Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0097/2014/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0097/2014/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bangladesh

17.9.2014 - (2014/2834(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8‑0097/2014)
ALDE (B8‑0100/2014)
S&D (B8‑0101/2014)
PPE (B8‑0103/2014)
GUE/NGL (B8‑0104/2014)
Verts/ALE (B8‑0105/2014)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Andrej Plenković în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luigi Morgano în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Nirj Deva în numele Grupului ECR
Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Procedură : 2014/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0097/2014
Texte depuse :
RC-B8-0097/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bangladesh

(2014/2834(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh,

–   având în vedere Acordul de cooperare CE-Bangladesh din 2001,

–   având în vedere articolele 33 și 35 din Constituția Bangladeshului care prevăd că nicio persoană nu poate fi supusă torturii sau tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante și că nicio persoană nu poate fi arestată sau reținută fără a fi informată în legătură cu motivele pentru respectiva arestare;

–   având în vedere hotărârea Curții Supreme a Bangladeshului care a stabilit garanții împotriva arestărilor arbitrare din partea poliției în temeiul Secțiunii 54 din Codul de procedură penală, care prevede, de asemenea, ca decesele survenite în timpul arestului să fie investigate de un magistrat și să fie adoptate procedurile legale necesare;

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice pe care Bangladeshul l-a ratificat în 2000,

–   având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE întreține relații bune și de lungă durată cu Bangladeshul, inclusiv prin Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea;

B.  întrucât Bangladeshul a făcut progrese importante în ultimii ani, în special, în privința realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și a îmbunătățirii performanțelor sale economice;

C. întrucât guvernul Bangladeshului a anunțat politica de ,,toleranță zeroˮ în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului de către autoritățile de aplicare a legii și a adoptat un Act privind reforma poliției care prevede un cod de conduită, secții de poliție model și centre de asistență pentru victime în secțiile de poliție principale;

D. întrucât guvernul Bangladeshului a anunțat că, în colaborare cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, realizează programe de sensibilizare și formare pentru autoritățile de aplicare a legii și autoritățile penitenciare referitoare la garanțiile internaționale împotriva torturii;

E.  întrucât în ultimii ani Bangladeshul a înregistrat o serie de tragedii în fabricile sale textile, cea care a produs cele mai multe victime fiind prăbușirea clădirii Rana Plaza, soldată cu mai mult de 1 100 de morți; întrucât în urma prăbușirii clădirii Rana Plaza, Bangladeshul, împreună cu actori importanți din industria textilă, a demarat un program de reformă care vizează asigurarea unor condiții de lucru sigure și decente; întrucât UE susține acest program prin Pactul privind durabilitatea pentru Bangladesh, dar unele părți interesate sunt reticente în a participa;

F.  întrucât disparițiile (care adeseori ar implica forțe de securitate ale statului), folosirea torturii și alte forme de tratamente necorespunzătoare persistă în Bangladesh în ciuda garanțiilor stabilite în Constituție, Codul penal și Actul privind interzicerea torturii și decesele sub stare de arest, precum și restricțiile legate de dreptul la liberă exprimare;

G. întrucât în urma alegerilor generale din 5 ianuarie 2014, care au fost boicotate de Partidul Naționalist din Bangladesh (PNB), principalul partid de opoziție, și umbrite de greve instigate de PNB și de violențele care au decurs din acestea, guvernul format de Liga Awami, sub conducerea lui Sheik Hasina, a luat mai multe măsuri de restrângere a drepturilor civile;

H. întrucât Batalionul de Reacție Rapidă (BRR), creat în urmă cu 10 ani, ca măsură de urgență pentru combaterea amenințărilor grupurilor militante la adresa securității, cuprinde atât militari, cât și ofițeri de poliție, introducând efectiv cadre militare într-o autoritate civilă de aplicare a legii fără mecanisme transparente de responsabilitate; întrucât organizații independente din domeniul drepturilor omului susțin că BRR este responsabil pentru 800 de decese, fără ca ofițerii responsabili să fi fost urmăriți penal sau trimiși în judecată; întrucât în afara recentelor arestări a mai multor membri BRR în legătură cu o presupusă asasinare la comandă a unui politician din partidul de guvernământ, alte abuzuri atroce rămân nepedepsite;

I.   întrucât guvernul Bangladeshului a publicat la 6 august 2014 noua sa politică în domeniul mass-media; întrucât elemente ale acestei politici impun limitări ale libertății presei, de exemplu prin interzicerea discursurilor care „sunt împotriva statului”, „ridiculizează ideologia națională” sau „nu corespund culturii Bangladeshului” și prin limitarea știrilor cu privire la „anarhie, revolte sau violență”; întrucât guvernul are în vedere introducerea unui cadru legislativ prin care să pună în aplicare această politică; întrucât Bangladeshul este pe locul 145 din 179 de țări în Clasamentul mondial al libertății presei;

J.   întrucât guvernul Bangladeshului a propus o nouă lege care s-ar părea că impune restricții severe asupra organizațiilor neguvernamentale (ONG); întrucât noul proiect de act de reglementare a donațiilor din străinătate ar reglementa operațiunile și finanțarea oricărui grup care primește fonduri din străinătate și ar acorda Biroului pentru relațiile cu ONG-urile din cadrul Cabinetului primului-ministru autoritate de aprobare a proiectelor finanțate din fonduri externe; întrucât noul proiect de act ar obliga, de asemenea, orice persoană implicată în activități de voluntariat să obțină o aprobare prealabilă înainte de deplasarea în străinătate în scopuri legate de activitatea sa la un proiect; întrucât există o preocupare generală în rândul ONG-urilor că actul va implica în proces mai mulți funcționari guvernamentali ca supraveghetori, evaluatori și aprobatori, existând eventualitatea întârzierilor și a malpraxisului;

K. întrucât la 27 august 2014 Hana Shams Ahmed, coordonatorul Comisiei internaționale Chittagong Hill Tracts (CHTC), și un prieten al acesteia au fost atacați în mod brutal de 8-10 membri ai Somo Odhikar Andolon în timpul unei vizite private în Shoilopropat, în districtul Bandarban din Chittagong Hill Tracts; întrucât cei patru polițiști din Unitatea de investigații care ar fi trebuit să le asigure securitatea nu au intervenit și chiar au fugit în timp ce atacul avea loc;

L.  întrucât violența din motive religioase și etnice continuă, cum ar fi atacul comis de mai multe zeci de bărbați înarmați la începutul lunii iulie 2014 asupra mănăstirii de maici a Institutului pontifical al misiunilor din străinătate din Boldipuku; întrucât în timpul acestui atac mănăstirea a fost jefuită, iar călugărițele au fost agresate fizic;

M. întrucât cel puți patru bloggeri și doi activiști în domeniul drepturilor omului au fost puși sub acuzare în temeiul secțiunii 57 din Actul privind tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

N. întrucât Tribunalului pentru crime internaționale (TCI) din Bangladesh, care are competența da a investiga crimele din războiul de independență al Bangladeshului, a pronunțat până în prezent 10 sentințe, inclusiv 8 condamnări la moarte și două pedepse cu închisoarea pe viață; întrucât politicianul islamist Abdul Quader Mollah a fost primul executat; întrucât TCI a fost criticat în mod dur și repetat pentru că nu respectă standardele internaționale; întrucât se estimează că în Bangladesh peste 1 000 de persoane sunt în așteptarea executării pedepsei capitale;

O. întrucât, în urma prăbușirii tragice a fabricii Rana Plaza din aprilie 2013, guvernul din Bangladesh și vânzătorii cu amănuntul din Occident au creat un mecanism de inspectare a peste 3500 de fabrici de confecții în ceea ce privește integritatea structurală și siguranța legată de incendii și de partea electrică; întrucât, dacă inspecțiile realizate de vânzătorii cu amănuntul din Occident au loc în mod constant și sunt publice, cele realizate de guvernul din Bangladesh nu au fost încă făcute publice;

P.  întrucât Fondul fiduciar al donatorilor înființat de Comitetul de coordonare Rana Plaza pentru a ajuta victimele și supraviețuitorii - format din reprezentanți ai guvernului din Bangladesh, ai industriei confecțiilor, ai sindicatelor și ai organizațiilor neguvernamentale și prezidat de Organizația Internațională a Muncii (OIM) - nu și-a atins încă obiectivul de 40 de milioane USD; întrucât, conform Campaniei „Haine curate”, numai jumătate din societățile cu sediul în Europa și SUA ce au legătură cu fabrici din clădirea Rana Plaza au contribuit la Fondul fiduciar al donatorilor;

Q. întrucât, fără a aduce atingere câtorva reforme ale dreptului muncii, muncitorii raportează în continuare cazuri de hărțuire și intimidare menite să îi oprească să se alăture sau să formeze sindicate și întrucât se raportează în continuare acte de violență îndreptate împotriva celor care formează sindicate; întrucât Legea muncii din 2013 nu respectă nici acum standardele internaționale cu privire la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a face grevă și negocierile colective,

1.  felicită guvernul din Bangladesh pentru progresele realizate în vederea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, care au dus la îmbunătățirea vizibilă a vieții de zi cu zi a milioane de cetățeni; recunoaște, de asemenea, faptul că îmbunătățirile au fost realizate în condiții interne dificile, care includ amenințarea constantă legată de atacuri violente din partea grupărilor radicale precum partidul Jamaat-e-Islami afiliat la PNB; salută, în acest sens, adoptarea Legii privind prevenirea căsătoriei copiilor, adoptată la 15 septembrie 2014;

2.  își exprimă însă îngrijorarea cu privire la faptul că RAB și alte forțe de securitate încalcă în continuare drepturile omului, fiind incluse dispariții forțate și ucideri extrajudiciare ale activiștilor din opoziție; solicită din nou abolirea pedepsei capitale și salută decizia Curții Supreme din 16 septembrie 2014 de a transforma pedeapsa capitală pronunțată de Tribunalul Penal Internațional în cazul vicepreședintelui Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, în închisoare pe viață;

3.  invită guvernul din Bangladesh să elibereze imediat pe oricine este victima unei dispariții forțate, cu excepția cazului în care persoana respectivă poate fi acuzată că a comis o faptă ce poate fi considerată infracțiune, caz în care această persoană ar trebui adusă în fața unei instanțe imediat; invită autoritățile din Bangladesh să ancheteze autorii infracțiunilor, ținând seama de răspunderea privind darea unor comenzi, și să aducă persoanele responsabile în fața justiției într-un proces echitabil; îndeamnă guvernul să înființeze un organism independent care să ancheteze astfel de cazuri și invită din nou guvernul să înființeze o comisie eficientă și absolut independentă privind drepturile omului;

4.  îndeamnă guvernul să folosească cât mai puțină forță pentru a restaura ordinea publică și să respecte cu strictețe principiile de bază ale ONU privind utilizarea forței și a armelor de foc; condamnă cu tărie atacurile violente din partea grupurilor din opoziție îndreptate atât împotriva unor ține civile, cât și guvernamentale; invită grupurile din opoziție să organizeze numai proteste pașnice;

5.  invită guvernul din Bangladesh să readucă forțele de securitate de stat, inclusiv poliția și RAB, în limitele legii; invită insistent autoritățile din Bangladesh să pună capăt impunității RAB, prin ordonarea unor anchete și urmăriri penale cu privire la presupusele crime ilegale comise de forțele RAB; subliniază că va monitoriza cu atenție procedurile judiciare în dosarul de crimă Narayanganj, în legătură cu care au fost arestați trei ofițeri RAB, care așteaptă procedurile judiciare ca urmare a răpirii și uciderii a șapte persoane în Narayanganj în aprilie 2014;

6.  subliniază importanța unui sistem judiciar independent, imparțial și accesibil care să sporească respectul pentru statul de drept și pentru drepturile fundamentale ale populației și a reformării Tribunalului Penal Internațional; recunoaște că acum mai mult ca niciodată este important să se consolideze încrederea populației în instituțiile judiciare, de securitate și din domeniul drepturilor omului, având în vedere amenințările din ce în ce mai puternice din partea organizațiilor teroriste precum al-Qaeda;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea referitoare la legea privind ONG-urile; îndeamnă guvernul din Bangladesh să se consulte în continuare cu grupurile independente cu privire la conținutul acestui proiect de lege și să se asigure că, dacă este adoptat în cele din urmă, acesta respectă standardele internaționale și convențiile privind drepturile civile față de care Bangladeshul și-a luat angajamentul;

8.  îndeamnă guvernul Bangladeshului să recunoască și să respecte libertatea presei și a mass‑mediei și să permită grupurilor de apărare a drepturilor omului să aibă un rol important în consolidarea răspunderii și în documentarea abuzurilor legate de drepturile omului; îndeamnă autoritățile din Bangladesh să revoce noua politică privind mass-media și să-și respecte obligațiile de a permite libera exprimare;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la cazurile recurente de violență bazată pe motive etnice și religioase; îndeamnă guvernul din Bangladesh să ofere o protecție și garanții sporite minorităților precum hindușii, budiștii și creștinii, dar și membrii grupului Bihari; salută arestarea suspecților în legătură cu atacul criminal de la mănăstirea din Boldipuku;

10. invită guvernul din Bangladesh să asigure punerea în aplicare a legilor din domeniul muncii și recomandă realizarea unor reforme suplimentare pentru a le alinia la standardele OIM, în special posibilitatea ca muncitorii să aibă libertatea de a forma sindicate și de a se alătura acestora;

11. ia act de programele de reformă din industria confecțiilor, dar îndeamnă guvernul să pună pe deplin în aplicare planul de acțiune asupra căruia a convenit cu OIM și pe care l-a semnat în mai 2013, care include recrutarea și formarea inspectorilor și realizarea unor inspecții aprofundate, cu publicarea de informații, cu privire la miile de fabrici din această țară; îndeamnă semnatarii Acordului privind siguranța împotriva incendiilor și siguranța clădirilor în Bangladesh să-și respecte angajamentele, inclusiv cu privire la despăgubirile de natură financiară acordate victimelor și la standardele minime;

12. regretă faptul că, până în iunie 2014, suma totală adunată din donațiile voluntare ale societăților către Fondul fiduciar al donatorilor s-a ridicat numai la 17 milioane USD, ceea ce înseamnă un sold de 23 de milioane USD; concluzionează, prin urmare, că principiul voluntar nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor cu privire la victimele dezastrului de la Rana Plaza și că este nevoie urgent de un mecanism obligatoriu;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Bangladesh, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.