Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0382/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0382/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

28.4.2015 - (2015/2661(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B8‑0382/2015)
EFDD (B8‑0386/2015)
ALDE (B8‑0387/2015)
S&D (B8‑0388/2015)

Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boștinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta
Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta
Maria Heubuch, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0382/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0382/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

(2015/2661(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Keniasta,

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun toisen tarkistetun kumppanuussopimuksen (”Cotonoun sopimus”) ja etenkin sen 8, 11 ja 26 artiklan,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 23. marraskuuta 2014 antaman julkilausuman 28 siviilimatkailijan joukkomurhasta ja 3. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Garissan yliopiston joukkomurhasta,

–   ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 9. huhtikuuta 2015 pidetyssä 497. kokouksessaan antaman lehdistötiedotteen Garissassa, Keniassa tehdystä terrori-iskusta,

–   ottaa huomioon, että Kenian ilmavoimat iskivät al-Shabaabin koulutusleireille Somaliassa vastauksena Garissan yliopiston verilöylylle,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–   ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–   ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että viimeisin terrori-isku Garissassa, Keniassa kohdistui nuoriin ihmisiin, koulutukseen ja sitä kautta maan tulevaisuuteen; ottaa huomioon, että nuoret edustavat toivoa ja rauhaa ja ovat maan kehityksen ylläpitäjiä tulevaisuudessa; pitää koulutusta erittäin tärkeänä väkivaltaisten ääriliikkeiden ja fundamentalismin torjunnassa;

B.  toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien aikana; toteaa, että ihmisiä tapetaan säälimättä, pahoinpidellään ja pidätetään uskontonsa tai uskonsa vuoksi joka päivä;

C. toteaa, että lasten ja nuorten oikeuksien suojeleminen sekä taitojen, koulutuksen ja innovoinnin vahvistaminen ovat oleellisen tärkeitä heidän taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen mahdollisuuksiensa parantamiseksi ja maan kehityksen edistämiseksi;

D. toteaa, että al-Shabaab on iskenyt säännöllisesti opiskelijoita, kouluja ja muita oppilaitoksia vastaan; toteaa, että muun muassa joulukuussa 2009 itsemurhapommittaja tappoi 19 ihmistä lääketieteen opiskelijoiden valmistujaisjuhlassa Mogadishussa, Somaliassa, ja lokakuussa 2011 terroristiryhmä ilmoitti olevansa vastuussa niin ikään Mogadishussa tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli 70 ihmistä, joiden joukossa oli Somalian opetusministeriössä koetuloksia odottaneita opiskelijoita;

E.  huomauttaa, että al-Shabaabin erääseen Mogadishussa sijaitsevaan hotelliin 25. maaliskuuta 2015 tekemässä iskussa kuoli ainakin 15 ihmistä ja että iskussa surmansa saaneiden joukossa oli Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, Somalian pysyvä edustaja YK:ssa Genevessä, Sveitsissä;

F.  ottaa huomioon, että Kenia on joutunut siviileihin kohdistuneiden hyökkäysten kohteeksi yhä useammin lokakuun 2011 jälkeen, jolloin sen joukot etenivät eteläiseen Somaliaan osana Somalian armeijan koordinoitua operaatiota al-Shabaabin hallitsemaa aluetta vastaan sen jälkeen, kun terroristiryhmä otti neljä panttivankia;

G. ottaa huomioon, että marraskuusta 2011 lähtien Kenian joukot ovat olleet osa Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM), jonka Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto perusti 19. tammikuuta 2007 ja jolle YK:n turvallisuusneuvosto antoi valtuudet 20. helmikuuta 2007 (päätöslauselma 1744(2007)), kuten se myös äskettäin antoi Afrikan unionille valtuudet jatkaa operaatiotaan 30. marraskuuta 2015 saakka (päätöslauselma 2182(2014));

H. ottaa huomioon, että yksi tärkeimmistä tekijöistä terroristijärjestö al-Shabaabin vastaisessa taistelussa on ollut Etiopian armeija ja hieman vähäisemmässä roolissa Ugandan armeija;

I.   ottaa huomioon, että al-Shabaab on muodostanut yhteyksiä muihin Afrikan islamistiryhmiin, kuten Boko Haramiin Nigeriassa ja Islamilaisen Maghrebin al-Qaidaan;

J.   toteaa, että terroristijärjestö al-Shabaab pommittaa ja tappaa säännöllisesti pääasiassa siviilejä Somaliassa ja sen naapurimaissa, kuten Ugandan pääkaupungissa Kampalassa heinäkuussa 2010, ja paljon useammin Keniassa, jossa vain suurimittaiset iskut ovat saaneet kansainvälistä huomiota, mutta pienempiä hyökkäyksiä tapahtuu yhtenään;

K. toteaa, että al-Shabaab on ilmoittanut olevansa vastuussa Kenian rannikolla heinäkuussa 2014 tehdyistä hyökkäyksistä Hindin, Gamban, Lamun ja Tana-joen piirikunnan kyliin, joissa teloitettiin yli sata ihmistä, ja vuoden 2014 lopulla Mandelan piirikuntaan tehdystä kahdesta hyökkäyksestä, joissa kuoli 64 ihmistä;

L.  ottaa huomioon, että Garissan yliopistoon tehdyn terrori-iskun jälkeen Kenian hallitus uhkasi YK:n pakolaisjärjestöä (UNHCR) sillä, että se sulkisi Dadaabin pakolaisleirin kolmen kuukauden kuluessa; toteaa, että YK:n pakolaisjärjestö on varoittanut, että tällä toimenpiteellä olisi hyvin rankat humanitaariset ja käytännön seuraukset; ottaa huomioon, että pakolaisten oikeusasemaa koskevassa YK:n yleissopimuksessa kielletään pakottamasta pakolaisia palaamaan alueille, joilla heidän henkensä tai vapautensa on uhattuna;

M. toteaa, että Afrikan valmiusjoukot eivät ole vielä toimintakunnossa ja että EU on ilmoittanut halukkuutensa tukea Afrikan rauhanturvavalmiuksia osana EU:n Afrikkaa koskevaa turvallisuusstrategiaa;

N. toteaa, että AKT:n ja EU:n kumppanuussopimuksen 11 artiklassa todetaan, että ”rauhan rakentamisessa sekä selkkausten ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa tuetaan erityisesti poliittisten, taloudellisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen osallistumismahdollisuuksien jakamista tasapuolisesti kaikkien yhteiskuntaryhmien kesken, hallinnon demokratiaan perustuvan oikeutuksen ja tehokkuuden vahvistamista, tehokkaiden mekanismien luomista eri ryhmien etujen sovittamiseksi yhteen rauhanomaisesti, [...] eri yhteiskuntaryhmiä erottavien kuilujen kuromista umpeen sekä aktiivista ja järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa ”;

1.  tuomitsee jyrkästi al-Shabaabin Garissassa 2. huhtikuuta 2015 harkitusti toteuttaman terrori-iskun, jossa se murhasi 147 nuorta ja syytöntä yliopisto-opiskelijaa ja jossa 79 ihmistä loukkaantui; tuomitsee jyrkästi kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja etenkin tapaukset, joissa ihmisiä tapetaan uskontonsa, uskonsa tai etnisen alkuperänsä vuoksi;

2.  tuomitsee jälleen al-Shabaabin kesällä 2014 useisiin Kenian rannikkokyliin, kuten Mpeketoniin, tekemät iskut, joissa teloitettiin 50 ihmistä; tuomitsee jyrkästi Westgaten ostoskeskukseen Nairobissa 24. syyskuuta 2013 tehdyn yllätysiskun, jonka jäljiltä löydettiin 67 ruumista; tuomitsee al-Shabaabin Mogadishussa 25. maaliskuuta 2015 tekemän iskun, jossa suurlähettiläs Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, Somalian pysyvä edustaja YK:ssa Genevessä, menetti henkensä;

3.  ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille sekä Kenian tasavallan kansalaisille ja hallitukselle; pysyy Kenian kansan rinnalla näiden halveksittavien hyökkäysten voittamiseksi;

4.  toteaa jälleen, että uskonnonvapaus on perusoikeus, ja tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon perustuvan väkivallan ja syrjinnän;

5.  on hyvin huolissaan siitä, että terroritekojen toteuttajat käyttävät uskontoa väärin monilla alueilla maailmassa, ja syvästi huolissaan uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kohdistuvan suvaitsemattomuuden, painostuksen ja väkivallan lisääntymisestä; arvostelee ankarasti uskonnon välineellistämistä erilaisissa konflikteissa;

6.  pyytää tekemään viipymättä perusteellisen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan, jotta voidaan saada selville, ketkä ovat vastuussa näistä tuomittavista terroriteoista, ja saattaa niiden tekijät, järjestäjät, rahoittajat ja tukijat oikeuden eteen;

7.  toteaa, että todellinen vastaus iskuihin on järjestettävä koordinoiduilla toimilla yhdessä muiden Afrikan valtioiden kanssa, ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä neuvostoa puuttumaan alueen turvallisuus- ja terrorismiuhkiin yhteistyössä Afrikan unionin kanssa sekä tukemaan Afrikan unionin AMISOM:n kautta käymää al-Shabaabin vastaista ratkaisevan tärkeää taistelua; vaatii Euroopan unionia tukemaan painokkaasti Afrikan laajuisten ja alueellisten konfliktinhallintamekanismien, pääasiassa Afrikan valmiusjoukkojen, käyttöönottoa;

8.  pyytää Kenian hallitusta ottamaan oman vastuunsa ja puuttumaan al-Shabaabin harjoittamaan väkivaltaan ja sen taustalla oleviin syihin; katsoo, että turvallisuutta voidaan luoda vain puuttumalla asianmukaisesti Kenian poliittisiin ja kansalaisyhteiskunnan jakolinjoihin ja kehityksen alueelliseen epätasapainoon; pitää poliisin hidasta toimintaa valitettavana; pyytää erityisesti, ettei hallitus käytä terrori-iskuja tekosyynä kansalaisvapauksien tukahduttamiselle; kehottaa Kenian viranomaisia ottamaan terrorismin torjunnan strategiansa perustaksi oikeusvaltion periaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamisen; korostaa, että terrorisminvastaisia toimenpiteitä on valvottava demokraattisesti ja oikeudellisesti;

9.  kehottaa Kenian viranomaisia varmistamaan, että kaikenlainen uskontokuntien välinen vastakkainasettelu samoin kuin muslimiyhteisön ja al-Shabaabin rinnastaminen toisiinsa estetään, ja ryhtymään kaikkiin toimiin, jotta maan yhtenäisyys turvataan sen sosiaalisen ja taloudellisen kasvun ja vakauden sekä sen kansan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien takaamiseksi; kehottaa Kenian hallitusta, oppositiojohtajia ja uskontokuntien johtajia puuttumaan syrjäytymistä, maan sisäisiä alueellisia eroja ja institutionaalista syrjintää koskeviin ikiaikaisiin epäkohtiin ja varmistamaan, että terrorismintorjuntatoimien kohteeksi otetaan vain terrorismiin syyllistyneet eikä yleisemmin etnisiä ja uskonnollisia yhteisöjä;

10. muistuttaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita niiden sitoumuksesta varmistaa kesäkuussa 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti, että ihmisoikeudet otetaan esille kaikentyyppisessä terrorisminvastaisessa vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa;

11. kehottaa EU:ta panemaan Keniassa täytäntöön sotilaskoulutusohjelman ja antamaan siihen uudenaikaiset varusteet, kouluttamaan Kenian asevoimia ja poliiseja ja tekemään niiden kanssa yhteistyötä terrorismin torjumiseksi ja al-Shabaabin laajentumisen estämiseksi;

12. vaatii Kenian hallitusta tekemään kaikkensa noudattaakseen oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia, demokratian periaatteita ja perusvapauksia ja kehottaa EU:ta johdattamaan kansainvälisen kumppaninsa tälle linjalle ja järjestämään rahoituksen nykyisten hallinto-ohjelmien tehostamiseksi, jotta kansallinen turvallisuus varmistetaan ja Keniaan ja sen lähialueille saadaan rauhaa ja vakautta; tähdentää, että al-Shabaabin harjoittamaan kiihtyvään väkivaltaan on puututtava yhdessä naapurimaiden kanssa; pyytää EU:ta tarjoamaan tässä asiassa kaiken tarvittavan taloudellisen, logistisen ja asiantuntijatuen, mukaan lukien Afrikan rauhanrahaston ja EU:n kriisinhallintavälineiden mahdollinen käyttö;

13. vaatii Kenian turvallisuusjoukkoja varmistamaan, että terrorismin uhkan torjunnassa käytetään lainmukaisia toimia; vaatii Kenian hallitusta varmistamaan pakolaisleirien turvallisuuden ja suojelun alueellaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

14. korostaa, että kansainvälistä terrorismia rahoitetaan laittoman rahanpesun, lunnaiden, kiristyksen, huumekaupan ja lahjonnan avulla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien tiedustelutietojen jakamisen alalla;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kenian hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestölle (IGAD), Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja yleiskokoukselle sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille.