Предложение за обща резолюция - RC-B8-0050/2015Предложение за обща резолюция
RC-B8-0050/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Пакистан, по-специално положението след нападението над училището в Пешавар

  14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

  внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  ECR (B8‑0050/2015)
  Verts/ALE (B8‑0052/2015)
  ALDE (B8‑0053/2015)
  EFDD (B8‑0057/2015)
  GUE/NGL (B8‑0058/2015)
  S&D (B8‑0060/2015)
  PPE (B8‑0062/2015)

  Кристиан Дан Преда, Йерун Ленарс, Елмар Брок, Арно Данжан, Туне Келам, Едуард Кукан, Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Лара Коми, Дубравка Шуйца, Богдан Брунон Вента, Дейвид Макалистър, Чаба Шогор, Иржи Поспишил, Шон Кели, Ярослав Валенса, Андрей  Пленкович, Моника Маковей, Анджей Гжиб, Михаела Шойдрова, Йоахим Целер, Мария Габриел, Богдан Анджей Здройевски, Яромир Щетина, Давор Иво Щир, Лудек Нидермайер, Инесе Вайдере, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Габриелюс Ландсбергис от името на групата PPE
  Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Гофредо Мария Бетини, Енрико Газбара, Кашету Киенге, Анди Кристя, Кристина Либацка, Ричард Хауит
  Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Елена Валенсиано, Пиер Антонио Панцери, Мирослав Похе, Марлене Мици, Луиджи Моргано, Микела Джуфрида, Марк Тарабела, Виктор Негреску, Василика Виорика Дънчила, Мириам Дали, Юг Байе, Афзал Кан от името на групата S&D
  Чарлз Танък, Джефри Ван Орден, Марк Демесмакер, Яна Житнянска от името на групата ECR
  Фернандо Маура Барандиаран, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Хуан Карлос Хираута Видал, Иван Яковчич, Петър Йежек, Кая Калас, Луи Мишел, Улрике Мюлер, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Маритйе Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоса и Балсейс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
  Мари-Кристин Вержиа, Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL
  Джийн Ламбърт, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE
  Иняцио Корао, Дарио Тамбурано, Марко Вали, Фабио Масимо Касталдо, Амджад Башир, Роландас Паксас от името на групата EFDD

  Процедура : 2015/2514(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0050/2015
  Внесени текстове :
  RC-B8-0050/2015
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно Пакистан, по-специално положението след нападението над училището в Пешавар

  (2015/2515(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид своите предходни резолюции относно Пакистан, и по-специално резолюциите от 27 ноември 2014 г.[1], 17 април 2014 г.[2], 10 октомври 2013 г.[3] и 17 февруари 2013 г.,

  –   като взе предвид изявленията на председателя на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. и на председателите на подкомисията по правата на човека и на делегацията за връзки с държавите от Южна Азия от 17 декември 2014 г.,

  –   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно нападението над училище в Пешавар, Пакистан, на 16 декември 2014 г., местното изявление на ЕС относно възобновяването на екзекуциите в Пакистан от 24 декември 2014 г. и изявлението за печата относно посещението на специалния представител на ЕС за правата на човека в Пакистан от 29 октомври 2014 г.,

  –   като взе предвид изявлението на лауреата на Нобелова награда за мир и на наградата „Сахаров“ Малала Юсуфзай от 16 декември 2014 г.,

  –   като взе предвид споразумението за сътрудничество между Пакистан и ЕС, петгодишния план на ангажиментите, стратегическия диалог между ЕС и Пакистан и схемата от търговски преференции ОСП+,

  –   като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН по правата на човека от 16 декември 2014 г. и на Комитета на ООН по правата на детето относно терористичното нападение над училище в Пешавар от 17 декември 2014 г.,

  –   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  –   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета от 16 ноември 2009 г. относно свободата на религия или вероизповедание, в които Съветът подчертава стратегическата важност на тази свобода и на противодействието на религиозната нетърпимост,

  –   като взе предвид доклада от 5 август 2011 г. до Общото събрание на ООН на специалния докладчик на ООН за правото на образование относно закрилата на образованието по време на извънредни ситуации,

  –   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС[4],

  –   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Пакистан е страна,

  –   като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

  А. като има предвид, че на 16 декември 2014 г. седем въоръжени лица извършиха смъртоносно нападение над армейско обществено училище в град Пешавар – който е обграден от три страни от „федерално администрираните племенни райони“ (FATA) – при което бяха убити над 140 души, включително 134 деца в училищна възраст, и бяха ранени още почти толкова;

  Б.  като има предвид, че това нападение предизвика огромен шок във и извън Пакистан и се възприема като най-жестокия терористичен акт в историята на Пакистан, което се засили от факта, че на военните сили бяха необходими осем часа, за да възвърнат контрола над училището; като има предвид, че много ученици и служители на училището са били екзекутирани и ранени през този интервал и че оцелелите след нападението лица продължават да бъдат сериозно травмирани;

  В.  като има предвид, че Малала Юсуфзай, най-младият в историята лауреат на Нобелова награда и лауреат на наградата „Сахаров“, беше простреляна в главата от талибански стрелци през октомври 2012 г. заради провеждането на кампания за образование за момичетата в Пакистан;

  Г.  като има предвид, че Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) пое отговорност за масовото убийство и заяви, че една от причините за нападението над училището е да се отправи категорично послание към поддръжниците на Малала, която се застъпва за образование за жените и децата, както и „отмъщение“ срещу кампанията на армията срещу активистите;

  Д. като има предвид, че след офанзивата на правителството срещу талибаните и други въоръжени групи, започнала в района на FATA, един от най-бедните райони в Пакистан, над един милион души са били разселени в Афганистан или в различни части на Пакистан;

  Е.  като има предвид, че свободата на религията и религиозната търпимост в Пакистан са заплашени от терористични прояви на насилие и от широко разпространената злоупотреба със законите срещу богохулството; като има предвид, че жените и момичетата са изложени в двойна степен – както на принудително приемане на друга вяра, така и на широко разпространено сексуално насилие;

  Ж. като има предвид, че съгласно доклада на Световната коалиция за защита на образованието от нападения (GCPEA) през периода 2009 – 2012 г. са били извършени над 800 или повече нападения над училища в Пакистан; като има предвид, че активисти също така са наемали деца от училища и медресета, някои от които да бъдат атентатори самоубийци; като има предвид, че съгласно доклада най-малко 30 деца, десетки учители и друг образователен персонал, включително един провинциален министър на образованието, са били убити при нападения над училища и училищен транспорт между 2009 и 2012 г.;

  З.  като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на детето предложи Пакистан да създаде система за бързо реагиране винаги когато са налице нападения над образователни институции с цел своевременното възстановяване и повторно изграждане и замяна на образователните материали, така че учениците/студентите да могат да се завърнат в училищата/университетите във възможно най-кратки срокове; като има предвид, че неотдавнашните промени в конституцията превърнаха достъпа до безплатно задължително образование в основно право;

  И. като има предвид, че часове след нападението над армейското обществено училище в Пешавар министър-председателят Наваз Шариф отмени мораториума върху смъртното наказание, който беше наложен в продължение на шест години; като има предвид, че досега са били екзекутирани няколко осъдени на смърт затворници по обвинения, свързани с тероризъм; като има предвид, че според пакистански длъжностни лица 500 осъдени биха могли да бъдат екзекутирани през следващите седмици; като има предвид, че според оценките има 8 000 души с издадена смъртна присъда в Пакистан;

  Й. като има предвид, че на 6 януари 2015 г. в отговор на масовото убийство в училището пакистанският парламент прие изменение на конституцията, което оправомощава военните съдилища през следващите две години да преследват по съдебен път заподозрените ислямистки бойци и би предоставило възможност задържаните обвиняеми да бъдат екзекутирани в рамките на няколко седмици; като има предвид, че като страна по Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Пакистан е задължен да защитава и да предприема мерки, за да гарантира основното право на справедлив съдебен процес и на него му е забранено използването на военни съдилища за съдебни процеси срещу цивилни лица, когато редовните съдилища функционират;

  К. като има предвид, че неотдавна Пакистан ратифицира седем от деветте най-важни международни споразумения в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, които съдържат редица разпоредби относно правораздаването, правото на справедлив съдебен процес, равенството пред закона и недопускането на дискриминация;

  Л. като има предвид, че препоръките на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите в нейния доклад от 4 април 2013 г. включват реформа на съдебната система, така че да се гарантира зачитането на основните права и ефективността на системата; като има предвид, че организациите в областта на правата на човека редовно обръщат внимание на корупцията в съдебната система;

  М. като има предвид, че ЕС и Пакистан задълбочиха и разшириха своите двустранни връзки, както е видно от петгодишния план на ангажиментите, стартиран през февруари 2012 г., и от втория стратегически диалог между ЕС и Пакистан, проведен през март 2014 г.; като има предвид, че целта на петгодишния план на ангажиментите между ЕС и Пакистан е изграждането на стратегически отношения и установяване на партньорство за мир и развитие, основано на споделени ценности и принципи;

  Н. като има предвид, че стабилността на Пакистан е от ключово значение за мира в Южна Азия и извън нея; като има предвид, че Пакистан играе важна роля за насърчаването на стабилността в региона и от него би могло да се очаква да служи за пример за укрепването на принципите на правовата държава и правата на човека;

  1.  категорично осъжда бруталното масово убийство на ученици, извършено от фракционната група на пакистанските талибани Техрик-и-Талибан (TTP), като акт на страх и малодушие и поднася своите съболезнования на семействата на жертвите на нападението над училището в Пешавар, както и своята подкрепа за народа и органите на Пакистан;

  2.  изразява своята пълна ангажираност за справянето със заплахата от тероризъм и религиозен екстремизъм, както и своята готовност за оказване на по-нататъшна подкрепа на правителството на Пакистан по този въпрос;

  3.  очаква правителството на Пакистан да предприеме спешни и ефективни мерки, като спазва международно признатите стандарти за принципите на правовата държава, с цел справяне със заплахата за сигурността от страна на всички въоръжени групи, които извършват дейност в рамките на Пакистан и околните региони, без изключение; подчертава, че нито една форма на тероризъм или екстремизъм не следва да бъде подкрепяна от органите;

  4.  призовава правителството на Пакистан да гарантира безопасността на училищата, както и да гарантира, че децата, независимо от техния пол, никога няма да бъдат сплашвани, когато посещават училище; счита, че правителството следва да демонстрира значително по-голяма решителност и да положи повече усилия за задържане и преследване по съдебен път на активисти на TTP и други лица, за които училищата представляват мишена за насилие, като липсата на такива действия ще подкопае доверието към правителството в международен план;

  5.  припомня своето непрекъснато противопоставяне на смъртното наказание при всички обстоятелства; изразява съжаление относно решението на министър-председателя на Пакистан Наваз Шариф да отмени четиригодишен неофициален мораториум върху смъртното наказание и призовава за незабавното възстановяване на този мораториум;

  6.  призовава правителството на Пакистан да запази законите за борба с тероризма за терористични актове, вместо да ги използва за съдебно преследване на обикновени наказателни дела; изразява дълбоко съжаление относно прибягването до ускорено военно правосъдие, на което липсват минимални условия на международните стандарти на принципите на правовата държава, и подчертава, че продължителното предоставяне на преференции по ОСП + е свързано с изпълнението на определени основни стандарти, залегнали в конвенции на ООН и МОТ;

  7.  приветства волята на пакистанските политически партии да изготвят национален план за борба с тероризма; подчертава, че в борбата с тероризма и религиозния екстремизъм, от основно значение е да се работи върху причините в основата им, включително чрез преодоляване на бедността, гарантиране на религиозна толерантност и свобода на вероизповедание, укрепване на принципите на правовата държава и гарантиране на правото и безопасния достъп до образование за момичетата и момчетата; призовава за дългосрочна стратегия за предотвратяване на радикализацията на младите хора в Пакистан и за справяне с „мащабната криза в областта на образованието“, която ЮНЕСКО е установила за Пакистан, по-специално чрез увеличаване на инвестициите в една публично финансирана образователна система и чрез гарантиране на това религиозните училища да разполагат с материалите, от които се нуждаят с цел осигуряване на балансирано и приобщаващо образование за младите хора;

  8.  настоятелно призовава правителството на Пакистан да спазва наскоро ратифицираните международни споразумения в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, които задължават органите да гарантират основното право на справедлив съдебен процес и им забраняват използването на военни съдилища за съдебни процеси срещу цивилни лица, когато редовните съдилища функционират;

  9.  призовава за подновяване на международния ангажимент за борба с финансирането и подпомагането на терористични мрежи;

  10. призовава Комисията, върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини, Европейската служба за външна дейност и Съвета да изразят пълна ангажираност за справяне със заплахата от тероризма и да окажат по-нататъшна подкрепа на правителството и народа на Пакистан с цел те да продължат да полагат усилия за изкореняването на тероризма;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Пакистан.