Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0050/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0050/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Pakistanu, posebno o situaciji nakon napada na školu u Pešavaru

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2015/2514(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0050/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0050/2015
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Pakistanu, posebno o situaciji nakon napada na školu u Pešavaru

(2015/2515(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Pakistanu, posebno one od 27. studenog 2014.[1], 17. travnja 2014.[2], 10. listopada 2013.[3] i 17. veljače 2013.,

–   uzimajući u obzir izjave predsjednika Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. i predsjednice Pododbora za ljudska prava i Izaslanstva za odnose s državama južne Azije od 17. prosinca 2014.

–   uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o napadu na školu u Pešavaru, u Pakistanu, od 16. prosinca 2014., lokalnoj izjavi EU-a o obnovi pogubljenja u Pakistanu od 24. prosinca 2014., te izjavu za medije o posjetu posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava Pakistanu od 29. listopada 2014.

–   uzimajući u obzir izjavu Malale Jusafzai, dobitnice Nobelove nagrade i nagrade Saharov, od 16. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir Sporazum o suradnji Pakistana i EU, petogodišnji plan angažmana, Strateški dijalog EU-a i Pakistana te program GSP+ trgovinskih povlastica,

–   uzimajući u obzir izjave visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 16. prosinca 2014. i Odbora UN-a za prava djeteta o terorističkom napadu na školu u Pešavaru od 17. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989.,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. studenog 2009. o slobodi vjere ili uvjerenja, u kojima Vijeće naglašava stratešku važnost te slobode u suzbijanju vjerske netolerancije,

–   uzimajući u obzir izvještaj od 5. kolovoza 2011. koji je Općoj skupštini UN-a podnijela posebna izvjestiteljica UN-a za prava na obrazovanje o zaštiti obrazovanja u hitnim situacijama,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. travnja 2014. o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om[4],

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine, čiji je Pakistan potpisnik,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je 16. prosinca 2014. sedam naoružanih muškaraca pokrenulo smrtonosni napad na Vojnu javnu školu u gradu Pešavaru – koji je s tri strane okružen Plemenskim područjima pod saveznom upravom – u kojem je ubijeno 140 ljudi, od čega 134 učenika, a skoro jednak broj ljudi je ranjen;

B.  budući da je ovaj napad izazvao velik šok u Pakistanu i izvan njega jer je percipiran kao najokrutniji teroristički napad u pakistanskoj povijesti, a to je pojačano činjenicom da je bilo potrebno osam sati prije nego što su vojne snage ponovno uspostavile kontrolu nad školom; budući da su mnogi učenici i zaposlenici škole u tom vremenu ubijeni ili ranjeni, a da su oni koji su te patnje preživjeli duboko traumatizirani;

C. budući da je Malalu Jusafzai, najmlađu dobitnicu Nobelove nagrade za mir i dobitnicu nagrade Saharov, talibanski snajperist pogodio u glavu u listopadu 2012. zbog toga što je vodila kampanju za obrazovanje djevojčica u Pakistanu;

D. budući da je organizacija Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) preuzela odgovornost za pokolj i izjavila da je jedan od razloga napada na školu slanje snažne poruke Malalinim pobornicima, koja zagovara obrazovanje žena i djece, kao i „osveta” za vojnu kampanju protiv militanata;

E.  budući da je od ofanzive vlade protiv talibana i drugih militantnih skupina koja je započela u Plemenskim područjima pod saveznom upravom, jednom od najsiromašnijih područja Pakistana, više od milijun osoba izbjeglo u Afganistan ili je raseljeno u razne dijelove Pakistana;

F.  budući da je sloboda vjerovanja i vjerska tolerancija u Pakistanu ugrožena i terorističkim nasiljem i široko rasprostranjenom zloporabom zakona o bogohuljenju; budući da su žene i djevojčice dvostruko izložene, i prisilnom preobraćenju i široko rasprostranjenom seksualnom nasilju;

G. budući da je prema izvještaju Globalne koalicije za zaštitu obrazovanja od napada (GCPEA) u Pakistanu između 2009. i 2012. godine bilo više od 800 ili više napada na škole; budući da su militanti unovačili i djecu iz škola i medresa, neke od njih sa svrhom da postanu bombaši samoubojice; budući da je prema tom izvještaju najmanje 30 djece, deseci učitelja i drugog obrazovnog osoblja, uključujući i jednog provincijskog ministra obrazovanja, ubijeno u napadima na škole i školski prijevoz između 2009. i 2012. godine;

H. budući da je Odbor UN-a za prava djeteta preporučio da Pakistan uspostavi sustav za brzi odgovor za slučaj napada na obrazovne institucije kako bi se one brzo popravile i obnovile i kako bi se zamijenila didaktička sredstva, a da bi se učenici i studenti čim prije reintegrirali u škole/sveučilišta; budući da je nedavnim ustavnim promjenama pristup besplatnom obaveznom obrazovanju postao temeljno pravo;

I.   budući da je samo nekoliko sati od napada na Vojnu javnu školu u Pešavaru predsjednik vlade Navaz Šarif ukinuo moratorij na smrtnu kaznu koji je šest godina bio na snazi; budući da je dosad pogubljeno više zatvorenika koji su čekali izvršenje smrtne kazne zbog optužbi za terorizam; budući da bi po riječima pakistanskih dužnosnika tijekom sljedećih tjedana moglo biti pogubljeno 500 zatvorenika; budući da se procjenjuje da u Pakistanu 8000 ljudi čeka na izvršenje smrtne kazne;

J.   budući da je, kao odgovor na masakr u školi, pakistanski parlament 6. siječnja 2015. donio izmjenu ustava na osnovi koje vojni sudovi u sljedeće dvije godine imaju ovlasti suditi osumnjičenim islamističkim militantima i u nekoliko tjedana provesti postupak protiv optuženika od uhićenja do pogubljenja; budući da je Pakistan, kao stranka u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, dužan provoditi i donositi mjere da zajamči osnovno pravično suđenje i ne smije se koristiti vojnim sudovima za suđenje civilima kada funkcioniraju redovni sudovi;

K. budući da je Pakistan nedavno ratificirao sedam od devet međunarodnih konvencija o temeljnim ljudskim pravima, naročito Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koje obuhvaćaju brojne odredbe u pogledu pravilnog funkcioniranja pravosuđa, prava na pravično suđenje, jednakosti pred zakonom i nediskriminacije;

L.  budući da preporuke koje je posebna izvjestiteljica UN-a dala o neovisnosti sudaca i odvjetnika u svom izvještaju od 4. travnja 2013. obuhvaćaju i reformu pravosuđa kako bi se zajamčile provedba temeljnih prava i djelotvornost sustava; budući da organizacije za ljudska prava redovno upozoravaju na korupciju u pravosuđu;

M. budući da su EU i Pakistan produbili i proširili svoje bilateralne veze, što se vidi na primjeru petogodišnjeg plana angažmana koji je pokrenut u veljači 2012. te na primjeru drugog strateškog dijaloga između EU-a i Pakistana koji je održan u ožujku 2014.; budući da je svrha petogodišnjeg plana angažmana između EU-a i Pakistana izgradnja strateškog odnosa te sklapanje partnerstva za mir i razvoj koji se temelje na zajedničkim vrijednostima i načelima;

N. budući da je stabilnost Pakistana od ključne važnosti za mir u južnoj Aziji i šire; budući da Pakistan ima važnu ulogu u jačanju stabilnosti u regiji i da bi se od njega moglo očekivati da bude primjer u jačanju vladavine prava i ljudskih prava;

1.  snažno osuđuje brutalni masakr školske djece koji je počinila frakcijska skupina pakistanskih talibana Tehreek-e-Taliban (TTP) kao čin užasa i kukavičluka te izražava sućut obiteljima žrtava u napadu na školu u Pešavaru i potporu ljudima i vlastima u Pakistanu;

2.  izražava potpunu predanost rješavanju prijetnje koju predstavljaju terorizam i vjerski ekstremizam te svoju spremnost da pakistanskoj vladi u tome pruži dodatnu potporu;

3.  očekuje da će pakistanska vlada poduzeti hitne i učinkovite mjere, te da će se pridržavati međunarodno priznatih standarda vladavine prava kako bi se riješila sigurnosna prijetnja koju predstavljaju militantne skupine koje djeluju u Pakistanu i okolnim područjima, bez kakvih iznimki; ističe da vlasti ne bi smjele podržavati niti jedan oblik terorizma ili ekstremizma;

4.  poziva pakistansku vladu da zajamči sigurnost u školama i osigura da se djecu, neovisno o spolu, nikada ne zastrašuje pri odlasku u školu; vjeruje da bi vlada trebala pokazati znatno veću odlučnost i pojačati napore da uhiti i kazneno goni militante TTP-a i ostale koji ciljano napadaju škole; ne učini li to, njezina međunarodna vjerodostojnost bit će ugrožena;

5.  podsjeća na svoje stalno protivljenje smrtnoj kazni u svim okolnostima; žali zbog odluke pakistanskog premijera Navaza Šarifa da ukine četverogodišnji neslužbeni moratorij na smrtnu kaznu te poziva da se taj moratorij odmah ponovo uvede;

6.  poziva pakistansku vladu zakone za borbu protiv terorizma koristi isključivo za teroristička djela, umjesto da ih upotrebljava za redovne kaznene predmete; izražava duboko žaljenje zbog pribjegavanja vojnom pravosuđu po ubrzanom postupku u kojem ne postoje minimalni uvjeti za međunarodne standarde vladavine prava, te naglašava da je produljeno davanje GSP+ povlastica povezano s postizanjem određenih temeljnih standarda sadržanih u UN-ovim konvencijama i konvencijama Međunarodne organizacije rada;

7.  pozdravlja volju pakistanskih političkih stranaka da izrade nacionalni plan za borbu protiv terorizma; naglašava da je u borbi protiv terorizma i vjerskog ekstremizma ključno raditi na njihovim temeljnim uzrocima, između ostalog smanjenjem siromaštva, jamčenjem vjerske tolerancije i slobode vjerovanja, jačanjem vladavine prava i jamčenjem prava na obrazovanje i siguran pristup obrazovanju za djevojčice i dječake; poziva na donošenje dugoročne strategije za sprečavanje radikalizacije mladih u Pakistanu te za rješavanje rasprostranjene krize učenja za koju je UNESCO utvrdio da postoji u Pakistanu, posebno povećanjem ulaganja u obrazovni sustav koji se financira javnim sredstvima i osiguranjem da vjerske škole imaju materijal koji im je potreban da bi pružile ujednačeno i inkluzivno obrazovanje mladima;

8.  poziva pakistansku vladu da poštuje nedavno ratificirane međunarodne sporazume o ljudskim pravima, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koji obvezuju vlasti da jamče osnovno pravično suđenje braneći im da se koriste vojnim sudovima za suđenja građanima kada redovni sudovi funkcioniraju;

9.  poziva na obnovljeni međunarodni angažman u borbi protiv financiranja i sponzoriranja terorističkih mreža;

10. poziva Komisiju, Visoku predstavnicu / potpredsjednicu Komisije Federicu Mogherini, Europsku službu za vanjsko djelovanje i Vijeće da se u potpunosti obvežu kako bi se borili protiv prijetnje koju predstavlja terorizam te da pruže dodatnu potporu pakistanskoj vladi i narodu u njihovim nastojanjima da iskorijene terorizam;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku Europske unije za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, Vijeću UN-a za ljudska prava te vladi i parlamentu Pakistana.