Процедура : 2014/2971(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0295/2014

Внесени текстове :

RC-B8-0295/2014

Разисквания :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2014)0066

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 153kWORD 83k
26.11.2014
PE539.018v01-00}
PE539.020v01-00}
PE539.022v01-00}
PE539.024v01-00}
PE539.026v01-00}
PE539.031v01-00} RC1
 
B8-0295/2014}
B8-0297/2014}
B8-0299/2014}
B8-0301/2014}
B8-0303/2014}
B8-0308/2014} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8‑0295/2014)

EFDD (B8‑0297/2014)

Verts/ALE (B8‑0299/2014)

S&D (B8‑0301/2014)

ALDE (B8‑0303/2014)

PPE (B8‑0308/2014)


Ирак: отвличане и малтретиране на жени (2014/2971(RSP))


Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Елмар Брок, Джовани Ла Вия, Мишел Алио-Мари, Павел Свобода, Филип Жювен, Ярослав Валенса, Мария Габриел, Дейвид Макалистър, Лоренцо Чеза, Франк Пруст, Петри Сарвамаь Андрей  Пленкович, Богдан Брунон Вента, Моника Маковей, Дубравка Шуйца, Яромир Щетина, Едуард Кукан, Йерун Ленарс, Шон Кели, Иржи Поспишил, Барбара Матера, Марияна Петир, Давор Иво Щир, Томаш Здеховски, Чаба Шогор, Габриелюс Ландсбергис, Давор Иво Щир, Марияна Петир, Томаш Здеховски   Барбара Матера, Агнешка Козловска-Райевич, Станислав Полчак, Лара Коми, Масимилиано Салини, Ивана Малетич от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Елена Валенсиано Мартинес-Ороско, Ана Гомеш, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Силвия Коста, Кристина Либацка, Гофредо Мария Бетини, Едуар Мартен, Димитрис Пападакис, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Анди Кристя, Мирослав Похе, Мириам Дали, Пиер Антонио Панцери, Марк Тарабела, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ева Каили от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Дейвид Камбъл Банърман, Ружа Томашич, Яна Житнянска, Джефри Ван Орден, Ришард Чарнецки от името на групата ECR
Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Хуан Карлос Хираута Видал, Фернандо Маура Барандиаран, Павел Теличка, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Марите Схаке, Луи Мишел, Петър Йежек, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Дита Харанзова, Йозо Радош, Хавиер Нарт, Антанас Гуога, Урмас Пает, Иван Яковчич от името на групата ALDE
Алън Смит, Барбара Лохбилер, Мишел Раймон, Джийн Ламбърт, Бодил Себальос, Ернест Уртасун, Жорди Себастиа, Юдит Саргентини, Улрике Луначек, Хейди Хаутала, Райнхард Бютикофер, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (2014/2971(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно кризата, свързана с ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак, от 20 октомври 2014 г.,

–   като взе предвид Резолюция S-22/1на Съвета по правата на човека към ООН от 1септември 2014 г. относно положението с правата на човека в Ирак в контекста на злоупотребите, извършени от така наречената Ислямска държава в Ирак и Леванта и от свързани с нея групи,

–   като взе предвид доклада до ООН на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република, озаглавен „Върховенство на терора: животът под режима на ИДИЛ в Сирия“, от 14 ноември 2014 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, както и резолюцията си от 17 януари 2013 г. относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак(1),

–   като взе предвид Резолюция 2106 (2013) на Съвета за сигурност на ООН от 24 юни 2013 г. относно сексуалното насилие по време на въоръжени конфликти и постконфликтни ситуации,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Ирак е страна,

–   като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), по която Ирак е страна, и Резолюция 1325 от 2000г. на Съвета за сигурност на ООН;

–   като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че т.нар. Ислямска държава (ИД) е извършила многобройни жестокости, които представляват престъпления срещу човечеството, включващи масови убийства, екзекуции, постановени от самозвани съдилища на ИД, налагане на сурово тълкуване на законите на шериата, сексуално насилие срещу жени и деца, поробване, изнасилване, насилствени бракове, трафик на хора, разселване и отвличане, които са причина за катастрофална хуманитарна криза и разселване на голям брой лица от районите под неин контрол;

Б.  като има предвид, че членовете на етнически и религиозни малцинства, по-специално християнски, язидски, туркменски, шабакски, какайски, сабейски и шиитски общности, както и много араби и сунити са били мишена на ИД в Мосул и околните райони, включително Синджар и Тал Афар;

В.  като има предвид, че според „Хюман райтс уоч“ 3133 язиди са отвлечени и убити от ИД, или са изчезнали след нападенията на ИД от началото на август; като има предвид, че този списък включва 2305 лица, за които се предполага, че са били отвлечени, от които 412 деца; като има предвид, че ИД приобщава пленени язидски деца;

Г.  като има предвид, че през октомври 2014 г. разследващи от ООН са заявили, че между 5000 и 7000 жени също са държани в импровизирани центрове за задържане, откъдето са били извеждани и или продавани в принудително робство, или предавани на джихадистите за наложници; като има предвид, че се счита, че само в град Тал Афар се намират около 3500 жени и деца в пет центъра за задържане;

Д. като има предвид, че ИД и други джихадистки екстремисти в Ирак и Сирия са причинили бежански потоци, запълващи бежанските лагера в Турция, Ливан и Йордания, където жените и момичетата по-специално са поставени при тежки хуманитарни условия и са изключително уязвими за тормоз, сексуално насилие, принудителни бракове и други злоупотреби;

Е.  като има предвид, че трансграничният характер на ИД и свързаните с нея терористични групи е въпрос от глобално значение;

Ж.  като има предвид, че Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) е дълбоко загрижена за способността на международната общност да отговори на неотложните нужди в Ирак през зимата, по-специално за наскоро разселените лица;

З.  като има предвид, че единството, суверенитетът и териториалната цялост на Ирак са от основно значение за стабилността и икономическото развитие на страната и региона;

1.  осъжда най-категорично системните нарушения и злоупотреби с правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право, произтичащи от действията, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групи, които представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; категорично осъжда, по-конкретно, насилието срещу лица поради тяхната религиозна и етническа принадлежност, както и насилието срещу жени и деца;

2.  решително осъжда многобройните зверства, извършени от ИД и насочени специално към жените, които са равносилни на престъпления срещу човечеството, като отвличания, изнасилвания и други форми на сексуално насилие, принуждаване към робство, насилствени бракове и насилствена смяна на религията; подчертава, че е необходимо лицата, извършили такива нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, да бъдат подведени под отговорност;

3.  подчертава, че децата следва да бъдат незабавно върнати при семействата им, следва да се сложи край на принудителните бракове и сексуалното малтретиране и да бъдат освободени незабавно всички задържани от ИД цивилни лица, и най-вече жените;

4.  призовава правителството на Ирак да ратифицира Римския статут за създаване на Международния наказателен съд (МНС), за да се даде възможност на МНС за съдебно преследване на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени от ИД;

5.  призовава правителството на Ирак да утвърди и защити правата на човека, като ангажира всички сегменти на иракското общество в дух на национално единство и помирение, спазване на правата на човека и на международното хуманитарно право в усилията за справяне с ИД; предлага своята подкрепа за правителството в изграждането на по-справедливо и по-приобщаващо общество, което защитава и насърчава правата на жените;

6.  приветства усилията на международната общност и най-вече на САЩ да подкрепят иракските национални и местни органи в борбата им срещу ИД, за спиране на напредването на ИД и за улесняване на достъпа за хуманитарната помощ; подкрепя световната коалиция срещу ИД и нейните усилия да води борба с нея, включително и с военни средства; настоятелно призовава международната общност да предостави необходимата животоспасяваща помощ за хората в Ирак през зимата, в това число за язидските семейства, които са все още на планината Синджар и защитават храмове си от разрушаване от ИД;

7.  призовава всички регионални действащи лица да направят всичко възможно за преустановяването на всякакви дейности на държавни или частни органи, свързани с пропагандирането и разпространяването на екстремистки ислямски идеологии чрез думи и действия; призовава международната общност и най-вече ЕС да улесни регионалния диалог относно проблемите в Близкия изток и да включи всички важни заинтересовани страни, по-специално Иран и Саудитска Арабия;

8.  призовава настоятелно ООН, по-специално специалния докладчик относно насилието срещу жените, г-жа Рашида Манджу, да направи всичко възможно да се открият жертвите, да се разследват и установят фактите и обстоятелствата при злоупотребите и нарушенията срещу момичета и жени, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групировки в Ирак и Сирия, с оглед предотвратяване на безнаказаността и гарантиране на пълна отчетност; изразява подкрепата си за работата на специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти, Зайнеб Хава Бангура;

9.  призовава международните хуманитарни агенции, работещи в Ирак, включително агенциите на ООН, да увеличат медицинските услуги и услугите по консултиране за разселените лица, избягали в резултат на напредването на ИД, като обръщат специално внимание на потребностите на оцелелите от сексуалното насилие и на децата;

10. отново призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите членки да предприемат конкретни мерки за подобряване на положението на жените в Ирак и за гарантиране на тяхната свобода и зачитането на основните им права, както и да приемат мерки, за да се предотвратят експлоатацията на жените и децата и злоупотребите и насилието срещу тях; изразява особена загриженост във връзка със засилването на всички форми на насилие срещу жени от общността на язидите, които биват лишавани от свобода, изнасилвани, сексуално малтретирани и продавани от членовете на ИД; призовава по-конкретно държавите членки да засилят политиките по такъв начин, че да отговорят на потребностите на оцелелите, и да установят механизъм, който да позволи травматизирани жени от Сирия и Ирак, особено жени от общността язиди, да получават специални посттравматични съвети, адаптирани към техните нужди;

11. убеден е, че спешната хуманитарна помощ и защита трябва да бъдат допълнени с дългосрочни стратегии в подкрепа на социално-икономическите права и възможности за препитание на завърналите се жени, вътрешно разселените жени и жените бежанци, по-добро ръководство и участие, с оглед да им се предостави възможност да избират трайни решения, които да са подходящи за техните нужди; счита, че е необходимо да се намери решение за специфичните рискове и конкретни потребности на различните групи жени, които са подложени на множествени и взаимно пресичащи се форми на дискриминация;

12. осъжда факта, че с напредването на ИД са били осъществявани актове на насилие и убийства срещу ЛГБТ иракчани при пълна безнаказаност; отбелязва, че въпреки че ЛГБТ иракчаните не са единствената група, изложена на риск в настоящата криза и настоящия конфликт, тяхното положение е изключително уязвимо предвид ограничената подкрепа от семейството и общността и недостатъчната правителствена защита; отбелязва, че ЛГБТ иракчаните продължават да бъдат маргинализирани и изложени на риск в бежанските общности или в някои приемащи общества; призовава иракското правителство да осигури защита за ЛГБТ лицата;

13. изразява съжаление, че в резултат от годините на диктатура и конфликти животът на иракските жени значително се е влошил; призовава за утвърждаване и прилагане на Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, за да се гарантира участието на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на демокрация; заявява, че без участието на жените в процеса на вземане на решения няма да има реална защита, нито истинска сигурност за жените в Ирак;

14. призовава за съгласувани международни усилия в тясно сътрудничество с мюсюлманските държави, организации и общности за противопоставяне на радикалната салафистка/уахабитска идеология, която подкрепя и вдъхновява действията на ИВ и свързаните с нея терористични организации и се превръща в нарастваща заплаха за сигурността на държавите членки на ЕС; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки, в диалога им с държавите от Персийския залив, да изказват сериозни опасения относно продължаващите салафистки/уахабитски усилия за приобщаване в много преобладаващо мюсюлмански държави и мюсюлмански общности в световен мащаб от участници от тези държави;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан, генералния секретар на Организацията на обединените нации и Съвета на Организацията на обединените нации по правата на човека.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0022.

Правна информация - Политика за поверителност