Процедура : 2014/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0071/2014

Внесени текстове :

RC-B8-0071/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2014)0012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 61k
16.7.2014
PE536.972v01-00}
PE536.975v01-00}
PE536.976v01-00}
PE536.977v01-00} RC1
 
B8-0071/2014}
B8-0073/2014}
B8-0074/2014}
B8-0075/2014} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B8‑0071/2014)

PPE (B8‑0073/2014)

ECR (B8‑0074/2014)

ALDE (B8‑0075/2014)


относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина  (2014/2723(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Франсиско Хосе Милян Мон, Гунар Хьокмарк, Мишел Алио-Мари, Филип Жювен от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн от името на групата S&D
Чарлз Танък от името на групата ECR
Анеми Нейтс-Ойтебрук, Луи Мишел, Шарл Гьоренс, Иво Вайгъл, Мариел дьо Сарнез, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Жерар Дьопре, Йозо  Радош, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Фернандо Маура Барандиаран от името на групата ALDE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина  (2014/2723(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че текущият конфликт води до трагична загуба на човешки живот и причинява неприемливо страдание на гражданското население на двете страни, участващи в него;

Б.  като има предвид, че в изявлението си от 12 юли 2014 г. Съветът за сигурност на ООН изрази сериозна загриженост относно кризата във връзка с Газа, призова за намаляване на напрежението, възстановяване на спокойствието, възобновяване на примирието от ноември 2012 г. и за спазване на международното хуманитарно право, включително защитата на цивилните лица, и изрази подкрепа за възобновяването на преките преговори между израелците и палестинците с цел постигане на всеобхватно мирно споразумение, основано на решението за две държави;

В.  като има предвид, че на 14 юли 2014 г. Египет предложи план за прекратяване на въоръжените действия, който понастоящем е приет само от Израел;

Г.  като има предвид, че Хамас е определен от ЕС като терористична организация;

Д. като има предвид, че палестинският президент, Махмуд Абас, се е обърнал към ООН с искането Палестина да бъде поставена под „международна закрила“ вследствие на влошаването на обстановката в Газа;

Е.  като има предвид, че международното право и хуманитарното право, включително четвъртата Женевска конвенция, са изцяло приложими към всички страни, участващи в конфликта;

Ж. като има предвид, че преките мирни преговори между страните са блокирани и всички наскоро положени усилия за тяхното възобновяване се провалиха; като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, благоприятстващи необходимия за гарантирането на съдържателни преговори климат на доверие, да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

1.  призовава за слагане на край на ракетните нападения срещу Израел от ивицата Газа, които Хамас и други въоръжени групировки в Газа трябва да прекратят незабавно, както и за преустановяване на израелските военни действия срещу Газа;

2.  изразява дълбоката си загриженост по повод на критичното положение в ивицата Газа и в южната част на Израел; скърби за жертвите сред мирното население, в т.ч. много жени и деца; остро осъжда убийствата на тримата израелски младежи на 12 юни и на палестинския младеж на 2 юли 2014 г., които бяха заклеймени в цял свят; поднася своите съболезнования на семействата на невинните жертви;

3.  подчертава, че както израелските, така и палестинските граждани имат право да живеят в мир и сигурност; подчертава, че е необходимо всички страни да спазват безусловно международното хуманитарно право и че не може да има оправдание за целенасочената стрелба по мирни граждани, което съгласно международното право представлява военно престъпление, а така също и за разрушаването на гражданската инфраструктура;

4.  призовава за незабавно намаляване на напрежението в конфликта чрез постигане на споразумение за прекратяване на въоръжените действия между двете страни и незабавно прекратяване на всички прояви на насилие, които заплашват живота на цивилното население; приветства всички усилия за договаряне на постоянно примирие между страните и призовава заместник-председателя/върховния представител и държавите членки да увеличат дипломатическия натиск, за да подкрепят тези действия;

5.  настоятелно призовава международната общност, и по-специално Съвета за сигурност на ООН, да намери незабавно подходящ отговор и решение на настоящата криза; насърчава основните регионални участници, и по-специално Египет и Йордания, да продължат усилията си за успокояване на обстановката; приветства решението на египетските органи да отворят контролно-пропускателния пункт Рафа, за да се улесни достъпът на хуманитарни организации до Газа и да се даде възможност за транзитно преминаване през границата на палестински граждани;

6.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, основавайки се на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави – сигурната Държава Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които живеят съвместно в мир и сигурност, което би означавало вдигане на блокадата на ивицата Газа; подчертава отново, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с ненасилствени средства;

7.  в този дух призовава за полагането на сериозни и вдъхващи доверие усилия и от двете страни и международната общност за възобновяване на преките мирни преговори между израелци и палестинци и за постигането на конкретни резултати в тези преговори; отново настоятелно призовава ЕС да изпълнява по-активна роля в усилията за постигане на справедлив и траен мир;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председател на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, парламента и правителството на Египет и парламента и правителството на Йордания.

 

Правна информация - Политика за поверителност