Postupak : 2015/2512(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0006/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0006/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 67k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE547.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


o slučaju dvojice talijanskih marinaca (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López u ime Kluba zastupnika S&D-a
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o slučaju dvojice talijanskih marinaca (2015/2512(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

–   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezine dodatne protokole,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, posebno njegove članke 9., 10. i 14.,

–   uzimajući u obzir izjave Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednice Komisije o slučaju talijanskih marinaca Massimiliana Latorrea i Salvatorea Gironea,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o pomorskom piratstvu(1),

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona od 6. siječnja 2015. kojom poziva dvije zemlje, Italiju i Indiju, da pokušaju pronaći razumno i obostrano prihvatljivo rješenje,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je u noći 15. veljače 2012. tijekom putovanja iz Singapura u Džibuti talijanski trgovački brod Enrica Lexie u blizini obale Kerale u Indiji naišao na koćaricu St Anthony;

B.  budući da je na brodu Enrica Lexie bilo šest marinaca koji su ga štitili od mogućih piratskih napada; budući da su, zbog straha od mogućeg piratskog napada, prema brodu koji se približavao ispaljeni hici upozorenja i da su pritom tragično poginuli indijski ribari Valentine, poznat kao Jelastine, i Ajeesh Pink;

C. budući da su se 19. veljače 2012. pripadnici indijske policije ukrcali na talijanski brod, zaplijenili oružje marinaca i uhitili dvojicu od njih koje su identificirali kao odgovorne za otvaranje paljbe prema ribarskom brodu;

D. budući da je zbog tih događaja došlo do diplomatskih tenzija s obzirom na pravnu nesigurnost u vezi sa slučajem dvojice talijanskih marinaca; budući da nakon tri godine indijske vlasti još nisu podigle optužnicu;

E.  budući da je Massimiliano Latorre, jedan od vojnika, napustio Indiju kako bi četiri mjeseca proveo kod kuće nakon što je doživio moždanu ishemiju i da mu je i dalje potrebna liječnička njega, te budući da se g. Girone još nalazi u talijanskom veleposlanstvu u Indiji;

F.  budući da, dok se obje strane pozivaju na međunarodno pravo, Italija tvrdi da se incident dogodio u međunarodnim vodama te da bi se marincima trebalo suditi u Italiji ili pred nekim međunarodnim sudom; međutim, budući da Indija smatra da može suditi marincima jer se incident dogodio u obalnim vodama koje su pod indijskom nadležnošću;

G. budući da je 15. listopada 2014. ondašnja Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton dala izjavu o ponašanju indijskih vlasti, pozivajući vladu da nađe brzo i zadovoljavajuće rješenje u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora i međunarodnim pravom;

H. budući da je 16. prosinca 2014. nova Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini izrazila razočaranje zbog nedostatka blagonaklonosti prilikom odgovora na molbu koju je uložio Massimiliano Latorre kako bi mu se produžio boravak u Italiji radi liječenja;

I.   budući da su ta dva marinca europski građani i budući da su 15. veljače 2012. bili na talijanskom trgovačkom brodu koji je plovio otvorenim morem u blizini savezne države Kerale te da su na njemu obavljali svoju dužnost u sklopu međunarodnih protupiratskih aktivnosti kojima je EU snažno predan;

1.  izražava duboko žaljenje zbog tragične smrti dvojice indijskih ribara i upućuje izraze sućuti;

2.  ističe da bi se s posljedicama događaja od 15. veljače 2012. ipak trebalo postupati isključivo u skladu s načelima vladavine prava, uz puno poštovanje ljudskih i zakonskih prava onih koji su navodno umiješani;

3.  izražava veliku zabrinutost zbog toga što su talijanski marinci pritvoreni bez optužnice; ističe da se marinci moraju vratiti u domovinu; ističe da je veliko odugovlačenje i ograničavanje slobode kretanja marinaca neprihvatljivo te da predstavlja ozbiljno kršenje njihovih ljudskih prava;

4.  žali zbog načina na koji se postupalo s tim pitanjem i podržava napore svih uključenih strana da se hitno pokušaju dogovoriti oko razumnog i obostrano prihvatljivog rješenja u interesu svih obitelji, i indijskih i talijanskih, kao i u interesu obiju država;

5.  nada se da će, uzimajući u obzir stajališta Italije kao države članice o događajima povezanima s incidentom, nadležnost pripasti talijanskim vlastima ili međunarodnom arbitražnom tijelu;

6.  poziva Visoku predstavnicu EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da poduzme sve potrebne mjere za zaštitu talijanskih marinaca kako bi se postiglo brzo i zadovoljavajuće rješenje slučaja;

7.  podsjeća Komisiju na važnost isticanja stanja ljudskih prava u okviru odnosa s Indijom te stoga i važnost razmatranja dodatnih mjera radi lakšeg postizanja pozitivnog rješenja tog slučaja;

8.  podsjeća na to da bi diplomatsko predstavništvo EU-a trebalo štititi prava i sigurnost građana EU-a u trećim zemljama te aktivno djelovati u cilju zaštite temeljnih ljudskih prava građana EU-a koji su u pritvoru u bilo kojoj trećoj zemlji;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, državama članicama EU-a, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda te predsjedniku i vladi Indije.

 

(1)

SL C 261 E, 10.9.2013., str. 34.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti