Eljárás : 2014/2841(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0118/2014

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0118/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0025

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 163kWORD 110k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski az ECR képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról (2014/2841(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Ukrajnáról szóló 2014. július 17-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. július 22-i és augusztus 15-i, valamint az Európai Tanács 2014. augusztus 30-i, Ukrajnáról szóló következtetéseire,

–   tekintettel az EKSZ szóvivőjének az észt rendőrtiszt elrablásáról szóló 2014. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel az ukrajnai helyzetről szóló 2014. február 27-i(2), az Ukrajna elleni orosz invázióról szóló 2014. március 13-i(3), a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról szóló 2014. április 17-i(4), valamint az ukrajnai helyzetről szóló 2014. július 17-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló, 2014. február 6-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel a walesi NATO-csúcstalálkozón kiadott 2014. szeptember 5-i nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Mezőgazdasági Tanács 2014. szeptember 5-i rendkívüli ülésének eredményeire,

–   tekintettel az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló 2014. szeptember 12-i közös miniszteri nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2014 nyarán a kelet-ukrajnai konfliktus tovább fokozódott; mivel az ENSZ becslései szerint legalább 3 000 ember életét vesztette és több ezren megsebesültek, és közben civilek százezrei menekültek el a konfliktus sújtotta területekről; mivel a konfliktus gazdasági költségei, ideértve a keleti régiók újjáépítésének költségeit, súlyosan veszélyeztetik Ukrajna társadalmi és gazdasági fejlődését;

B.  mivel a háromoldalú kapcsolattartó csoport szeptember 5-én Minszkben tűzszünetben állapodott meg, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett; mivel a megállapodás egy 12 pontos jegyzőkönyvet is tartalmazott, amely foglalkozik a túszok szabadon engedésével, a humanitárius helyzet javítását célzó intézkedésekkel, az illegális fegyveres csoportok, katonai felszerelések és zsoldosok Ukrajnából történő kivonásával, valamint a Donyeck és Luhanszk régiók decentralizálásával;

C. mivel szeptember 5., péntek óta a mariupoli és donyecki repülőtér közelében többször is megsértették a tűzszünetet – főleg a reguláris orosz csapatok és a szakadárok –, és számos más helyen is próbára tették az ukrán védelmet;

D. mivel az elmúlt hetekben Oroszország növelte katonai jelenlétét Ukrajna területén, és tovább fokozta a szeparatista milíciáknak nyújtott katonai és logisztikai segítséget jelentős fegyver- és lőszerszállítmányok, páncélozott járművek és eszközök, zsoldosok és álcázott katonák folyamatos térségbe juttatásával, az EU azon kérése ellenére, hogy tegyen meg mindent a helyzet enyhítése érdekében; mivel a válság kezdete óta az Oroszországi Föderáció az ukrajnai határon csapatokat és katonai eszközöket halmozott fel,

E.  mivel Oroszország közvetlen és közvetett katonai intervenciója Ukrajnában, ideértve a Krím félsziget annektálását is, sérti a nemzetközi jogi normákat, úgymint az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, valamint az 1994. évi budapesti megállapodást; mivel Oroszország továbbra is elutasítja az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés végrehajtását (CFE),

F.  mivel az augusztus 30-i Európai Tanács Oroszország Ukrajna destabilizálására irányuló fellépéseire tekintettel javaslatokat kért az uniós korlátozó intézkedések fokozására; mivel e javaslatok szeptember 12-én hatályba léptek;

G. mivel miután 2014. március 21-én aláírták a társulási megállapodás politikai rendelkezéseit, 2014. június 27-én az EU és Ukrajna hivatalosan aláírták az említett megállapodás fennmaradó részét, amely magában foglal egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást; mivel az Európai Parlament és az ukrán parlament egy időben ratifikálták a társulási megállapodást; mivel szeptember 12-én a Bizottság bejelentette, hogy 2015. december 31-ig elhalasztja a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását; mivel ez az EU részéről Ukrajnának biztosított egyoldalú kereskedelmi kedvezmény meghosszabbítását eredményezi, amely idén november 1-jén járt volna le;

H. mivel augusztus 7-én az orosz kormány elfogadta az orosz piacról egy évre kitiltott, az EU-ból, az USA-ból, Norvégiából, Kanadából és Ausztráliából származó termékek listáját; mivel ez az EU-ra lesz a legnagyobb hatással, hiszen Oroszország az uniós mezőgazdasági termékek második legnagyobb exportpiaca és a hatodik legnagyobb a haltermékek piacán, valamint a tilalom által érintett importáruk 73%-a az EU-ból származik; mivel a jelenleg Oroszországot sújtó általános korlátozások 5 milliárd euró értékű kereskedelmi forgalmat hiúsíthatnak meg és 9,5 millió, az Unióban dolgozó ember bevételére lehetnek hatással, azon belül is leginkább a mezőgazdasági üzemekben dolgozókéra;

I.   mivel a különösen a zöldség- és gyümölcstermékek, illetve a hús- és tejtermékek ágazatát érintő, az Uniós termékek Oroszországba történő exportjára kivetett tilalom egyik lehetséges következménye, hogy túlkínálat keletkezik a belső piacon, míg az uniós haltermékek orosz piacra való exportjára vonatkozó tilalom egyes tagállamokban komoly problémákat okozhat; mivel a betiltott haltermékek értéke eléri a 144 millió eurót;

J.   mivel Oroszország Finnország, a balti államok és Észtország légterének megsértésével, valamint a Lengyelországba szállított földgáz mennyiségének csökkentésével – amely az országba irányuló orosz export 45%-át teszi ki – veszélyezteti az EU biztonságát;

K. mivel a Newportban rendezett NATO-csúcstalálkozón újra megerősítették, hogy a NATO Oroszország destabilizáló befolyásával szemben Ukrajna mellett áll, támogatást kínáltak az ukrán hadsereg megerősítésében és felszólították Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait Ukrajnából és vessen véget a Krím jogellenes annektálásának;

L.  mivel a maláj légitársaság MH17 számú járatának a Donyeck régióban való lelövése felháborodást váltott ki a nemzetközi és európai közvéleményben; mivel az ENSZ és az EU a baleset körülményeinek alapos kivizsgálását követelte, és mivel a felelősök bíróság elé állítása morális és jogi kötelezettség;

1.  üdvözli a minszki tűzszüneti megállapodás aláírását, és felhívja a feleket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést annak teljes körű és jóhiszemű betartására, egy valódi békefolyamat előkészítése érdekében, beleértve az ukrán határok EBESZ által hitelesített állandó és hatékony ellenőrzését, az orosz csapatok, illegális fegyveres csoportok, katonai felszerelések és zsoldosok Ukrajna nemzetközileg elismert területéről történő teljes és feltétel nélküli kivonását és a túszok szabadon bocsátását; sajnálatosnak tartja, hogy – főképp – az orosz erők és a szakadárok folyamatosan megsértik a tűzszünetet, és hogy továbbra is folyamatosan építik ki kapacitásaikat;

2.  az összes felet felszólítja a tűzszünet betartására, és arra, hogy tartózkodjanak minden olyan fellépéstől vagy művelettől, amely veszélybe sodorhatja a megállapodást; ugyanakkor komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a tűzszünet ürügyként szolgál az orosz csapatoknak az átcsoportosításhoz, hogy folytathassák a Krím-félszigethez és azon túl a Dnyeszter-melléki területekhez vezető „szárazföldi folyosó” kialakítására irányuló offenzívájukat;

3.  határozottan elítéli az Oroszországi Föderációt, amiért hadüzenet nélküli „hibrid” háborút folytat Ukrajna ellen reguláris orosz haderők bevetésével és illegálisan felfegyverzett csoportok támogatásával; hangsúlyozza, hogy az orosz vezetés ezen intézkedései nemcsak Ukrajna egységét és függetlenségét fenyegetik, hanem az egész európai kontinens számára is fenyegetést jelentenek; felszólítja Oroszországot, hogy haladéktalanul vonja vissza az összes katonai erőt és eszközt Ukrajnából, és tiltsa meg a harcosok és fegyverek Kelet-Ukrajnába való áramlását, továbbá szüntesse be az ukrán földön tevékenykedő szakadár erők közvetlen vagy közvetett támogatását;

4.  ismét kifejezi Ukrajna függetlensége, szuverenitása, területi integritása, határainak sérthetetlensége és európai törekvéseihez való joga iránti elkötelezettségét; ismételten hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösség nem fogja elismerni a Krím és Szevasztopol illegális annektálását vagy a donbaszi „kváziköztársaságok” létrehozására irányuló kísérleteket; üdvözli az EU arra irányuló határozatát, hogy megtiltja a Krímből származó importokat, kivéve, ha azokat az ukrán hatóságok által kiadott származási bizonyítvány kíséri; elítéli továbbá a krími ukrán állampolgárok esetében a kényszerített útlevélkiadást, az ukránok és krími tatárok üldözését és az önjelölt vezetők által az olyan krími polgárok ellen tett fenyegető kijelentéseket, akik kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy szavazzanak a következő parlamenti választásokon;

5.  hangsúlyozza, hogy az EBESZ alapvető szerepet játszik az ukrajnai konfliktus megoldásában, tekintettel a fegyveres konfliktusok és válságok kezelése terén szerzett tapasztalataira és arra, hogy e szervezetnek az Oroszországi Föderáció és Ukrajna is tagja; felszólítja az EU tagállamait, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét és a Bizottságot, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy erősítsék és terjesszék ki az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő misszióját mind a tapasztalt személyzet, mind a logisztika és az eszközök vonatkozásában; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EBESZ minden további késedelem nélkül ellenőrizze az ukrán-orosz határ szakadárok kezén lévő minden egyes szakaszát;

6.  hangsúlyozza, hogy a reformoknak és a társulási menetrendnek az Ukrajna területi integritásának és egységének biztosításáért folyó küzdelemmel párhuzamosan folytatódnia kell; hangsúlyozza, hogy e két feladat elválaszthatatlanul és egymást segítő módon összekapcsolódik; kiemeli a békés párbeszéd és decentralizáció szükségességét, amely biztosítja, hogy az egész terület feletti uralom a központi kormány kezében maradjon, garantálva Ukrajna egységét; hangsúlyozza a társadalom különböző közösségei közötti bizalomépítés szükségességét, és fenntartható megbékélési folyamatot szorgalmaz; hangsúlyozza ezzel összefüggésben annak fontosságát, hogy befogadó nemzeti párbeszéd jöjjön létre, és hogy a felek tartózkodjanak a gyűlöletbeszédtől és az olyanfajta retorikától, amely tovább súlyosbíthatja a konfliktust; hangsúlyozza, hogy az ilyen befogadó párbeszédbe be kell vonni a civil társadalmi szervezeteket és valamennyi régió polgárait, valamint a kisebbségeket;

7.  üdvözli, hogy az ukrán parlament és az Európai Parlament egyidejűleg ratifikálta a társulási megállapodást/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást; úgy véli, hogy ez fontos lépés, és mindkét oldalon a sikeres végrehajtás melletti elköteleződést mutatja; tudomásul veszi a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásának 2015. december 31-ig történő elhalasztását, és ennek következtében az egyoldalú kereskedelmi intézkedések meghosszabbítását, ami valójában a megállapodás aszimmetrikus végrehajtását jelenti; elítéli az Oroszország által tett rendkívüli intézkedéseket és az általa folytatott nyomásgyakorlást; kijelenti, hogy a megállapodás sem most, sem később nem módosítható, és hogy az Európai Unió a ratifikáción keresztül ezt egyértelművé tette; kéri a tagállamokat, hogy tegyenek gyors előrelépéseket az Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatában; tudomásul veszi az Ukrajna, Oroszország és az EU által az EU–Ukrajna közötti társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról jelenleg folytatott konzultációt, és reméli, hogy ez segít megoldani a félreértéseket;

8.  hangsúlyozza, hogy a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáig hátralévő következő hónapokat Ukrajna politikai rendszerének, gazdaságának és társadalmának szükséges átalakítására és korszerűsítésére kell felhasználni, a társulási menetrenddel összhangban; üdvözli a Porosenko elnök által bejelentett reformprogramot, mely korrupcióellenes törvényekre, decentralizációra és amnesztiára is kiterjed; kéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy sürgősen dolgozzanak ki egy átfogó és nagyratörő pénzügyi segélycsomagot Ukrajna – különösen a Kelet-Ukrajnában élők – számára, a politikai megoldásra és a nemzeti megbékélésre irányuló munka támogatása céljából;

9.  tudomásul veszi az ukrán parlament által szeptember 16-án elfogadott, a luhanszki és a donyecki régiók egyes körzeteinek különleges jogállásáról szóló törvényt, valamint az amnesztiáról szóló törvényt, amelyek az Ukrajna elnöke által jegyzett béketerv végrehajtása keretében jelentősen hozzájárulnak a helyzet enyhítéséhez;

10. támogatja az EU által az orosz agresszióra válaszul a nyár folyamán elfogadott, Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseket, és tudomásul veszi ezek 2014. szeptember 12-i végrehajtását; véleménye szerint a szankciókat úgy kell megállapítani, hogy a Kremlhez közeli vállalatok ne tudják megkerülni azokat; felszólítja az Európai Uniót, hogy szorosan kísérje figyelemmel a gazdasági együttműködés olyan formáit mint a részvénycsereügylet és a közös vállalkozás;

11. felszólítja a tagállamokat és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy fogadjanak el egyértelmű feltételeket, amelyek által – amennyiben teljesítik őket – megelőzhető az Oroszország ellen irányuló új korlátozó intézkedések bevezetése, illetve elérhető a korábbi intézkedések megszüntetése; úgy véli, hogy ezeknek a feltételeknek magukban kell foglalniuk a következőket: az orosz csapatok és zsoldosok teljes körű kivonása Ukrajna területéről; a fegyverek és hadi felszerelések terroristák részére történő szállításának megszüntetése; a tűzszüneti megállapodás Oroszország általi teljes körű betartása; a tűzszüneti megállapodás hatékony nemzetközi ellenőrzésének és felügyeletének kialakítása; valamint az Ukrajna által az ország területének egésze fölött gyakorolt ellenőrzés visszaállítása; arra kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy addig egy szankciót se oldjanak fel, ameddig ezek a feltételek nem teljesülnek, és továbbra is legyenek készek újabb szankciók bevezetésére, amennyiben Oroszország bármely olyan lépést tesz, ami aláássa a tűzszüneti megállapodást vagy tovább fokozza az Ukrajnán belüli feszültségeket;

12. emlékeztet arra, hogy az EU által hozott korlátozó intézkedések közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, hogy az Orosz Föderáció a Krím illegális annektálásával és Ukrajna destabilizálásával megsértette a nemzetközi jogot, ugyanakkor az Orosz Föderáció által többek között Ukrajna – és a keleti partnerség olyan más országai, amelyek a közelmúltban társulási megállapodást kötöttek Unióval – ellen hozott kereskedelmi intézkedései nem indokoltak; arra kéri az Uniót, hogy fontolja meg Oroszország kizárását a nukleáris együttműködésből és a Swift rendszerből;

13. kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az orosz „ellenlépések” hatását és hozzon gyors intézkedéseket az orosz kereskedelmi korlátozások által leginkább sújtott termelők támogatására; üdvözli az EU Mezőgazdasági Tanácsa által szeptember 5-én elfogadott intézkedéseket, és sürgeti a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy miként lehet lehetővé tenni az EU számára, hogy a jövőben jobban tudja kezelni az ehhez hasonló válságokat, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy jelentős és kellő idejű támogatást nyújtson az érintett európai gyártóknak; sajnálatosnak tartja a romlandó zöldségek és gyümölcsök piacát érintő sürgősségi piactámogatási intézkedések felfüggesztését, ugyanakkor elítéli a támogatással való visszaélés bármely formáját; kéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő egy új programot;

14. kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a mezőgazdaság, élelmiszeripar, halászat és akvakultúra piacait, hogy a bekövetkező változásokról értesíthesse a Tanácsot és az Európai Parlamentet, és hogy felmérhesse azon intézkedések hatását, amelyeket esetlegesen az érintett termékek listájának kibővítése és a 125 millió eurós költségvetési keret növelése érdekében hoznak; arra kéri a Bizottságot, hogy fellépése ne csak piaci intézkedésekre korlátozódjon, hanem hozzon középtávú intézkedéseket az Unió harmadik országok piacain való jelenlétének megerősítésére (pl. promóciós tevékenységek);

15. mérlegeli annak lehetőségét, hogy a mezőgazdasági alapokon kívül más uniós alapokból is merítsen, hiszen a válság elsősorban és leginkább politikai természetű és nem piaci hiányosságok vagy rossz időjárási körülmények okozzák;

16. hangsúlyozza, hogy Oroszországban a közép- és hosszú távú politikai és gazdasági stabilitás és fejlődés a valódi demokrácia kialakulásától függ, és kiemeli, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jövőbeni alakulása a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletének Oroszországon belüli megerősítésére irányuló erőfeszítésektől függ;

17. elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a kelet-ukrajnai illegális fegyveres csoportok által fogva tartott túszokat elengedték, és felszólít az Orosz Föderációban fogva tartott ukrán foglyok szabadon bocsátására; felhívja a figyelmet különösen a szakadárok által júniusban foglyul ejtett ukrán önkéntes, Nagyezsda Szavcsenko esetére, akit elfogása után Oroszországba vittek, ahol jelenleg is fogva tartják;

18. üdvözli a NATO arra irányuló ismételt ígéretét, hogy elsődleges fontosságú kérdésként kezeli a közös biztonság ügyét, valamint a Washingtoni Szerződés 5. cikke iránti elkötelezettségét; üdvözli a Newportban rendezett NATO-csúcstalálkozón született arra irányuló határozatokat, hogy növeljék a keleti szövetségesek biztonsági szintjét, beleértve egy nagyon magas készültségű közös haderő (VJTF) létrehozását, folyamatos, rotáló NATO katonai jelenlétet és a logisztikai infrastruktúra kialakítását, valamint annak elősegítését, hogy Ukrajna képes legyen saját biztonságáról gondoskodni; megjegyzi, hogy a tagállamok kétoldalú szinten biztosíthatják Ukrajnának a biztonsághoz és védelemhez szükséges fegyvereket, technológiát és tudást;

19. kiemeli a maláj légitársaság MH17 számú járata lezuhanásának okaira vonatkozó – a Holland Biztonsági Testületre bízott – független, gyors és teljes körű vizsgálat, valamint a gép lezuhanásáért felelősök felelősségre vonásának fontosságát; emlékeztet arra, hogy a Holland Biztonsági Testület kiadta az MH17-es járat 2014. szeptember 9-i lezuhanásának kivizsgálásáról készült előzetes jelentését; hangsúlyozza, hogy az eddigi előzetes eredmények alapján nem találtak a repülőgéppel vagy a személyzettel kapcsolatos semmiféle technikai vagy működési problémára utaló jelet, és hogy az első részen megfigyelhető sérülés nyomai arra utalnak, hogy a gépen számos kívülről érkező nagy energiájú tárgy fúródott át; elítéli, hogy a lázadók még mindig nem biztosítanak akadálytalan hozzáférést a repülőgép lezuhanásának körülményeit vizsgálók számára, és mindkét oldalt felszólítja, hogy tegyék lehetővé az azonnali hozzáférést;

20. határozottan úgy véli, hogy az EU részéről az egyetlen lehetséges válasz Oroszország fenyegetéseire, ha egységesen lép fel és közös álláspontot képvisel; úgy véli, hogy az EU-nak újra kell gondolnia Oroszországgal folytatott kapcsolatait, le kell mondania a stratégiai partnerség koncepciójáról és új, egységes megközelítést kell kialakítania;

21. súlyos aggodalmának ad hangot a katasztrofális kelet-ukrajnai humanitárius helyzet kapcsán, különösen gondolva a következő télre; rámutat, hogy sürgősen humanitárius segítséget és segélyt kell biztosítani a konfliktus által sújtott területek lakossága, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültek számára; üdvözli a Bizottság közelmúltbeli, arra vonatkozó döntését, hogy 22 millió euró értékben mozgósít humanitárius segélyt és fejlesztési támogatást Ukrajna számára; további sürgős erőfeszítésekre szólít fel az EU égisze és teljes körű felügyelete alatt, ideértve egy humanitárius segélykonvoj indítását a leginkább rászorulók támogatására; emlékeztet arra, hogy a Kelet-Ukrajnába irányuló humanitárius segély helyszínre juttatását a nemzetközi humanitárius jogszabályok, illetve az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek teljes mértékű tiszteletben tartásával, valamint az ukrán kormánnyal, az ENSZ-el és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával (ICRC) való szoros együttműködésben kell végrehajtani;

22. sürgeti a Bizottságot, hogy kezdje meg az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás harmadik nagyra törő csomagjának előkészítését, valamint vállaljon vezető szerepet az Ukrajnát célzó adományozói konferencia szervezésében, amelyre a tervek szerint 2014 vége előtt kerül sor nemzetközi szervezetek, nemzetközi pénzügyi intézmények és civil társadalmi szervezetek részvételével; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzetközi közösség elkötelezze magát az ukrajnai gazdasági és politikai stabilizáció és reform mellet;

23. elismerését fejezi ki az ukrán hatóságok által az oktatáshoz való jog biztosítására és különösen arra irányuló erőfeszítések miatt, hogy valamennyi gyermek mihamarabb visszatérhessen az iskolákba a konfliktus által érintett területeken; emlékeztet az erőszakos cselekményeknek közvetlenül kitett gyermekeknek nyújtandó pszichológiai segítség fontosságára;

24. határozottan elítéli az észt hírszerző tiszt észt területről történő jogtalan elrablását és Oroszországba hurcolását, és felszólítja az orosz hatóságokat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon Eston Kohvert és tegyék lehetővé Észtországba történő biztonságos hazatérését;

25. felhívja a figyelmet a közelmúlt hiteles jelentéseire, amelyek beszámolnak arról, hogy főként reguláris orosz csapatok és szeparatisták – de esetenként kormányzati erők is – megsértik az emberi jogokat a konfliktus által sújtott területeken; támogatja az ukrán kormányhoz intézett felhívást arra, hogy hozzon létre egy egységes, rendszeresen frissített nyilvántartást a jelentett emberrablási esetekről, és támogatja az erőszakkal való visszaélésre, a rossz bánásmódra vagy kínzásra vonatkozó állítások alapos és pártatlan kivizsgálását;

26. üdvözli, hogy a Bizottság elfogadta a vízumliberalizációs cselekvési terv Ukrajna általi végrehajtásáról szóló negyedik eredményjelentést, továbbá üdvözli a Tanácsnak a végrehajtás második szakaszába való belépésre irányuló határozatát; ragaszkodik az EU és Ukrajna közötti vízummentességi rendszer gyors véglegesítéséhez, ami konkrét válasz a Majdanon tüntető emberek európai törekvéseire; eközben ismét felszólít átmeneti, rendkívül egyszerű és olcsó vízumeljárások bevezetésére;

27. szorgalmazza az Ukrajna gázellátásáról szóló háromoldalú megbeszélések folytatását annak érdekében, hogy megoldást találjanak a júniusban felfüggesztett gázellátás helyreállítására; ismét hangsúlyozza, hogy az EU szomszédos államaiból Ukrajnába áramló ellenirányú gázáramlás segítségével kell biztosítani a gázellátást;

28. felhívja az EU-t, hogy a földgáz tárolását, a rendszerösszekötőket és az ellenirányú áramlásra alkalmas rendszereket stratégiai eszközként kezelje, és ezért e kulcsfontosságú ágazatokban szabályozza a harmadik felek mint üzleti szerződő felek részesedését; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy halasszák el az Oroszországgal tervezett energetikai – köztük a Déli Áramlat gázvezetékre vonatkozó – megállapodásaik megkötését;

29. kiemeli, hogy radikálisan növelni kell az Unió energiabiztonságát, -függetlenségét és a külső nyomással szembeni ellenálló képességét az energiaágazat konszolidációja, az energiainfrastruktúrának az Unió szomszédos államaiban történő fejlesztése és az ezen országok és az EU közötti rendszerösszekötők fejlesztése révén, az Energiaközösség célkitűzéseivel összhangban, valamint egy teljes körűen működő szabad európai gázpiac kiépítése érdekében a lehető legsürgősebben végre kell hajtani a közös érdekű, prioritást élvező projekteket;

30. üdvözli a francia kormány arra vonatkozó döntését, hogy leállítja a Mistral helikopter-hordozók szállítását, és felszólítja az összes tagállamot, hogy képviseljenek hasonló álláspontot az uniós szankciók által nem érintett exportok vonatkozásában, különösen a fegyverek és a kettős felhasználású anyagok tekintetében; emlékeztet arra, hogy ez a szerződés ellentmond az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének, illetve a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008-as közös álláspontnak; felszólítja az EU tagállamait, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a fegyverekre vonatkozó kereskedelmi embargót és a kettős felhasználású termékek exportjára vonatkozó tilalmat a katonai végfelhasználók tekintetében;

31. üdvözli azt a döntést, hogy 2014. október 26-án előrehozott választásokat rendezzenek Ukrajnában és szabad és tisztességes választások megrendezését várja a kormánytól; felszólítja Ukrajnát, hogy tegye átláthatóvá a pártok és politikai kampányaik finanszírozását, és hogy körültekintően vizsgálják meg az EBESZ/ODIHR választási megfigyelő missziója által a legutóbbi elnökválasztásokkal kapcsolatban megfogalmazott megállapításokat és következtetéseket; reméli, hogy határozott többség támogatja majd a megoldásra váró fontos kérdéseket és szükséges reformokat; elkötelezett amellett, hogy választási megfigyelőket küldjön a választások figyelemmel kísérésére és komoly nemzetközi választási megfigyelő misszió felállítását szorgalmazza a nehéz körülmények között sorra kerülő kulcsfontosságú választások felügyeletére;

32. hangsúlyozza, hogy Oroszországnak minden eddiginél kevesebb alapja van kritizálni az EU és Ukrajna között létrejött megállapodást vagy arra, hogy indokolatlan kereskedelmi korlátozásaokkal és katonai agresszióval reagáljon rá; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez az új fejlemény arra ösztönzi Oroszországot, hogy még inkább a megfélemlítés politikáját alkalmazza Ukrajnával szemben, és bevonja saját befolyási övezetébe; attól tart, hogy a konfliktus átterjed Grúziára és Moldovára is;

33. sajnálatosnak tartja, hogy az orosz vezetés az EU keleti partnerségét saját politikai és gazdasági érdekei veszélyeztetésének tekinti; hangsúlyozza, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: Oroszországnak nyeresége származik a megnövekedett kereskedelmi és gazdasági tevékenységekből, miközben Oroszország biztonságát is növeli egy stabil és kiszámítható szomszédság; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Oroszország a kereskedelmet használja fel arra, hogy destabilizálja a régiót, azáltal, hogy számos behozatali tilalmat rendelt el a Moldovából és Ukrajnából származó termékekre, és legutóbb azáltal, hogy felmondta a Független Államok Közössége (FÁK) tagjaként Ukrajnával, Grúziával és Moldovával kötött szabadkereskedelmi megállapodást, visszaállítva ezzel a legnagyobb kedvezményt élvező országokra érvényes vámtételeket az ezen országokból érkező termékek esetében;

34. e tekintetben ismét hangot ad azon véleményének, hogy ez a megállapodás nem a végső célja az EU és Ukrajna közötti kapcsolatoknak; továbbá rámutat arra, hogy az EUSZ 49. cikke szerint Ukrajna a többi európai államhoz hasonlóan rendelkezik európai perspektívával, és kérheti az Európai Unióba való felvételét, amennyiben elkötelezi magát a demokrácia elvei mellett, tiszteletben tartja az alapvető szabadságjogokat, az emberi és a kisebbségi jogokat, valamint biztosítja a jogállamiságot;

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0009.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0170.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0248.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0457.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0009.

(6)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0101.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat