Предложение за обща резолюция - RC-B8-0071/2014Предложение за обща резолюция
RC-B8-0071/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

16.7.2014 - (2014/2723(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B8‑0071/2014)
PPE (B8‑0073/2014)
ECR (B8‑0074/2014)
ALDE (B8‑0075/2014)

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Франсиско Хосе Милян Мон, Гунар Хьокмарк, Мишел Алио-Мари, Филип Жювен от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн от името на групата S&D
Чарлз Танък от името на групата ECR
Анеми Нейтс-Ойтебрук, Луи Мишел, Шарл Гьоренс, Иво Вайгъл, Мариел дьо Сарнез, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Жерар Дьопре, Йозо  Радош, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Фернандо Маура Барандиаран от името на групата ALDE


Процедура : 2014/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0071/2014
Внесени текстове :
RC-B8-0071/2014
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

(2014/2723(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че текущият конфликт води до трагична загуба на човешки живот и причинява неприемливо страдание на гражданското население на двете страни, участващи в него;

Б.  като има предвид, че в изявлението си от 12 юли 2014 г. Съветът за сигурност на ООН изрази сериозна загриженост относно кризата във връзка с Газа, призова за намаляване на напрежението, възстановяване на спокойствието, възобновяване на примирието от ноември 2012 г. и за спазване на международното хуманитарно право, включително защитата на цивилните лица, и изрази подкрепа за възобновяването на преките преговори между израелците и палестинците с цел постигане на всеобхватно мирно споразумение, основано на решението за две държави;

В.  като има предвид, че на 14 юли 2014 г. Египет предложи план за прекратяване на въоръжените действия, който понастоящем е приет само от Израел;

Г.  като има предвид, че Хамас е определен от ЕС като терористична организация;

Д. като има предвид, че палестинският президент, Махмуд Абас, се е обърнал към ООН с искането Палестина да бъде поставена под „международна закрила“ вследствие на влошаването на обстановката в Газа;

Е.  като има предвид, че международното право и хуманитарното право, включително четвъртата Женевска конвенция, са изцяло приложими към всички страни, участващи в конфликта;

Ж. като има предвид, че преките мирни преговори между страните са блокирани и всички наскоро положени усилия за тяхното възобновяване се провалиха; като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, благоприятстващи необходимия за гарантирането на съдържателни преговори климат на доверие, да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

1.  призовава за слагане на край на ракетните нападения срещу Израел от ивицата Газа, които Хамас и други въоръжени групировки в Газа трябва да прекратят незабавно, както и за преустановяване на израелските военни действия срещу Газа;

2.  изразява дълбоката си загриженост по повод на критичното положение в ивицата Газа и в южната част на Израел; скърби за жертвите сред мирното население, в т.ч. много жени и деца; остро осъжда убийствата на тримата израелски младежи на 12 юни и на палестинския младеж на 2 юли 2014 г., които бяха заклеймени в цял свят; поднася своите съболезнования на семействата на невинните жертви;

3.  подчертава, че както израелските, така и палестинските граждани имат право да живеят в мир и сигурност; подчертава, че е необходимо всички страни да спазват безусловно международното хуманитарно право и че не може да има оправдание за целенасочената стрелба по мирни граждани, което съгласно международното право представлява военно престъпление, а така също и за разрушаването на гражданската инфраструктура;

4.  призовава за незабавно намаляване на напрежението в конфликта чрез постигане на споразумение за прекратяване на въоръжените действия между двете страни и незабавно прекратяване на всички прояви на насилие, които заплашват живота на цивилното население; приветства всички усилия за договаряне на постоянно примирие между страните и призовава заместник-председателя/върховния представител и държавите членки да увеличат дипломатическия натиск, за да подкрепят тези действия;

5.  настоятелно призовава международната общност, и по-специално Съвета за сигурност на ООН, да намери незабавно подходящ отговор и решение на настоящата криза; насърчава основните регионални участници, и по-специално Египет и Йордания, да продължат усилията си за успокояване на обстановката; приветства решението на египетските органи да отворят контролно-пропускателния пункт Рафа, за да се улесни достъпът на хуманитарни организации до Газа и да се даде възможност за транзитно преминаване през границата на палестински граждани;

6.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, основавайки се на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави – сигурната Държава Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които живеят съвместно в мир и сигурност, което би означавало вдигане на блокадата на ивицата Газа; подчертава отново, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с ненасилствени средства;

7.  в този дух призовава за полагането на сериозни и вдъхващи доверие усилия и от двете страни и международната общност за възобновяване на преките мирни преговори между израелци и палестинци и за постигането на конкретни резултати в тези преговори; отново настоятелно призовава ЕС да изпълнява по-активна роля в усилията за постигане на справедлив и траен мир;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председател на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, парламента и правителството на Египет и парламента и правителството на Йордания.