Процедура : 2015/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0392/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0392/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0180

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 81k
29.4.2015
PE555.166v01-00}
PE555.169v01-00}
PE555.171v01-00}
PE555.173v01-00}
PE555.175v01-00}
PE555.176v01-00}
PE555.178v01-00} RC1
 
B8-0392/2015}
B8-0395/2015}
B8-0397/2015}
B8-0399/2015}
B8-0401/2015}
B8-0402/2015}
B8-0404/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0392/2015)

S&D (B8‑0395/2015)

ECR (B8‑0397/2015)

GUE/NGL (B8‑0399/2015)

EFDD (B8‑0401/2015)

ALDE (B8‑0402/2015)

Verts/ALE (B8‑0404/2015)


относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))


Кристиан Дан Преда, Давор Иво Щир, Андрей Пленкович, Едуард Кукан, Лара Коми, Траян Унгуряну, Дубравка Шуйца, Барбара Матера, Клод Ролен, Рафаеле Фито от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Анди Кристя, Виорика Дънчила, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Нина Гил, Алесия Мария Моска, Клаудия Тапардел, Афзал Кан от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Беатрикс фон Щорх от името на групата ECR
Марите Схаке, Мариел дьо Сарнез, Беатрис Бесера Бастеречеа, Майте Пагасауртундуа Руис, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Хуан Карлос Хираута Видал, Луи Мишел, Урмас Пает, Йозо Радош, Жерар Дьопре, Иван Яковчич, Робер Рошфор, Хавиер Нарт, Жузе Инасиу Фария, Фредерик Рийс от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL
Клаус Бухнер от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови,

–   като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно събитията на Малдивските острови, включително задържането на съдия на Наказателния съд, от 20 януари 2012 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно заплахите за гражданското общество и правата на човека на Малдивските острови от 30 септември 2014 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно принципите на правовата държава на Малдивските острови от 24 февруари 2015 г.,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови на 30 април 2014 г.,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид от 14 март 2015 г.,

–   като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн относно съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид от 18 март 2015 г.,

–   като взе предвид изявлението от 19 март 2015 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул, озаглавено „Невъзможност за постигане на демокрация без справедливо и независимо правосъдие на Малдивските острови“ („No democracy is possible without fair and independent justice in the Maldives“),

–   като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните избори в Република Малдиви от 22 март 2014 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 13 март 2015 г. Мохамед Нашид, бившият президент на Малдивските острови, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по обвинение в тероризъм за задържането през януари 2012 г. на тогавашния председател на Наказателния съд, във връзка с което ЕС изрази загриженост;

Б.  като има предвид, че спорният съдебен процес не отговаряше на националните и международните стандарти в областта на правосъдието, въпреки призива на ООН и на ЕС за справедливост и прозрачност на съдебното производство срещу бившия президент Нашид;

В.  като има предвид, че Мохамед Нашид, който дълго време е развивал несвързана с насилие дейност в полза на правата на човека и плуралистичната демокрация, беше многократно лишаван от свобода по време на 30-годишната диктатура на президента Момун Абдул Гаюм и напусна властта при спорни обстоятелства, четири години след като стана първият демократично избран президент на Малдивските острови;

Г.  като има предвид, че липсата на политическа независимост и обучение в малдивската съдебна система подкопава доверието в съдебната система вътре в страната и в международен план;

Д. като има предвид, че бившите министри на отбраната Толат Ибрахим и Мохамед Назим неотдавна бяха осъдени съответно на 10 и 11 години лишаване от свобода, докато бившият заместник-председател на парламента Ахмед Назим беше осъден на 25 години затвор на Малдивските острови; като има предвид твърденията, че тези съдебни процеси също са били съпроводени от нередности;

Е.  като има предвид, че политиците от опозицията продължават да бъдат редовно сплашвани, както и че в скорошен доклад на комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз Малдивските острови бяха посочени като една от държавите с най-лоши показатели в света по отношение на извършваните нападения, тормоз и сплашване на депутати от опозицията;

Ж. като има предвид, че на 30 март 2015 г. малдивският парламент прие изменение към Закона за затворите и условните присъди, като лиши лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, от правото да членуват в политически партии; като има предвид също така, че по този начин г-н Нашид ще бъде практически отстранен от активната политика и ще бъде възпрепятстван от участие в президентските избори през 2018 г.;

З.  като има предвид, че най-малко 140 мирни протестиращи са били задържани от февруари насам и са били освободени при условия, силно ограничаващи техните права да участват в други демонстрации;

И. като има предвид, че организации на гражданското общество и защитници на правата на човека все повече са изправени пред тормоз, заплахи и нападения, включително Комисията по правата на човека на Малдивските острови, обвинена от Върховния съд в държавна измяна и подкопаване на устоите на конституцията за това, че е представила доклад относно положението с правата на човека на Малдивските острови за целите на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека; като има предвид, че неправителствените организации (НПО) са били заплашвани с отнемане на регистрацията;

Й. като има предвид, че свободата на пресата е силно възпрепятствана през последните години, че трима журналисти са били задържани, докато са отразявали политически демонстрации, призоваващи за освобождаването на Мохамед Нашид, и че Ахмед Рилван, критично настроен към правителството, изчезна през август 2014 г., като все още е в неизвестност и съществуват опасения, че е мъртъв;

К. като има предвид, че политическата нестабилност настъпва в момент на безпокойство във връзка с все по-войнствено настроения ислямизъм на Малдивските острови, както и във връзка с броя на радикализираните младежи, за които се твърди, че са се присъединили към Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ);

Л. като има предвид, че на 27 април 2014 г. парламентът на Малдивските острови гласува премахването на мораториума върху смъртното наказание, в сила от 1954 г., като по този начин допуска осъждането на непълнолетни и малолетни лица на възраст от едва седем години, които могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и да бъдат екзекутирани, щом навършат 18 години, като междувременно бъдат оставени да гният в затвора; като има предвид, че това противоречи на международните задължения на Малдивските острови в областта на правата на човека, в качеството ѝ на държава, която е страна по Конвенцията за правата на детето;

M. като има предвид, че работниците имигранти са жертва на принудителен труд, конфискуване на документите за самоличност и за задгранично пътуване, задържане или неплащане на заплати и заробване поради дългове, като те са заплашени от малдивските органи с експулсиране заради протеста им срещу дискриминацията и насилието след поредица от нападения срещу работници имигранти;

Н. като има предвид, че малък брой жени от Шри Ланка, Тайланд, Индия, Китай, Филипините, Източна Европа, страните от бившия СССР, Бангладеш и Малдивските острови са обект на трафик със сексуална цел на Малдивските острови и че има твърдения, че някои малдивски деца са подлагани на сексуално насилие и е възможно да са жертва на принудителен труд;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка със засилващите се тенденции към авторитарно управление на Малдивските острови, мерките срещу политическите опоненти и сплашването на медиите и гражданското общество, които биха могли да застрашат постигнатите през последните години успехи във връзка с утвърждаването на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в страната; призовава всички страни да се въздържат от действия, които могат да влошат още повече кризата, и да зачитат демокрацията и принципите на правовата държава;

2.  изразява съжаление във връзка със сериозните нередности в съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид; настоява, че той следва да бъде незабавно освободен и че при евентуално обжалване на неговата присъда неговите права трябва да се зачитат изцяло в съответствие с международните задължения на Малдивските острови, националната конституция и всички международно признати гаранции за справедлив съдебен процес; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и Малдивските острови да настоява да бъде допусната да следи отблизо производството по обжалване;

3.  подчертава факта, че зачитането на принципите на правовата държава, правото на справедлив процес, надлежното съдопроизводство и независимостта на съдебната система, в съответствие с разпоредбите на Международния пакт за граждански и политически права, са основни елементи на демократичния процес; подчертава, че всички граждани на Малдивските острови, включително бившият президент Нашид, трябва да бъдат третирани в съответствие с тези принципи, които са важни за едно плуралистично общество;

4.  призовава за будещ доверие и приобщаващ политически процес, с участието на всички демократични сили, с цел възстановяване и запазване на стабилността на Малдивските острови и възобновяване на прехода към демокрация; призовава за незабавно прекратяване на сплашването на политическите опоненти; призовава правителството на Малдивските острови да предприеме необходимите мерки за възстановяване на доверието в своя ангажимент по отношение на демокрацията, независимостта на съдебната система и принципите на правовата държава, включително зачитане на свободата на словото и свободата на събиранията, както и зачитане на правото на надлежно съдопроизводство;

5.  призовава за незабавно прекратяване на политическата намеса в съдебната система на Малдивските острови и за нейното деполитизиране; призовава за спешни реформи, които да гарантират независимостта и безпристрастността на малдивската съдебна система с цел възстановяване на доверието в нейното функциониране вътре в страната и в международен план; подчертава, че тези реформи следва да бъдат одобрени и приложени незабавно;

6.  припомня на правителството на Малдивските острови, че конституцията на страната гарантира правото на протест и че поставянето на условия, които възпрепятстват хората от участие в мирни демонстрации, е незаконно;

7.  призовава за незабавно прекратяване на всички форми на насилие, включително насилието срещу мирните протестиращи, и припомня на силите за сигурност задължението им да защитават мирните демонстранти срещу престъпните групи, използващи насилие; призовава правителството на Малдивските острови да сложи край на безнаказаността на лицата, които прилагат саморазправа и използват насилие срещу хората, насърчаващи религиозна толерантност, мирните протестиращи, критично настроените медии и гражданското общество; призовава извършителите на такива нападения да бъдат подведени под съдебна отговорност;

8.  призовава правителството на Малдивските острови да създаде условия за подходящо разследване във връзка с изчезването на Ахмед Рилван;

9.  осъжда връщането на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да възстановят мораториума върху смъртното наказание;

10. насърчава всички заинтересовани страни на Малдивските острови да си сътрудничат конструктивно във всички области, и по-специално по въпроса за изменението на климата, който може да дестабилизира страната;

11. изисква местните органи да се придържат напълно към минималните стандарти за премахване на трафика; приветства продължаващите усилия за решаване на проблема и постигнатия напредък, но настоява разпоредбите на законодателството за борба с трафика бързо да бъдат приложени на практика, тъй като продължават да съществуват сериозни проблеми по отношение на прилагането на този закон и защитата на жертвите;

12. призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да поместят предупреждения във връзка с положението с правата на човека на Малдивските острови на своите уебсайтове за съвети към пътуващите в чужбина;

13. настоятелно призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и ЕСВД да продължат да наблюдават отблизо политическото положение на Малдивските острови и да изпълняват по-активна роля в двустранните отношения на ЕС със страната и в рамките на международните многостранни форуми с цел постигане на стабилност, укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и гарантиране на пълно зачитане на правата на човека и основните свободи в страната;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки и парламента и правителството на Република Малдиви.

 

Правна информация - Политика за поверителност