Postopek : 2014/2997(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0123/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0123/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 66k
9.2.2015
PE547.527v01-00}
PE549.926v01-00} RC1
 
B8-0123/2015}
B8-0133/2015} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0123/2015)

PPE (B8-0133/2015)


o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, József Nagy v imenu skupine PPE
Timothy Kirkhope, Charles Tannock v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenih členov 2, 3, 4, 6 in 21,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

–   ob upoštevanju ustreznih instrumentov OZN na področju človekovih pravic, zlasti Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984 in njenih ustreznih protokolov ter Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem z dne 20. decembra 2006,

–   ob upoštevanju smernic za politiko EU do tretjih držav glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja ter smernic EU glede smrtne kazni,

–   ob upoštevanju poročila Sveta OZN za človekove pravice, ki ga je pripravil posebni poročevalec o mučenju in drugem okrutnem, nečloveškem ali ponižujočem ravnanju ali kaznovanju, v katerem se osredotoča na preiskovalne komisije, ustanovljene v odziv na vzorce ali prakse mučenja ali drugih oblik grdega ravnanja(1),

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropske unije in ZDA z dne 15. junija 2009 o zaprtju zapora v zalivu Guantanamo in prihodnjem sodelovanju v boju proti terorizmu,

–   ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2178 z dne 24. septembra 2014 o grožnjah mednarodnemu miru in varnosti, ki jih povzročajo teroristična dejanja,

–   ob upoštevanju odredbe št. 13491 o zagotavljanju zakonitih zasliševanj, ki jo je ameriški predsednik Barack Obama podpisal 22. januarja 2009,

–   ob upoštevanju govora ameriškega predsednika Baracka Obame dne 20. januarja 2015 o stanju v državi,

–   ob upoštevanju svoje plenarne razprave z dne 17. decembra 2014 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga uporablja ameriška obveščevalna agencija CIA,

–   ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A. ker EU temelji na zavezanosti demokraciji, načelu pravne države, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, človekovega dostojanstva in mednarodnega prava ter na pogodbah EU;

B.  ker je EU razvila politike notranje varnosti in protiteroristične politike, ki temeljijo na policijskem in pravosodnem sodelovanju ter spodbujanju izmenjave obveščevalnih podatkov; ker so pomembni elementi tovrstnega sodelovanja spoštovanje temeljnih pravic in načela pravne države ter učinkovit demokratični parlamentarni nadzor obveščevalnih služb;

C. ker je nujen ustrezen postopek zagotavljanja odgovornosti, da bi ohranili zaupanje državljanov v demokratične institucije ter učinkovito varovali in spodbujali človekove pravice v notranjih in zunanjih politikah EU;

D. ker je Parlament že obsodil program izročitev in skrivnih pridržanj, ki ga je pod vodstvom ZDA izvajala CIA;

E.  ker so številne države članice že izvedle oziroma so začele izvajati preiskave glede obtožb o njihovem sodelovanju pri prevozu in nezakonitem pridržanju ujetnikov v evropskih državah s strani ameriške obveščevalne agencije CIA;

F.  ker so 11. septembra 2001 teroristični napadalci Al Kaide izvedli napade, kakršnih do tedaj v Združenih državah Amerike še ni bilo in v katerih je življenje izgubilo več kot 3000 ljudi, ko so se teroristi z letali zaleteli v stolpa Svetovnega trgovinskega centra in stavbo Pentagona, enega pa strmoglavili na polje v Pensilvaniji;

G. ker odnosi med EU in ZDA temeljijo na trdnem partnerstvu in sodelovanju na številnih področjih na podlagi skupnih vrednot demokracije, pravne države in temeljnih pravic; ker sta EU in ZDA po napadih 11. septembra 2011 okrepili svoja prizadevanja v boju proti terorizmu;

H. ker so Evropska unija in njene države članice ter ZDA 15. junija 2009 podpisale skupno izjavo o zaprtju zapora v zalivu Guantanamo in prihodnjem sodelovanju v boju proti terorizmu na podlagi skupnih vrednot, mednarodnega prava ter spoštovanja pravne države in človekovih pravic; ker je pomoč držav članic EU pri preselitvi nekaterih zapornikov iz Guantanama počasna in omejena;

I.   ker so varnostne razmere, ki so nastale zaradi razglasitve Islamske države (ISIS), zlasti pa zaradi vključenosti številnih evropskih državljanov v vrste te organizacije ter njihovega poznejšega povratka domov, za EU nekaj popolnoma novega;

J.   ker je 3. decembra 2014 odbor senata ZDA za obveščevalne dejavnosti po šestih letih preiskav objavil povzetek poročila o študiji odbora o programu pridržanja in zasliševanja, ki ga je izvajala agencija CIA;

K. ker poročilo odbora senata šteje več kot 6000 strani, a ostaja zaupno, in ker je bil objavljen 525 strani dolg povzetek, v katerem je potrjeno, da je bil šest dni po napadih 11. septembra 2001 podpisan memorandum, s katerim je bil direktor obveščevalnih služb (DCI) pooblaščen za izvajanje dejavnosti, namenjenih zajetju in pridržanju oseb, ki predstavljajo stalno in resno grožnjo nasilja ali smrti osebam iz ZDA, ogrožajo interese ZDA ali načrtujejo teroristična dejanja;

L.  ker je v poročilu ugotovljeno, da je agencija CIA uporabljala zasliševalne tehnike, ki so v nasprotju s pravom ZDA in mednarodnimi sporazumi, ki prepovedujejo mučenje in ki so jih ZDA podpisale;

1.  poudarja, da si učinkoviti ukrepi za boj proti terorizmu in spoštovanje človekovih pravic ne nasprotujejo, temveč bi se morali dopolnjevati in medsebojno krepiti; poudarja pa, da je spoštovanje temeljnih pravic bistvena sestavina uspešnih protiterorističnih politik; poudarja tudi, da mora biti čezatlantsko sodelovanje na temelju teh skupnih vrednot glavna prednostna naloga v zunanjih odnosih EU;

2.  ponovno potrjuje, da se morata mednarodni boj proti terorizmu in dvostransko ali večstransko mednarodno sodelovanje na tem področju, tudi v okviru Nata ali med obveščevalnimi in varnostnimi službami, izvajati ob polnem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v okviru ustreznega demokratičnega in sodnega nadzora;

3.  poudarja, da je v sedanjih varnostnih razmerah tesno sodelovanje med državami članicami ter med EU in ZDA na področju boja proti terorizmu in ukrepov proti njemu ključnega pomena;

4.  pozdravlja poročilo odbora senata kot pozitiven ukrep za javno in kritično soočenje s programom pridržanja in zasliševanja, ki ga je izvajala agencija CIA, kar kaže pripravljenost ameriškega demokratičnega političnega sistema, da ob pomoči članov obeh kongresnih političnih strank javnosti odkrito poroča o programu agencije CIA;

5.  ponovno poudarja, da je EU odločno zavezana sodelovanju z ZDA v svetovnem boju proti terorizmu, ter opozarja, da je za boj proti terorizmu potreben večstranski pristop, zato dejavno spodbuja oblikovanje svetovnega zavezništva za boj proti terorizmu pri OZN, v katerem bodo sodelovali vsi mednarodni akterji;

6.  znova potrjuje svojo odločno obsodbo praks poostrenih zasliševalnih tehnik, ki jih mednarodna zakonodaja prepoveduje in ki med drugim kršijo pravico do svobode, varnosti, humane obravnave, prepovedi mučenja, domneve nedolžnosti, pravičnega sojenja, pravnega svetovanja in enakovredne zaščite po zakonu;

7.  pozdravlja odredbe, ki jih je izdal predsednik Obama in ki prepovedujejo mučenje, spodbujajo humano obravnavo zapornikov in zagotavljajo, da ZDA spoštujejo notranje in mednarodne zakone, ki prepovedujejo mučenje in okrutno, nehumano in ponižujoče ravnanje;

8.  pozdravlja nedavne pozitivne ukrepe, ki jih je sprejel predsednik Obama v svojih nenehnih in vnovičnih prizadevanjih za zaprtje zapora v ameriškem vojaškem oporišču v zalivu Guantanamo na Kubi in za zagotovitev izpustitve zapornikov, ki niso bili obtoženi; poudarja, da je predsednik Obama v svojem govoru o stanju v državi z dne 20. januarja 2015 znova izrazil odločenost, da bo izpolnil svojo predvolilno obljubo iz leta 2008 o zaprtju zapora v zalivu Guantanamo;

9.  meni, da so države članice izrazile pripravljenost, da spoštujejo mednarodno pravo; zato poudarja, da morajo preiskave držav članic, ki izvajajo neodvisne in učinkovite preiskave kršitev človekovih pravic, povezanih s programom agencije CIA, temeljiti na trdnih sodnih dokazih in spoštovanju nacionalnih pravosodnih sistemov, prava EU in mednarodnega prava, prednostne vloge nacionalne varnosti ter občutljivosti morebitnih tekočih preiskav kaznivih dejanj;

10. poziva države članice, naj glede na vse močnejše sodelovanje in izmenjavo informacij med njihovimi obveščevalnimi in varnostnimi službami zagotovijo popoln demokratični nadzor nad temi službami in njihovimi dejavnostmi z ustreznim notranjim nadzorom, nadzorom izvršilnih organov, sodnim nadzorom in neodvisnim parlamentarnim nadzorom, pri tem pa naj spoštujejo pristojnost in suverenost držav članic na področju nacionalne varnosti;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, Svetu Evrope, Natu, Organizaciji združenih narodov ter vladi in obema domovoma kongresa ZDA.

 

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov