Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0387/2014Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0387/2014

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Siriji: stanje u nekim zajednicama u nepovoljnom položaju

16.4.2014 - (2014/2695(RSP))

podnesen u skladu s člankom 122. stavkom 5. i člankom 110. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B7‑0387/2014)
EFD (B7‑0392/2014)
PPE (B7‑0400/2014)
S&D (B7‑0402/2014)
ALDE (B7‑0404/2014)
Verts/ALE (B7‑0407/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik u ime kluba PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari u ime kluba S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u ime kluba Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko u ime kluba ECR
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas u ime kluba EFD

Postupak : 2014/2695(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0387/2014
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0387/2014
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Siriji: stanje u nekim zajednicama u nepovoljnom položaju

(2014/2695(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Siriji, posebno Rezoluciju od 6. veljače 2014. o stanju u Siriji[1],

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 14. travnja 2014. i 20. siječnja 2014. o Siriji,

–   uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton od 15. ožujka 2014. o 3. godišnjici sirijskog ustanka te od 8. travnja 2014. u pogledu ubojstva jezuitskog svećenika patera Van der Lugta u Homsu, u Siriji,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti i uvjerenja iz 1981.,

–   uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2139 od 22. veljače 2014.,

–   uzimajući u obzir izvješće nezavisne međunarodne istražne komisije za Sirijsku Arapsku Republiku od 12. veljače 2014.,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 7. travnja 2014. o Siriji,

–   uzimajući u obzir izjavu koordinatorice za pružanje hitne pomoći i zamjenice glavnog tajnika UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos od 28. ožujka 2014. o Siriji,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1950. i Povelju Europske unije o temeljnim pravima iz 2000.,

–   uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–   uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je stalna žestoka kriza u Siriji uzrokovala humanitarnu katastrofu neviđenu u novijoj povijesti, s više od 150 000 stradalih, od kojih je najviše civila, više od 6,5 milijuna ljudi raseljenih unutar zemlje i više od 2,6 milijuna sirijskih izbjeglica, većinom u Libanonu, Turskoj, Jordanu, Iraku i Egiptu; budući da se etničke i vjerske manjine u ovoj krizi nalaze u posebno nepovoljnu položaju;

B.  budući da su sirijsko stanovništvo oduvijek činile brojne etničke zajednice, uključujući Arape, Aramejce, Armence, Asirce, Adigejce, Kurde i Turkmene, kao i vjerske zajednice, među kojima su muslimani, kršćani i Druzi; budući da ni jedna vjerska ili etnička zajednica u Siriji nije pošteđena u trogodišnjem sukobu, koji sve više zadobiva dimenziju vjerskog ekstremizma;

C. budući da su te zajednice uvijek bile dio sirijskog društva, pridonoseći njegovu razvoju i napretku, između ostaloga svojim zalaganjem na području obrazovanja, zdravlja i kulture; budući da one stoga imaju važnu ulogu u demokratizaciji Sirije te trebaju sudjelovati u svakoj raspravi o budućnosti zemlje i u svakom postupku mirenja;

D. budući da je donedavno većina tih zajednica nastojala izbjeći zauzimanje strana u sukobu, prepoznavajući potrebu za promjenom režima u Siriji, no strahujući od toga da će se, ako Vlada bude zbačena, naći na meti sunitskih džihadskih pobunjenika, koji pozivaju na uspostavu Islamske države, ili drugih;

E.  budući da je Assadovim režimom namjerno potaknuta polarizacija sekti kao njegova strategija preživljavanja, koja je potpirila prikrivene i do sada uvelike potisnute napetosti među zajednicama; budući da je sve veća prisutnost i prodiranje islamističkih ekstremista i džihadista na svim stranama u sukobu potaknulo opravdanu zabrinutost među manjinskim zajednicama u državi; budući da sve dublji raskol između sunita i šijita u Siriji također utječe na odnose među zajednicama u susjednim državama;

F.  budući da je nizozemski jezuitski svećenika pater Frans van der Lugt, koji je više desetljeća živio u Siriji te je bio poznat po tome što je odbijao napustiti opkoljeni grad Homs, pretučen i smrtno ustrijeljen 7. travnja 2014.; budući da je glavni tajnik UN-a osudio taj nečovječan čin nasilja nad čovjekom koji je stajao uz sirijski narod tijekom opsada i sve većih teškoća; budući da su drugi kršćani ostali u samostanu u kojem je pater Van der Lugt ubijen i međunarodna zajednica zabrinuta je za njihovu sigurnost, kao i za sigurnost mnogih civila koji su još uvijek zarobljeni u gradu Homsu;

G. budući da je pater Paolo Dall'Oglio nestao u srpnju 2013., a biskupa Bulosa Jazigija iz grčke ortodoksne crkve i biskupa Johannu Ibrahima iz asirske ortodoksne crkve u travnju 2013. iz njihova automobila pored grada Aleppa na sjeveru države otela naoružana osoba; budući da je njihova sudbina još uvijek nepoznata;

H. budući da su borbe između snaga vladajućeg režima i pobunjeničkih boraca, uključujući skupine povezane s Al-Kaidom, krajem ožujka 2014. dovele do evakuacije velike većine stanovništva Kassaba, armenskoga grada na sirijsko-turskoj granici; budući da su izvješća o broju žrtava tijekom tih događanja proturječna;

I.   budući da najnovija izvješća iz Sirije pokazuju da su pobunjenici iz skupine Al-Nusra Front povezane s Al-Kaidom zauzeli nekoliko kršćanskih i kurdskih sela na turskoj granici, kao što je kurdski grad Ein-Al-Arab/Kobane;

J.   budući da su palestinski izbjeglice i dalje osobito ranjiva skupina u krizi u Siriji; budući da mnogi od njih žive u opkoljenim područjima, naročito u kampu Jarmuk, koji sirijski režim i razne naoružane skupine i dalje žestoko napadaju, što uzrokuje nečovječnu patnju 18 000 Palestinaca koji se nalaze na tom području; budući da gotovo svih 540 000 palestinskih izbjeglica u Siriji hitno treba pomoć, od kojih je polovica raseljena unutar zemlje te je suočena s iznimnim teškoćama ili sve većim ograničenjima pri pokušaju bijega u Egipat, Jordan ili Libanon;

K. budući da su žene i djeca suočeni s agresijom, seksualnim napadima i nasiljem na temelju spola, zlostavljanju i nedostatku temeljnih dobara i usluga u stalnoj krizi u Siriji; budući da je među sirijskim izbjeglicama prekomjeran broj žena i djece; budući da se od 2011. godine gotovo 3 milijuna djece u Siriji ne školuje, a najmanje 500 000 popisanih izbjeglica dječje dobi u susjednim državama nije upisano u školu;

L.  budući da su branitelji ljudskih prava, intelektualci, vjerske ličnosti, novinari i aktivisti iz civilnog društva i dalje žrtve žestoke krize u Siriji; budući da je dobitnica nagrade Saharov za 2011. Razan Zejtuna, koja je oteta u Dumi zajedno sa svojim suprugom i dvoje drugih boraca za ljudska prava prije više od četiri mjeseca, i dalje zarobljena na nepoznatom mjestu;

M. budući da su politički i vjerski vođe dužni boriti se na svim razinama protiv ekstremizma i terorizma i promicati uzajamno poštovanje među pojednicima te vjerskim i etničkim skupinama;

N. budući da je prema međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnim propisima o ljudskim pravima zabranjeno napadanje pojedinaca ili skupina na temelju vjerskog ili etničkog identiteta, kao i civila koji ne sudjeluju u sukobima; budući da takva djela mogu činiti ratne zločine i zločine protiv čovječnosti; budući da se u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2139 istaknula potreba okončavanja prakse nekažnjavanja kršenja međunarodnog humanitarnog prava i kršenja ljudskih prava te je ponovno potvrđeno da se oni koji su u Siriji počinili takva djela ili su odgovorni za njih moraju privesti pravdi;

1.  izražava golemu zaprepaštenost dosad nezabilježenom razinom ljudske patnje i gubitka života te iskazuje solidarnost s obiteljima svih nevinih žrtava u sirijskom sukobu; oštro osuđuje kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u okviru režima predsjednika al-Asada i djelovanja paravojnih skupina sklonih vlastima; osuđuje svaku zloporabu i svaku povredu međunarodnog humanitarnog prava za koju su odgovorne naoružane skupine koje se protive režimu; oštro osuđuje sve veći broj terorističkih napada koje izvršavaju ekstremističke organizacije i pojedinci u toj zemlji;

2.  uvjeren je da se trajno rješenje trenutačne krize u Siriji može postići samo političkim procesom pod vodstvom Sirije kojim će biti obuhvaćene sve strane i koji će se događati uz potporu međunarodne zajednice; žali zbog činjenice da mirovni pregovori trenutačno propadaju jer ih sirijski režim opstruira te hitno traži da sve upletene strane i međunarodna zajednica sve svoje napore ulože u poticanje novih pregovora kojima će se prekinuti taj pokolj; ističe važnost sudjelovanja i doprinosa svih strana sirijskoga društva u tom procesu, što podrazumijeva i etničke i vjerske manjine, te naglašava presudnu ulogu manjina u očuvanju jedinstvene kulturne baštine i tradicije međukulturnog, međuetničkog i međuvjerskog suživota u Siriji, uz nastojanje da se stvori snažno i živo društvo za buduće naraštaje Sirijaca;

3.  ponavlja da su prava manjina nerazdvojivo povezana s poštovanjem drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda, kao što su prava na slobodu, sigurnost, jednakost i slobodu izražavanja;

4.  oštro osuđuje nedavne napade na određene vjerske i etničke zajednice u Siriji, i to kršćane, Armence i Kurde, te poziva sve upletene strane da zaustave svo djelovanje kojemu je svrha poticanje međuetničkog i međuvjerskog sukoba; ističe da svi sudionici u sukobu imaju dužnost da zaštite sve brojne manjine u toj zemlji; međutim priznaje da su napadi na određene ugrožene zajednice samo jedan od načina na koje se odražava sirijski građanski rat;

5.  najoštrije osuđuje ubojstvo patera Fransa van der Lugta, što je nečovječan čin nasilja nad čovjekom koji je stajao uz narod Sirije tijekom opsada i sve većih teškoća; odaje počast njegovu radu koji se protezao i izvan opkoljenoga grada Homsa i zahvaljujući kojem stotine civila i dalje primaju pomoć za svoje svakodnevne potrebe preživljavanja;

6.  snažno potiče sve strane u sukobu da se strogo pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima te poziva na zaštitu svih ugroženih zajednica, između ostalog i dopuštanjem pristupa humanitarnoj pomoći i prekidanjem svih opsada naseljenih područja, pa i Staroga grada u Homsu; ponovno poziva na uspostavu sigurnih utočišta duž tursko-sirijske granice, a možda i unutar Sirije, te na stvaranje humanitarnih koridora kao zadaće međunarodne zajednice;

7.  osuđuje napad na armenski grad Kassab; podupire sve napore na lokalnoj razini da se izbjegne i suzbije vjersko nasilje u područjima pod nadzorom pobunjenika i u većinski kurdskim područjima; snažno potiče aktualne i buduće sirijske vlasti da pruže pouzdanu i učinkovitu zaštitu ugroženim zajednicama u zemlji i da zajamče njihov siguran i neometan povratak u domove te dovođenje pred lice pravde počinitelja napada na njih i suđenje u sklopu propisanog zakonskog postupka;

8.  poziva na to da se posveti posebna pozornost osjetljivom položaju palestinskih izbjeglica u Siriji, a osobito neljudskim životnim uvjetima Palestinaca koji su smješteni u izbjegličkom kampu Jarmuk; ponavlja svoj poziv svim uključenim stranama u sukob da omoguće Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) i drugim međunarodnim organizacijama za pomoć bezuvjetan pristup tom izbjegličkom kampu kao i drugim područjima pod opsadom radi olakšavanja izrazite patnje tamošnjih stanovnika; odaje priznanje Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku i njezinom djelovanju u Siriji te poziva na povećanu međunarodnu potporu njezinim aktivnostima;

9.  poziva međunarodnu zajednicu i EU da posvete posebnu pozornost patnji i potrebama žena i djece u krizom zahvaćenoj Siriji; osobito poziva na nultu stopu tolerancije prema ubijanju, otmicama i novačenju djece kao i na jačanje humanitarne pomoći u području podrške traumatiziranim žrtvama;

10. podsjeća na neodložnu potrebu da se oslobode svi politički zatvorenici, aktivisti civilnog društva, humanitarni radnici, vjerski dostojanstvenici (uključujući i otac Paolo Dall'Oglio, grčki pravoslavni episkop Boulos Yazigi i asirski pravoslavni episkop Johna Ibrahim), novinari i fotografi koje drže zatočenima režimske snage i pobunjenički borci, i da pruži tijelima nezavisnog nadzora pristup svim mjestima pritvora; potiče još jednom EU i države članice da poduzmu sve moguće napore kojima bi se osiguralo oslobađanje dobitnice nagrade Saharov za 2011. Razan Zeitouneh i svih ostalih aktivista za ljudska prava, uključujući i internetskog aktivista Bassela Safadija Khartabila;

11. uvjeren je da se u Siriji ne može uspostaviti mir bez preuzimanja odgovornosti za zločine koji su počinjeni tijekom sukoba, uključujući i one na vjerskoj ili etničkoj osnovi; ponavlja svoj poziv da se pitanje stanja u Siriji uputi Međunarodnom kaznenom sudu i podupire sve inicijative usmjerene u tom pravcu; odaje priznanje radu Nezavisne međunarodne istražne komisije u Sirijskoj Arapskoj Republici i drugim međunarodnim sudionicima koji rade na sakupljaju i očuvanju velikog broja svjedočanstva o ozbiljnim zločinima koje su počinile režimske snage i neke pobunjeničke skupine u Siriji te poziva na djelovanje kako bi se počinitelji priveli pravdi;

12. izražava duboku zabrinutost zbog podjele Sirije i njezinih posljedica za stabilnost i sigurnost regije, posebno u Libanonu i Iraku; duboko je zabrinut zbog visokog broja sirijskih izbjeglica u susjednim zemljama, posebno u Libanonu gdje je, prema UNHCR-u, broj sirijskih izbjeglica premašio milijun, ne uključujući desetke tisuća koji se nisu registrirali pri agenciji, a istovremeno 12 000 ljudi tjedno je u bijegu iz Sirije u Libanon; duboko je zabrinut zbog stalnog vala izbjeglica koji pogađa Jordan, Tursku, Irak i Egipat; potiče Europsku uniju i njezine države članice da nastave pružati značajnu humanitarnu pomoć stanovništvu koje je pogođeno sirijskim sukobom;

13. nalaže svojem predsjedniku da proslijedi ovu rezoluciju potpredsjednici / Visokoj predstavnici, Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, posebnom predstavniku UN-a i Arapske lige u Siriji, parlamentu i vladi Egipta, parlamentu i vladi Iraka, parlamentu i vladi Jordana, parlamentu i vladi Libanona, parlamentu i vladi Turske, glavnom tajniku Vijeća za suradnju arapskih država u Perzijskom zaljevu te svim stranama uključenima u sukob u Siriji.