Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0382/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0382/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0382/2015)
EFDD (B8‑0386/2015)
ALDE (B8‑0387/2015)
S&D (B8‑0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Δημήτρης Παπαδάκης, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Enrique Calvet Chambon εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Maria Heubuch, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0382/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0382/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεωρημένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («Συμφωνία Κοτονού») ιδίως δε τα άρθρα 8, 11 και 26 της συμφωνίας αυτής,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, στις 23 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη σφαγή 28 πολιτών ταξιδιωτών και στις 3 Απριλίου 2015 σχετικά με τη σφαγή στο πανεπιστήμιο της Garissa,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), κατά την 497η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2015, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στη Garissa της Κένυας,

–   έχοντας υπόψη την επίθεση της κενυατικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον στρατοπέδων εκπαίδευσης της al-Shabaab στη Σομαλία ως απάντηση στη σφαγή στο πανεπιστήμιο της Garissa,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, του 1981,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Garissa της Κένυας είχε στόχο νέους ανθρώπους, την εκπαίδευση, και, κατά συνέπεια, το μέλλον της χώρας· ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουν την υπόσχεση και την ειρήνη και είναι οι μελλοντικοί θεματοφύλακες της ανάπτυξης της χώρας· ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και του φονταμενταλισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις εναντίον θρησκευτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, έχει αυξηθεί τρομακτικά σε ολόκληρο τον κόσμο τους πρόσφατους μήνες· ότι άνθρωποι σφαγιάζονται, ξυλοκοπούνται και συλλαμβάνονται κάθε μέρα εξαιτίας της θρησκείας και των πεποιθήσεών τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών και για την τόνωση της ανάπτυξης της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Al-Shabaab τακτικά στοχοποιεί φοιτητές, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα· ότι, μεταξύ άλλων, το Δεκέμβριο του 2009, μια επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας σκότωσε 19 άτομα σε τελετή αποφοίτησης φοιτητών ιατρικής στο Μογκαντίσου, ενώ, τον Οκτώβριο του 2011, η τρομοκρατική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν 70 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών που περίμεναν αποτελέσματα εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας, επίσης στο Μογκαντίσου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2015, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που διαπράχθηκε από την Al-Shabaab σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου και ότι ο Yusuf Mohamed Ismail bari-bari, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενεύη της Ελβετίας, ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν στην επίθεση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα αντιμετωπίζει αυξημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων από τον Οκτώβριο του 2011, όταν τα στρατεύματά της εισήλθαν στη νότια Σομαλία για να συμμετάσχουν σε μια συντονισμένη επιχείρηση μαζί με τον σομαλικό στρατό εναντίον μιας περιοχής ελεγχόμενης από την Al-Shabaab, αφού η τρομοκρατική ομάδα συνέλαβε 4 ομήρους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Νοέμβριο του 2011, κενυατικά στρατεύματα συμμετέχουν στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), η οποία συγκροτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2007 από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης και στις 20 Φεβρουαρίου 2007 εξουσιοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (απόφαση 1744 (2007) 13), το οποίο πρόσφατα έδωσε το πράσινο φως στην ΑΕ να συνεχίσει την αποστολή της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 (απόφαση 2182 (2014))·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κυριότερους συντελεστές στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής ομάδας Al-Shabaab είναι ο αιθιοπικός στρατός καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, ο στρατός της Ουγκάντας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Al-Shabaab έχει δημιουργήσει δεσμούς με άλλες ισλαμιστικές ομάδες στην Αφρική, όπως η Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία και η Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab, βομβαρδίζει τακτικά και σκοτώνει κυρίως αμάχους στη Σομαλία, καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως στην Καμπάλα της Ουγκάντας, τον Ιούλιο του 2010, και πολύ συχνότερα στην Κένυα, όπου μόνο οι ενέργειες μεγάλης κλίμακας έχουν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή αλλά οι μικρότερες επιθέσεις αποτελούν μόνιμο χαρακτηριστικό·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Al-Shabaab ανέλαβε την ευθύνη για τις επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2014 στα χωριά Hindi, Gamba, Lamu και Tana River, στην κενυατική ακτή, στις οποίες εκτελέστηκαν περισσότερα από εκατό άτομα, και για δύο επιθέσεις στην επαρχία Mandela στα τέλη του 2014, στις οποίες σκοτώθηκαν 64 άνθρωποι·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση στο πανεπιστήμιο της Garissa η κενυατική κυβέρνηση απείλησε την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ότι θα κλείσει τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab εντός τριών μηνών· ότι η UNHCR προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα έχει "ακραίες ανθρωπιστικές και πρακτικές συνέπειες"· ότι η Σύμβαση των ΗΕ για τους πρόσφυγες απαγορεύει την καταναγκαστική επιστροφή των προσφύγων σε περιοχές όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Δύναμη Επιφυλακής (ASF) δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξέφρασε την προθυμία της να στηρίξει τις αφρικανικές δυνατότητες διατήρησης της ειρήνης, ως μέρος της Στρατηγικής Ασφάλειάς της για την Αφρική·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, «δραστηριότητες στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, της πρόληψης και διευθέτησης συγκρούσεων, περιλαμβάνουν ιδίως τη στήριξη στην εξισορρόπηση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών για όλα τα τμήματα της κοινωνίας, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, στην καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για τον ειρηνικό συμβιβασμό των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, [...] στη γεφύρωση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας, καθώς και στη στήριξη μιας ενεργού και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών»·

1.  καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την τρομοκρατική επίθεση που διεπράχθη εκ προθέσεως από την Al-Shabaab στις 2 Απριλίου 2015 στη Garissa, στην οποία δολοφονήθηκαν 147 νέοι, αθώοι φοιτητές πανεπιστημίου και τραυματίσθηκαν 79 άλλοι· καταδικάζει σθεναρά όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω της θρησκείας, των πεποιθήσεων ή της εθνοτικής καταγωγής τους·

2.  καταδικάζει για άλλη μία φορά τις επιδρομές της Al-Shabaab το καλοκαίρι του 2014 εναντίον αρκετών παράκτιων χωριών της Κένυας, μεταξύ των οποίων το Mpeketoni, όπου εκτελέστηκαν 50 άτομα· καταδικάζει έντονα την επίθεση στο εμπορικό κέντρο Westgate στο Ναϊρόμπι στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, όπου ανακαλύφθηκαν 67 πτώματα· καταδικάζει την επίθεση της Al-Shabaab στις 25 Μαρτίου 2015 στο Μογκαντίσου, στην οποία έχασε τη ζωή του ο Yusuf Mohamed Ismail bari-bari, μόνιμος αντιπρόσωπος της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενεύη·

3.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κένυας· τάσσεται στο πλευρό του λαού της Κένυας για την αντιμετώπιση των εν λόγω απαράδεκτων επιθετικών πράξεων·

4.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας ή δυσμενή διάκριση λόγω του θρησκεύματος·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάχρηση της θρησκείας από τους δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε αρκετές περιοχές του κόσμου, και τον έντονο προβληματισμό του για τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών μισαλλοδοξίας, καταπίεσης και βίας εναντίον θρησκευτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών· καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες συγκρούσεις·

6.  ζητεί να διενεργηθεί διεξοδική, άμεση, αμερόληπτη και αποτελεσματική έρευνα προκειμένου να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι χορηγοί των εν λόγω αξιόμεμπτων πράξεων·

7.  αναγνωρίζει ότι η πραγματική απάντηση πρέπει να έχει ως άξονα συντονισμένες ενέργειες μαζί με άλλες αφρικανικές χώρες, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την ασφάλεια και τις τρομοκρατικές απειλές σε αυτή την περιοχή σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, σε υποστήριξη των καίριων προσπαθειών της για καταπολέμηση της Al-Shabaab μέσω της AMISOM· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σθεναρά την εφαρμογή ηπειρωτικών και περιφερειακών μηχανισμών διαχείρισης των συγκρούσεων, κυρίως της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να αναλάβει την ευθύνη και να αντιμετωπίσει τόσο τη βία της Al-Shabaab, όσο και τα βαθύτερά της αίτια· θεωρεί ότι η ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αντιμετωπιστούν σωστά οι διαιρέσεις στους πολιτικούς κύκλους και στην κοινωνία των πολιτών της Κένυας και οι περιφερειακές ανισορροπίες στην ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων· ειδικότερα, παροτρύνει, την κυβέρνηση να απέχει από τη χρήση των τρομοκρατικών επιθέσεων ως προσχήματος για την καταστολή των πολιτικών ελευθεριών· καλεί τις αρχές της Κένυας να βασίσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επιμένει στην ανάγκη υπαγωγής των αντιτρομοκρατικών πολιτικών σε δημοκρατική και δικαστική εποπτεία·

9.  καλεί τις αρχές της Κένυας να διασφαλίσουν ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διαίρεση μεταξύ θρησκειών, καθώς και οποιοσδήποτε παραλληλισμός μεταξύ της μουσουλμανικής κοινότητας και της Al-Shabaab, και ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η ενότητα της χώρας, προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας, καθώς και της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τους θρησκευτικούς ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες αιτιάσεις περιθωριοποίησης, τις περιφερειακές διαιρέσεις στο εσωτερικό της χώρας και τις θεσμικές διακρίσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες θα στοχεύουν μόνο τους δράστες και όχι ευρύτερες εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες·

10. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στα κράτη μέλη τη δέσμευση που ανέλαβαν, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με την οποία το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να τίθεται σε κάθε μορφής αντιτρομοκρατικούς διαλόγους με τρίτες χώρες·

11. καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής στην Κένυα και να προσφέρει σύγχρονο εξοπλισμό, συνεργαζόμενη με τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Κένυας και εκπαιδεύοντάς τις, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της εξάπλωσης της Al-Shabaab·

12. προτρέπει την κυβέρνηση της Κένυας να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφώνεται με τις αρχές του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και καλεί την ΕΕ να ηγηθεί των διεθνών της εταίρων σε αυτή τη κατεύθυνση, και να συντονίσει μια χρηματοδοτική συνδρομή για την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων διακυβέρνησης και την υλοποίηση της στρατιωτικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια, και να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα και στην περιοχή· επιμένει ότι η κλιμακούμενη βία της Al-Shabaab πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού με τις γειτονικές χώρες· ζητεί από την ΕΕ να παράσχει όλη την απαραίτητη οικονομική και επιμελητειακή υποστήριξη, καθώς και από πλευράς εμπειρογνωμόνων, στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής στο Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και στα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ·

13. καλεί τις κενυατικές δυνάμεις ασφαλείας να μεριμνούν να δίνουν νόμιμες απαντήσεις ως αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των καταυλισμών προσφύγων στο έδαφός της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

14. τονίζει ότι η διεθνής τρομοκρατία χρηματοδοτείται από νομιμοποίηση παράνομων προσόδων, λύτρα, εκβιασμούς, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και διαφθορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον μερισμό πληροφοριών σχετικά με τη νομιμοποίηση παράνομων προσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Κένυας, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.