku oporbe o raspuštanju stranke Pheu Thai, što je pojačalo protuvladine prosvjede;

D.  budući da je zamjenik predsjednika Vlade Suthep Thaugsuban optužio vladu za nezakonitost i predložio da parlament treba zamijeniti neizabranim Narodnim vijećem koje bi provelo političke i institucionalne reforme;

E.  budući da je tijekom nemira, koji traju mjesecima, nekoliko ljudi ubijeno, a stotine ih je ranjeno, među kojima i Kwanchai Praipana, vođa tajlandske provladine frakcije koji je pogođen i ranjen 22. siječnja 2014. te Suthin Tharatin, vođa tajlandskog protuvladinog pokreta koji je ubijen 26. siječnja 2014.;

F.  budući da je 21. siječnja 2014. predsjednica Vlade Yingluck Shinawatra proglasila šezdesetodnevno krizno stanje u glavnom gradu Bangkoku i okolnim pokrajinama, zabranivši javna okupljanja od više od pet ljudi, dopuštajući zadržavanje u pritvoru do 30 dana za ljude za koje se sumnja da su povezani s nasiljem, odobravajući cenzuru vijesti kojima se potiče nasilje i jamčeći imunitet od kaznenog progona vladinim agencijama i dužnosnicima uključenima u provedbu odluke;

G. budući da je Ustavni sud 24. siječnja 2014. presudio da izbori smiju biti odgođeni zbog nemira, ali je Vlada odlučila da glasovanje može započeti ranije, 26. siječnja 2014.;

H. budući da su opći izbori održani u Tajlandu 2. veljače 2014., a glasovanje je započelo 26. siječnja 2014., unatoč pozivu izbornog povjerenstva da odgodi glasovanje zbog nemira koji su u tijeku;

I.   budući da je Demokratska stranka, glavna oporbena stranka, najavila povlačenje iz izbora zakazanih za 2. veljače 2014.;

J.   budući da je 26. siječnja 2014. glasovanje otkazano u 83 od 375 izbornih jedinica diljem zemlje zbog toga što su protuvladini prosvjednici zaustavili pristup biralištima te izborne dužnosnike i glasače spriječili u ostvarenju njihova prava glasa;

K. budući da je unatoč niskom odazivu, nakon sastanka s izbornim povjerenstvom 28. siječnja 2014. predsjednica Vlade odlučila da će datum izbora 2. veljače 2014. biti zadržan;

L.  budući da glasovanje nije održano u devet pokrajina, a prosvjednici su navodno ometali prijavu birača i spriječili glasovanje u dijelovima Bangkoka i na jugu zemlje te se procjenjuje da su prekidi utjecali na 69 od 375 izbornih jedinica u zemlji i 8,75 milijuna glasača;

M. budući da je tajlandskim zakonom predviđeno da zakonodavna vlast ne može nastaviti s radom ako nije popunjeno najmanje 95 % (ili 475 mjesta) od 500 mjesta; budući da će se u pogođenim područjima stoga morati održati dopunski izbori;

N. budući da se parlament neće moći sazvati, a nova vlada neće biti formirana, što prijeti stvaranju političke praznine koja će vjerojatno produžiti krizu;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog prelaska političkih i socioekonomskih razlika u žestoke sukobe između vlade i oporbe te između prosvjednika i snaga sigurnosti u Tajlandu te izražava svoju solidarnost s narodom Tajlanda koji pati zbog nemira i sa svim obiteljima čije su voljene osobe ubijene ili ozlijeđene proteklih mjeseci;

2.  poziva tajlandske vlasti da u potpunosti istraže nedavne slučajeve nasilja koji su doveli do nekoliko smrtnih slučajeva i ranjavanja te da sudski progone odgovorne;

3.  poziva sve strane da poštuju vladavinu prava i demokratska načela; naglašava da izbori moraju biti slobodni i pravični te osuđuje destruktivna djelovanja protuvladinih prosvjednika koji su spriječili glasače u glasovanju 26. siječnja 2014. i 2. veljače 2014.;

4.  poziva tajlandske vlasti da zaštite slobodu izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja; apelira na vlasti da trenutačno opozovu krizno stanje budući da su postojeći zakoni adekvatni za rješavanje trenutnog stanja;

5.  poziva i pristaše Vlade i protuvladine prosvjednike da se suzdrže od bilo kakvog političkog nasilja te da dalje djeluju unutar tajlandskog demokratskog i ustavnog okvira;

6.  poziva vođe Demokratske stranke da dopuste parlamentu, koji je izabrao narod Tajlanda, da ispuni svoj mandat;

7.  naglašava činjenicu da je prijedlog Narodnog odbora za demokratsku reformu da neizabrano Narodno vijeće zamijeni vladu i vlada zemljom do najviše dvije godine nedemokratski;

8.  potiče Vladu, izborno povjerenstvo i oporbu da se trenutačno uključi u konstruktivan dijalog i započne sveobuhvatan i vremenski ograničen proces institucionalnih i političkih reformi koje bi mogle biti odobrene na nacionalnom referendumu i nakon kojih bi mogli uslijediti sveobuhvatni, sigurni, slobodni i pravični izbori;

9.  pozdravlja činjenicu da je Nacionalno povjerenstvo za ljudska prava sazvalo savjetodavni sastanak intelektualaca, predstavnika društvenih pokreta, vjerskih vođa te četiriju bivših predsjednika Vlada, Ananda Panyarachuna, Banharna Silapa-achaa, Chavalita Yongchaiyudha i Chuana Leekpaia, da potraže te iznesu rješenje za okončanje ove krize;

10. poziva vojsku da zadrži neutralnost te da preuzme pozitivnu ulogu kako bi osigurala mirno rješenje krize koja je u tijeku;

11. zabrinut je zbog zauzimanja zgrada javnih ureda i televizijskih postaja, zastrašivanja medija i tužbi za kaznenu odgovornost za klevetu podignutih protiv dvaju novinara u Phuketu;

12. podsjeća da se u Temeljnim načelima UN-a o uporabi sile i vatrenog oružja od strane odgovornih za provedbu zakona navodi da vlasti moraju, koliko je god to moguće, primjenjivati nenasilna sredstva prije pribjegavanja korištenju sile i vatrenog oružja;kad god je zakonska uporaba sile i vatrenog oružja neizbježna moraju je koristiti ograničeno i djelovati razmjerno ozbiljnosti kaznenog djela;

13. iskazuje svoju podršku demokraciji u Tajlandu primjećujući izvrsne odnose između EU-a i Tajlanda te ulogu Tajlanda kao izvora prosperiteta i stabilnosti u regiji; naglašava činjenicu da pregovori o Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Tajlanda koji su u tijeku te Sporazumi o partnerstvu i suradnji koji su već zaključeni obično zahtijevaju da dvije strane potvrde snažno zauzimanje za demokratska načela i ljudska prava;

14. poziva međunarodnu zajednicu da uloži sve svoje napore u zaustavljanju nasilja; poziva potpredsjednicu Komisije/visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pomno prati političku situaciju i koordinira djelovanja s ASEAN-om i Ujedinjenim narodima kako bi se potakao dijalog i ojačala demokracija u zemlji;

15. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Tajlanda, glavnom tajniku ASEAN-a i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.