Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0367/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0367/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 153kWORD 82k
28.4.2015
PE555.141v01-00}
PE555.152v01-00}
PE555.154v01-00}
PE555.158v01-00} RC1
 
B8-0367/2015}
B8-0378/2015}
B8-0380/2015}
B8-0384/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0367/2015)

Verts/ALE (B8‑0378/2015)

ALDE (B8‑0380/2015)

S&D (B8‑0384/2015)


относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))


Моника Холмайер, Роберта Мецола, Елмар Брок, Кристиан Дан Преда, Андрей  Пленкович, Арно Данжан, Елизабета Гардини, Рамон Луис Валкарсел, Давор Иво Щир, Лара Коми, Дубравка Шуйца, Фернану РуашБарбара Матера, Алесандра Мусолини, Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза, Иво Белет от името на групата PPE
Джани Питела, Таня Файон, Йорг Лайхтфрид, Биргит Зипел, Енрике Гереро Салом, Клод Морайс, Кашету Киенге, Соледад Кабесон Руис от името на групата S&D
Ги Верхофстад, Сесилия Викстрьом, Луи Мишел, Фредерик Рийс, Мариел дьо Сарнез, Филип Де Бакер, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Ска Келер, Юдит Саргентини, Джийн Ламбърт от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището  (2015/2660 (RSP).  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(1),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието,

–   като взе предвид разискванията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията, проведени в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(2),

–   като взе предвид инициативата на ВКБООН за Централното Средиземноморие и предложенията на ВКБООН за справяне с настоящите и бъдещите случаи на пристигащи лица, търсещи убежище, и пристигащи бежанци и мигранти в Европа,

–   като взе предвид плана за действие от 10 точки относно миграцията, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи на 20 април 2015 г.,

–   като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Съвета на ЕС относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 22 април 2015 г.,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция, над 1 500 души са загинали в Средиземно море от началото на тази година;

Б.  като има предвид, че според Международната организация по миграция приблизително 23 918 мигранти са достигнали италианското крайбрежие, считано от 1 януари 2015 г.; като има предвид, че според гръцките органи 10 445 мигранти са били спасени от гръцката брегова охрана в Егейско море през първото тримесечие на 2015 г.;

В.  като има предвид, че италианските морски сили, италианската брегова охрана, италианският флот и различни търговски кораби извършват непрекъснати операции за спасяване на бедстващи мигранти в Средиземно море и са спасили около 10 000 мигранти за шест дни, считано от петък, 10 април, до четвъртък, 16 април 2015 г.;

Г.  като има предвид, че в рамките на последната операция, посветена единствено на издирвателни и спасителни операции в Средиземно море, „Маре нострум“, бяха спасени 150 810 мигранти в продължение на 364-дневен период; като има предвид, че първоначалните данни не сочат намаляване на броя на мигрантите, прекосяващи Средиземно море към настоящия момент;

Д. като има предвид, че по-голяма част от хората, които се опитват да прекосят Средиземно море, бягат от конфликти или преследване в Сирия, Ирак, Еритрея и Сомалия; като има предвид, че около 700 мигранти са изчезнали и съществуват опасения, че са се удавили, след като претовареният дървен риболовен кораб, на който са били качени, се е преобърнал близо до Либия, докато португалски търговски кораб е идвал на помощ, в късните часове на събота, 18 април; като има предвид, че има сведения, че един от оцелелите е информирал италианските органи, че е възможно на борда да е имало до 950 души; като има предвид, че по-рано този месец се е случила подобна трагедия, при която, според сведенията, около 400 мигранти са загубили живота си в морето, когато дървен риболовен кораб, превозващ около 550 души, се е преобърнал;

Е.  като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Frontex, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г. с първоначален бюджет в размер на едва 2,9 милиона евро на месец в сравнение с над 9 милиона евро на месец за „Маре нострум“; като има предвид, че над 24 400 незаконни мигранти са спасени по централния средиземноморски път от началото на съвместната операция „Тритон“, включително почти 7 860 души с участието на сили и средства, съфинансирани от Frontex;

Ж. като има предвид, че куриерите и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция и излагат на риск живота на мигрантите заради собствената си финансова печалба, отговорни са за хиляди смъртни случаи и представляват сериозно предизвикателство за ЕС и държавите членки; като има предвид, че трафикантите реализират печалба в размер на 20 милиарда евро годишно от престъпната си дейност; като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, активно улесняващи транспортирането на незаконни мигранти през Средиземно море, са свързани с трафик на хора, наркотици, огнестрелни оръжия и тероризъм; като има предвид, че на 17 март 2015 г. Европол стартира съвместния си оперативен екип „Маре“ за борба с тези престъпни групи;

З.  като има предвид, че регионалната нестабилност и конфликтите се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците на разселените лица и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС; като има предвид, че бързата експанзия на „Ислямска държава“ и Даиш в съседните райони на конфликт в крайна сметка ще има въздействие върху масовия приток на мигранти и потоците разселени лица;

1.  изразява дълбоко съжаление и тъга по повод на нееднократната трагична загуба на човешки живот в Средиземно море; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да продължат да развиват съществуващото сътрудничество и да направят всичко възможно, за да предотвратят нови случаи на загуба на човешки живот в морето; призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да идентифицират телата и изчезналите лица и да информират техните роднини;

2.  призовава ЕС и държавите членки да предоставят необходимите ресурси, за да се гарантира, че задълженията за издирване и спасяване се изпълняват ефективно и съответно, че са подходящо финансирани; призовава държавите членки да продължат да показват солидарност и ангажимент чрез увеличаване на своите вноски в бюджетите и операциите на Frontex и EASO; ангажира се да предостави на тези агенции ресурсите (персонал и оборудване), необходими за изпълнение на техните задължения, чрез бюджета на ЕС и съответните му фондове;

3.  отново заявява необходимостта ЕС да базира своя отговор на последните трагични събития в Средиземно море на солидарността и на справедливото споделяне на отговорността, както е посочено в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и да възприеме всеобхватен европейски подход; подчертава отново необходимостта ЕС да подобри справедливото разпределение на отговорностите и солидарността по отношение на държавите членки, които посрещат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, в абсолютни или относителни стойности;

4.  приветства ангажимента на Европейския съвет за укрепване на операцията на ЕС „Тритон“ чрез увеличаване на финансирането и на активите; настоятелно призовава ЕС да установи ясен мандат за „Тритон“, така че да разшири нейната област на дейност и мандата ѝ за операции по издирване и спасяване на равнище ЕС;

5.  приветства предложението на Европейския съвет за съвместно разглеждане на молбите за предоставяне на убежище с подкрепата на екипи на EASO; призовава Комисията да разшири мандата на EASO, за да увеличи нейната оперативна роля при обработването на молбите за предоставяне на убежище;

6.  призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности за издаване на хуманитарни визи в своите посолства и консулски служби; във връзка с това изтъква, че Съветът следва да обмисли сериозно възможността за прибягване до Директивата за временна закрила от 2001 г. или до член 78, параграф 3 от ДФЕС, с които се предвижда механизъм за солидарност в случай на масов и внезапен приток на разселени лица;

7.  призовава държавите членки да увеличат приноса си за действащите програми за презаселване, особено онези държави членки, които не са давали принос;

8.  призовава Комисията да установи обвързваща квота за разпределяне на търсещите убежище лица между всички държави членки;

9.  призовава държавите членки да разгледат възможността за бързо обработване на случаите, в сътрудничество със сигурни трети държави на транзит или произход, и за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на убежище и закрила в ЕС, като се гарантира, че ресурсите се използват по най-целесъобразния начин в полза на лицата, които се нуждаят от закрила; подчертава необходимостта да се насърчава политиката за доброволно връщане, като се гарантира спазване на правата на всички мигранти и се осигурява сигурен и законосъобразен достъп до системата на ЕС за получаване на убежище, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане;

10. приветства факта, че ЗП/ВП и латвийското председателство незабавно свикаха извънредно съвместно заседание на министрите на външните работи и на министрите на вътрешните работи в Люксембург, и приветства факта, че държавите членки незабавно свикаха извънредна среща на високо равнище, с цел да се намерят общи решения в отговор на кризисното положение в Средиземноморието; отбелязва, че беше проведено обширно първо разискване относно възможностите за спасяване на човешки живот, борбата срещу нелегалните куриери и трафикантите и поделянето на отговорността по отношение на приемането и закрилата между държавите членки; подчертава, че държавите членки трябва да продължат да развиват този ангажимент, и изразява съжаление във връзка с липсата на ангажимент от страна на Европейския съвет за създаване на надежден общоевропейски обвързващ механизъм за солидарност;

11. призовава за бързо и цялостно транспониране и ефективно прилагане на Общата европейска система за убежище от всички участващи държави членки, като по този начин се гарантират общи европейски стандарти, включително условията за приемане на лицата, търсещи убежище, и зачитането на основните права, съгласно действащото законодателство.

12. призовава за по-тясна координация на политиките на ЕС и на държавите членки за преодоляване на първопричините за миграцията; подчертава необходимостта от всеобхватен подход на ЕС, който ще засили съгласуваността на вътрешните и външните политики на Съюза, и по-специално неговата обща външна политика и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката по отношение на миграцията; призовава за засилване на сътрудничеството на ЕС с държавите партньори от Близкия изток и Африка, с цел насърчаване на демокрацията, основните свободи и права, сигурността и благоденствието;

13. настоятелно призовава държавите членки и третите държави да установят възможно най-строги наказателни санкции срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница, както към ЕС, така и на неговата територия, а също така и срещу отделни лица или групи, които експлоатират уязвимите мигранти в ЕС, като същевременно се гарантира, че физическо лице, което е помогнало на лица, търсещи убежище, и на плавателни съдове в опасност, няма да бъде подлагано на наказателно преследване;

14. призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, Frontex, EASO и Евроюст с цел борба срещу трафикантите на хора и престъпните мрежи за превеждане през граница, откриване и проследяване на тяхното финансиране и определяне на начина им на действие, за да не им се дава възможност да печелят пари, като излагат на риск живота на мигрантите; подчертава, че е необходимо да се засили сътрудничеството с трети държави, по-специално граничещите с Либия, което е крайно необходимо, за да бъдат успешно премахнати тези престъпни мрежи, както по отношение на обучението в областта на правоприлагането, така и по отношение на предоставянето на информационни услуги; подчертава необходимостта третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

15. подчертава, че за да се спре потокът от бежанци и икономически мигранти, трябва да се предприемат мерки по отношение на първопричините за насилието и изоставането в развитието в държавите на произход; изтъква в тази връзка, че значителното подобряване на управленските структури чрез изграждането на ефективни и приобщаващи публични институции, гарантирането на изграждането на капацитет в системите на третите държави за предоставяне на убежище, установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу системната корупция на всички нива, както и насърчаването на правата на човека и демокрацията, трябва да бъдат основните приоритети на всички правителства в страните на произход;

16. отново изразява своята подкрепа за всички ръководени от ООН преговори за възстановяване на демократичната държавната власт в Либия и за ангажимента за повишаване на усилията за справяне с конфликтите и нестабилността в Либия и Сирия; подчертава, че създаването на регионална стабилност в районите на конфликт е от ключово значение, за да намалее по-нататъшното разселване на лица;

17. припомня, че целта на настоящата резолюция е да откликне на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море и на заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и да предложи пакет от спешни мерки, които да бъдат предприети незабавно, като се има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – комисията, отговаряща за тези въпроси – в момента изготвя доклад, в който ще бъдат отразени средносрочните и дългосрочните насоки на Парламента за политиката в областта на миграцията;

18. призовава Комисията да разработи и представи амбициозна европейска програма за миграцията, която да взема предвид всички аспекти на миграцията;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0448.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

Правна информация - Политика за поверителност