Procedură : 2015/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0239/2015

Texte depuse :

RC-B8-0239/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0074

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 151kWORD 91k
11.3.2015
PE552.218v01-00}
PE552.226v01-00}
PE552.228v01-00}
PE552.229v01-00}
PE552-231v01-00} RC1
 
B8-0239/2015}
B8-0247/2015}
B8-0249/2015}
B8-0250/2015}
B8-0252/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8‑0239/2015)

ALDE (B8‑0247/2015)

ECR (B8‑0249/2015)

S&D (B8‑0250/2015)

PPE (B8‑0252/2015)


referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia  (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont, Anna Maria Corazza Bildt în numele Grupului PPE
Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides, Afzal Khan în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen în numele Grupului ECR
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, José Inácio Faria în numele Grupului ALDE
Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE
Valentinas Mazuronis
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia  (2015/2592(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la stabilirea de restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnițki(1), din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia(2), din 13 martie 2014 referitoare la Rusia: condamnarea manifestanților implicați în evenimentele din Piața Bolotnaia(3), din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” (laureat al Premiului Saharov în 2009) din Rusia(4), și din 15 ianuarie 2015 referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnâi(5),

–   având în vedere declarația din 28 februarie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la asasinarea lui Boris Nemțov,

–   având în vedere declarația VP/ÎR din 4 martie 2015, referitoare la menținerea în detenție a Nadiei Sevcenko,

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 3 martie 2015 referitoare la refuzul de a permite intrarea deputatei în PE Sandra Kalniete pe teritoriul Federației Ruse,

–   având în vedere declarația ombudsmanului pentru drepturile omului din Federația Rusă, Vladimir Lukin, din 4 martie 2014, referitoare la manifestațiile din Moscova și la măsurile luate de autoritățile de menținere a ordinii publice,

–   având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului, din 28 noiembrie 2013,

–   având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, precum și negocierile suspendate privind un nou acord UE-Rusia,

–   având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Boris Nemțov, fost viceprim-ministru al Federației Ruse, fost guvernator al regiunii Nijni Novgorod, un reformator de prim rang al societății și economiei ruse post-sovietice și unul din liderii opoziției liberale și democratice din Rusia, a fost ucis în apropierea Kremlinului cu două zile înainte de demonstrația pe care o organiza, programată pentru 1 martie 2015, împotriva efectelor crizei economice și a conflictului din Ucraina;

B.  întrucât, în perioada precedentă asasinării sale, Boris Nemțov investiga participarea Rusiei la conflictul din Donbas și intenționa să publice un raport pe acest subiect; întrucât au fost arestați cinci bărbați în legătură cu uciderea lui Boris Nemțov, dar nu este clar dacă vreuna dintre persoanele reținute a tras focurile de armă mortale; întrucât autoritățile ruse nu au permis unor deputați din Parlamentul European și unor delegații naționale să intre în Federația Rusă, împiedicându-i astfel, să participe la funeraliile lui Boris Nemțov;

C. întrucât Boris Nemțov a fost un susținător fervent al unei Federații Ruse moderne, prospere și democratice, deschisă către lume;

D. întrucât Federația Rusă, în calitate de membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și de semnatară a Declarației universale a drepturilor omului, s-a angajat să respecte principiile democrației, statul de drept, libertățile fundamentale și drepturile omului;

E.  întrucât situația drepturilor omului din Rusia s-a deteriorat în ultimii ani, iar autoritățile ruse au adoptat o serie de legi care conțin dispoziții ambigue, utilizate pentru a impune restricții suplimentare opoziției și societății civile și pentru a limita libertatea de exprimare și de întrunire; întrucât Ministerul Justiției s-a folosit de noile prerogative introduse pentru a înfiera 42 de grupări ca fiind „agenți străini”, inclusiv cele mai pregătite și reputate organizații din domeniul apărării drepturilor omului, și a invocat pretexte birocratice pentru a încerca să desființeze mai multe asemenea grupări; întrucât în ianuarie 2015 Duma de Stat a făcut primii pași în direcția aprobării unei noi legi care ar urma să interzică activitățile unor organizații străine „indezirabile”;

F.  întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la starea democrației în Rusia și la nerespectarea sistematică a statului de drept și a drepturilor fundamentale; întrucât statul de drept, standardele aferente unui proces echitabil, respectarea garanțiilor procedurale și independența sistemului judiciar nu sunt respectate în Rusia; întrucât ultimele alegeri prezidențiale și pentru Duma de Stat nu au respectat standardele OSCE;

G. întrucât, de-a lungul ultimilor ani, mai multe procese și acțiuni judiciare, ca, de exemplu, cauzele Navalnâi, Magnițki, Hodorkovski și Politkovskaya, au ridicat semne de întrebare cu privire la independența și imparțialitatea instituțiilor judiciare ale Federației Ruse; întrucât cazurile de mare calibru enunțate anterior nu sunt decât cazurile cele mai cunoscute în afara Rusiei, fiind simptomatice pentru eșecul sistematic al statului rus de a sprijini statul de drept și de a face dreptate cetățenilor săi;

H. întrucât este din ce în ce mai necesară o politică a UE fermă, coerentă și cuprinzătoare față de Rusia, susținută de toate statele membre, cu sprijin și asistență dublate de o critică fermă și onestă, care are la bază valorile universale la care au aderat UE și Rusia;

I.   întrucât UE a oferit Rusiei în repetate rânduri asistență și expertiză, prin intermediul Parteneriatului pentru modernizare, în vederea consolidării statului de drept, a îndeplinirii de către Rusia a obligațiilor sale pe plan internațional și a dezvoltării întregului său potențial economic;

J.   întrucât, la 19 februarie 2015, liderul opoziției ruse Alexei Navalnâi a fost condamnat la 15 zile de închisoare pentru răspândirea de pliante care anunțau o viitoare demonstrație; întrucât, la 30 decembrie 2014 un tribunal l-a condamnat pe Alexei Navalnâi la 3 ani și jumătate cu suspendare iar pe fratele lui, Oleg Navalnâi, la 3 ani și jumătate de închisoare;

K. întrucât, la 4 martie 2015, un tribunal din Moscova a respins un alt apel al Nadiei Sevcenko împotriva ținerii sale ilegale în detenție de către Federația Rusă, pe care l-a depus cu referire la imunitatea ei ca membră a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE); întrucât până la 4 martie, dna Sevcenko a fost în greva foamei timp de 82 de zile și întrucât, după o perioadă atât de îndelungată, există riscul unei deteriorări permanente a sănătății sale sau riscul de deces;

L.  întrucât au trecut șase luni de la răpirea de pe teritoriul Estoniei a ofițerului estonian de poliție, Eston Kohver, de către serviciile de securitate ruse, cu încălcarea dreptului internațional; întrucât acesta este în continuare deținut ilegal în închisoarea Lefortovo din Moscova; întrucât acesta nu beneficiază de asistența juridică cuvenită, a fost privat de dreptul la un proces echitabil și a fost somat să se supună unui examen psihiatric nejustificat, ale cărui detalii rămân necunoscute;

M. întrucât Fondul european pentru democrație se ocupă de pluralitatea mass-mediei din Rusia și întrucât, împreună cu partenerii săi, este invitat să propună noi inițiative în domeniul mass-media,

N. întrucât Rusia deține încă resturile epavei și cutiile negre ale avionului Tu-154 aparținând guvernului polon, ce s-a prăbușit lângă Smolensk în aprilie 2010, conducând astfel la moartea președintelui polon și a unor importanți membri ai vieții politice, militare și culturale din Polonia; întrucât autoritățile ruse refuză să le înapoieze Poloniei, în ciuda numeroaselor apeluri în acest sens;

1.  condamnă în termeni duri uciderea lui Boris Nemțov, cel mai important asasinat politic din istoria recentă a Rusiei, acesta fiind împușcat mortal în apropierea Kremlinului, într-o zonă echipată cu camere video și patrulată de forțe ale poliției și ale serviciilor de securitate;

2.  îi aduce un omagiu lui Boris Nemțov, lider proeminent al opoziției, fondator și lider al mișcării politice Solidarnost, un critic de prim rang al președintelui Vladimir Putin și al războiului din Ucraina, care și-a dedicat viața luptei pentru o Rusie mai democratică, mai prosperă și mai deschisă, precum și pentru parteneriate solide între Rusia și vecinii și partenerii săi; transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Boris Nemțov, membrilor opoziției și poporului rus; condamnă decizia conducerii ruse de a împiedica o parte din diplomații UE și din delegațiile naționale să participe la funeraliile lui Boris Nemțov, împiedicând astfel, UE să-i omagieze pe cetățenii ruși curajoși care susțin valorile universale;

3.  subliniază că asasinarea acestuia face parte dintr-o serie tot mai lungă de asasinate motivate politic și de morți suspecte nesoluționate care au avut loc în Rusia începând cu 1998, printre care se numără cea a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaia, a lui Alexander Litvinenko, care se presupune că a fost victima unui asasinat comis în Marea Britanie, a avocatului Stanislav Markelov, a jurnalistei Anastasia Baburova, a apărătorului drepturilor omului Natalia Estemirova, a avocatului Serghei Magnițki și acum a politicianului Boris Nemțov;

4.  ia act de arestarea a cinci suspecți de origine cecenă, anunțată de autoritățile rusești;

5.  solicită o anchetă internațională independentă a crimei; consideră că instrumentele disponibile în cadrul OSCE, al Consiliului Europei și al Organizației Națiunilor Unite ar putea contribui la asigurarea unei anchete imparțiale și echitabile;

6.  solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre ca, la elaborarea politicii lor viitoare față de Rusia, să țină seama de faptul că atmosfera politică creată de autoritățile ruse a pregătit un teren propice pentru astfel de crime, violență și presiune; este alarmat de atmosfera de ură îndreptată împotriva activiștilor opoziției, a apărătorilor drepturilor omului, a minorităților și a națiunilor învecinate, care a căpătat amploare în Rusia în ultimii ani, fiind instigată de propaganda de stat și de mass-media oficială, ca parte a unei culturi politice care se distanțează de principiile democratice;

7.  cere autorităților Federației Ruse să oprească propaganda rușinoasă și războiul informațional împotriva vecinilor săi, a lumii occidentale și a propriului popor, care transformă Rusia într-un stat în care predomină represiunea, frica și un discurs al urii, în care euforia naționalistă pleacă de la anexarea Crimeii și de la escaladarea războiului din Ucraina, în care drepturile tătarilor din Crimeea sunt încălcate și în care Kremlinul cultivă și provoacă ură și lupte, nerespectând dreptul internațional; condamnă noul război propagandistic purtat împotriva valorilor democratice și fundamentale, care sunt prezentate ca străine societății ruse; reamintește că atât Uniunea Europeană, cât și Federația Rusă s-au angajat, în numeroase declarații și tratate internaționale, să apere valorile democratice universale și drepturile fundamentale; subliniază importanța existenței unor forțe politice de opoziție, pentru a asigura o dezbatere constantă și un neîntrerupt schimb de opinii și de idei pe plan politic și în cadrul procesului de legiferare din Rusia;

8.  solicită autorităților rusești să pună capăt tuturor presiunilor, actelor de represiune și intimidărilor – atât politice, cât și judiciare – împotriva liderilor opoziției, reprezentanților societății civile și mass-mediei independente, permițându-le să acționeze liber în conformitate cu principiile de bază ale constituției Rusiei;

9.  este profund îngrijorat de nerespectarea de către Rusia a obligațiilor sale juridice internaționale în calitate de membră a Organizației Națiunilor Unite, a Consiliului Europei și a OSCE, precum și de încălcarea de către Rusia a principiilor referitoare la drepturile fundamentale ale omului și la statul de drept; consideră că Federația Rusă ar trebui să își îndeplinească obligațiile asumate; regretă faptul că evenimentele recente demonstrează că Rusia a evoluat într-o direcție contrară unei democrații funcționale, care să includă respectul pentru opoziție, statul de drept și independența sistemului judiciar;

10. își exprimă regretul profund cu privire la faptul că autoritățile ruse nu au adoptat măsuri pentru a răspunde criticilor exprimate atât la nivelul societății ruse, cât și pe scena internațională în legătură cu Legea privind agenții străini, introducând, în schimb, o serie de amendamente care restricționează și mai mult libertatea de acțiune a organizațiilor nonprofit și care au un caracter discriminatoriu; solicită în mod insistent Rusiei să revizuiască actele legislative relevante pentru a-și îndeplini obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului și al libertăților democratice;

11. salută decizia adoptată de Curtea Supremă la 28 ianuarie 2015, în care aceasta respinge plângerea ministerului justiției și solicitarea aferentă de dizolvare a organizației „Memorial” sub pretextul existenței anumitor nereguli în structura organizațională a acestei entități și solicită eliminarea celorlalte ONG-uri de pe lista „agenților străini”;

12. solicită autorităților ruse să elibereze imediat toate persoanele recunoscute drept prizonieri politici;

13. solicită autorităților ruse să o elibereze de urgență pe Nadia Sevcenko, care a fost răpită pe teritoriul Ucrainei și este deținută ilegal într-o închisoare din Rusia și, de asemenea, să respecte imunitatea acesteia în calitate de membră a Radei Supreme a Ucrainei și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE); subliniază că Rusia răspunde de sănătatea ei foarte fragilă; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la starea de sănătate a Nadiei Sevcenko și îndeamnă autoritățile judiciare ruse să aplice prevederile dreptului umanitar;

14. condamnă răpirea ofițerului de poliție eston Kohver de pe teritoriul Estoniei și aducerea sa în Rusia; solicită ca acesta să fie eliberat de urgență și să se asigure întoarcerea sa în Estonia în condiții de siguranță;

15. consideră că Rusia rămâne un actor important pe plan mondial și că este în interesul strategic al UE și al Rusiei să se ajungă cât mai rapid la o detensionare și la o restabilire a relațiilor prin intermediul diplomației și al medierii, pe baza respectării dreptului internațional și a angajamentelor OSCE;

16. își exprimă sprijinul pentru forțele democratice din Rusia, care și-au demonstrat angajamentul față de o societate deschisă și o agendă de reformă;

17. îndeamnă Consiliul să elaboreze o politică unificată față de Rusia, prin care cele 28 de state membre și instituțiile UE să își exprime adeziunea la un mesaj comun ferm cu privire la rolul drepturilor omului în relația UE-Rusia, precum și cu privire la necesitatea de a pune capăt reprimării libertății de exprimare, de întrunire și de asociere în Rusia; consideră că obiectivele strategiei elaborate de UE ar trebui să fie de a determina Rusia să respecte integral principiile OSCE și de a motiva liderii acestei țări să scoată Rusia din autoizolarea sa politică și economică;

18. îndeamnă VP/ÎR, cu sprijinul SEAE și al Comisiei, să elaboreze un program mai structurat de sprijinire a societății civile din Rusia și de pe teritoriul ocupat al Crimeii, și să urmărească, totodată, să creeze noi oportunități de colaborare cu aceasta, pentru a promova valorile democrației, drepturile omului și statul de drept; îndeamnă UE, referitor la etapa de programare în curs a instrumentelor financiare ale UE, să își sporească asistența financiară pentru societatea civilă din Rusia, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și al fondurilor destinate organizațiilor societății civile și autorităților locale, și să includă Forumul societății civile UE-Rusia în Instrumentul de parteneriat, pentru a asigura un sprijin sustenabil și credibil pe termen lung;

19. își reiterează îngrijorarea exprimată într-o serie de rezoluții anterioare cu privire la refuzul autorităților ruse de a coopera în vederea realizării unei anchete internaționale independente privind doborârea cursei malaysiene de linie MH17;

20. solicită autorităților rusești să înapoieze de urgență Poloniei epava avionului Tu-154 al guvernului polon și toate cutiile negre ale acestuia; subliniază că nivelul de dependență al puterii judecătorești din Rusia de autoritățile centrale subminează orice investigație imparțială și onestă; solicită să se realizeze o anchetă internațională și independentă privind cauzele prăbușirii avionului Tu-154 al guvernului polon;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.

 

 

 

(1)

JO C 68 E, 7.3.2014, p. 13.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0284.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0253.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0039.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0006.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate