Процедура : 2015/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0239/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0239/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0074

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 160kWORD 91k
11.3.2015
PE552.218v01-00}
PE552.226v01-00}
PE552.228v01-00}
PE552.229v01-00}
PE552-231v01-00} RC1
 
B8-0239/2015}
B8-0247/2015}
B8-0249/2015}
B8-0250/2015}
B8-0252/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B8‑0239/2015)

ALDE (B8‑0247/2015)

ECR (B8‑0249/2015)

S&D (B8‑0250/2015)

PPE (B8‑0252/2015)


относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия  (2015/2592(RSP))


Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Сандра Калниете, Габриелюс Ландсбергис, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Едуард Кукан, Гунар Хьокмарк, Йежи Бузек, Михаел Галер, Андрей Пленкович, Яромир Щетина, Андрей Ковачев, Лудек Нидермайер, Михаела Шойдрова, Иван Щефанец, Иржи Поспишил, Павел Свобода, Давор Иво Щир, Йожеф Над, Ивана Малетич, Клод Ролен, Паскал Аримон, Анна Мария Кораца Билд от името на групата PPE
Ричард Хауит, Марю Лауристин, Лиса Яконсари, Кати Пири, Чаба Молнар, Борис Зала, Вилия Блинкевичуте, Марлене Мици, Никола Капуто, Сорин Мойса, Алесия Мария Моска, Енрико Газбара, Йо Лайнен, Василика Виорика Дънчила, Виктор Негреску, Тонино Пицула, Марк Тарабела, Йепе Йепе, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Нина Гил, Зигмантас Балчитис, Ана Гомеш, Костас Мавридис, Афзал Кан от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Анна Елжбета Фотига, Томаш Пьотър Поремба, Робертс Зиле, Карол Карски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Януш Войчеховски, Станислав Ожуг, Кажимеж Михал Уяздовски, Анджей Дуда, Марек Юрек, Марк Демесмакер, Петер ван Дален от името на групата ECR
Ги Верхофстад, Йоханес Корнелис ван Бален, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Фредрик Федерлей, Хуан Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Александър Граф Ламбсдорф, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Виктор Успаских, Жузе Инасиу Фария от името на групата ALDE
Тамаш Месерич, Ребека Хармс, Хейди Хаутала, Индрек Таранд, Бронис Ропе, Давор Шкърлец, Петер Ериксон, Улрике Луначек от името на групата Verts/ALE
Валентинас Мазуронис
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия  (2015/2592(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно Русия, и по-специално резолюциите от 23 октомври 2012 г. относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(1), от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия(2), от 13 март 2014 г. относно „Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(3), от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(4) и от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални(5),

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 28 февруари 2015 г. относно убийството на Борис Немцов,

–   като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 4 март 2015 г. относно продължаващото задържане на Надя Савченко,

–   като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 3 март 2015 г. относно отказа да се позволи на члена на ЕП Сандра Калниете да влезе на територията на Руската федерация,

–   като взе предвид изявлението от 4 март 2014 г. на омбудсмана по правата на човека на Руската федерация Владимир Лукин относно публичните демонстрации в Москва и мерките, предприети от правоприлагащите агенции,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

–   като взе предвид съществуващото споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и временно прекратените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Борис Немцов, бивш заместник министър-председател на Руската федерация, бивш губернатор на Нижни Новгород, бележит реформист на руското общество и икономика в годините след разпада на Съветския съюз и един от лидерите на руската либерална и демократична опозиция, беше убит близо до Кремъл два дни преди насрочената за 1 март 2015 г. демонстрация против последиците от икономическата криза и конфликта в Украйна, на която той беше организатор;

Б.  като има предвид, че в седмиците, преди да бъде убит, Борис Немцов е разследвал участието на Русия в конфликта в Донбас и е имал намерение да публикува доклад по този въпрос; като има предвид, че петима мъже са били арестувани за убийството на Борис Немцов, но не е ясно дали изобщо някой от задържаните е произвел фаталните изстрели; като има предвид, че руските органи не разрешиха на няколко членове на Европейския парламент и на няколко национални делегации да влязат в Руската федерация, като по този начин им попречиха да присъстват на погребението на Борис Немцов;

В.  като има предвид, че Борис Немцов беше категоричен застъпник за модерна, просперираща и демократична Руска федерация, отворена към света;

Г.  като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна, подписала Всеобщата декларация за правата на човека, е поела ангажимент по отношение на универсалните принципи на демокрацията, правовата държава и зачитането на основните свободи и права на човека;

Д. като има предвид, че през последните години положението с правата на човека в Русия се влошава и че руските органи приеха поредица от закони, съдържащи двусмислени разпоредби, които биват използвани за налагане на допълнителни ограничения на опозицията и участниците от гражданското общество и за възпрепятстване на свободата на изразяване на мнение и на сдружаване; като има предвид, че Министерството на правосъдието използва нововъведените правомощия, за да квалифицира 42 групировки като „чуждестранни агенти“, в т.ч. най-авторитетните и опитни организации в страната, работещи в областта на правата на човека, и също така си служи с бюрократичен претекст, за да закрие няколко други групи; като има предвид, че през януари 2015 г. Думата направи първите крачки към приемането на нов закон, който ще забрани дейността на „нежелани“ чуждестранни организации;

Е.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал загрижеността си относно положението с демокрацията в Русия и системното неспазване на принципите на правовата държава и незачитане на основните права; като има предвид, че принципите на правовата държава, стандартите за провеждане на справедлив процес, справедливият съдебен процес и независимостта на съдебната система не се спазват в Русия; като има предвид, че последните избори за президент и за Държавната дума не отговаряха на стандартите на ОССЕ;

Ж. като има предвид, че през последните няколко години някои съдебни процеси и съдебни производства, в т.ч. случаите с Навални, Магнитски, Ходорковски и Политковская, поставиха под въпрос независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация; като има предвид, че тези нашумели дела са само най-известните дела извън Русия и че става въпрос за систематична неспособност от страна на руската държава да гарантира принципите на правовата държава и да осигури правосъдие на своите граждани,

З.  като има предвид, че е налице растяща нужда от единна, твърда, последователна и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, подкрепяна от всички държави членки, която да предоставя подкрепа и помощ, съпровождани от решителна и справедлива критика въз основа на универсалните ценности, които и ЕС, и Русия са се договорили да спазват;

И. като има предвид, че ЕС многократно е предлагал помощ и експертен опит на Русия, посредством партньорството за модернизация, с цел тя да укрепи принципите на правовата държава, да изпълни международните си задължения и да разгърне пълния си икономически потенциал;

Й. като има предвид, че на 19 февруари 2015 г. руският опозиционен лидер Алексей Навални беше осъден на 15 дни затвор за раздаване на брошури за популяризиране на предстояща демонстрация; като има предвид, че на 30 декември 2014 г. съдът наложи условна присъда от 3,5 години за него и присъда от 3,5 години лишаване от свобода на неговия брат Олег Навални;

К. като има предвид, че на 4 март 2015 г. Московският съд отхвърли нова жалба от Надя Савченко срещу незаконното ѝ задържане от страна на Руската федерация, подадена във връзка с нейния имунитет като член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); като има предвид, че до 4 март г-жа Савченко е била в гладна стачка от 82 дни, и като има предвид, че след толкова дълго време тя е изправена пред риск от трайно увреждане на здравето си или смърт;

Л. като има предвид, че изминаха шест месеца от отвличането на естонския полицейски служител Естон Кохвер от руските служби за сигурност на естонска територия в нарушение на международното право; като има предвид, че той продължава да бъде незаконно задържан в затвора „Лефортово“ в Москва; като има предвид, че той не получава подходяща правна помощ, лишен е от правото си на справедлив съдебен процес и е бил подложен на необоснован психиатричен преглед, подробностите за който продължават да са неизвестни;

М. като има предвид, че Европейският фонд за демокрация се занимава с въпроса за плурализма на руските медии, и като има предвид, че заедно с партньорите си, той е приканен да разработи нови медийни инициативи;

Н. като има предвид, че останките и черните кутии на полския правителствен самолет TU-154, който се разби около Смоленск през април 2010 г., при което загинаха полският президент и видни членове на политическите, военните и културните среди, все още са в ръцете на Русия; като има предвид, че руските органи отказват да ги върнат на Полша, въпреки многобройните апели за това;

1.  осъжда категорично убийството на Борис Немцов – най-важното политическо убийство в новата руска история – при което той беше застрелян близо до Кремъл в зона с видеокамери, полиция и служби за сигурност;

2.  отдава почит на Борис Немцов, виден лидер на опозицията, основател и ръководител на политическото движение „Солидарност“ и основен критик на президента Владимир Путин и на войната в Украйна, посветил живота си на една по-демократична, просперираща, отворена Русия и на здравите партньорства между Русия и нейните съседи и партньори; поднася искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Борис Немцов, на членовете на опозицията и на руския народ; осъжда решението на руското ръководство да не позволи на някои дипломати от ЕС и национални делегации да присъстват на погребението му, като по този начин се възпрепятства опитът на ЕС да отдаде почит на смелите руски граждани, отстояващи всеобщи ценности;

3.  посочва, че това убийство е едно от нарастващия брой нерешени политически мотивирани убийства и будещи съмнения смъртни случаи в Русия от 1998 г. насам, сред които са случаите с разследващия журналист Анна Политковская, Александър Литвиненко, за когото се счита, че е бил убит в Обединеното кралство, адвоката Станислав Маркелов, журналиста Анастасия Бабурова, защитника на правата на човека Наталия Естемирова, адвоката Сергей Магнитски, а сега и с политика Борис Немцов;

4.  отбелязва задържането на петима заподозрени от чеченски произход, за което съобщават руските органи;

5.  отправя искане за независимо международно разследване на убийството; счита, че наличните инструменти в рамките на ОССЕ, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации биха спомогнали за гарантирането на безпристрастно и справедливо разследване;

6.  призовава Съвета, Комисията и държавите членки, при изготвянето на бъдещата си политика по отношение на Русия, да вземат предвид факта, че политическата атмосфера, която руските власти са създали, е подготвила благоприятна почва за подобни убийства, насилие и натиск; изразява тревога във връзка с климата на омраза, насочена срещу дейците на опозицията, защитниците на правата на човека, малцинствата и съседните нации, който се засилва в Русия през последните години, подстрекаван от държавната пропаганда и официалните медии като част от политическа култура, дистанцираща се от демократичните принципи;

7.  призовава органите на Руската федерация да прекратят срамната пропагандна и информационна война срещу съседните държави, Западния свят и собствения си народ, която превръща Русия в държава, характеризираща се с репресии, слово на омразата и страх, в която националистическата еуфория се гради на анексирането на Крим и ескалиращата война в Украйна, където правата на кримските татари се погазват и където Кремъл, в нарушение на международното право, култивира омраза и бойни действия и подбужда към тях; осъжда новата пропагандна война, водена срещу демократичните и основните ценности, които се представят като чужди на руското общество; припомня, че Европейският съюз и Руската федерация са се ангажирали, в редица международни декларации и договори, да защитават всеобщите демократични ценности и основните права; подчертава значението на наличието на опозиционни политически сили, за да се осигурява постоянен дебат и обмен на мнения и идеи в политиката и в процесите на законотворчество в Русия;

8.  призовава руските органи да прекратят всякакъв натиск, репресивни действия и сплашвания – както политически, така и юридически – срещу опозиционните лидери, представителите на гражданското общество и независимите медии и да им позволят да действат свободно в съответствие с основните принципи на Руската конституция;

9.  изразява дълбоко безпокойство от факта, че Русия не спазва международните си задължения като член на Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и ОССЕ и задължението да зачита основните права на човека и принципите на правовата държава; счита, че Руската федерация следва да изпълнява задълженията, под които се е подписала; изразява съжаление във връзка с факта, че последните събития показват, че Русия се движи в посока, обратна на посоката на една функционираща демокрация, която включва зачитане на опозицията, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система;

10. изразява дълбоко съжаление за липсата на отговор от страна на руските органи на критиките както в рамките на Руската федерация, така и на международната сцена по адрес на Закона за чуждестранните агенти, както и поради факта, че вместо това руските органи приеха изменения, които още повече ограничават възможностите за организации с нестопанска цел да развиват дейност, и по своя характер са дискриминиращи; настоятелно призовава Русия да преразгледа съответното законодателство с цел да изпълни своите международни задължения в областта на правата на човека и демократичните свободи;

11. приветства решението на Върховния съд от 28 януари 2015 г. да отхвърли предявения от Министерството на правосъдието иск за закриването на руското дружество „Мемориал“ и с твърдения за нарушения в неговата организационна структура, и призовава останалите НПО от списъка с „чуждестранните агенти“ да бъдат извадени от този списък;

12. призовава руските органи незабавно да освободят всички признати политически затворници;

13. призовава руските органи незабавно да освободят Надя Савченко, която беше отвлечена на територията на Украйна и е задържана незаконно в затвор в Русия, и да зачитат имунитета й като член на Върховната рада на Украйна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; подчертава факта, че Русия носи отговорност за нейното крайно нестабилно здравословно състояние; изразява дълбока загриженост за здравословното й състояние и настоятелно призовава руските правосъдни органи да приложат хуманитарното право;

14. осъжда отвличането на естонския полицейски служител Естон Кохвер от естонска територия в Русия; призовава за незабавното му освобождаване и безопасно връщане в Естония;

15. счита, че Русия продължава да бъде важен фактор в световен мащаб и че за стратегическите интереси на ЕС и на Русия ще бъде от полза бързото деескалиране на положението и възстановяването на отношенията чрез дипломация и медиация, при условие че това става при надлежно спазване на международното право и на ангажиментите в рамките на ОССЕ;

16. изразява подкрепата си за демократичните сили в Русия, които са поели ангажимент за отворено общество и програма за реформи;

17. настоятелно приканва Съвета да разработи единна политика по отношение на Русия, която ангажира 28-те държави – членки на ЕС и институциите на ЕС със силно общо послание относно ролята на правата на човека в отношенията между ЕС и Русия и необходимостта от прекратяване на репресиите срещу свободата на изразяване, на събирания и на сдружаване в Русия; счита, че стратегията на ЕС следва да има за цел да принуди Русия да спазва изцяло принципите на ОССЕ и да мотивира нейните лидери да извадят държавата от нейната политическа и икономическа самоизолация;

18. настоятелно призовава ЗП/ВП, с подкрепата на ЕСВД и Комисията, да разработи по-силна програма за подкрепа на руското гражданско общество в Русия и в окупирания Крим и да търси и създава нови възможности да се ангажира с него с цел насърчаване на ценностите на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава; призовава ЕС, с оглед на текущия етап на програмиране на финансовите инструменти на ЕС, да увеличи финансовата си помощ за руското гражданско общество чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека и финансиране за организациите на гражданското общество и местните органи, както и да включи Форума на гражданското общество ЕС–Русия в Инструмента за партньорство, за да се гарантира устойчиво и надеждно дългосрочно подпомагане;

19. повтаря отново загрижеността си, изразена и в предишни резолюции, във връзка с липсата на сътрудничество от страна на руските органи с независимото международно разследване на свалянето на самолета, изпълняващ полет MH17;

20. призовава руските органи незабавно да върнат на Полша останките от полския правителствен самолет Tu-154 и всичките му черни кутии; подчертава, че степента на зависимост на руската съдебна система от органите подкопава всяко безпристрастно и честно разследване; призовава за международно и независимо разследване на причините за катастрофата с полския правителствен самолет ТУ-154;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

 

 

(1)

ОВ C 68Е, 7.3.2014 г., стр. 13.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0284.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0253.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2014)0039.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0006.

Правна информация - Политика за поверителност