Postupak : 2014/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0086/2014

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0086/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0023

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 142kWORD 73k
17.9.2014
PE536.988v01-00}
PE536.989v01-00}
PE536.990v01-00}
PE536.991v01-00}
PE536.994v01-00}
PE536.996v01-00}
PE537.008v01-00} RC1
 
B8-0086/2014}
B8-0087/2014}
B8-0088/2014}
B8-0089/2014}
B8-0092/2014}
B8-0094/2014}
B8-0106/2014} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0086/2014)

EFDD (B8‑0087/2014)

ALDE (B8‑0088/2014)

S&D (B8‑0089/2014)

PPE (B8‑0092/2014)

GUE/NGL (B8‑0094/2014)

Verts/ALE (B8‑0106/2014)


o Burundiju, posebno o slučaju Pierra Clavera Mbonimpaa (2014/2833(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús, Andrej Plenković u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano, Goffredo Maria Bettini u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil u ime Kluba zastupnika ECR-a
Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Burundiju, posebno o slučaju Pierra Clavera Mbonimpaa (2014/2833(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Burundiju,

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir izjavu izaslanstva EU-a u Burundiju od 10. rujna 2014.,

–   uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 10. travnja 2014. o stanju u Burundiju,

–   uzimajući u obzir Sporazum o miru i pomirenju iz Aruše,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 22. srpnja 2014. o regiji Velikih jezera, a posebno njihovu točku 7.,

–   uzimajući u obzir izvješća Ureda UN-a u Burundiju (BNUB),

–   uzimajući u obzir izjavu koju je u srijedu 9. srpnja 2014. na sastanku burundijske konfiguracije Fonda za izgradnju mira dao pomoćnik glavnog tajnika UN-a za ljudska prava Ivan Šimonović,

–   uzimajući u obzir izvješća o misiji i prioritetna područja djelovanja (2010. – 2014.) Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i UNICEF-a u Burundiju, posebno u pogledu suzbijanja gladi i pothranjenosti,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je Pierre Claver Mbonimpa, vodeći branitelj ljudskih prava i predsjednik Udruženja za zaštitu ljudskih prava i pritvorenih osoba (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH), 15. svibnja 2014. ponovno uhićen i poslije optužen za „ugrožavanje vanjske sigurnosti države” i „ugrožavanje unutarnje sigurnosti države narušavanjem javnog reda” te da se nalazi u istražnom zatvoru otkad je priveden na ispitivanje;

B.  budući da je gospodin Mbonimpa za svoj rad na području obrane demokracije i ljudskih prava u Burundiju tijekom više od dva posljednja desetljeća dobio nekoliko međunarodnih nagrada i stekao velik ugled u zemlji i inozemstvu;

C. budući da se optužbe protiv njega odnose na komentare koje je dao 6. svibnja 2014. na radiju Radio Publique Africaine (RPA) o tome da se pripadnici ogranka mladeži vladajuće stranke CNDD-FDD, također poznatog pod nazivom Imbonerakure, naoružavaju i šalju u Demokratsku Republiku Kongo na vojnu obuku te budući da je jednaku zabrinutost u tom pogledu izrazio i BNUB koji je naglasio da militarizacija tih mladih predstavlja „ozbiljnu prijetnju miru u Burundiju”;

D. budući da je uhićenje Pierrea Mbonimpaa simbol sve većeg rizika kojemu su izloženi branitelji ljudskih prava, a koji se ogleda u uznemiravanju aktivista i novinara te proizvoljnom uhićenju pripadnika oporbene stranke, a te aktivnosti, prema riječima skupina za zaštitu ljudskih prava i pomoćnika glavnog tajnika UN-a za ljudska prava, uglavnom provodi Imbonerakure;

E.  budući da je nakon mirnog događaja koji je 8. ožujka 2014. organizirala oporbena stranka 70 osoba uhićeno i da je 48 njih poslije osuđeno na kaznu zatvora, uključujući doživotni zatvor;

F.  budući da je posljednjih tjedana vlada u Burundiju zabranila mirne prosvjede i demonstracije u znak podrške Mbonimpau te upozorila radijske postaje da ne emitiraju informacije kojima se podupiru njegovi zahtjevi;

G. budući da je puno poštovanje slobode izražavanja, između ostalog i novinara i branitelja ljudskih prava, preduvjet za održavanje slobodnih i poštenih izbora 2015. te za to da njihove rezultate prihvate svi;

H. budući da je EU nedavno Burundiju dodijelio 432 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda 2014. – 2020., između ostalog za pomoć u unapređenju uprave i građanskog društva;

I.   budući da najmanje jedan od dva Burundijca i gotovo dvije trećine ili 58 % djece mlađe od pet godina pate od kronične pothranjenosti te budući da Burundi ima najvišu stopu gladi među 120 zemalja na temelju kojih je 2012. izračunat svjetski indeks gladi;

J.   budući da je Burundi jedna od pet najsiromašnijih zemalja svijeta, s jednim od najnižih BDP-a po stanovniku; budući da su mnogi Burundijci sve više frustrirani porastom cijena hrane, vode i goriva, velikom korupcijom i neodgovornošću političkih vođa;

K. budući da se Burundi trenutačno suočava s najgorom političkom krizom otkad se 2005. završio dvanaestogodišnji građanski rat te budući da to ponovno predstavlja prijetnju unutarnjoj stabilnosti same zemlje i njezinih susjeda u već nestabilnoj regiji afričkog kontinenta;

1.  oštro osuđuje pritvaranje branitelja ljudskih prava Pierrea Clavera Mbonimpaa i poziva na njegovo hitno i bezuvjetno oslobađanje; izražava zabrinutost zbog njegova sve lošijeg zdravstvenog stanja i traži da mu se ukaže hitna liječnička pomoć;

2.  izražava posebnu zabrinutost zbog stanja pripadnika oporbene stranke MSD koji su pritvoreni nakon događaja od 8. ožujka 2014.; poziva vlasti Burundija da ponište presudu i ponovno sude onima za koje možda postoje uvjerljive optužbe u skladu s međunarodnim standardima, uključujući pravo na obranu i proporcionalnost;

3.  poziva Vladu Burundija da poduzme mjere za kontrolu ogranka mladih stranke CNDD-FDD kojima će njegove članove spriječiti u zastrašivanju i napadanju osoba koje doživljavaju kao protivnike te da zajamči izvođenje pred sud osoba odgovornih za zlostavljanje; poziva na provođenje neovisne međunarodne istrage o tvrdnjama da CNDD-FDD naoružava i obučava svoj ogranak mladih; poziva vođe oporbenih stranaka da spriječe nasilje koje se provodi nad njihovim protivnicima;

4.  poziva zemlje regije Velikih jezera da se pozabave nezakonitim djelovanjem ogranka Imbonerakure te da taj problem rješavaju zajedno s Vladom Burundija; poziva te zemlje da održe visoku razinu predanosti promicanju mira i stabilnosti postojećim regionalnim mehanizmima te da pojačaju svoje napore na području regionalnog gospodarskog razvoja, posvećujući posebnu pozornost pomirenju, poštovanju ljudskih prava, borbi protiv nekažnjivosti te uspostavi veće sudske odgovornosti;

5.  podsjeća na to da se Burundi obvezao klauzulom o ljudskim pravima Sporazuma iz Cotonoua, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima te Afričkom poveljom o ljudskim pravima i pravima naroda i da je stoga dužan poštovati univerzalna ljudska prava, među kojima je i sloboda izražavanja; poziva Vladu Burundija da omogući istinsku i otvorenu političku debatu prije izbora 2015. bez straha od zastrašivanja tako što će se suzdržati od upletanja u unutarnje upravljanje oporbenih stranaka, od uvođenja ograničenja u vođenju predizborne kampanje svim strankama, posebno u seoskim područjima, te od zloupotrebe sudstva radi isključivanja političkih protivnika;

6.  izražava duboku zabrinutost zbog nedostatka pravde u slučajevima mnogobrojnih političkih ubojstava između 2010. i 2012., nakon izbora iz 2010.; poziva vlasti Burundija da se pobrinu za to da se počinitelji tih ubojstava izvedu pred sud koji će im pošteno suditi i da učine sve što je u njihovoj moći da spriječe političko nasilje prije izbora 2015.;

7.  u tom kontekstu ponovno naglašava važnost poštovanja Kodeksa ponašanja u izbornim pitanjima (Code de bonne conduite en matière électorale) i plan izbora u čijem je sastavljanju posredovao UN i koji su politički akteri potpisali 2013. te potpuno podržava djelovanje BNUB-a u cilju sprečavanja daljnjeg porasta političkog nasilja prije izbora 2015. i pružanja pomoći pri ponovnoj uspostavi dugoročne sigurnosti i mira;

8.  duboko je zabrinut zbog gospodarskog i socijalnog stanja u kojemu se nalazi stanovništvo cijelog Burundija, a posebno izbjeglice i raseljene osobe čiji će broj nastaviti rasti s obzirom na sigurnosne probleme u zemlji i napetost u susjednim zemljama;

9.  potiče sve strane da poštuju svoje obveze iz Sporazuma o miru i pomirenju sklopljenog 2000. u Aruši zahvaljujući kojem je 2005. okončan dvanaestogodišnji građanski sukob; upozorava na to da se pri promjeni ustava Burundija iz njega ne smiju izostaviti temeljne odredbe o podjeli vlasti utvrđene u sporazumima iz Aruše;

10. poziva Visoku predstavnicu EU-a i države članice da zajamče postojanje jasne i principijelne politike EU-a prema Burundiju u okviru koje se rješavaju aktualna ozbiljna kršenja ljudskih prava, u skladu sa Strateškim okvirom EU-a za ljudska prava; poziva Komisiju da razmotri održavanje savjetovanja s Burundijem u skladu s člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua radi mogućeg isključenja iz Sporazuma te da poduzme sve primjerene mjere tijekom trajanja savjetovanja;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, Vladi Burundija i vladama zemalja regije Velikih jezera, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a te Panafričkom parlamentu.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti