Postopek : 2015/2662(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0392/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0392/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0180

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 74k
29.4.2015
PE555.166v01-00}
PE555.169v01-00}
PE555.171v01-00}
PE555.173v01-00}
PE555.175v01-00}
PE555.176v01-00}
PE555.178v01-00} RC1
 
B8-0392/2015}
B8-0395/2015}
B8-0397/2015}
B8-0399/2015}
B8-0401/2015}
B8-0402/2015}
B8-0404/2015} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B8‑0392/2015)

S&D (B8‑0395/2015)

ECR (B8‑0397/2015)

GUE/NGL (B8‑0399/2015)

EFDD (B8‑0401/2015)

ALDE (B8‑0402/2015)

Verts/ALE (B8‑0404/2015)


o razmerah na Maldivih (2015/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto v imenu skupine PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel, Afzal Khan v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL
Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Maldivih (2015/2662(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Maldivih,

–       ob upoštevanju skupne lokalne izjave Evropske unije z dne 20. januarja 2012 o najnovejših dogodkih na Maldivih, vključno z odvzemom prostosti sodniku kazenskega sodišča,

–       ob upoštevanju skupne lokalne izjave Evropske unije z dne 30. septembra 2014 o ogroženosti civilne družbe in človekovih pravic na Maldivih,

–       ob upoštevanju skupne lokalne izjave Evropske unije z dne 24. februarja 2015 o načelih pravne države na Maldivih,

–       ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 30. aprila 2014 o ponovni uvedbi smrtne kazni na Maldivih,

–       ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 14. marca 2015 o obsodbi nekdanjega predsednika Maldivov Mohameda Našida,

–       ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Raada Al Huseina z dne 18. marca 2015 o sojenju nekdanjemu predsedniku Mohamedu Našidu;

–       ob upoštevanju izjave posebne poročevalke OZN Gabriele Knaul z dne 19. marca 2015 o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov z naslovom Demokracija na Maldivih ni mogoča brez pravičnega in neodvisnega sodstva,

–       ob upoštevanju končnega poročila misije EU za opazovanje volitev z dne 22. marca 2014 o parlamentarnih volitvah v Republiki Maldivi,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki so ga podpisali tudi Maldivi,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je bil 13. marca 2015 nekdanji predsednik Maldivov Mohamed Našid obsojen na 13-letno zaporno kazen, obtožen terorizma zaradi odvzema prostosti takratnemu glavnemu sodniku kazenskega sodišča januarja 2012, zaradi česar EU izraža zaskrbljenost;

B.     ker kontroverzno sojenje proti nekdanjemu predsedniku Našidu, kljub pozivu OZN in EU k pravičnemu in preglednemu sodnemu postopku, ni izpolnjevalo nacionalnih in mednarodnih pravnih standardov;

C.     ker je bila Mohamedu Našidu kot dolgoletnemu nenasilnemu zagovorniku človekovih pravic in večstrankarske demokracije v 30. letih diktature predsednika Momuna Abdula Gajuna večkrat odvzeta prostost, sam pa je v dvomljivih okoliščinah sestopil z oblasti štiri leta po tem, ko je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Maldivov;

D.     ker pomanjkanje politične neodvisnosti in usposobljenosti maldivijskega sodstva spodkopava nacionalno in mednarodno verodostojnost pravosodnega sistema te države;

E.     ker sta bila na Maldivih nekdanja ministra za obrambo Tolat Ibrahim in Mohamed Nazim nedavno obsojena na 10-letno in 11-letno zaporno kazen, nekdanji podpredsednik parlamenta (madžlisa) Ahmed Nazim pa na 25-letno zaporno kazen; ker naj bi bilo tudi pri teh sojenjih veliko nepravilnosti;

F.     ker so opozicijski politiki na Maldivih sistematično žrtve ustrahovanja in ker je odbor za človekove pravice Medparlamentarne unije v nedavnem poročilu to državo opredelil kot eno najslabših na svetu zaradi napadov na poslance opozicije, njihovega mučenja in ustrahovanja;

 

G.     ker je maldivijski parlament 30. marca 2015 sprejel predlog spremembe k maldivijskemu zakonu o zaporih in pogojnih izpustih, s katerim je zapornikom onemogočil članstvo v strankah, in ker je s tem Mohamedu Našidu dejansko onemogočil aktivno udejstvovanje v politiki in mu preprečil, da bi kandidiral na predsedniških volitvah leta 2018;

H.     ker je bilo od februarja aretiranih najmanj 140 mirnih protestnikov, izpuščeni pa so bili pod pogoji, ki zelo omejujejo njihovo pravico do udeleževanja na prihodnjih demonstracijah;

 

I.      ker so organizacije civilne družbe in zagovorniki človekovih pravic vse pogosteje žrtve nadlegovanja, groženj in napadov, med njimi je tudi Odbor Maldivov za človekove pravice, ki se je moral pred vrhovnim sodiščem braniti obtožbe veleizdaje in spodkopavanja ustave zaradi predložitve poročila Svetu OZN za človekove pravice o stanju na področju človekovih pravic na Maldivih v okviru splošnega rednega pregleda; ker so nevladnim organizacijam grozili, da jih bodo izbrisali iz registra;

J.      ker se svoboda tiska zadnja leta zelo omejuje, trije novinarji pa so bili aretirani med poročanjem o političnih demonstracijah, na katerih so protestniki pozivali k izpustitvi Mohameda Našida, in ker je novinar Ahmed Rilvan, ki je kritično poročal o vladi, od avgusta 2014 še vedno pogrešan, obstaja pa bojazen, da je mrtev;

K.     ker so se politični pretresi pridružili skrbi zaradi naraščajoče islamistične militantnosti na Maldivih in zaradi številnih radikaliziranih mladih moških, ki naj bi se pridružili organizaciji ISIS;

L.     ker je 27. aprila 2014 parlament Maldivov glasoval za konec moratorija za smrtno kazen, ki je veljal od leta 1954, s tem pa omogočil sojenje mladoletnikom, celo sedemletnikom, ki jim je mogoče pripisati odgovornost in jih usmrtiti, takoj ko dopolnijo 18 let, do takrat pa životarijo v zaporu; ker je to v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Maldivov na področju človekovih pravic, saj so podpisnik konvencije OZN o otrokovih pravicah;

M.    ker se priseljenski delavci soočajo s prisilnim delom, odvzemom identifikacijskih in potnih listin, zadrževanjem izplačila ali neizplačilom plač in služenjem zaradi zadolženosti in ker so jim maldivijske oblasti ob protestu zaradi diskriminacije in nasilja, ki je sledil vrsti napadov nanje, grozile z izgonom;

N.     ker je nekaj žensk s Šrilanke, Tajske, Indije, Kitajske, Filipinov, vzhodne Evrope, nekdanjih držav Sovjetske zveze, Bangladeša in Maldivov žrtev trgovine z ljudmi za spolne namene na Maldivih, nekateri otroci z Maldivov pa naj bi bili spolno zlorabljeni in so morda žrtve prisilnega dela;

1.      izraža globoko zaskrbljenost nad rastočimi težnjami k avtoritarnemu režimu na Maldivih, zatiranjem političnih nasprotnikov ter zastrahovanjem medijev in civilne družbe, kar bi utegnilo ogroziti napredek, dosežen v minulih letih pri uveljavljanju človekovih pravic, demokracije in načel pravne države; poziva vse strani, naj se vzdržijo vseh ukrepov, s katerimi bi lahko krizo še poglobili, in naj spoštujejo demokracijo in načelo pravne države;

2.      obžaluje hude nepravilnosti pri sojenju nekdanjemu predsedniku Mohamedu Našidu; vztraja, da bi ga bilo treba takoj izpustiti, če bi vložil pritožbo, in v celoti spoštovati njegove pravice v skladu z mednarodnimi obveznostmi Maldivov, njihovo ustavo in vsemi mednarodno priznanimi jamstvi za pošteno sojenje; poziva delegacijo EU na Šrilanki in Maldivih, naj vztraja, da bo lahko neposredno spremljala pritožbeni postopek;

 

3.      poudarja, da so spoštovanje načel pravne države, pravica do poštenega sojenja, pravnega postopanja in neodvisnost sodstva, v skladu z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, osrednji elementi demokratičnega procesa; poudarja, da je treba vse maldivijske državljane, vključno z nekdanjim predsednikom Našidom, obravnavati v skladu s temi načeli, ki so že sama po sebi pomembna za pluralistično družbo;

4.      poziva k verodostojnemu in vključujočemu političnemu procesu, v katerem bodo udeležene vse demokratične sile, da bi ponovno vzpostavile in ohranile stabilnost na Maldivih ter državo popeljale nazaj na pot k demokraciji; poziva, naj se nemudoma prenehajo ustrahovati politični nasprotniki; poziva vlado Maldivov, naj sprejme ukrepe, potrebne za povrnitev zaupanja v njeno zavezanost demokraciji, neodvisnosti sodstva in načelu pravne države, vključno s svobodo izražanja, svobodo zbiranja in spoštovanje dolžnega pravnega postopanja;

5.      poziva k takojšnjemu prenehanju političnega vmešavanja v pravosodni sistem na Maldivih in k njegovi depolitizaciji; poziva k nujnim reformam, s katerimi bi zagotovili neodvisnost in nepristranskost maldivijskega sodstva in tako ponovno vzpostavili domače in mednarodno zaupanje v njegovo delovanje; poudarja, da bi morali te reforme potrditi in izvajati brez odlašanja;

6.      opozarja maldivijsko vlado, da državna ustava zagotavlja pravico do protesta ter da so pogoji za izpustitev, s katerimi se ljudem preprečuje udeležba na mirnih demonstracijah, nezakoniti,

7.      poziva, naj se nemudoma ustavijo vse oblike nasilja, vključno z nasiljem nad miroljubnimi protestniki, in opominja varnostne sile, da je njihova dolžnost, da jih zaščitijo pred nasilnimi tolpami; poziva maldivijsko vlado, naj odpravi nekaznovanost nasilnežev, ki so obračunavali z osebami, ki spodbujajo versko strpnost, mirnimi protestniki, kritičnimi mediji in civilno družbo; poziva, naj se odgovorni za nasilne napade privedejo pred sodišče;

8.      poziva vlado Maldivov, naj omogoči dejansko preiskavo izginotja Ahmeda Rilvana;

9.      obsoja ponovno uvedbo smrtne kazni na Maldivih in poziva maldivijsko vlado in parlament, naj ponovno uvedeta moratorij za smrtno kazen;

10.    spodbuja vse akterje na Maldivih, naj konstruktivno sodelujejo na vseh področjih, zlasti ko gre za podnebne spremembe, saj lahko te destabilizirajo državo;

11.    poziva lokalne oblasti, naj v celoti sprejmejo minimalne standarde za odpravo trgovine z ljudmi; ceni prizadevanja za odpravo tega problema in napredek na tem področju, vendar vztraja, da bi treba takoj začeti izvajati določbe zakona proti trgovini z ljudmi, saj ostajajo hude težave pri njegovem izvajanju in zaščiti žrtev;

12.    poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj na svojih spletnih straneh, namenjenih popotnikom, izdajo opozorila o stanju na področju človekovih pravic na Maldivih;

13.    poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej podrobno spremljata politične razmere na Maldivih in prevzameta proaktivno vlogo v dvostranskih odnosih EU s to državo in na mednarodnih večstranskih forumih, da bi se v njej dosegla stabilnost, okrepila demokracija in spoštovanje načel pravne države ter zagotovilo popolno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic ter parlamentu in vladi Republike Maldivi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov