Postupak : 2014/2729(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0016/2014

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0016/2014

Rasprave :

PV 17/07/2014 - 8.3

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0008

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 145kWORD 80k
16.7.2014
PE534.960v01-00}
PE534.963v01-00}
PE534.964v01-00}
PE534.965v01-00}
PE534.967v01-00}
PE534.968v01-00} RC1
 
B8-0016/2014}
B8-0019/2014}
B8-0020/2014}
B8-0021/2014}
B8-0023/2014}
B8-0024/2014} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8‑0016/2014)

ALDE (B8‑0019/2014)

ECR (B8‑0020/2014)

Verts/ALE (B8‑0021/2014)

S&D (B8‑0023/2014)

GUE/NGL (B8‑0024/2014)


o Nigeriji – najnoviji napadi skupine Boko Haram (2014/2729(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson u ime kluba PPE
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco u ime kluba S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander grof Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart u ime kluba ALDE
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa u ime kluba GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Nigeriji – najnoviji napadi skupine Boko Haram (2014/2729(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nigeriji, uključujući one od 4. srpnja 2013.(1) i 15. ožujka 2012.(2),

–   uzimajući u obzir izjave o Nigeriji potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, uključujući one od 26. lipnja 2014. i 15. travnja 2014.,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća o otmicama u Nigeriji od 12. svibnja 2014.,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o Nigeriji od 26. lipnja 2014.,

–   uzimajući u obzir odluku Vijeća o stavljanju skupine Boko Haram na popis označenih terorističkih organizacija koji je na snagu stupio 29. svibnja 2014.,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 30. lipnja 2014.,

–   uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a o djeci i oružanim sukobima, objavljeno 1. srpnja 2014.,

–   uzimajući u obzir poruku glavnog tajnika UN-a od 17. lipnja 2014. tijekom panel-rasprave povodom Dana afričkog djeteta,

–   uzimajući u obzir izvješće Međunarodnog kaznenog suda o preliminarnim ispitivanjima za 2013.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., koji je Nigerija ratificirala 29. listopada 1993.,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena iz 1979.,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a iz 1981. o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981., koju je Nigerija ratificirala 22. lipnja 1983.,

–   uzimajući u obzir drugu reviziju Sporazuma iz Cotonoua 2007. – 2013., koji je Nigerija ratificirala 27. rujna 2010.,

–   uzimajući u obzir ustav Federalne Republike Nigerije i posebno odredbe iz Poglavlja IV. o zaštiti slobode vjeroispovijesti – pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti;

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da Boko Haram predstavlja rastuću prijetnju za stabilnost Nigerije, zapadne Afrike i regije Sahela; budući da je nasilje koje potiče ova islamistička džihadska ekstremistička organizacija uzrokovalo više tisuća smrti u proteklih deset godina; budući da su na meti ove organizacije bez razlike kršćani, umjereni muslimani, vladini službenici i institucije i zapravo svatko tko se ne priklanja njihovim dogmatskim i ekstremističkim uvjerenjima;

B.  budući da je u noći s 14. na 15. travnja 2014. Boko Haram izvršio otmicu 276 učenica državne srednje škole u gradu Chibok u državi Borno; budući da se više od 200 učenica i dalje smatra nestalima; budući da postoje izvješća prema kojima nigerijske snage sigurnosti nisu reagirale na rano upozorenje; budući da je nakon napada u Chiboku došlo do daljnjih otmica školske djece;

C. budući da su otete djevojke suočene s ozbiljnim prijetnjama seksualnog nasilja, ropstva i prisilnih brakova;

D. budući da je civilno društvo u Nigeriji i diljem svijeta snažno reagiralo na te otmice zahtijevajući od nigerijske vlade da poduzme učinkovite mjere kako bi se „naše djevojke vratile domovima”, kako bi se osigurala zaštita školske djece i spriječilo širenje Boko Harama;

E.  budući da su alarmantna izvješća, uključujući izvješća ESVD-a i vladinih izvora, o neselektivnom nasilju kao sastavnom dijelu vladinog odgovora, kojeg između ostalog provodi i nigerijska zajednička radna skupina vojnih i policijskih jedinica osnovana u svibnju 2013. kako bi se borila protiv Boko Harama;

F.  budući da je zadnjih mjeseci broj napada Boko Harama dramatično porastao te da oni postaju sve nasilniji, s preko 4 000 žrtava ove godine u napadima na crkve, škole, tržnice i sela, kao i sigurnosne instalacije; budući da Boko Haram trenutačno proširuje područje djelovanja kako bi obuhvatio cijelu sjevernu polovicu Nigerije i obližnja područja susjednih zemalja;

G. budući da se Boko Haram smatra odgovornim za najmanje 18 napada na civile u sjevernoj Nigeriji u zadnja dva tjedna, kao i za rastuću političku napetost prije općih izbora predviđenih za 2015.;

H. budući da su, prema informacijama UNHCR-a, napadi Boko Harama i vladin odgovor na napade uzrokovali izbjegličku krizu, s više od 10 000 osoba koje traže utočište u inozemstvu, uglavnom u Nigeru i Kamerunu, te s mnogo više osoba raseljenih unutar zemlje; budući da to dodatno otežava nezavidno stanje u lokalnoj opskrbi hranom i vodom, naročito u Nigeru koji se ionako suočava s nesigurnom opskrbom hranom nakon godina suše;

I.   budući da je humanitarna situacija velikog djela stanovništva i dalje kritična, sa 70 % stanovništva koje živi s manje od 1,25 USD po danu;

J.   budući da su sloboda izražavanja i sloboda tiska ugrožene prijetnjama uhićenjem, zastrašivanjem, nasiljem, pa čak i smrću onima koji izvještavaju o nigerijskim vlastima na kritički način; budući da je Boko Haram u više navrata prijetio napadom na medije koji su negativno izvještavali o njemu;

K. budući da su, uslijed proglašavanja izvanrednog stanja koje je na snazi od 14. svibnja 2013. u državama Borno, Yobe i Adamawa, veliki dijelovi tih država postali nedostupni humanitarnim organizacijama, novinarima i izvjestiteljima; budući da je vlada ukinula mobilne usluge na nekim područjima kako bi spriječila međusobnu komunikaciju militanata;

L.  budući da su EU i njegove države članice u više navrata podržali Nigeriju u njezinim stalnim naporima da zaštiti svoje građane i pobijedi terorizam u svim njegovim oblicima, kao i to da stane na kraj kulturi nekažnjavanja seksualnog nasilja;

M. budući da je 28. svibnja 2014. EU uvrstio Boko Haram i njegovog vođu Abubakara Shekaua na svoj popis terorističkih organizacija, povodeći se UN-ovom odlukom da proglasi Boko Haram terorističkom organizacijom, kao i primjerom ostalih međunarodnih partnera;

N. budući da je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay upozorila da bi napadi Boko Harama mogli predstavljati zločine protiv čovječnosti; budući da je preliminarna istraga MKS-a potvrdila sumnje koje stoje iza tog upozorenja, zaključujući da postoje opravdani razlozi za vjerovanje da Boko Haram čini zločine protiv čovječnosti te ratne zločine;

1.  snažno osuđuje neprekidan val oružanih i bombaških napada, samoubilačkih napada te ostalih činova nasilja koje je počinila teroristička sekta Boko Haram protiv civilnih, vladinih i vojnih ciljeva u Nigeriji, kako na sjeveru zemlje tako i u Abuji i Lagosu; poziva na trenutno i bezuvjetno puštanje učenica iz Chiboka;

2.  izražava duboko žaljenje obiteljima žrtava i podupire nastojanja nigerijske vlade da zaustavi nasilje te odgovorne privede pravdi;

3.  poziva nigerijsku vladu i vlasti da zajedno surađuju kako bi se djevojčicama osigurao siguran povratak kući, povećala transparentnost u pogledu napora koji se čine za spašavanje otetih djevojčica i pružile odgovarajuće informacije te liječnička i psihološka pomoć njihovim obiteljima, stajući time na kraj ozračju sumnjičavosti;

4.  jako je zabrinut činjenicom da Boko Haram u svojoj krvavoj gerilskoj kampanji napada žene i djecu te osuđuje flagrantno kršenje temeljnih prava zabranom školovanja za djevojčice i dječake;

5.  smatra da se u Nigeriji treba uspostaviti mehanizam za praćenje i izvještavanje zbog teških povreda prava djece u oružanim sukobima i da UNICEF u skladu sa svojim mandatom treba povećati svoje kapacitete;

6.  također izražava veliku zabrinutost zbog izvještaja o prisilnoj islamizaciji i nametanju šerijatskog zakona koji su dio cilja skupine Boko Haram, koja je objavila da želi uspostaviti islamski kalifat u sjevernoj Nigeriji;

7.  poziva nigerijsku vladu i njene snage na suzdržanost u borbi protiv nasilja i da se pobrinu da se svi napori u borbi protiv nasilja provedu u skladu s obvezama nigerijske vlade prema međunarodnom pravu; zahtijeva od nigerijskih vlasti da istraže prijave o nekontroliranom i nerazmjernom nasilju koje su počinile vladine snage, kao što su paljenje kuća i smaknuća osoba za koje se sumnja da pripadaju skupini Boko Haram ili čak građana koji ni na koji vidljivi način nisu povezani s tom organizacijom te da počinitelje ovih zločina privedu pred sud;

8.  poziva nigerijsku vladu da se ne bori samo protiv pobune skupine Boko Haram nego i protiv njenih glavnih uzroka poput nerazvijenosti, raširene korupcije, pronevjere zarade od nafte, radikalizacije i nedostatka izgleda za budućnost te poziva zemlje članice da pomognu Nigeriji u rješavanju tih problema;

9.  ujedno poziva nigerijske vlasti da premoste gospodarski jaz između sjevera i juga države pružanjem boljih usluga u obrazovanju i zdravstvu na sjeveru te pravednom raspodjelom bogatstva stečenog prodajom nafte u državnom proračunu kako bi osigurale bolji regionalni razvoj;

10. osobito naglašava važnost neovisnog, nepristranog i pristupačnog pravosudnog sustava za suzbijanje nekažnjavanja te jačanje ugleda vladavine prava i poštovanja temeljnih prava stanovništva; u skladu s tim poziva na poduzimanje mjera za povećanje učinkovitosti i neovisnosti nigerijskog pravosudnog sustava kako bi se kazneno pravo moglo na djelotvoran način iskoristiti u borbi protiv terorizma;

11. poziva nigerijsku vladu da prepozna i poštuje slobodu tiska i medija i da novinarima i izvjestiteljima odobri pristup na crtu bojišnice, jer tisak i drugi mediji igraju važnu ulogu u jačanju odgovornosti za počinjena djela i dokumentiranju kršenja ljudskih prava;

12. izražava zabrinutost za pojačanu trgovinu ljudima i oružjem te za krijumčarenje droge u regiji i njihovim vezama s islamskim terorizmom; ujedno ukazuje na suradnju militantnih skupina Boko Haram, AQIM i Al-Shabab u tim protuzakonitim aktivnostima; poziva nigerijsku vladu da u suradnji s vladama ECOWAS-a te drugim vladama i međunarodnim agencijama iskorijeni tu vrstu trgovine u zajedničkim naporima da se suzbije širenje međunarodnog terorizma i uklone izvori koji ih financiraju;

13. Poziva ESVD, Vijeće i Komisiju da surađuju s UN-om i drugim međunarodnim partnerima u pokušaju da se prekine dotok novca i ograniči kretanje skupine Boko Haram, osobito njenih vođa;

14. poziva ESVD, Komisiju, države članice i međunarodne partnere da nastave suradnju s Nigerijom kako bilateralno tako i putem regionalnih struktura i struktura UN-a, u pružanju pomoći u slučaju katastrofa, obuci sigurnosnih snaga i razmjeni obavještajnih podataka, te na slučaju učenica iz Chiboka;

15. poziva ESVD i Komisiju da uskoro zaključe državnu strategiju za Nigeriju i da u nju uključe pomoć i podršku koja bi trebala ukloniti glavne uzroke uspona skupine Boko Haram;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Saveznoj vladi Nigerije, institucijama Afričke unije, glavnom tajniku UN-a, Općoj skupštini UN-a, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a i Panafričkom parlamentu.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0335.

(2)

SL C 251 E, 31.8.2013., str. 97.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti