Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0241/2015Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0241/2015

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Dél-Szudánról, többek között a közelmúltbeli gyermekrablásokról

11.3.2015 - (2015/2603(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B8‑0241/2015)
ALDE (B8‑0255/2015)
ECR (B8‑0257/2015)
EFDD (B8‑0258/2015)
PPE (B8‑0260/2015)
GUE/NGL (B8‑0263/2015)
S&D (B8‑0266/2015)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir a PPE képviselőcsoport nevében
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini az EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2015/2603(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0241/2015
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0241/2015
Elfogadott szövegek :

az Európai Parlament állásfoglalása Dél-Szudánról, többek között a közelmúltbeli gyermekrablásokról

(2015/2603(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Dél-Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a dél-szudáni helyzetről szóló 2014. január 16-i[1] és november 13-i[2] állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Salva Kiir elnök és a volt alelnök, Riek Machar közötti, Addisz-Abebában, a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) égisze alatt 2015. február 2-án aláírt fegyverszünetre és hatalommegosztási megállapodásra;

–   tekintettel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2015. február 3-i, a dél-szudáni béketárgyalásokról szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az OCHA (az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala) és az IGAD (Kormányközi Fejlesztési Hatóság) dél-szudáni humanitárius válsággal foglalkozó magas szintű találkozójának 2014. február 10-i közleményére,

–   tekintettel az ENSZ főtitkára gyermekek és fegyveres konfliktusok kérdésével foglalkozó különleges képviselőjének 2015. február 25-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Dél-szudáni Köztársaság és az ENSZ 2014. októberi közös közleményére a konfliktusok során előforduló szexuális erőszak megelőzéséről;

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. évi 2155. és 2015. évi 2206. számú határozataira a dél-szudáni békét megakadályozó személyekre kivetett célzott szankciók alapjainak meghatározásáról;

–   tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének a dél-szudáni konfliktusban részt vevő felek békemegállapodás-kötési kudarcáról szóló, 2015. március 6-i sajtónyilatkozataira,

–   tekintettel a dél-szudáni cselekvési terv 2012. évi megújítására annak érdekében, hogy véget vessenek a gyermekeknek a kormány fegyveres csoportjaiba történő besorozásának és bevetésének, valamint a gyermekek ellen elkövetett egyéb súlyos jogsértéseknek,

–   tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–   tekintettel az Afrikai Uniónak a menekültügyi problémák sajátos afrikai szempontjaira irányadó egyezményére,

–   tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–   tekintettel a gyermekek jogairól és jólétéről szóló afrikai chartára,

–   tekintettel az ENSZ kínzás elleni egyezményére,

–   tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményre,

–   tekintettel az EU-nak a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekekről szóló 2010. évi iránymutatásaira,

–   tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról szóló 182. számú, 1999-ben elfogadott egyezményére, amely „a gyermekek fegyveres konfliktusokban való bevetés céljából történő erőszakos és kötelező besorozását” a gyermekmunka legrosszabb formái közé sorolja,

–   tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–   tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel 2015. február 15-én és 16-án becslések szerint 89 gyermeket, de elképzelhető, hogy akár százakat rabolt el egy, állítólag Johnson Oloni, a Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereg (SPLM) parancsnoka által vezetett militáns csoport a Felső-Nílus állambeli Wau Shilluk településen; mivel tanúk szerint fegyveres katonák vették körbe a települést, minden egyes házat végigkutattak, és főleg 12 év feletti fiúkat vittek el erőszakkal;

B.  mivel 2013 decemberében a Dél-Szudánban hatalmon lévő párton, a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalmon belüli politikai vita Jubában fegyveres konfliktussá fajult a Kiir elnökhöz és a Riek Machar volt alelnökhöz lojális erők között;

C. mivel a 2013 decemberében kirobbant belső fegyveres konfliktust követően hozzávetőleg 1,4 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására az országon belül, 500 000 menekült el a szomszédos országokba, és nagyjából 12 000 gyermeket soroztak be katonai szolgálatra fegyveres erőkhöz és csoportokhoz; mivel a jelentések szerint gyermekek ezreit gyilkolták meg, erőszakolták meg, kényszerítették lakóhelyük elhagyására és tettek árvává;

D. mivel a becslések szerint 4 millió ember van kitéve élelmiszer-ellátási bizonytalanság vagy elégtelenség kockázatának, miközben az ENSZ folyamatosan figyelmeztet a harcok folytatódásával egyre mélyülő humanitárius válságra és éhínségre; mivel a helyzet – az orvosi ellátás és infrastruktúra hiányával súlyosbítva – egyre csak romlik;

E.  mivel az ENSZ dél-szudáni köztársasági missziója (UNMISS) jelenleg egymagában több mint 100 000, országon belül lakhelye elhagyására kényszerített embernek nyújt menedéket az erőszak elől, és ezzel magát is támadások veszélyének teszi ki;

F.  mivel az ENSZ becslései szerint a menekülttáborokban lévő lakosság több mint fele gyermek, akiknek fizikai értelemben vett biztonsága, fejlődése és jóléte így jelentős veszélynek van kitéve; mivel a világon Dél-Szudánban az egyik legmagasabb a gyermekhalandóság és a legalacsonyabb az oktatásban részt vevők száma; mivel a jelenlegi konfliktus következtében 400 000 gyermek hagyta félbe az iskolát;

G. mivel a konfliktusban részt vevő felek etnikai származáson és feltételezett politikai hovatartozáson alapuló támadásokat hajtottak végre a polgári lakosság ellen, nemi erőszakot követtek el, és gyakran folyamodtak a tulajdonok elpusztításához és fosztogatásához;

H. mivel a dél-szudáni konfliktusban részt vevő különböző felek 2014. január 7-én Addisz-Abebában tárgyalásokat kezdtek a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) égisze alatt; mivel az ellenségeskedés megszüntetésére irányuló korábbi megállapodások – köztük a legutóbbi, 2015. február 2-án Addisz-Abedában aláírt tűzszüneti megállapodás –, illetve az IGAD-nak a konfliktus politikai megoldására irányuló folyamatos erőfeszítései ellenére a harcok folytatódnak, az emberi jogok és a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyása és a konfliktus keretében elkövetett visszaélések miatti elszámoltathatóság elmaradása mellett;

I.   mivel a kormány és a lázadók nem tartották be az IGAD által a hatalommegosztási megállapodás elérésére kiszabott 2015. március 5-i határidőt, és mivel a béketárgyalásokat határozatlan időre meghosszabbították; mivel az IGAD főközvetítője bejelentette, hogy az ENSZ és az Afrikai Unió (AU) ezentúl közvetlen szerepet játszhat a tárgyalásokban;

J.   mivel az AU 2014 márciusában vizsgálóbizottságot hozott létre, ám annak végleges jelentését még nem tették közzé, noha 2014. októberben benyújtotta az Afrikai Unió Bizottságának;

K. mivel a közzététel késleltetésére irányuló döntést általános csalódottsággal vették tudomásul, és széles körben úgy vélték, ez visszaesést jelent az elszámoltathatóság és a büntetlenség felszámolása terén, továbbá olyan személyiségek adtak hangot csalódásuknak, mint Ivan Simonovic, az ENSZ főtitkárhelyettese, Navi Pillay, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, illetve dél-szudáni civil társadalmi szervezetek jelentős tagjai;

L.  mivel 2015. március 3-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadott egy olyan rendszert, melynek révén szankciókat lehet kivetni a dél-szudáni konfliktus folytatásáért vagy a békekötés megakadályozásáért felelős, vagy abban bűnrészes személyekre; mivel a szankciók azokra is kivethetők, akik civileket, vagy olyan kórházakat, vallási létesítményeket, iskolákat vagy helyiségeket támadnak, ahol civilek keresnek menedéket, illetve gyermekeket soroznak be vagy használnak fel fegyveres erőknél vagy csoportokban;

M. mivel annak ellenére, hogy a parlament megszavazta ratifikálásukat, Dél-Szudán továbbra sem részes fele egyetlen alapvető nemzetközi vagy regionális emberi jogi egyezménynek sem, mint például az emberi jogok és a népek jogai afrikai chartájának, az Afrikai Unió menekültügyi problémák sajátos afrikai szempontjaira irányadó egyezményének, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, az ENSZ kínzás elleni egyezményének és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezménynek;

N. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma 15 év alatti gyermekek nemzeti fegyveres erők vagy fegyveres csoportok általi besorozását, toborzását vagy ellenségeskedésekben való bevetését háborús bűncselekménynek nyilvánítja;

O. mivel a dél-szudáni parlamentnek benyújtott, nem kormányzati szervezetekre vonatkozó törvénytervezet korlátozná az egyesülési szabadságot, kötelezővé téve a nyilvántartása vételt, megtiltva a nem kormányzati szervezeteknek, hogy nyilvántartásba vétel nélkül működjenek, és büntetendővé nyilvánítaná a nyilvántartásba vételi igazolás nélkül végzett önkéntes tevékenységeket;

P.  mivel az iskolákat továbbra is felhasználják többek között katonai célokra, például megszállási pontként vagy sorozási helyszínként; mivel 2015. február végén jelentések szerint 30 iskolát még mindig katonai célokra használtak;

Q. mivel az adományokat és a humanitárius segélyeket leszámítva Dél-Szudán gazdasága csaknem teljes egészében az olajágazattól függ, és az olajexport a GDP-nek több mint 70%-át és a kormány bevételeinek mintegy 90%-át teszi ki; mivel az olajiparból származó bevételeket erőszakos konfliktusokra fordították;

R.  mivel a Dél-Szudánban folyó erőszakos cselekmények elviselhetetlen humanitárius költségekkel járnak, az ENSZ becslése szerint a 2015-ben szükséges humanitárius segély 1,81 milliárd amerikai dollárt tesz ki; mivel az ENSZ a dél-szudáni helyzetet 3-as, azaz a legsúlyosabb szintű szükséghelyzetet jelentő humanitárius válsággá nyilvánította;

S.  mivel az Európai Unió és tagállamai 2014-ben közel 300 millió eurót kitevő humanitárius segélyt nyújtottak a humanitárius válság enyhítésére és a régióban a dél-szudáni menekültek sürgős szükségleteinek kezelésére;

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a biztonsági és humanitárius helyzet tovább romlik Dél-Szudánban, ami destabilizálhatja az egész kelet-afrikai régiót; felszólítja valamennyi felet, hogy azonnal szüntessék be az erőszakos cselekményeket, szüntessék meg az emberi jogi jogsértéseket, alakítsanak átmeneti nemzeti egységkormányt, valamint tegyék lehetővé a humanitárius segélyhez való teljes körű hozzáférést; felszólítja a feleket, hogy hagyjanak fel az oktatási és középületek elleni támadásokkal, és szüntessék be az iskolák katonai célokra, többek között gyermekkatonák toborzására történő használatát; ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy támogatja az iskolák és egyetemek fegyveres konfliktus során történő katonai célú felhasználása elleni védelemről szóló iránymutatásokat;

2.  mély csalódásának ad hangot amiatt, hogy az IGAD égisze alatt folytatott, több mint egy évig tartó tárgyalások révén nem sikerült jelentős előrelépést elérni; sürgeti a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy kössenek megállapodást a hatalom megosztása tekintetében, és teljes mértékben támogatja a folyamatban levő tárgyalási folyamatot, továbbá felszólít arra, hogy a felek kössenek feltétel nélküli, teljes körű és azonnali tűzszünetet, és hagyjanak fel az erőszakos cselekményekkel, valamint a civilek toborzásával és mozgósításával; felszólít arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket a tartós béke és stabilitás elérése érdekében; sürgeti a kormányt és a felkelőket, hogy a jóhiszeműség jegyében kezdjenek feltétel nélküli és befogadó politikai tárgyalásokat a tárgyalások sikeres lezárása érdekében; arra ösztönzi az Afrikai Uniót és az IGAD-ot, hogy folytassák az inkluzív párbeszéd és közvetítés előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket;

3.  felszólít a fegyveres erők által a konfliktus 2013. decemberi kezdete óta toborzott valamennyi gyermek azonnali szabadon bocsátására és biztonságos hazatérésük biztosítására; sürgősen emlékezteti a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy a gyermekek fegyveres erőkbe és csoportokba történő besorozása és bevetése a nemzetközi közjog súlyos megsértésének minősül;

4.  felszólítja a Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereget és az ellenzéki erőket, hogy alaposan és átlátható módon ellenőrizzék, hogy ne maradjon gyermek a soraikban, és hogy azonnal dolgozzanak ki és valósítsanak meg cselekvési tervet az ENSZ-szel együttműködve a gyermekek jogai súlyos megsértésének beszüntetése érdekében;

5.  emlékeztet a 2009-ben tett kötelezettségvállalásra, amelyet 2012-ben megerősítettek a dél-szudáni hatóságok, mely szerint véget vetnek a konfliktusban a gyermekek toborzásának és bevetésének, szabadon bocsátják a kormány biztonsági erőihez csatlakozott valamennyi gyermeket, támogatást nyújtanak családjuk újraegyesítéséhez és az újrabeilleszkedéshez, valamint kivizsgálják a gyermekek ellen elkövetett súlyos jogsértéseket; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezt a kötelezettségvállalást nem tartották be teljes mértékben; felszólítja a feleket, hogy teljes mértékben hajtsák végre a cselekvési tervben megfogalmazott iránymutatásokat;

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget az erőforrások annak érdekében történő mozgósításában, hogy segítsenek a fegyveres erőkhöz toborzott gyermekeknek és a konfliktus által érintetteknek a társadalomba való hosszú távú újrabeilleszkedésében, együttműködve az ENSZ gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselőjének hivatalával, az UNICEF-fel és más szervezetekkel;

7.  kitart amellett, hogy kapcsolatot kell teremteni a humanitárius válság kapcsán történő beavatkozás és a hosszú távú fejlesztési együttműködés között; azon a véleményen van, hogy a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekekre irányuló hosszú távú fejlesztési programoknak többek között a gyermekvédelmi rendszerekre, az oktatásra és a foglalkoztatási programokra kell összpontosítaniuk; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a humanitárius segítségnyújtást, és hogy biztosítsanak hozzáférést az erőforrásokhoz a helyi mezőgazdasági gazdálkodók és termelők számára;

8.  sürgeti az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsát, hogy tegye közzé az Afrikai Unió Dél-Szudánnal foglalkozó vizsgálóbizottságának az országban történt emberi jogi jogsértésekre vonatkozó jelentését, és hogy haladéktalanul hozza meg a megállapítások alapján szükséges intézkedéseket;

9.  hangsúlyozza, hogy a jelentés közzététele döntő fontosságú lépés a béke és a megbékélés irányába; elismeri, hogy valamennyi dél-szudáni népnek joga van az igazsághoz és az igazságszolgáltatáshoz, és hogy az atrocitások több száz áldozata és tanúja hatalmas személyes erőfeszítéseket tett a vizsgálóbizottsággal való együttműködés érdekében, gyakran jelentős személyes kockázatot vállalva, amikor felidézték a fájdalmas tapasztalatokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a konfliktus eseményeinek alaposabb dokumentálásához;

10. felkéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy aktívan támogassa a vizsgálóbizottság ajánlásainak végrehajtását, ideértve az atrocitásokkal foglalkozó vegyes bíróság esetleges létrehozását, az ENSZ főtitkárának javaslata szerint;

11. üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2206. számú határozatának elfogadását, amely a konfliktust szítókat közvetlenül érintő, célzott szankciókat ró ki, és felszólít a határozat azonnali végrehajtására; hangsúlyozza hogy átfogó fegyverembargót kell elfogadni regionális és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy megállítsuk az olyan egyének és csoportok számára történő fegyverszállítást, akik súlyos emberi jogi jogsértéseket, háborús bűnöket és emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el, valamint hogy megvédjük a súlyos kockázatnak kitett polgári lakosságot;

12. felszólítja a dél-szudáni kormányt, hogy végezzen azonnali, alapos, pártatlan és független vizsgálatokat az emberi jogi jogsértésekre vonatkozóan, annak érdekében, hogy állítsák bíróság elé és vonják felelősségre azokat a személyeket, akik a nemzetközi jog szerinti bűncselekményekkel és az emberi jogok súlyos megsértésével gyanúsíthatóak, ideértve gyermekek elrablását és fegyveres konfliktusba való toborzását, valamint a nőkkel és gyermekekkel szemben elkövetett szexuális erőszakot;

13. emlékeztet az IGAD 2014. augusztus 25-i jegyzőkönyvére, amely kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az Afrikai Unió Dél-Szudánnal foglalkozó vizsgálóbizottsága által súlyos bűncselekmények elkövetéséért felelőssé tett személyek nem vehetnek részt az átmeneti kormányban;

14. felszólítja Dél-Szudán kormányát, hogy sürgősen véglegesítse azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek bűncselekménynek minősítik a gyermekek toborzását és bevetését, használja fel ezt a jogszabályt az elkövetők bíróság elé állítása érdekében, véglegesítse a nemzetközi megállapodások végrehajtását, többek között a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött 2002-es fakultatív jegyzőkönyvet, és csatlakozzon a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumához;

15. felkéri a dél-szudáni kormányt, hogy vesse el azokat a jogszabályokat, amelyek korlátoznák, mely ágazatokban tevékenykedhetnek a nem kormányzati szervezetek és egyesületek, ami súlyosan gátolná a társadalom fejlődését és a humanitárius katasztrófa elhárítására tett erőfeszítéseket;

16. kéri a dél-szudáni kormányt, hogy teljesítse a lakosság ellátására irányuló kötelezettségét, és ösztönözze a nemzetközi adományozókat arra, hogy növeljék a segítségnyújtáshoz biztosított támogatásukat, illetve – figyelembe véve a szükségletek mértékét és sürgősségét –, felkéri a nemzetközi közösséget, hogy hívjon össze újabb adományozó konferenciát Dél-Szudán érdekében, amint a békéhez szükséges valamennyi feltételt teljesítették és a bevételek megfelelő elosztásához szükséges mechanizmust létrehozták;

17. sürgeti a Dél-Szudán természeti kincseivel való felelős gazdálkodást annak biztosítására, hogy az olajbevételeket ne használhassák fel a konfliktus finanszírozására; felhívja a tárgyaló feleket, hogy a béketárgyalások során és a végleges megállapodásban foglalkozzanak a kőolajágazat átláthatóságának és nyilvános ellenőrzésének kérdésével annak érdekében, hogy az ebből a forrásból származó jövedelmet az ország fenntartható fejlődésére és a lakosság életszínvonalának emelésére lehessen felhasználni;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Dél-Szudán kormányának, Dél-Szudán emberi jogi biztosának, Dél-Szudán nemzetgyűlésének, az Afrikai Unió intézményeinek, a Kormányközi Fejlesztési Hatóságnak, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és az ENSZ főtitkárának.