Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0236/2015Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0236/2015

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

11.3.2015 - (2015/2582(RSP))

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B8‑0236/2015)
ECR (B8‑0238/2015)
ALDE (B8‑0244/2015)
S&D (B8‑0246/2015)

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini a PPE képviselőcsoport nevében
Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Roberts Zīle az ECR képviselőcsoport nevében
Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen az ALDE képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2015/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0236/2015
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0236/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2015/2582(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i[1], valamint a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i[2] állásfoglalására,

–   tekintettel az Európai Unión kívüli európai beruházások jogbiztonságáról szóló 2012. április 20-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének Caracas polgármestere, Antonio Ledezma letartóztatásáról és a venezuelai helyzetről szóló, 2015. február 23-i sajtónyilatkozataira,

–   tekintettel az ENSZ főtitkára szóvivőjének a venezuelai helyzetről szóló, 2015. február 26-i nyilatkozatára,

–   tekintettel Ernesto Samper, a Dél-Amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR) főtitkára és volt kolumbiai elnök 2015. február 25-i nyilatkozatára a venezuelai helyzetről és Kluivert Roa, 14 éves iskolás tanuló haláláról,

–   tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága (IACHR) 2015. február 24-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ-Közgyűlés Emberi Jogi Bizottsága önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának 2014. augusztus 26-i véleményére,

–   tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez Venezuela is csatlakozott,

–   tekintettel az Amnesty International 2014/2015-ös, „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2015. február 25-én közzétett jelentésére, valamint a Human Rights Watch Venezueláról szóló, „New Military Authority to Curb Protests” (Új katonai hatóság a tiltakozások megfékezésére) című, 2015. február 12-én közzétett jelentésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel Antonio Ledezmát, Caracas demokratikus úton kétszeresen megválasztott polgármesterét és ellenzéki vezetőt a venezuelai hírszerző szolgálat (Sebin) állig felfegyverzett tisztjei 2015. február 19-én önkényesen, letartóztatási parancs vagy bűntett elkövetését alátámasztó bizonyíték bemutatása nélkül őrizetbe vették; mivel őrizetbe vétele után Antonio Ledezmát összeesküvéssel és bűncselekmény elkövetésére irányuló szervezkedéssel vádolták, amely bűncselekményekért súlyos börtönbüntetés szabható ki Venezuelában, és a vádlottat a Ramo Verde katonai börtönben tartják fogva;

B.  mivel a polgári személyek katonai börtönben történő fogva tartása összeegyeztethetetlen a nemzetközi normákkal; mivel Venezuelának kötelessége valamennyi szabadságától megfosztott személy életének és biztonságának garantálása, valamint a velük szembeni humánus bánásmód, továbbá a hatályos nemzetközi normáknak megfelelő fogvatartási körülmények biztosítása;

C. mivel Nicolás Maduro elnök az országos rádió- és televíziócsatornán bejelentette egy olyan állítólagos terv meghiúsítását, melynek célja a kormány államcsíny által történő destabilizálása lett volna, és amelyben állítólag részt vettek a Demokratikus Egység Kerekasztal (Mesa de la Unidad Democrática) vezetői, valamint María Corina Machado és Julio Borges parlamenti képviselők, továbbá Antonio Ledezma, Caracas polgármestere; mivel ezen ellenzéki vezetőket összefüggésbe hozták a több mint egy éve egy katonai börtönben fogva tartott Leopoldo López – szintén ellenzéki vezető – elleni merénylet tervével is; mivel letartóztatása óta Leopoldo Lópeznek fizikai és lelki kínzást kellett elszenvednie, és magánzárkában tartják fogva;

D. mivel Nicolás Maduro elnök rendkívül furcsa állítólagos külföldi összeesküvésekről, az államrend megdöntésére irányuló tervekről és merényletkísérletekről is bejelentést tett, amelyekről a nemzeti közigazgatás számos alkalommal jelentést tett;

E.  mivel a demokratikus ellenzék vezetőit korábban több alkalommal és alaptalanul vádolták meg az államrend megdöntésére irányuló állítólagos tervekben és államcsínyekben való részvétellel; mivel a 2014-es tiltakozásokban részt vevő ellenzéki vezetők és diákok megfélemlítésével és bántalmazásával kapcsolatos esetek száma megnőtt; mivel Leopoldo Lópezt, Daniel Ceballost és egyéb ellenzéki politikusokat továbbra is önkényesen fogva tartanak, mivel María Corina Machadót jogtalanul és önkényesen eltávolították hivatalából és kizárták a venezuelai parlamentből, és mivel a venezuelai kormány azzal fenyegetőzik, hogy felfüggeszti Julio Borges parlamenti képviselő mentelmi jogát;

F.  mivel ha egy vádemelés előtt álló személyt megfelelő indoklás nélkül tartanak előzetes letartóztatásban, úgy tekinthető, hogy sérül az ártatlanság vélelme, ugyanis ilyen esetben a letartóztatás inkább büntető, semmint megelőző intézkedés;

G. mivel a helyi és nemzetközi szervezetek szerint a békés tüntetéseket követően egy évvel több mint 1700 tiltakozó várja, hogy eljárást indítsanak ügyében, több mint 69 továbbra is börtönben van, és legalább 40 személyt megöltek a tiltakozások során, gyilkosaikat pedig továbbra sem vonták felelősségre; mivel a tiltakozók ellen a rendőrség, a nemzeti gárda tagjai és erőszakos és ellenőrizetlen kormánypárti fegyveres csoportok túlzott erőket és módszeres erőszakot alkalmaztak;

H. mivel a Human Rights Watch 2015. február 24-i közleményének megfelelően egy demokratikus állam nem vonhatja büntetőeljárás alá a politikai ellenzék vezetőit és a társadalom valamennyi szegmense számára biztosítania kell az ország politikai életében való részvételt, valamint azok emberi jogainak védelmét, akik az ellenzék tagjai közé sorolják magukat;

I.   mivel a Legfelsőbb Bíróság tagjai nyíltan elutasították a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, kinyilvánították elkötelezettségüket a kormány politikai célkitűzéseinek előmozdítása mellett, és ítéleteikben számos alkalommal a kormány javára döntöttek, szentesítve, hogy a kormány figyelmen kívül hagyta az emberi jogokat; mivel 2014 decemberében a nemzetgyűlés kormánypárti többsége egyszerű többséggel kinevezte a Legfelsőbb Bíróság 12 új tagját, miután nem sikerült megszereznie a kétharmados többséget, melyhez az ellenzékkel való konszenzusra lett volna szükség;

J.   mivel a Honvédelmi Minisztérium 8610. számú határozata lehetővé teszi lőfegyverek használatát a „nyilvános gyülekezések és békés tüntetések” megfékezésére; mivel a venezuelai alkotmány 68. cikke szerint tilos a lőfegyverek és mérgező anyagok használata békés demonstrációk megfékezésére; mivel a nemzetközi normák értelmében közbiztonsági műveletek esetén korlátozni kell a katonai erők alkalmazását;

K. mivel 2015. február 24-én a Táchira szövetségi állambeli San Cristóbalban egy élelmiszer- és gyógyszerhiány miatti tüntetésen agyonlőtték Kluivert Roa 14 éves diákot, és ezzel ő lett az első halálos áldozat, mióta engedélyezték lőfegyverek alkalmazását a tiltakozások elfojtására; mivel 2015. február 25-én az államügyészi hivatal bejelentette, hogy egy rendőrt egyéb bűncselekmények mellett szándékos emberöléssel vádoltak meg;

L.  mivel a véleménynyilvánítás szabadsága és a békés tüntetéseken való részvétel joga a demokrácia sarokkövei; mivel a mindenkit megillető egyenlőség és igazságosság ellehetetlenül az alapvető szabadságjogok és az állampolgári jogok tiszteletben tartása híján; mivel számos jelentés megerősíti, hogy a média egyre fokozottabb cenzúrának és megfélemlítésnek van kitéve;

M. mivel a latin-amerikai országok közül Venezuela rendelkezik a legnagyobb energiatartalékkal; mivel a Venezuelában élő embereket az alapvető árucikkek súlyos hiánya sújtja, az élelmiszerárak megduplázódtak és a jegyrendszert kiterjesztették; mivel annak következtében, hogy az állam nem képes a közrend fenntartására a politikai megosztottság pedig egyre fokozódik, Venezuela egyike lett a világ azon országainak, ahol a legtöbb erőszakos bűncselekményt követik el;

N. mivel csak az alapvető jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása és a tolerancia szellemében folytatott építő jellegű és a tiszteleten alapuló párbeszéd segíthet Venezuelának abban, hogy kiutat találjon e súlyos válságból, és legyőzze a jövőben felmerülő nehézségeket;

O. mivel kezdetét vette a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd (Mesa de Dialogo), amely azonban sajnálatos módon eredmény nélkül félbeszakadt;

P.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. cikke szerint az Európai Unión kívüli európai beruházások az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának alapvető elemei, és ily módon külső fellépésének elengedhetetlen részei, és mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében a közvetlen külföldi befektetések az EU kizárólagos hatáskörébe tartoznak az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 206. és 207. cikkében megfogalmazottak szerint;

Q. mivel a venezuelai kormány különös felelősséget visel a jogállamiság és a nemzetközi jog betartása tekintetében, mivel 2014. október 16. óta az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja;

1.  ismételten súlyos aggodalmának ad hangot a romló venezuelai helyzet miatt, és elítéli a tiltakozókkal szembeni erőszak alkalmazását; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy az ENSZ testületei és számos nemzetközi szervezet követeléseivel összhangban haladéktalanul bocsássa szabadon a véleménynyilvánítási szabadsága és alapvető jogai gyakorlása miatt önkényesen őrizetbe vett Antonio Ledezmát, Leopoldo Lópezt, Daniel Ceballost, valamint az összes békés tüntetőt, diákot és ellenzéki vezetőt; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy vonják vissza az ellenük felhozott megalapozatlan vádakat;

2.  felszólítja a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, valamint az összes többi politikai fogvatartott számára biztosítsák a szükséges orvosi ellátást, valamint családtagjaik és választott ügyvédeik számára garantálják az azonnali, személyes és rendszeres bejutást; mélységes aggodalmának ad hangot a fogva tartási körülmények romlása miatt;

3.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy hagyjon fel a demokratikus ellenzék politikai üldözésével és elnyomásával és a véleménynyilvánítás és a demonstratív tiltakozás szabadságának megsértésével, valamint sürgeti a média cenzúrázásának felszámolását; emlékezteti a hatóságokat arra, hogy az ellenzéki hangok minden demokratikus társadalomban elengedhetetlenek;

4.  elítéli Kluivert Roa és hat másik diák agyonlövését, és részvétét fejezi ki családtagjaiknak; felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a venezuelai alkotmány 68. cikkét felülíró, nemrég kiadott 8610. számú határozatot, amely lehetővé teszi a rendfenntartó erőknek, hogy halált okozó fegyvereket, tűzfegyvereket vagy más potenciálisan halálos fegyvereket vessenek be civil tüntetők ellen;

5.  felhívja a venezuelai kormányt, hogy tegyen eleget alkotmányos és nemzetközi kötelezettségeinek az igazságszolgáltatás függetlensége, a véleménynyilvánítás szabadsága, a békés egyesülési és gyülekezési jog és a politikai pluralizmus vonatkozásában, melyek a demokrácia sarokkövei; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy alakítson ki olyan környezetet, amelyben az emberijog-védők és a független nem kormányzati szervezetek el tudják végezni az emberi jogokat és a demokráciát támogató legitim munkájukat; hangsúlyozza, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjaként a venezuelai kormány különös felelősséget visel a jogállamiság és a nemzetközi jogszabályok betartásának tekintetében;

6.  felszólítja a venezuelai kormányt annak biztosítására, hogy a vádakat gyorsan és pártatlan módon, a büntetlenség legcsekélyebb lehetőségét kizárva, az ártatlanság vélelme és a megfelelő jogi eljárás elveinek teljes körű tiszteletben tartásával vizsgálják ki; emlékeztet, hogy a hatalmi ágak megosztása alapvető jelentőségű a demokráciákban, és hogy az igazságszolgáltatási rendszert nem lehet politikai fegyverként használni; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy politikai nézetüktől és hovatartozásuktól függetlenül biztosítsák az ország összes polgárának biztonságát;

7.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az újabb tüntetések még több erőszakhoz vezethetnek, tovább mélyítve a kormány és az ellenzék álláspontja közötti szakadékot, és még nagyobb megosztottságsághoz vezetve a Venezuelában zajló érzékeny politikai fejlemények tekintetében; felszólítja az összes párt képviselőjét és a venezuelai társadalom valamennyi szegmensét, hogy cselekedeteikben és felszólalásaikban tanúsítsanak önmérsékletet; óva int minden olyan lépéstől, amely feszültséget idézhet elő és olyan visszalépésekhez vezethet, amelyek a demokratikus ellenzék legitimitásának elveszítését vagy törvénytelenné nyilvánítását és/vagy a választások érvénytelenítését eredményezik;

8.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a választások évében a politikai ellenzék önkényes fogva tartások és támadások áldozatává vált, ami megkérdőjelezheti a választási folyamat legitimitását és eredményét is;

9.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy a közelgő parlamenti választásokra való tekintettel ezt az időszakot egy olyan, konszenzuson és közös felelősségvállaláson alapuló, befogadó politikai folyamat megindítására használják fel, amely a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett valamennyi demokratikus politikai erő érdemi részvételével zajló, valódi nemzeti párbeszéd révén jön létre; ezenkívül a szükséges gazdasági és irányítási reformok meghozatala érdekében felszólítja mindkét felet az országot fenyegető legsúlyosabb problémák megvitatására; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy gondoskodjanak a teljes mértékben inkluzív folyamat révén valamennyi demokratikus szereplő részvételével lefolytatott szabad és tisztességes parlamenti választásokról; sürgeti valamennyi politikai szereplőt, hogy a politikai küzdelmet tartsák az alkotmányos rend határain belül, és álljanak ellen a radikális fellépésekre irányuló nyomásnak;

10. bátorítja Venezuela regionális partnereit, így az UNASUR-t és az Amerikai Államok Szervezetét, hogy a szemben álló felek között alakítsák ki a párbeszédet és a megértést lehetővé tevő csatornákat, valamint hogy garantálják a közbiztonságot, illetve a nyugalomhoz és normalitáshoz való visszatérést Venezuelában;

11. sürgeti az Uniót, annak tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek olyan nyilatkozatokat, illetve hozzanak olyan intézkedéseket, amelyekkel e nehéz időszakban kimutathatják a venezuelai nép iránti szolidaritásukat;

12. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tárja fel, milyen intézkedések szükségesek Venezuelában egyrészt az európai érdekek, másrészt az európai vállalkozások jogbiztonságának védelméhez, és fogadja is el ezeket;

13. kéri az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és az EU venezuelai küldöttségét, valamint a tagállamok nagykövetségeit, hogy folytassák az ellenzéki vezetőket célzó vizsgálatok és bírósági meghallgatásának szoros megfigyelését; emlékeztet arra a kérésére, hogy a venezuelai helyzet értékelése céljából mielőbb európai parlamenti eseti küldöttség utazzon az országba, és folytasson megbeszélést a konfliktusban részt vevő valamennyi féllel;

14. emlékeztet arra, hogy rövidesen felkéri a főképviselőt/alelnököt, hogy követelje a tiltakozások kezdete óta önkényesen fogva tartott tiltakozók azonnali szabadon bocsátását;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.